slaveWe leven thans in een ijstijd. Een ijstijd kenmerkt zich doordat er op de aarde grote permanente ijskappen aanwezig zijn op de hogere breedtegraden. Binnen ijstijden onderscheiden we glacialen en interglacialen. Glacialen zijn periodes met sterk oprukkend ijs. Zoals het Weichselien. We leven thans in een interglaciaal. Een tijdperk tussen twee glacialen in. Er is nog poolijs maar het komt alleen voor op de hogere breedte graden. En bereikt bijvoorbeeld niet Noord Duitsland of Nederland. Op de school worden glacialen overigens vaak ijstijden genoemd maar dat is onjuist.

Hoe bijzonder het is om in een tijdperk te leven met permanente ijskappen laat onderstaande tijdsbalk zien, Ma staat voor mega annum, dat wil zeggen miljoen jaar. De balk beslaat dus de laatste 4,6 miljard jaar.

2000px-IJstijden-nl.svg

De ijstijden zijn met blauwe blokjes aangegeven. Wat de groene kerk verzwijgt is dat als de poolkappen zouden smelten door klimaat opwarming aan een periode van extreme koude een einde komt. De aarde keert terug vanuit een extreme positie naar een gebruikelijkere situatie.

Voor wie zich schuldig mocht voelen over de volgens mij niet bewijsbare global warming en volgens mij al helemaal niet bewijsbare man made global warming zou het goed zijn zich van bovenstaande feiten op de hoogte te stellen. Alvorens de noodklok te luiden en het einde der tijden uit te roepen. De aarde heeft het meestal zonder poolkapjes moeten stellen. Mochten we de poolkappen verliezen dan is dit niet meer dan een terugkeer naar de normale staat der aarde.

Geen linkjes deze keer, zoek maar een keer zelf op termen als interglaciaal en ijstijd op het internet. Ga zelf nadenken en op onderzoek uit. Vergeet je indoctrinatie die alom aanwezig is. Geef alle klimaat hysterici en zogenaamde klimaat wetenschappers de middelvinger die ze verdienen. En mijdt alle politieke partijen en clubs die het over klimaat beleid en CO2 neutraliteit hebben als de pest. Leve de rationele zelf nadenkende geesten die ondanks alle indoctrinatie en leugenstapelingen deze site hebben gevonden en ondanks het media bombardement van het collectivisme zelf durven na te denken.

attributie plaatje tijdsbalk: wenkbrauw albatros

31 REACTIES

 1. Veel woorden, weinig wol. Er wordt in het artikel beweerd dat ‘global warming’ niet te bewijzen is, terwijl daar geen argumentatie voor is gegeven.

  Verder is het inderdaad correct dat de Aarde het het grootste gedeelte van haar bestaan zonder ijskappen heeft doorgebracht. maar wat wilt de auteur hier nu eigenlijk mee zeggen? Het ecosysteem was toen immers ook een stuk anders. Het is maar de vraag of het leven op aarde zoals wij dat nu kennen zo’n snelle verandering ongeschonden kan doormaken. En dat is nu juist wat wat er zo beangstigend is aan de huidige klimaatsontwikkeling.

  Als je graag wilt zien wat een drastische temperatuursomslag doet met het ecosysteem kan ik je aanraden om het PETM te bestuderen.

  Heisenburg [3] reageerde op deze reactie.
  Bertus [15] reageerde op deze reactie.
  Marco [20] reageerde op deze reactie.

 2. @Heisenburg [3]:

  De auteur had bijvoorbeeld uiteen kunnen zetten waarom hij denkt dat de huidige argumentatie achter de antropogene klimaatsverandering niet correct is, of hij had kunnen uitleggen waarom de metingen van de afgelopen 100 jaar niet duiden om een klimaatsverandering.

  Nu is het slechts een loos statement.

  Maar denk hier maar eens over na:

  Wij als soort veranderen zaken die het klimaat beinvloeden, zoals:
  – Het toevoegen van broeikasgassen aan de atmosfeer
  – Het creeren van kunstmatige bewolking
  – Het veranderen van het albedo van de planeet
  – Wij produceren als soort heel veel warmte

  Als die zaken op natuurlijke wijze veranderen, veranderd het klimaat mee. Waarom denken sommige mensen dat dat het niet zo is wanneer de mens het doet?

