Site: www.JosieTheOutlaw.com

5 REACTIES

 1. Sterk en nuchter. “als je nog steeds stemt op mensen die zeggen dat ze de macht van de overheid zullen gebruiken om belasting te heffen van de rijken, zeg en doe dan niet alsof je tolerant zou zijn”

 2. Goed om deze klare taal eens van een vrouw te horen. Libertarisme is nog te vaak een sausage fest.

 3. De Posse Comitatus is de naam van een zeer radicale, niet-strikt georganiseerde, actiegroep en socio-politieke beweging die vandaag nog steeds bestaat in de Verenigde Staten en Australië. De Posse erkent geen enkel nationaal overheidsgezag en hangt het radicale “lokalisme” aan, zeg maar gerust het primaat van een lokale autoriteit op elke andere vorm van overheidsgezag. Hoewel de Posse nooit nationaal georganiseerd geweest is en alle lokale entiteiten autonoom van elkaar zijn blijven handelen, heeft de Posse Comitatus wel een stempel weten te drukken op de rurale samenlevingen in Amerika en Australië, tot in de jaren 1990 toe. Vooral hun “survivalisme” (het los van alle externe hulp in elke mogelijke situaties recht kunnen blijven) en hun “vigilantisme” (het orde kunnen brengen in een gemeenschap met eigen middelen zonder overheidsinterventie) droegen daartoe bij. In de jaren 1990 speelde de Posse een zeer grote rol in de wildgroei van zwaarbewapende burgerwachten en paramilitaire milities in de Verenigde Staten.

  De Posse Comitatus is genoemd naar de Amerikaanse Posse Comitatus Act, een wet die ingevoerd werd kort na het einde van de Amerikaanse burgeroorlog en die de president verbiedt om federale soldaten in te zetten op Amerikaans grondgebied, waartoe enkel de “National Guard” (een burgerleger dat uitsluitend bestaat uit soldaten van de staat zelf) bevoegd werd. George W. Bush heeft deze Posse Comitatus Act onlangs echter drastisch teruggeschroefd via zijn omstreden Patriot Act in het kader van de strijd tegen het terrorisme.

  Leden van de Posse stellen dat er geen legitieme overheidsmacht bestaat op een hoger niveau dan dat van de lokale county sheriff. Volgens de Posse betekent hun Latijnse naam trouwens zoveel alsPower of the County. De sheriff wordt in deze optiek democratisch verkozen door de gemeenschap en de sheriff geniet nadien van een nagenoeg onbeperkte macht. Wel wordt zijn macht beperkt door een lokale oerlibertarische Bill of Rights die afdwingbaar is door de Posse zelf. Volgens deze Possegrondwet primeert steeds de wil van de burgers van de county, en moet de Posse ingrijpen als de sheriff de grondwet overtreedt. Dan zal hij door de Posse Comitatus gearresteerd worden en be removed to the most populated intersection of streets in the township and at high noon be hung by the neck, the body remaining until sundown as an example to those who would subvert the law. De Posse bestaat ingevallend uit alle volwassen burgers van de county.

  Omdat de Posse Comitatus de federale overheid niet erkent, weigeren de leden van de Posse ook steevast belastingen te betalen. Principieel weigeren ze zich in regulering te brengen met de federale overheden. Daarom behalen ze bewust ook nooit hun rijbewijs. Onderling wordt ook geen overheidsgeld gebruikt, maar een eigen geslagen munt die gekoppeld blijft aan de oude goudstandaard. Volgens de Posse overtreden de Amerikaanse en Australische overheden hun respectievelijke grondwetten omdat die de goudstandaard zouden vereisen in monetaire aangelegenheden.

  Het blazoen van de huidige Posse Comitatus blinkt echter niet zoals men zou mogen verwachten van een dergelijke oerlibertarische organisatie. Het vigilantisme van de Posse heeft immers in het verleden geleid tot tal van rechtszaken tegen deze burgermilitie die in de ogen van de federale overheid niet bevoegd was om de orde te handhaven in de counties. In 1983 brak de zwartste periode aan uit de geschiedenis van de Posse Comitatus, toen Posse-voorman Gordon Kahl zonder meer twee FBI-agenten voor zijn eigen woning in North-Dakota doodschoot. Kahl ontvluchtte zijn thuisstaat en begon te leven als een echte fugitive in de stijl van het oude Wilde Westen. Hij liet een waar bloedspoor achter zich, maar daaraan kwam enkele jaren later abrupt een einde. Gordon Kahl werd in Arkansas door de politie doodgeschoten, weliswaar pas nadat hijzelf ook een aantal politiemannen wist neer te leggen. Andere leden van de Posse kregen dan weer zware straffen wegens belastingontduiking, hoogverraad, obstructie van de rechtsgang, afpersing, doodsbedreigingen, valsemunterij en – natuurlijk – het besturen van auto’s zonder geldig rijbewijs. Dit alles kwam het imago van de Posse Comitatus niet echt ten goede, waardoor vele Amerikanen de Posse vandaag nog steeds beschouwen als een ordinaire misdaadorganisatie, terwijl de theoretische realiteit volkomen anders is.

  De Posse vindt zijn wortels in de Amerikaanse Burgeroorlog en staat traditioneel sterk in het rurale Heartland van de Verenigde Staten en Australië, toevallig net daar waar ook het racisme nog steeds welig tiert. Ook de Posse ontsnapt bijgevolg niet aan deze raciale ondertoon en vele leden omarmen inderdaad het anti-semitisme, deWhite Power en de Christian Identity. Jammer genoeg komt de veréénzelviging van de Posse Comitatus, die niets intrinsiek racistisch in zich heeft, met organisaties als de Ku Klux Klan en de John Birch Society de “aanvaardbaarheid” van deze libertarische actiegroep natuurlijk niet ten goede.

  De Posse Comitatus kan beschouwd worden als de actieve paramilitaire vleugel van de ideologisch libertarische Sovereign Citizen Movement die twee soorten Amerikaanse “burgers” onderscheidt, met name Sovereign Citizens en Fourteenth Amendment Citizens. Volgens deze beweging heeft elke vrije burger het recht te kiezen tussen beide categorieën. De “soevereine burgerij”, in tegenstelling tot de “burgerij van het 14de amendement”, valt uitsluitend onder het precedentenrecht van de Common Law en onder de wetmatigheden van de Grondwet, en dus niet onder het gezag van de zogenaamde Statutory Laws. Deze statutaire wetten (de bron van nagenoeg alle taksen en belastingen) zouden uitsluitend van toepassing zijn op de niet-soevereine burgerij. Het spreekt voor zich dat de Posse zich als libertarische beweging in hoofdzaak richt op de soevereine burgers.

Comments are closed.