…volgens Philip Schuyler die het boek schreef ‘The Five Rights of the Individual’. , how and why excessive regulation is violating our personal 5 rightsliberties. In dit boek beschrijft hij o.a. dat de Amerikaanse overheid 350 pagina’s aan nieuwe wetten per dag maakt. Waaronder beperkingen wat je al dan niet thuis mag doen.

Het is de bedoeling dat dit soort tsunami wetgeving de mensen veiliger, gezonder en productiever maken maar het tegenovergestelde is waar. Vrijwel iedere nieuwe wetregel tast de persoonlijke vrijheden aan. Of het gaat om vrije meningsuiting, abortus, euthanasie, wapens, voedsel, sigaretten, voedsel, veiligheid, alcohol of drugs.

De strijd tegen drugs is één van de meest schadelijke campagnes ooit. In de laatste 40 jaar groeide de Amerikaanse bevolking met 50 % terwijl de gevangenispopulatie toenam met 1.000 %, voornamelijk door anti drugs wetgeving. Er zitten nu 2 miljoen Amerikanen vast waarvan de helft op drugsbezit.

In het boek komt Schuyler met zeven kenmerkende punten voor het libertarisme:

Punt 1. Ieder persoon mag doen en laten wat hij wil zolang hij de ander niet schaadt.

Punt 2. Bezit geeft vrijheid handen en voeten. Eigendom is een mini soevereiniteit waarin de bezitter autonoom binnen de wet kan opereren zonder permissie of uitleg te geven. Eigendomsrecht beschermt het individu tegen het gedrag van de overheid om iedere kwestie als een publieke zaak te beschouwen.

Punt 3. Eigendom verspreidt vrijheid doordat het individu zelf beslist waar hij zijn geld aan uitgeeft. Dit vergroot de keuzemogelijkheden. Dit in tegenstelling tot een overheid die geld afneemt en uitgeeft. Dit verkleint de vrijheid.

Punt 4. Het is niet de taak van de overheid om modelburgers te maken en in te grijpen in het privéleven. Eigen verantwoording staat op de eerste plaats.

Punt 5. Een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Het is irrelevant of anderen die belachelijk of zelf destructief vinden. Slechts het schaden van een andere persoon is de grens.

Punt 6. De opponent van het libertarisme is de collectivistische dwinger. Die dwingt – uiteindelijk met geweld – anderen zijn mening op. Neemt geld en bezit af, brengt schade toe en laat schade aanbrengen.

Punt 7. Het libertarisme beperkt of verbiedt geen persoonlijke keuzes ook als ze die verwerpelijk vinden. Zij streeft niet naar het opleggen van haar wil aan anderen zoals andere politieke partijen dat wel doen.

Meer over Philip Schuyler is te vinden op zijn blog.

2 REACTIES

Comments are closed.