 3. A met Pegasus heb je en mooie trol in je midden. Lezen is voor deze meneer en kust. Begrijpend lezen al helemaal. .
  “Ga zelf nadenken en op onderzoek uit. Vergeet je indoctrinatie die alom aanwezig is. Geef alle klimaat hysterici en zogenaamde klimaat wetenschappers de middelvinger die ze verdienen. En mijdt alle politieke partijen en clubs die het over klimaat beleid en CO2 neutraliteit hebben als de pest.”Tja lezen is moeilijk.

  Oke meneer de trol ik zal u en zet in de goeie richting geven.
  RSS ofwel de satelliet meting heeft al 17 jaar en 4 maanden geen global warming sterker eerder afkoeling. Seaice extent zowel noord als zuid breekt record na record.

  CO2 blijft stijgen gigaton na gigaton de temperatuur daalt ondertussen.

  We maken in de wereld en behoorlijke koude winter mee met records die 30, 50, 60 en zelfs dik over de 140 jaar niet gehaald zijn.
  Dus sorry kijk eerst naar de werkelijkheid voor je dom begint te zeuren.

  Pegasus [6] reageerde op deze reactie.
  Pegasus [11] reageerde op deze reactie.

 4. @bas [7]:

  Wat betreft die 17 jaar vereenvoudig je de situatie te sterk.

  De menselijke uitstoot van broeikasgassen is namelijk niet de enige factor die een rol speelt in ons klimaat. Om te begrijpen wat er nu is gebeurd in die afgelopen 17 jaar zul je een wat breder beeld van de diverse forcings moeten maken:

  Koelende effecten:
  – De El Nino zuidelijke oscillatie: Sterke La Nina events vanaf eind jaren 90 hebben een verkoelend effect gehad.
  – De zonne cyclus: De de lagere zonne-activiteit heeft een licht afkoelend effect.
  – De oceanen nemen nu meer warmte op dan anders, wat voor een stijging van de temperatuur van het oppervlaktewater zorgt waardoor er minder energie is voor het land en de atmosfeer. Dit valt samen met de AMO.
  – de gigantische uitstoot van roetdeeltjes en andere aerosolen in China

  Verwarmende effecten:
  – De menselijke uitstoot van broeikasgassen
  – Het uitregenen van de atmosferische as resterend van de Pinatubo uitbarsting.

  Wat je hieruit kunt opmaken is dat de menselijke opwarmende invloed wordt getemperd door een periodieke afkoelende natuurlijke trend.
  Het gevolg is dat de aarde niet afkoeld op natuurlijke wijze maar de temperatuur min of meer stabiel is gebleven.

 5. de impact van de mens is denk ik te verwaarlozen. En bovendien mochten wij toch een effect hebben op het klimaat, dan gaan alle belasting/subsidie maatregelen daar niet tegen helpen.

 6. http://www.geocraft.com/WVFossils/Carboniferous_climate.html#anchor147264
  @vliegend paard: Deze planeet heeft ooit een ijstijd gehad gelijktijdig optredend met een CO2 gehalte van (iig) meer dan 3000 deeltjes per miljoen – 7000 ppm, volgens de statistieken. We zitten nu op zo’n 400 ppm…. U mag zelf uw conclusies trekken 🙂

  Dat oceanen warmte opnemen of opslaan is uiteraard geweldige flauwekul. Vanwege de anomalie van water (piekdichtheid bij 4 graden celcius) zal zowel water van minder dan 4 C EN water van meer dan 4C altijd naar de oppervlakte stijgen zodat een surplus aan kou of warmte altijd heel gemakkelijk is vast te stellen via metingen aan het wateroppervlak – what you see is what you get. Gekookte vissies in zee rond de evenaar zijn nog niet waargenomen bij mijn weten.

  Pegasus [18] reageerde op deze reactie.

 7. Broodje onzin naar mijn mening dat de aarde zonder ijskappen heeft geleefd.
  Even een logische redenering:

  Hoe weet men dat?? Is er bewijs? In ons leven zijn de ijskappen nog niet weggesmolten om te onderzoeken of er inderdaad geen ijs was.

  Is de aarde ontstaan met de bomen en alles erop of eraan of is ze ge-evolueerd naar het leven dat we nu kennen??

  Ook daar heb ik moeite mee omdat het niet te bewijzen is.

  Hoevaak zit de wetenschap ernaast?? Wat mij betreft veel te vaak.

  Pegasus [16] reageerde op deze reactie.

