slaveBestaat het nog dat mensen tegenwoordig 100 procent van hun inkomen betalen aan belasting? Jaar op jaar? Ja deze mensen bestaan en uwer scribent is er eentje van.

Maandelijks komt er door werk meer dan 3000 euro netto binnen. Geen slecht bedrag nietwaar? Edoch heb ik naast alle rechten die betaald worden voor de levenden ook moeten betalen voor de doden. Mijn moeder is twee jaar geleden overleden. Aangezien bezit in de huidige maatschappij is omgevormd tot een voorwaardelijk houderschap en zelfs dat onder druk staat dient er bij het overlijden te worden afgetikt. Als het de laatste wens van de overledene was het doen overgaan van het aardse bezit aan een nazaat dan komt de staat met de lijkenheffing om de hoek kijken.

In mijn geval moest ik meer dan een halve ton betalen (euro’s wel te verstaan). Naast alle andere heffingen en belastingen die van die drieduizend euro netto af gaan betekent dit dat ik niets zou overhouden. Twee jaar lang werk ik voor de kat zijn kut. Of beter gezegd, om de vruchten van de participatie maatschappij te mogen plukken. Gerelateerd aan mijn inkomen ben ik het eerste jaar 100 procent van mijn inkomen kwijt en het jaar daarna kan ik na de tax holiday ergens na de zomer beginnen met het betalen van het restant van de ruim een halve ton.

Twee jaar lang betaal ik eigenlijk alles wat binnenkomt aan de staat. Als mijn vader, Ayn Rand verhoedde het, komt te overlijden ben ik weer twee jaar honderd procent belasting slaaf. Dus ik werk vier volledige jaren voor de staat om de voorwaardelijke eigendom te mogen genieten van de nalatenschap mijner ouders.

Enig idee hoe dat is? Te zien dat je je blauw betaalt aan belasting en heffingen? Je werkt om vooruit te komen. Dit vereist op zijn minst instandhouding van het familie vermogen. Daar dien je niet op in te teren. Dat doe ik dus wel thans. In de praktijk zal het me vele jaren kosten om het vermogen weer op peil te krijgen. Ik had het nodige spaargeld, ongeveer 5 jaar sparen is verdampt door de successie heffing. Vijf jaar sparen voor de zegeningen der participatie maatschappij.

Waarom werk ik nog? Om de mijn ontplooiing tegenwerkende staat in stand te houden. Is dit nu een rechtvaardige maatschappij?

23 REACTIES

 1. Open deur vraagjes:
  En als je niet betaald?
  En als je die laatste wens niet respecteert?

 2. Ik ken dat.. Een vriend van mij had een opa die eigenaar was van en goedlopend metaalbedrijf. Ruim 55 man in dienst oop dat moment. Alles was goed geregeld dachten ze. Tot het moment dat opa plotseling overleed. De vader van mijn vriend werd ineens eigenaar van het bedrijf. tadaaaaa de belastingdienst op de stoep.. Nou ja stoep..Een brief dan.. Of ie ff wilde aftikken.. Was ff schrikken natuurlijk, maar met de nodige gedwongen inkrimping van het bedrijf kon de aanslag worden opgehoest. Nog geen 2 jaar later verongelukte zijn ouders op vakantie in het buitenland.. OP dat moment waren ze nog druk bezig alles wel goed te regelen, maar nog niet alles was in kannen en kruiken.. Tjakka..Daar was de belastingdienst weer.. en dat kon mijn vriend niet meer trekken.. Gevolg…. Hij heeft het bedrijf gesloten en met wat er over bleef is hij gaan rentenieren in het buitenland. Hij heeft alle schepen achter zich verbrand. Zomaar even in nog geen drie jaar 55 man op straat…. alleen maar door die smerige belastingdienst….

 3. Belasting en de regels zijn de reden dat ik mijn bedrijf(je) heb afgebouwd tot het minimum (in de ogen van de BD) en prive ben gaan speculeren op de Amerikaanse beurs via een Amerikaanse broker (want dat is zo goed als netto geld en kan het overal te wereld doen als ik maar Internet heb)

 4. Successierechten zijn je reinste diefstal! Wat geeft de overheid het recht om tientallen % van een afbetaald bezit, waar jaren lang belasting over is betaald, te incasseren?
  De Nederlandse Staat is een leugenachtige dief!

