InfiltrantEr schijnen sinds jaren zo’n 100.000 Afrikaanse illegalen in Israël te wonen die zichzelf vluchtelingen noemen terwijl men in Israël ze meer als illegale infiltranten ziet.

Deze illegalen zijn voor het overgrote deel islamitisch, afkomstig uit Eritrea en de Sudan en zijn met behulp van dikbetaalde plaatselijke bedoeïenen via Egypte de grens met Israël in de Sinai overgestoken in de tijd dat die grens nog bestond uit een ijzerdraadje. Intussen heeft Israël daar een hoog hek neergezet zodat er de laatste jaren 0 personen via die route het land zijn binnengeslopen. Israël ziet ze niet als vluchtelingen, ze hadden immers in het islamietische broederland Egypte asiel kunnen aanvragen, en ervaart deze mensen als een plaag.

Velen zijn neergestreken in de armste buurten van grote steden en veroorzaken daar criminaliteit (verkrachtingen) en overlast en komen in botsing met de Israëlisch onderklasse die ook in die buurten woont.

Daarbij zit Israël niet te springen om nog meer islamieten die doorgaans niet bepaald gek op joden zijn maar vreemd genoeg liever bij de joden schuilen dan bij hun geloofsbroeders in Egypte, Jordanië, Saoedi, Koeweit, Libië en de overige 40 islamietische landen.

Tot nu toe hebben maar een paar asiel gekregen en de rest wordt onder toenemende druk gezet om te vertrekken. Er is intussen een opvangfaciliteit in het midden van de Negev woestijn neergezet waar ze zich verplicht een paar keer per dag moeten melden zodat ze niet kunnen werken en de straffen voor illegale werkgevers zijn enorm opgevoerd. Verder krijgen ze een oprotpremie van een paar duizend $$ als ze vrijwillig vertrekken en dat begint op gang te komen.

Er zijn onlangs enige grote demonstraties van deze illegalen geweest in Tel Aviv, men eiste de vluchtelingenstatus want men wil koste wat kost bij die vreselijke joden in het racistische apartheidsland Israël blijven schuilen maar toch kwam de ware aard van het moslimbeestje weer even bovendrijven toen er uit die demonstratie massaal werd geroepen dat het land van de moslims is en dat de joden maar snel moesten oprotten en daar maak je geen vrienden mee.

8 REACTIES

 1. Misschien moeten de zionisten het Nieuwe Testament eens goed lezen, volgens mij kunnen ze daar wel bruikbare info uithalen, ook info over hoe problemen ontstaan, wie zijn aandeel daarin heeft en hoe ze opgelost kunnen worden, een paar stukken hout en wat spijkers doen het altijd goed. Overigens, moeten we medelijden krijgen, wat is de boodschap van dit verhaal? Of is er geen boodschap, maar halen we een wit voetje door een zoveelste artikel te tikken over hoe verschrikkelijk moeilijk de zionisten het toch altijd hebben en iedereen ze een poot wil uitdraaien of ze zelfs naar het leven staat. Alsof er geen miljarden andere mensen zijn die problemen of leed hebben of hebben gekend. Waarin onderscheidt het ene sterveling zich van het andere? Het onderscheid zit ‘m in het door henzelf geschreven verhaal het zegt in één of ander drukwerk dat ze meer of belangrijker zijn dan ieder ander levend wezen? En omdat vele onderdanig idioten dit graag aannemen zien ze altijd nog kans om door te breien op de door hen gemaakte zieligheidsindustrie, waar goed aan wordt verdiend?

 2. Tsja, Wladi verwoordt hier wat elke Europese nationalist ook denkt t.a.v. zijn eigen land: ‘eigen volk eerst’. Wladi heeft zijn hart verpandt aan Israel, ik aan Nederland. En als je kijkt naar wat er deze dagen gebeurt in Syria en Iraq en een tijdje terug in Joegoslavie, dan weet je dat het idee om mensen met een radikaal andere religieuse en ethnische achtergrond met elkaar te mengen een aan criminaliteit grenzende stommiteit is. Hardstikke leuk, al die zgn. humaniteit, maar doe dat maar op eigen kosten. Dat hele idee van vluchteling is een volkomen achterhaald oudlinks idee en moet op de schroothoop van de geschiedenis. Opvang in eigen regio.

  Hadjememaar [8] reageerde op deze reactie.

 3. Tja, wanneer be je vluchteling, wanneer ben je illegale infiltrant, wanneer Jood of Nederlander? Welk collectief past het beste bij jouw, en wat maakt jouw op basis daarvan meer of minder mens met meer of minder rechten?

  Vrijdag [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Johnny Feelgood [5]: De typische blinde vlek van de hyper-individualistische libertariers: Joden en Nederlanders bestaan gewoon niet. En als ze al bestaan dan zouden ze eigenlijk niet moeten bestaan. Da’s namelijk ‘collectivistisch’. In het ideaalbeeld van de libertariers zou ieder mens een atomistisch individu moeten zijn, die ongehinderd door welk collectief dan ook, zijn economische belangen moet kunnen nastreven. Een heel erg steriel wereldbeeld, losgezongen van elke historische continuiteit.

  Johnny Feelgood [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Vrijdag [6]:

  1) Het is geen antwoord op mijn vraag, maar
  2) een veronderstelling die trouwens niet eens zo gek klinkt.
  3) Je kunt enkel voor jezelf spreken, waarvan akte 😉

 6. @Vrijdag [4]:

  Israel is een staat gesticht als een Nationaal tehuis voor Joden geboren uit de lijn van de moeder.De Falasha Joden, uit Islamitische landen afkomstig vnl. Eritrea en Somalia zijn genetisch gezien Joods,hoewel zij zwaar gekleurd zijn en dat klemde destijds behoorlijk,er was daarvoor zelfs een rechtsprocedure noodzakelijk om het Israelische staatsburgerschap te verkrijgen.Deze mensen worden zwaar gediscrimineerd,wat dus te denken geeft met het beleid van de voorafgaande jaren in Nederland,waarbij een groot deel van de politieke misjpoge voor massale immigratie uit andere culturen naar Nederland was met de leuze geen discriminatie,geen vreemdelingenhaat en geen anti-semitisme.

  Overigens is in de media het bericht verschenen,dat ook Hitler DNA had overeenkomstig met de Falashas.(Google DNA Hitler) Hoe vreemd kan het lopen.

Comments are closed.