 8. @ric ardo [14]:

  Van de laatste grofweg 600 miljoen jaar kan men de aanwezigheid van ijskappen te weten komen door de zuurstofistoopratio in sedimenten en kalk.
  Zuurstof kent een aantal stabiele isotopen waarvan de belangrijkste 16O en 18O zijn. Omdat 18O een beetje zwaarder is dan 16O verdampt het moeilijker en regent het het eerste weer uit. Hierdoor is regen in de poolgebieden extreem arm in 18O waardoor het poolijs verrijkt is in 16O en het zeewater in 18O. Men noemt dit ook wel het ‘ijseffect’

  Door de ratio 18O/16O te meten in bijvoorbeeld kalkschaaltjes van diertjes die in zee hebben geleefd kan men te weten komen of er in de tijd dat het dier leefde poolkappen waren of niet.

  Er zijn ook nog andere methoden zoals het zoeken naar typische slijtsporen in gesteenten die door gletchers veroorzaakt worden.

  ric ardo [19] reageerde op deze reactie.

 9. @Bertus [15]:

  De snelle verandering bestaat in essentie uit 2 delen:
  – Een positieve energie balans van de planeet (er komt meer energie in dan eruit gaat), en:
  – De verzuring van oceanen door koolzuur.

  Als we naar het verleden kijken, bijvoorbeeld het PETM, dan zien we dat een stijging van temperatuur op een bepaald moment een positieve feedback kent: het gaat zichzelf versterken. Dat komt met name door het afsmelten van de poolkappen waardoor het albedo van onze planeet lager wordt (iets donkers als zee of land neemt immers meer warmte op dan iets lichts als ijs) en je krijgt een massale natuurlijke uitstoot van broeikasgasses zoals methaan uit de smeltende permafrost en uit de zeebodem.

  Op dat punt zijn we nog niet, maar het dreigt wel te gebeuren.
  Wat kunnen wij er aan doen? Wij als mens kunnen maar heel moeilijk tegen de natuurlijke forcings inwerken, maar we kunnen wel onze eigen invloed beperken: dat betekent dus minder broeikasgassen uitstoten, minder roet uitstoten en schonere energiebronnen zoeken. Hiermee kunnen wij een positieve feedback zoals boven beschreven voorkomen.

  Het PETM is destijds gepaard gegaan met een massa-uitsterving en een klimaatomslag waar de aarde ongeveer 20.000 jaar voor nodig had om van te herstellen. Opmerkelijk is wel dat tijdens die uitsterving juist zoogdieren een kans zagen zich verder te ontwikkelen en wisten dominant te worden.

 10. @Ness [13]:

  – “Dat oceanen warmte opnemen of opslaan is uiteraard geweldige flauwekul.” –

  Toch zien we dat de oppervlakte temperatuur van de oceanen is gestegen de afgelopen decennia. Als je dan rekening houdt met de enorme soortelijke warmte van water en het enorme volume van de watermassa dan krijg je een idee van hoveel energie de oceanen hebben opgenomen:

  http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadsst3/part_2_figinline.pdf

 11. @Pegasus [16]: Mooi onderbouwd, mar ik blijf sceptisch. Volgens heeft de aarde meerdere keren een omwenteling gehad waarbij ijs is gevormd in de door de zon niet bereikbare plaatsen. Dat men volgens jou in jouw theorie op bepaalde plaatsen kan zeggen dat er geen ijs heeft gelegen wil nog niet zeggen dat er ergens anders ook geen ijs lag.

  Pegasus [23] reageerde op deze reactie.

 12. @Marco [20]:
  “Die zijn immers in dienst van de overheden, dus niet te vertrouwen!!”
  Dat de politici het klimaat hebben aangegrepen om hun macht te vergroten isin de hele discussie een groot probleem voor de objectiviteit.

 13. @ric ardo [19]:

  De destillatie van O18 is voornamelijk temperatuur gereguleerd. Als er op een andere plaats dan de polen ijs zou liggen dan zou dat eenzelfde signaal afgeven.
  Overigens kun je dit ook terugzien in onze rivieren. De Rijn, een smeltwater rivier, bevat minder 18O dan de Maas, wat een regenwater rivier is.

 14. Toch vermakelijk om te zien hoe mensen zonder wetenschappelijke achtergrond een wetenschappelijke discussie plachten te voeren. Natuurlijk niet gehinderd door enige kennis over dit complexe onderwerp. Ga zo door, vermaak me!

  Seneca [26] reageerde op deze reactie.

