slaveEen tamelijk aardige serie Engelstalige video’s over geldschepping. De meeste filmpjes duren maar enkele minuten. Door het goud uit het betaalverkeer te halen ontstaat een op schuld gebaseerde economie waarbij de bankiers en de overheid de geldhoeveelheid kunnen vergroten. Gesteund door wetten tegen valsemunterij en wettig betaalmiddel verkrijgen deze organisaties het monopolie op de geldkraan. Geld als fiat valuta kan geschapen worden zonder dat de geldscheppers er iets voor hoeven te doen. 

Dit, samen met de interest die betaald moet worden over deze steeds groeiende geldhoeveelheid zorgt voor een welvaartsoverdracht richting de bankiers en de staat. En een afhankelijkheid daarvan want ze hebben het monopolie op geldschepping. Op deze manier verwordt eigendom tot horigheid. Er is sprake van een continue welvaartsoverheveling naar deze geldscheppers.

De serie duurt in totaal een half uur. Ik zou het hier en daar toch wel anders benaderen maar als lezers dat ook vinden kan dat een bron van discussie zijn. Het verhaal van wat heeft de overheid met ons geld gedaan wordt op vele manieren verteld. Hier een wellicht betere maar langere versie (in het Nederlands).

deel 1
http://www.youtube.com/watch?v=BhFRypf5b28

deel 2

Dit is een nogal lange video die een verhaal verteld dat ook anders kan worden benaderd. Door een goedkoop geld politiek te voeren worden tal van investeringen gedaan die eigenlijk niet voldoende renderen, men blaast kunstmatig de economie op. Eigenlijk failliete bedrijven krijgen uitstel van executie, en veel normaal niet renderende initiatieven worden ontplooid. De recessies die volgen zijn de katers die volgen op de foute investeringen waarin de niet renderende bedrijven uiteindelijk toch gesaneerd gaan worden. En waarin de minder renderende bedrijven de terugkeer naar een normalere interestvoet niet kunnen overleven.

http://www.youtube.com/watch?v=dUVi-XxDDYI

deel 3
http://www.youtube.com/watch?v=w5HqzsVAq0Y

deel 4
http://www.youtube.com/watch?v=gKzXyj237Ns

deel 5
http://www.youtube.com/watch?v=fq6oAvwIYx8

deel 6
http://www.youtube.com/watch?v=r-JqILJQemA

deel 7
http://www.youtube.com/watch?v=YdBp5yNmQFg

deel 8
http://www.youtube.com/watch?v=7YznNMkekf0

10 REACTIES

 1. Ratio, deze videos zijn goed maar vertellen slechts het halve verhaal.

  Na 1971 is de westerse wereld waarde gaan zien in schuld en schuldgerelateerde producten. Goud werd een commodity en verhandeld op de Comex waarmee ze de prijs konden onderdrukken.

  In de periode dat wij onze welvaart in schuld en schuldgerelateerde producten zoals banksparen, obligaties aandelen en derivaten hebben gestopt heeft onze elite op een hele listige wijze het fysieke goud in handen gekregen. Kortom, wij het gewone volk zijn helemaal op een zijspoor gebracht.

  Onderstaande video legt uit hie ze dat doen..

  http://www.youtube.com/watch?v=C4X65TYo51U

  Check ook de andere videos van deze auteur want beter kan ik het niet uitleggen.

  Ratio [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Hugo [1]: De geschiedenis van de mensheid is de strijd van heersers en dieven om het goud en de inspanningen van de productieve medemens.

  Ik weet niet of het thans zo gaat als jij omschrijft. Iedereen kan goud kopen voor fiat valuta. Ook de Arabieren. Er is ook een ander scenario, bescherming voor het accepteren van dollars. De heersers op het Arabische schiereiland zijn gevrijwaard van internationale druk vanwege mensenrechten of illegale operaties van geheime diensten die ze omverwerpen. Sterker nog, ze danken vaak hun positie aan de geheime diensten. Lees bijv all the sjahs men over hoe de sjah van Iran op zijn zetel geraakte. Het huis van Fahd is ook steeds gesteund door de Amerikanen.

  Dus geen schuldverklaringen voor olie maar schuldverklaringen die ze in aandelen, vastgoed en goud kunnen omzetten, en dit ook doen. En daarnaast nog eens bescherming krijgen van de Amerikanen die hun dynastie beschermt.

  mbt je stelling van euro regeer ik bij de video van Bloom

  Hugo [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Ratio [2]:

  Sinds de komst van de euro hoeft u geen btw te betalen over goud. Goud is hiermee een valuta geworden maar dat is compleet langs u heengegaan of niet?

  Overigens creeeren banken geen geld. Iedereen die een handtekening onder een lening zet creeert geld. Banken vragen rente over geld wat u creeert terwijl ze geen risico lopen en dat is fout.