 5. @bollie [6]: Dus als onze volksvertegenwoordigers er mee instemmen dat de overheid u mag martelen dan heeft de overheid het recht u te martelen?

  Het lijkt erop dat u de klassieke denkfout maakt dat een vertegenwoordiger rechten heeft t.a.v. de vertegenwoordigde en die kan overdragen aan de andere partij. Dat is niet juist. Bovendien geldt dat de vertegenwoordigden moeten instemmen met het feit dat zij vertegenwoordigd worden. Ik en velen met mij hebben nooit ingestemd om vertegenwoordigd te worden door wie dan ook.

  Er bestaat geen recht om een ander te belasten zonder de uitdrukkelijke toestemming van die ander.

 6. @bollie [6]: en dat is de vraag? Is het handelen daadwerkelijk wettelijk of is het slechts “gelegaliseerd”?
  Kan het zijn dat wij in de waan verkeren dat “onze volksvertegenwoordigers” dat voor ons kunnen en hebben beslist? En kan het zijn dat wij aan deze illusie meewerken door te gaan stemmen?
  Kan het zijn dat ons grondrecht iets heel anders zegt? Kan het zijn dat de Universele rechten van de mens iets heel anders zeggen?
  Kan het zijn dat wij menen een plicht te hebben, maar dat feitelijk beroep wordt gedaan op een contract (UCC)? Kan het zijn dat ons niet verteld wordt dat ons een voorstel wordt gedaan tot contract en dat wij dit – unintentionally, unknowingly and unvoluntary – accepteren? Juist doordat de “overheid” doet voorkomen dat het een plicht is?
  Kan het zijn dat wij allemaal in dienst zijn van een bedrijf en dat dit bedrijf een bedrijfsreglement hanteert? Kan het zijn dat je bij overtreding van dit reglement beboet en zo nodig gecorrigeerd wordt? Kan het zijn dat de tweede kamer niet meer dan een zwakke OR moet voorstellen?
  Zou het mogelijk zijn om gewoon als mens gezien en benaderd te worden? Zou je duidelijk kunnen maken dat je GEEN bedrijfsmedewerker bent? Zou je je kunnen wapenen/verdedigen tegen een overheid/bedrijf? Zou je de rollen weer kunnen omdraaien opdat de overheid (weer) jou dient i.p.v. omgekeerd?

  Ik vind interessante stukken op internet onder titels zoals Freeman on the land en zo. Heel boeiend.

  Een overdenking.
  Ik mag niet stelen. Ik mag niet met geweld of anderszins een ander tegen zijn wil, (deels) zijn eigendom ontnemen. Dat is moreel verwerpelijk.
  Hoe kan ik dan, samen met anderen, in een “democratisch” proces een recht tot afnemen (stelen), dat ik en dat wij individueel niet hebben, toch in handen leggen van een kleine groep mensen? Die we dan overheid/regering noemen.
  Dus als ik, wij samen, dit handelen niet kunnen legitimeren, hoe en door wie hebben zij dan toch dit handelen gelegitimeerd?
  Door in de aanhef van wetten te proclameren “Ik Koning van Nederland, bij de gratie Gods en …. erfopvolger van Willem van Oranje?? Door deze woorden op mooi papier te (laten) zetten door een kleine groep mensen en dit “officieel” te laten proclameren vergezeld met diverse rituelen om het toch echt boven de “gewone mens” uit te laten stijgen?? Door te claimen dat dit vanaf nu wet is waaraan iedereen is gehouden? Door het bovenal zo ondoorzichtig en ingewikkeld mogelijk te maken, opdat de meeste mensen niet meer toe komen aan de essentiële vraag: wat geeft jou het recht?

  Als wij een samenleving willen die echt de moeite waard is, dan dienen wij elkaar als volwassen mensen te zien en elkaar als volwassen mensen te behandelen. In vrijheid en dus bijdragen op basis van vrijwilligheid. En elkaar geen rad voor de ogen te draaien. En elkaar tot niets te verplichten vanuit een of ander ideaal of hoog doel, anders dan vanuit een vrijwillige, wetende en bewuste bedoeling dat te doen.
  Niemand van ons is door God tot slaaf gemaakt. Laat staan ook nog diens kinderen en klein klein …. kinderen.