 15. Laten we ons tot zaken beperken die redelijkerwijs binnen ons vermogen tot verandering liggen.

  Het is zoal ingewikkeld genoeg, om iets tot verbetering te brengen.

  Als de wereld ploft wie weet? Hoe je dan toch nog boft!

 16. @dusss [24]: In wezen is er nooit een objectieve wetenschappelijke discussie gevoerd. Dat was ook niet de bedoeling. Het gaat om angst zaaien en ‘oplossingen ‘ bieden voor niet bestaande problemen. Die bestaan uit diefstal, leugens en verdere schending van rechten. Hetzelfde principe voor ’terrorisme’. Benieuwd wat er nog meer gaat volgen….een buitenaardse bedreiging ?

 17. @Pegasus [22]:
  Voor de olie industrie maakt het niet uit. Met co2 belasting verkopen ze hun olie aan ambtenaren die nu meer geld hebben, anders aan private partijen. Totale productie zal niet omlaag gaananders dan door peak ie productie.
  Waarom denk je trouwens dat de oceanen nu opwarming verstoppen waar ze dat vroeger niet deden?
  Hoe verklaar je de schandalen zoals laatst met de BBC over hun consensus meeting om global warming te steunen, waar de enige wetenschapper een lobbiest van BP was.

  Pegasus [28] reageerde op deze reactie.

 18. @pcrs [27]:

  – “Waarom denk je trouwens dat de oceanen nu opwarming verstoppen waar ze dat vroeger niet deden?” –

  De oceanen kennen een oscillatie waarin ze energie opnemen en afgeven. We zitten nu wat de AMO betreft op een punt dat er superveel warmte wordt opgenomen:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_multidecadal_oscillation

  Wat betreft de rol van de olieindustrie in het ontkennen van global change, daar zijn voldoende bronnen voor te vinden. Hier zijn er enkelen van:
  http://www.scientificamerican.com/article/dark-money-funds-climate-change-denial-effort/
  http://monthlyreview.org/2012/05/01/petroleum-and-propaganda
  http://www.theguardian.com/world/2005/jan/27/environment.science

  pcrs [29] reageerde op deze reactie.

 19. @Pegasus [28]:
  De olie produktie is voor 80% in handen van overheden en al die oliebedrijven maken dus maar 20% van de produktie. Ik denk dat de reden dat de bestaande bedrijven vaak de global warming hypothese steunen is dat ze er ook dik aan kunnen verdienen.
  http://www.co2captureproject.org/
  Met dit soort zinnetjes weet je al genoeg over het wetenschappelijke gehalte van de schrijver:
  “In all, 140 foundations funneled $558 million to almost 100 climate denial organizations from 2003 to 2010.”
  Ik bedoel ‘climate denial organizations’ ? Als een soort holocaust deniers? Allemaal demagogie en weinig wetenschap. Het gestolen geld van de belastingslaven dat door bewezen leugenaars wordt uitgedeeld voor klimaatonderzoek dat global warming moet bevestigen is veel meer. Volgens dit artikel in forbes 106 miljard dollar in de VS alleen.
  http://www.forbes.com/sites/larrybell/2011/08/23/the-alarming-cost-of-climate-change-hysteria/
  According to the GAO, annual federal climate spending has increased from $4.6 billion in 2003 to $8.8 billion in 2010, amounting to $106.7 billion over that period.
  200 keer zo veel dus.
  Ik vind het ook interessant dat je de bewijslast omdraait. Je vraagt de auteur wat zijn bewijs is dat AWG niet waar is.
  Als je wat ouder bent zoals ik dan weet je dat diezelfde wetenschappers in de jaren 70 10 jaar lang iedereen voor een ijstijd bang maakten.http://www.populartechnology.net/2013/02/the-1970s-global-cooling-alarmism.html
  Als je een paar honderd miljard uitstort, krijg je alles van wetenschappers te horen wat je maar wilt. Ik ken persoonlijk een deeltjes fysicus die werkeloos is en nu probeert op de AWG band wagon te springen.

  Pegasus [30] reageerde op deze reactie.

 20. @pcrs [29]:

  Persoonlijk kijk ik liever naar wat mensen inhoudelijk te zeggen hebben over een onderwerp als het klimaat dan dat ik ze op voorhand afwijs op verdenkingen zoals vele mensen op deze site wel doen.

  Vind je AGW onzin? Prima, maar kom dan wel met een goede argumentatie aan die wat dieper gaat dan een complottheorie.

  pcrs [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.