hoop2De cijfers komen uit de Forum-nieuwjaarsenquête zoals door de NOS gepubliceerd. Aan dit onderzoek, dat gehouden werd tussen 10 en 20 december, deden 471 ondernemers mee.
Ondernemers geven kabinet-Rutte dikke onvoldoende:

16-01-2014 – Het beleid van het kabinet-Rutte-Asscher kan op weinig enthousiasme rekenen bij ondernemers. Het kabinet moet het doen met een rapportcijfer van 4,9. Premier Rutte zelf krijgt een 5,4. Ondernemers zijn met name ontevreden over de hoge belastingdruk, het lage consumentenvertrouwen en de overmaat aan regels,

Bureaucratie en regels
Blij zijn ondernemers vooral over de verbeteringen die zij zien op het gebied van infrastructuur en bereikbaarheid (75 procent is tevreden tot zeer tevreden).
De criminaliteitsbestrijding pakt het kabinet eveneens goed op, vindt 61 procent van alle ondernemers.
Ook voor het buitenlandbeleid krijgt het kabinet de handen op elkaar.

Al met al zijn ondernemers echter somber: 86 procent is (zeer) ontevreden over de inzet van het huidige kabinet als het gaat om het
verminderen van bureaucratie en regels, 85 procent over het
herstel van het consumentenvertrouwen en nog eens 83 procent over het aanpakken van de te hoge belastingdruk.

Meest en minst populair
Meest populair is als vanouds de minister van Financiën: Jeroen Dijsselbloem krijgt een 6,6. Ook Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken), Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) scoren ieder boven de 6.
Henk Kamp, de minister van Economische Zaken krijgt een 5,8 van ondernemers. Het slechtst scoren de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Wonen en Rijksdienst. Ronald Plasterk en Stef Blok scoren respectievelijk een 5,1 en een 4,9.

Politieke voorkeuren
De ontevredenheid bij ondernemers vertaalt zich ook in de politieke voorkeuren. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen stemde
65 procent van alle ondernemers VVD. De tweede partij onder ondernemers was D66 met 12 procent,
de derde CDA met 11 procent.

Als er op dit moment verkiezingen gehouden zouden worden, zouden VVD en D66 met ieder 25 procent de grootste ondernemerspartijen zijn, met het CDA met 20 procent er vlak achter.
De PVV, in de peilingen op dit moment de op een na grootste partij van Nederland, komt er bij ondernemers nog altijd nauwelijks aan te pas:
slechts 3 procent geeft aan op dit moment op deze partij te willen stemmen.

Volledige onderzoek in app
Lees het volledige verhaal in Opinieblad Forum op uw iPad of Androidtablet. Download de app van Opinieblad Forum op uw tablet, neem een gratis abonnement, zet de push notificaties aan en ontvang elke week een melding van de nieuwste editie van Opinieblad Forum. Of volg Opinieblad Forum online via www.vno-ncw.nl/forum.

4 REACTIES

  1. Interessant dat het “buitenlandbeleid” de handen op elkaar krijgt. De kosten van JSF, diverse offensieve missies en JSF (om er maar een paar te noemen), die in de tientallen miljarden lopen, zijn wellicht niet relevant voor deze ongetwijfeld representatieve groep van maar liefst 471 “ondernemers”. Misschien betreft het de tevredenheid over de hoeveelheid wijn die geschonken wordt op de diverse “missies” die in het buitenland gehouden worden ?

  2. Ik vraag me werkelijk af wat nu de waarde is van een dergelijk ‘onderzoek’. In hoeverre is het in ‘Den Haag’ gevoerde beleid van invloed op het dagelijkse bedrijfsgebeuren? Ja, de serviele houding van ‘Den Haag’ t.o.v.’Brussel’. Dat is een constante ergernis, nergens worden ‘Europese’ ‘richtlijnen’ zo direct en snel in onze eigen wet- en regelgeving opgenomen. Anderzijds weten Nederlandse ambtenaren de ‘weg’ niet in ‘Brussel’, zie artikel ‘Te weinig interesse voor mogelijke staatssteun’. De grootste ergernis blijft toch de ‘belabberde’ belangen behartiging van het midden- en kleinbedrijf door VNO-NCW! Men beschouwt zichzelf als ‘lobbyorganisatie’ en dat dan vooral voor de ‘groten’. Geen wonder dat de onvrede, vooral onder het midden en kleinbedrijf, zo groot is; een lobbyorganisatie is niet hetzelfde als een maatschappelijke belangenvereniging!

    Hadjememaar [4] reageerde op deze reactie.

  3. @appie b. broek [3]:

    Het lijkt veel op de gecontroleerde verkiezingen in Oost-Europa.In wezen is er weinig verschil met de politiek aldaar,gezien het zelfbeschikkingsrecht van de Nederlander in het woordenboek van politiek Den Haag ook niet voorkomt.

Comments are closed.