  Philosoof G&R Eigenwijs [13] reageerde op deze reactie.
  Hadjememaar [20] reageerde op deze reactie.

 7. Maar Ratio, wat klaag je nou kerel? Onlangs hoorde ik iemand met droge ogen vertellen dat ie blij was om veel belasting te betalen. Immers dan gaat het ook goed met hem. Zei hij. Kennelijk moet jij dus omkomen van geluk omdat je 100% mag afdragen. Ik ben jaloers op je hoor…
  Welkom in de participatiemaatschappij.

  Wees lief voor uw dierbaren.

  Vilseledd [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Pendragon [9]:

  Vreemd dan, dat die belasting als indicator nodig heeft om te zien, dat het goed met hem gaat. Waarom dan niet een tarief van 0,000001%, zodat er door de meting zo min mogelijk geld verloren gaat? Stel je voor onze stroommeters verknoeiden meer dan 50% aan meten.

 9. Ben benieuwd naar de dag dat men hier eindelijk door gaat krijgen dat belasting betalen voor PERSONEN is, NIET voor MENSEN!!!

  Onzin? Tuulijk. Laat dan eens zien in welke wet er staat dat je als MENS belasting MOET betalen??? Waar staat dat? We worden geacht de wet te kennen en ons daar aan te houden. Nou dan, waar staat geschreven dat je als MENS verplicht moet betalen??? Laat zien en ik betaal ook weer mijn belastingen…

  Harrie Custers [15] reageerde op deze reactie.

 10. Heb je al een kantonrechtbank ge-informeerd hoe je een erfenis kan (net woord voor) weigeren ???

  Kost je wel weer griffie-rechten, maar dat bedrag (ongeveer 150 euries?) is veel lager dan die halve ton.

  Misschien is het voor deze erfenis te laat, maar kan je het wel “gebruiken” voor de volgende erfenis.

  Bertus [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Harrie Custers [8]:

  God de Bovenbaas, is een aanname, van waarschijnlijke
  on juistheid.
  Voor het overige (geld) zo je het maakt, heb je het!

  Of wel, je mag kiezen wat je wil, je krijgt wat zij je geven.

 12. @bollie [6]:
  Hoezo volksvertegenwoordigers?
  Je bedoelt die leugenaars in Den Haag die eerst hun kiezers belazeren en dan roepen dat ze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers zijn? En daaraan het recht ontlenen om die kiezers te bestelen uit naam van de EU?

 13. @Prepperoni [17]: Het volstaat dat de erflater verhuist naar een land zonder successierechten. Althans voor wat betreft gewoon vermogen. Bij bedrijven ligt het iets complexer.

 14. Och, het kan nog veel erger.
  De sterfbelasting word bepaald op de waarde van de erfenis op moment van overlijden maar vadertje staat komt pas na 6-12 maand met de rekening langs.
  Weet van een situatie waarbij de erfenis fortis aandelen waren, paar maand voor de crash van fortis. De erfgenamen hielden de aadelen braafjes opzij “verstandig zou je denken”.
  Toen de rekening van de sterfbelasting toekwam waren de aandelen waardeloos geworden. Gevolg, die mensen hebben hun huis moeten verkopen.

 15. @Harrie Custers [21]:

  “ik zweer aan het Nederlandse volk,dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven
  ik zweer,dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van de staat met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren,dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle mijne onderdanen zal beschermen en tot instandhouding en bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten te mijner beschikking stellen,zoals een goed Koning schuldig is te doen,
  zo waarlijk helpe mij God Almachtig”

  Een eed,die al zo’n 100 jaar bestaat.

  Mogelijk,dat ik het niet begrijp,maar iets klopt er niet!

  Harrie Custers [23] reageerde op deze reactie.

  • @Hadjememaar [22]: helemaal mee eens. Mensen zijn voor minder beticht en veroordeeld voor land, hoog- en Volksverraad.

   Overigens wat ook niet klopt is natuurlijk die Grondwet. Zoals hier op Vrijspreker uitvoerig uit de doeken is gedaan.
   Het is geen bescherming van de grondrechten van en voor de mensen, het is een basis, een fundament voor de overheid(sregelementering).

Comments are closed.