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Hugo [3]: Goud kon al belastingvrij binnen de EEG gekocht worden in sommige landen. Bovendien is alleen beleggingsgoud vrijgesteld. Het was wel een manier om de goudmarkt voor beleggingsgoud en de goudstromen te gaan beheersen:

  Met het oog op de controle – het traceren van handelingen met goud, zodat fraude of crimineel gedrag opgespoord kan worden – is voorzien in enkele bijzondere administratieve verplichtingen voor handelaren in beleggingsgoud (het nieuwe artikel 28n van de wet).

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/26467/kst-26467-3?resultIndex=13&sorttype=1&sortorder=4

  De EEG had eerst een belaste regeling voor ogen met vrijstellingsmogelijkheid door individuele lidstaten:
  http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31012_nl.htm

  Hugo [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Ratio [4]:

  Dat zeg je goed, in sommige landen…. Elk land dat zich aansluit bij de EU moet fysiek goud btw vrij aanbieden. Zilver daarentegen is wel belast.

  Dus we hebben een systeem waarbij U geld kunt creeeren door een lening aan te gaan en ik kan mezelf beschermen tegen wanbetalers door mijn spaargeld om te zetten in fysiek goud.

  Zijn er verders nog problemen?

  Ratio [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Hugo [5]: De euro op zich misschien die om te overleven na het fiasco van het stabiliteitspact een federaal europa nodig heeft om te overleven…

  Hugo, je gaf stof tot nadenken, heb een en ander moeten opzoeken en moeten overwegen. Dank daarvoor. De EU had ook vanaf het begin aan goud kunnen proberen uit te bannen, om wat voor reden dan ook hebben ze die keuze niet gemaakt.

  Edoch. Ik zie de euro als bedreiging voor mijn vrijheid, een federaal europa is niet iets dat ik wil. Sterker nog, ik wil af van het begrip wettig betaalmiddel en zie de EU dat niet opgeven want de euro is hun troetelkind en breekijzer voor verdere eenwording.

  Hugo [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Ratio [6]:

  Ik begrijp je volkomen want ik moest daar ook doorheen. Probeer te begrijpen dat het eurosysteem (fiat om te lenen en goud om te sparen) juist vrijheid is.

  Hoe fiatgeld gecreeerd wordt is niet interessant, het enige wat je moet weten is dat het continue aan koopkracht verliest en daarom is het perfect om uit te lenen.

  Hoe goud gemaakt wordt is evenmin interessant, het enige wat je moet weten is dat het continue in koopkracht toeneemt (hebben ze 100 jaar verborgen gehouden) omdat het gespaard wordt.

  Het eurosysteem en de EU zijn voor mij 2 separate zaken. De EU kan mij gestolen worden maar het eurosysteem moet gehandhaafd blijven.

  Probeer al die andere videos van belangp te bekijken en te begrijpen en er gaat een wereld voor je open.

 8. Ratio, Hugo;

  My peace of cake…
  Ik wil toch opmerken dat de gemiddelde burger dit soort discussie’s niet kent…
  Ze willen gewoon wat sparen en in ieder geval zien dat hun spaargeld op de bank in op z’n minst zijn waarde houdt.

  Daarom ben ik het eens met de gedachte dat de manier waarop de centrale banken/regeringen hun macht misbruiken om door bijdrukken en andere manieren de valuta uit te hollen verwerpelijk is.

  Wat is er mis met een vaste koppeling tussen geld en dekking (goud)? Ik heb begrepen dat de VS in de 19e eeuw een constante deflatie hadden en tegelijkertijd een enorme economische groei. Een stabiele en betrouwbare munt is denk ik een must voor een gestage en gezonde groei. Daarbij dient rente door de markt gedikteerd te worden (veel spaargeld lage rente en veel investeringen, veel investeringen en schaars spaargeld en dus hogere rente; m.a.w demping) en niet kunstmatig van bovenaf.

  Hugo [9] reageerde op deze reactie.

 9. @Mavado [8]:

  Zo lang er niet meer papiergeld gecreeerd wordt dan er goud in de bankkluis is er geen probleem. Theorethisch werkt het dus prima alleen in de paraktijk blijkt dat u bankiers en overheden niet kunt vertrouwen.

  Bankiers verdienen aan het scheppen van leningen.
  Politici moeten steeds meer schulden maken van hun achterban.

  Gevolg is dat in een goudstandaard de goudprijs onderdrukt moet worden om het op de vaste prijs te houden en zo de bevolking te foppen.

  Een vaste prijs voor goud is dus onmogelijk omdat 1 van de 2 altijd ondergewaardeerd is.

  Mavado [10] reageerde op deze reactie.

 10. @Hugo [9]:

  Goed, maar zonder (centrale) overheden zullen banken écht moeten gaan concurreren en zal betrouwbaarheid daar een belangrijk deel van gaan uitmaken.

  Ook zullen er verschillende soorten banken zijn; hoge rente, hoog risico en lagere rente , minder risico.

Comments are closed.