EU_LOVES CONTROLHet waren de vijanden van de vrijheid – het communisme, het fascisme en het nazisme – die Europa in de twintigste eeuw in de grootste ellende stortten. Sta niet toe dat deze geesten opnieuw de overhand nemen. Want de erfgenamen van het communisme, het fascisme en het nazisme zijn niet dood, maar ze verschuilen zich tegenwoordig gewoon in de schaduw van velerlei populistische en xenofobische groeperingen. …….  Laat onze rechten en vrijheden niet inperken. Reageer op tijd. Wacht niet tot het te laat is.

Aldus Guy Verhofdtadt en Daniel Cohn – Bendit in hun pamflet “voor Europa!”. (ISBN 978 90 8542 418 5 pag 36-37).

Hier volstaat slechts 1 tegenvraag. Wat is het verbindende element van het fascisme, het communisme en het nazisme? Dat deze ideologie mogelijk maakt? Dat is de mythe van het algemene belang. De redenering dat het doel de middelen heiligt. Dat individuele vrijheid opgeofferd mag worden voor het maatschappelijke geluk. Dat is het verbindende ideologische fundament van deze bewegingen.

We is thans de grootste vrager naar meer macht? En dus naar minder macht voor het individu? Wie claimt er de hoeder te zijn van het algemene, het Europese, belang? Waarvoor de burger offers dient te brengen? Dat is toch steeds de EU en haar dienaren, de eurocraten.

Sinds wanneer is het xenofobisch als je niet door een buitenlandse heerser wenst te worden geregeerd? Waarom is het populistisch als je wijst op het falen van de Joegoeslavische en Russische federaties? Waarom mogen deze lessen niet getrokken worden uit de geschiedenis?

Laten we inderdaad van de geschiedenis leren en iedereen die opkomt voor afgedwongen collectieve belangen, of het nu het collectieve europese of nationale belang is, de middelvinger geven. Want de combinatie collectief belang en bestuursdwang op basis van het doel heiligt de middelen is wat voert tot dictatuur. Keer op keer weer.

7 REACTIES

 1. … de vijanden van de vrijheid – het communisme, het fascisme en het nazisme…

  Ik mis de belangrijkste: socialisme. Het moderne calvinisme dat alleen de overheid in de rol van almachtige god accepteert.

  “xenofobisch” en “populistisch”? Dat is ordinaire nieuwspraak om kritiek op de eigen machtshonger te ontwijken.

  Zé [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Naam * [1]: Het was Ayn Rand die in de jaren ’60 ons via haar pamlet waarschuwde voor het nieuwe fascisme genaamd socialisme.
  Al die isme’s zijn op dezelfde basis in het leven geroepen, namelijk veel macht en rijkdom voor weinigen, en veel armoede en leed voor velen.
  En iedereen trapt er telkens weer in.

  Vrede,
  Zé,

 3. Het zijn staten en machthebbers die aan de basis van de genoemde collectivistische systemen stonden. Staten die zonder enige uitzondering met grof geweld zijn gesticht. Honderden miljoenen slachtoffers zijn er gevallen uit naam van diverse staatsvormen. Wat heeft ons aller Guy als machthebber daarover te melden?

 4. Het grappige is dat de voorstanders van de EU hun tegenstanders altijd met het Derde Rijk associëren. Nuff said…

  Men heeft werkelijk niet door dat men zich met hun daden in exact dezelfde hoek plaatst waarin men volgens hun woorden niet gezien wil worden.

  Wilders wordt steeds weer (banden met) neo-nazisme verweten, maar de werkelijke nazi’s zijn de EU pleitbezorgers zelf, die op de een of andere manier wensen vol te houden dat nationale socialisten (extreem) rechts zijn, en dus heel erg fout.

  Dat fout, dat klopt wel, maar rechtse socialisten?

  Ein Volk, ein Reich, ein Führer, een zeer terechte observatie van Bloom, die ik hier al 4 jaar geleden deed.

 5. Vrijheid is, niet ge dwongen te worden in een positie die men zelf niet verkiest.
  Elke structuur heeft een dwingend karakter.
  Zonder structuur heerst er chaos.
  Binnen de chaos lopen we elkaar in de weg,
  daar dit tot niets opbouwend s leid, ontstaat er structuur.
  Dus elke vorm van samen werking, zal bij anders denkende weerstand op bouwen.
  Waar het om gaat is dat wij onze wensen, met elkaar moeten
  zien te verenigen in profijtelijke samenwerking.

  Het is de meest aanvaardbare mogelijkheid, naar een duurzame vredige oplossing.

  Deze oplossing, van onderlinge zich voort doende tegenstrijdige belangen, komt voort uit hebzucht en machtswellust.

  Het is zaak dat wij gaan inzien en ons richten naar winst behalen, uit opbouwende projecten.
  In plaats van opbouw na vernieling.

  Helaas zijn wij daartoe nog niet ge nijgt
  Het is echter onze enige rieele kans om uit de cirkel
  opbouw = vernietiging = enz. te geraken.

  De wens is wijsheid:
  We moeten politiek verdeel en heers achter ons laten, het is de enige kans die wij hebben, op verbetering!

  Zé [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Zé [6]:

  Waarschijnlijk, lezen meer mensen de wens om tot verbetering te komen.
  Hoop doet leven.

Comments are closed.