443px-Placa_George_Orwell_1Room 101 komt naar u toe!

In het Duitse Hamburg werd van 27 t/m 30 december 2013 het jaarlijkse congres gehouden van de Chaos Computer Club. Voor wie geïnteresseerd is in privacy – of wat daar nog van over is – bevatte het congres een aantal niet te missen bijdragen.

Met name onderstaande video – waarop de Amerikaan Jacob Appelbaum spreekt – is een must. Na het zien van deze video bent u helemaal op de hoogte en tevens voorgoed ongerust over uw gebrek aan privacy tegenover de diverse overheden in de wereld:


Een andere video gaat over de militarisering van het internet. In deze video komt met name de rol van private firma’s aan de orde en hun rol als toeleveranciers bij het vervolgen van journalisten, bloggers en klokkenluiders in dictatoriaal geregeerde landen:


Bekijk tot slot de video met de speech van Glenn Greenwald, de journalist die de Snowdon-files publiceert:


NRC Handelsblad wijdde een artikel aan het congres. (Voor informatieveelvraten: bekijk de video’s op de site van YouTube. Daar staat nog een hele serie video’s van de conferentie.)

De conclusie is onontkoombaar: we hebben net zo weinig privacy als de burgers van de voormalige DDR. En net zo weinig als Winston Smith en zijn geliefde Julia in 1984, het beroemde boek van George Orwell. In principe kan de overheid alles over iemands leven te weten komen, ook het deel van iemands leven dat betrokkene liever niet aan het publiek – of aan overheden – laat zien. Het is voldoende om de dataschijnwerper op de persoon in kwestie te richten.

In 1984 kon “Big Brother” via de “telescreens” iedereen bespioneren. In onze tijd kunnen geheime diensten de camera in iemands laptop aanzetten zonder dat het lampje gaat branden. De gebruiker merkt daardoor niet dat hij wordt gefilmd. Ook telefoons – vast en mobiel – kunnen als luisterapparatuur dienen, zonder dat de gebruiker daar iets van merkt. Bij vaste telefoons bestaat deze techniek overigens al zolang als deze apparaten er zijn, maar dat even terzijde. Het enige dat we nog niet kennen zijn telescreens (lees: webcams/-microfoons) die praten tegen de gebruiker en door het gezag worden gebruikt om aanwijzingen te geven, zoals in 1984 gebeurt.

Het weekblad Elsevier laat op haar website bij monde van Rik Kuethe een relativerend geluid (klik hier) horen.

Maar zo onschuldig is het niet. De spionagetechnieken waarover overheden beschikken maken juist geen onderscheid tussen vijand (of een buitenlandse mogendheid) en eigen burgers. Juist het feit dat veelal sprake is van sleepnettechnieken maakt alles anders. Als ieders data gemonitord worden, is de machtsbalans fundamenteel verschoven: niet de overheid moet onderbouwen waarom er gemonitord wordt, maar de burger moet maar zorgen dat hem of haar niets te verwijten is. Dat voelt toch als ongelimiteerd prijsschieten op de kermis. Voor de overheid dan. De burger is het omklapkonijntje dat maar moet zorgen niet geraakt te worden.

Dankzij mensen als Snowdon weten we nu hoe kwetsbaar we zijn. En dat overheden de burgers liever niet vertellen wat ze allemaal weten c.q. kunnen weten over iemand. Voor die wetenschap kunnen we hem dankbaar zijn. Kennis is immers macht, en informatie is dat ook. De onthullingen van Snowdon e.a. leidt nu al tot een onomkeerbare verandering in de verhouding overheid-burger. De informatierevolutie die we meemaken – we zitten er middenin – is voor het gezag van de diverse overheden in deze wereld net zo desastreus als de uitvinding van de boekdrukkunst dat voor het gezag van de katholieke kerk was. En de opmars van de democratie voor de standenmaatschappij. De vertrouwde maatschappelijke hierarchie is weg en komt ook niet meer terug.

De vraag voor 1984 2014 is alleen nog welke kant we dan wel uit moeten. Voluntarisme, ben ik geneigd te zeggen. Maar ik houd me aanbevolen voor betere ideeën.

Paul Verhaegh

19 REACTIES

 1. Het oordelen over Snowden is zo moeilijk omdat er twee verschillende tegengestelde factoren een rol spelen:
  1.Hij is een held. Hij heeft de spionagehandelingen van de overheden duidelijk bloot gelegd. Voor dit bewijs zijn velen hem dankbaar en ook veel libertariers willen hem daarvoor belonen.

