WET-ignorance_no_excuseJUROFOON: De Jurofoon is een heel aardige site waarop juristen u op de hoogte houden van de nieuwste wettelijke maatregelen. Maar waar u ook vragen kunt stellen over een juridisch probleem zonder dat dit u handen vol met geld kost.

PLAATJE:Ïgnorance of the law is no excuse, Dummy!

Zo geeft Jurofoon vandaag een overzicht van allerlei zaken die door onze zorgzame overheid worden veranderd. Dit geeft weer een indruk waar de overheid mee bezig is en in welk tempo uw vrijheid met de muziek mee gaat: Dus . . . .

Jurofoon:
Ook volgend jaar wijzigen weer de nodige juridische zaken. Hier volgt een overzicht van waar wijzigingen op 1 januari 2014 ingaan:

–AOW-leeftijd
–Minimumloon
–Uitkeringsbedragen
–Pensioen
–Algemene heffingskorting
–Stamrecht
–Arbeidskorting
–Alimentatiebedragen
–Kindgebondenbudget
–Kinderopvangtoeslag
–Geen alcohol
–Niet roken
–Huurtoeslag
–Verhuurdersheffing
–Verplicht eigen risico
–Vergoeding psychologische hulp
–Kilometerstanden
–Post
–Griffierechten
–Geldboetes

ZIE <https://www.jurofoon.nl/nieuws/7144-wat-wijzigt-er-in-2014>

Let wel, u wordt geacht de wet te kennen!!!!

14 REACTIES

 1. Onze Minister is bevoegd te bepalen – zo nodig in afwijking van andere wettelijke regelingen ( wow dat is een leuke binnekomer )- dat het aan banken verboden is zonder een door of namens hem verleende algemene of bijzondere vergunning ( euro banken unie ) kredieten te verlenen of beschikkingen op openstaande kredieten toe te staan.

  R.Mutte [5] reageerde op deze reactie.

 2. Let wel, u wordt geacht de wet te kennen!!!!

  Artikel 33

  Het is aan ieder, die bij de toepassing van de bij of krachtens deze wet gestelde bepalingen enige taak vervult, verboden aan daarbij verkregen gegevens of inlichtingen bekendheid te geven, tenzij zulks voor de juiste uitoefening van die taak wordt vereist.

  Bij algemene maatregel van bestuur worden de autoriteiten aangewezen, die onder daarbij te stellen regelen in enig gebied de daarbij aangewezen bevoegdheden, welke in deze wet aan Onze Minister worden toegekend, uitoefenen, zolang de verbinding tussen dat gebied en Onze Minister is verbroken. Ons besluit wordt mede bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

  Nederlandse Staatscourant.

  Goh…..waar is toch de Nederlandse Staatscourant….Uch…uch…hebben wij wat gemist soms ?

  Wil [13] reageerde op deze reactie.

 3. Ik ben wel benieuwd hoe onderstaande groepen scoren bij een examen wetskennis. Willekeurige vragen, ook buiten hun specialisme (en al die geheime wetten) voor:
  – Rechters
  – Politici
  – Beleidsambtenaren
  – BOA’s, bonnenschrijvers en andere clowns

  Als ik ‘geacht’ word de wet te kennen, dan moeten zij die zeker kennen en met een foutmarge van 0. Ze zijn immers ook zo arrogant om mij of u te veroordelen op basis hiervan. Wie zakt voor de test mag een nieuwe carriere bij de veegploeg beginnen.

  Dus doe maar live op TV, net als bij de nationale IQ-test maar dan anders.

 4. @Raymond [1]:

  Die is toch gewoon te vinden. En als je hem zelf hebt gelezen, heb je ook de aansporing van de koningin gelezen om iedereen dit te laten weten. Het werkt dus via het zeg-het-voort-principe.

 5. Het rechtsprincipe, dat iedereen de wet behoort te kennen, betekent niet, dat je voor een examen willekeurige wetskennis moet slagen, want dat kan niemand. ‘De wet kennen’ betekent in de eerste plaats, dat je je niet met vrucht op het niet kennen der wet kunt beroepen. Daar valt toch wat voor te zeggen, nietwaar? Stel je voor, ik wordt opgepakt of raak in een civiel geschil en beroep me erop geen enkele wet te kennen en een rechter honoreert dat. “Tja, meneer de officier, de verdachte heeft inderdaad dronken gereden, maar hij kent helemaal die wet niet. Hoe kan dat?”

  Ten tweede wijst ‘de wet kennen’ terug naar de tijd, dat de wet mondeling overgeleverd werd. In bijvoorbeeld IJsland werden de meest afgelegen wonende bewoners pas na 3 jaar geacht de wet te kennen. Nu word je uiteraard bij ingang geacht de wet te kennen.

  Moet je dan alle wetten kennen? Neen, dat zal zelfs een rechter niet lukken. De voor jou relevante wetgeving dien je te bestuderen, wanneer je ermee te maken hebt. De automobilist verdiept zich in de Wegenverkeerswet, de ondernemer in de belastingwetten en het consumentenrecht, de uitzendkracht in de ziektewet. Daarnaast is het vooral van het strafrecht van belang. Ingevolge de Noodwet financieel verkeer wordt niets van de burger verwacht, dus daar is de vraag niet relevant voor een rechtbank, of iemand de wet kent.

  Hadjememaar [9] reageerde op deze reactie.

 6. @R.Mutte [5]:

  Een beetje buiten het onderwerp, maar heel interessant. Als je kijkt hoe internet uitgerold is, dat het eerst een leuk speeltje was, maar dat de overheid het nu min of meer verplicht, dan lijkt het me met alles uitkijken geblazen. In het artikel staat dat alle transacties bij de belastingdienst bijgehouden worden. Hier probeert men dat op een ‘speelse’ manier met digitale huishoudboekjes (Nibud, banken, “Sloop de crisis”). Wat echter gratis lijkt, is het allerminst. het programma komt namelijk niet op je computer, maar wordt in de befaamde “cloud” opgeslagen, met uiteraard toegang tot de gegevens door in ieder geval altijd de overheid, wanneer ze dat vordert. Een groter gevaar ligt echter laten, wanneer “iedereen dat zo doet” en alleen wat recalcitrante burgers over de streep moeten worden getrokken. Op dat moment krijgt het verplichtende karakter de overhand en krijgt onze overheid – net als nu al die van de Grieken – inzicht in onze transacties.

  Raymond [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Vilseledd [7]:

  Den Haag dient zich beter bezig te houden met het begrip ambtseed:

  -Als je een eed of de belofte aflegt, verklaar je jouw plicht te vervullen-

  En als dat buiten jouw inzicht ligt,bij gebrek aan een goede opleiding,of je bent gewoon corrupt,dan hoor je gewoon niet op die plaats te zitten.

 8. @Vilseledd [8]:

  Een beetje buiten het onderwerp, maar heel interessant. Als je kijkt hoe internet uitgerold is, dat het eerst een leuk speeltje was, maar dat de overheid het nu min of meer verplicht.

  Internet was een ” eerlijk kind ” , van fam. Fairchild , en met dank aan Thomas More.
  U weet wel van Utopia ( land dat niet bestaat ).

  Raymond [11] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.