  2.Hij is een verrader. Hij heeft een baan gekozen bij een baas aan wie hij geheimhouding beloofd had. Die belofte heeft hij gebroken en is daar onbetrouwbaar.

  Bij elkaar is het moeilijk een eenduidig oordeel te formuleren.

  Harrie Custers [2] reageerde op deze reactie.
  Hugo [7] reageerde op deze reactie.
  boos casje [10] reageerde op deze reactie.

 2. @Hub Jongen [1]: Punt 2 is mij te gemakkelijk. Je gaat een verbintenis, een contract aan en bevestigt dit met een belofte/eed. Wat nu als blijkt dat jouw werkgever/contractpartner anders is dan deze zich eerder heeft voorgespiegeld. Wat als b.v. blijkt dat je niet voor een overheid, maar gewoon voor een bedrijf (met aandeelhouders) blijkt te werken?
  Volgens mij mag je dan rustig spreken van contractbreuk en daar ook naar handelen.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

  • @Hub Jongen [3]: laat helder zijn. Stelen is moreel onjuist.

   Wat als in de gegeven casus niet alleen blijkt dat jouw werkgever geen overheid, maar een bedrijf is maar ook het hele zogenaamde rechtssysteem een bedrijf is?
   En als duidelijk is dat belastingmiddelen illegaal zijn ingewonnen en besteed aan zaken waar de belastingplichtige niet voor heeft gekozen zelfs niet in is gekend? Wie is in dit geval de dief?
   Mag ik in dit geval de gestolen informatie “teruggeven” aan de mensen die er voor hebben betaald? M.a.w. ik houd die informatie niet voor mij zelf laat staan voor eigen gewin?

   Hub Jongen [12] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [3]: nog ter aanvulling. Wat is het alternatief?
  Je neemt ontslag, weet van de misdaad, het moreel en onwettig handelen van je ex-werkgever, je weet dat mensen waarom jezelf, je naasten, vrienden allemaal in “gevaar” zijn, maar dat hou je lekker voor jezelf. Gewoon omdat je dit belooft hebt aan iemand. Daarbij maakt het jou niet uit of deze iemand integer of juist niet integer is. Een woord is een woord.
  Mij zou dit weten en dit handelen verteren. Dan heb ik nl. bloed aan mijn handen. Ik ben dan medeplichtig. Dan laat ik mij idd nog liever veroordelen voor diefstal.

  Hub Jongen [12] reageerde op deze reactie.

 4. .
  Het aantal verontrusten groeit echt niet voor niets gestaag
  over veel Overheids-bemoeiingen met onze Burger-Vrijheid
  en 250 Academici uit nu al 26 Landen
  .
  Becritseren eensgezind de vele schendingen van Onze Vrijheids-Blijheid
  al 46 Nederlandse Academici willen zich hier niet aan branden
  aan dit bewust getorn steeds aan de Rechten van de Mens !
  .
  teveel On-Grondwettelijke Macht ligt in verkeerde handen
  al is “Nationale Veiligheid” een breedgedragen wens…
  men raakt steeds méér de weg kwijt in den Haag !
  .
  de Democratie wordt hierdoor zelfs bedreigend ondermijnd
  er moet meer worden klokgeluid, voor zij geheel verdwijnt !
  .
  Jasterke
  .

 5. @Hub Jongen [1]: Soms moet je infiltreren in een organisatie om er achter te kunnen komen wat ze werkelijk uitspoken. Dat is nou precies wat Snowden heeft gedaan; het doel heiligt de middelen.
  Overigens is de NSA ook volstrekt illegaal bezig. Misdaad moet je soms met misdaad bestrijden.
  Ik sta volledig achter Snowden; waren er maar meer mensen als hij.

  Harrie Custers [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Hub Jongen [13]:

  Daarom ook is het koningshuis niet meer dan folklore, maar wel een die het gewone volk 2 dagen opwindt: op koningsdag en op prinsjesdag. Leuk kijken welke hoedjes er gedragen worden en hoe ver WA de oranje WC-pot kan gooien.

  Voor de rest mag WA net als zijn voorgangsters gewoon doen en voorlezen wat onze idioten in Den Haag hebben bedacht; en dat doet hij echt wel, anders is hij zijn positie kwijt.

 7. Hypocrisie is erger dan verraad.

  Geheimhouding eisen over het feit, dat ze zelf iedereen bespioneren, zodat een ander geen geheim meer heeft.

  M.a.w zelf wel geheimen mogen hebben, maar anderen mogen dat niet.

Comments are closed.