FREEDOM_Weg-naar-Vrijheid-110x88Weken geleden hebben we getracht een begin te maken  en gevraagd om bijdragen.
Daar is nog niet echt veel concreets uitgekomen. Dat zal voor een groot deel aan de vraag liggen omdat die niet duidelijk aangaf wat iedereen kan doen. En het probleem is zo veelomvattend dat het moeilijk is om een begin te maken. Daarom is besloten om gewoon door te gaan, en dat daardoor, al doende, wel duidelijk wordt hoe de verdere aanpak moet zijn.

 

We hebben al wat verzameld in onze voorgaande artikelen:
http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/07/haalbare-weg-naar-vrijheid/

http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/11/het-begin-van-de-vrijheids-revolutie/

Mogelijk kan iemand daar al een keuze doen en er iets uitpakken dat hij/zij op gang gaat brengen. Al is het maar om ervaring op te doen.

Nu gaan we trachten al die vele punten, mogelijkheden en acties overzichtelijker op te stellen, zodat er mee gewerkt kan worden.
Graag uw inbreng, kritiek, commentaar, advies.
Die worden gebruikt voor de volgende versie van de WnV (Weg naar Vrijheid)

We zouden de systematiek als volgt kunnen beginnen:(Eerste concept)

——–    ——-

De Weg naar Vrijheid;  de Libertarische Revolutie

DEEL I.  INLEIDING

HOOFDSTUK” I- 1 Welke eisen aan het PLAN te stellen?
 1.Alles moet gericht zijn op het bereiken van een Vrije Samenleving en alle stappen en acties moeten geweldloos uitgevoerd kunnen worden.
Voor alles geldt het NAP, Non Agression Principle

2.Groei. Omdat een vrije samenleving alle facetten van het leven omvat, en de overheidsdwang al in alle facetten is doorgedrongen, en bovendien constant verandert, is de enige reële manier om een flexibel, groeiend plan te maken. (Al zullen daardoor ook onderdelen prematuur verschijnen die noodzakelijk verder uitgewerkt en verduidelijkt moeten worden)

3.Rekening houden met compleet onafhankelijke acties, naar keuze van ieder individu, en zowel voor enkelvoudige personen als voor groepen.

4.Ideeën en voorstellen en plannen voor veranderingen kunnen daardoor ook spontaan decentraal zelfstandig ontstaan en uitgevoerd worden.

5,Het plan zodanig opzetten dat onderdelen los van elkaar  besproken en/of uitgevoerd kunnen worden.

6.De samenleving verandert constant. De Weg naar Vrijheid zal dan ook constant bijgestuurd en aangevuld moeten worden. Voor de verwerking daarvan zullen ook nog concrete methodes ontworpen worden.

 De indeling wordt om te beginnen:

-DEEL I INLEIDING

–DEEL II DE HUIDIGE SITUATIE

–DEEL III DE GEWENSTE SITUATIE

–DEEL IV ACTIES EN PROJECTEN OM VAN HUIDIGE IN GEWENSTE                     SITUATIE TE KOMEN

–DEEL V  ORGANISATIES DIE (geheel of gedeeltelijk) DEZELFDE RICHTING UITWERKEN

Eerder gepubliceerd:
http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/07/haalbare-weg-naar-vrijheid/

http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/11/het-begin-van-de-vrijheids-revolutie/

——————————————-

 DEEL I I.  HUIDIGE (2014) BESTAANDE SITUATIE

1.De staat bemoeit zich nu met “alles” en voor “alles” moeten alternatieve oplossingen bedacht worden en wegen om die te bereiken

HOOFDSTUK  II-1  De heersende mentaliteit: “Altruïsme”

Op dit ogenblik is de overheersende mentaliteit in de maatschappij samen te vatten met “Altruïsme “.
Dit komt neer op alles wat je voor een ander doet is goed, en alles wat je voor jezelf doet is slecht.

Je leeft voor anderen. En omdat dit voor iedereen geldt, leven alle anderen voor jou. Jij hebt er dus recht op dat alle anderen voor jou werken.

De politiek (overheid)  maakt daar dankbaar gebruik van en dwingt jou  te werken voor die anderen die daar recht op hebben. “Daar hebben wij met zijn allen toch voor gestemd

———————————————-

DEEL III.  TOEKOMSTIGE GEWENSTE SITUATIE

1.Omdat “ieder mens anders is” wordt niet een soort “eenheidssamenleving” nagestreefd. Het gemeenschappelijke zit in het uitschakelen (minimaliseren)  van de staat.

2.Een moeilijk punt is het bepalen hoever hiermee te gaan. Belangrijk zal zijn hiervoor principiële overeenstemmingen te verkrijgen omdat zeker in het begin niet iedereen even ver durft of wil te gaan.

HOOFDSTUK    III- 1.
Nieuwe gewenste overheersende mentaliteit: “Egoïsme”

Dit is de erkenning dat iedereen het recht heeft op zijn eigen leven (en dus rechtmatig eigendom)

De term “egoïsme” heeft in de huidige maatschappij door staat, kerk en school een negatieve image van “ikke, ikke, en de rest kan stikke”. Maar dat is direct in strijd met NAP.

Iets vrijwillig voor anderen doen, kan dan ook positief beoordeeld worden: “Benevolence” werd dan ook o.a. door David Kelly de “achtste objectivistische deugd” genoemd!

HOOFDSTUK 2    Grenzen aan de vrijheid.

De enige grenzen zijn bepaald door NAP.

==================================== ENZ>

4 REACTIES

 1. De libertarische Austrian School doctrine schrijft voor o.a.:
  – het verbieden van de overheid
  – het verbieden van elke vorm van sociale hulp aan wie dan ook
  – het verbieden van gratis onderwijs in zijn geheel

  Deze doctrine is nooit en nergens met een positief resultaat voor de samenleving toegepast.

  Cruciaal element in de oorzaak van de huidige crisis is het private monopolie op primaire geldschepping: een private centrale bank (Federal Reserve) die het monetaire beleid van de westerse wereld maakt en uitvoert zonder controle van buiten af. De Austrian School heeft niets tegen deze private monopolie, in tegendeel: elke vorm van maatschappelijke invloed of controle op de financiële stromen moet afgeschaft worden en in plaats daarvan moeten de economisch sterkere marktdeelnemers de rest elimineren in een omgeving waar de enige wet is wetteloosheid. Het toepassen van deze doctrine zou de crisis effecten zeer snel verdiepen tot een definitieve ontwrichting en afbraak van de samenleving. De Austrian School doctrine dient de eigenaren van het huidige geldsysteem die nooit kunnen rusten totdat ze de wereld voor 100% in hun bezit hebben.

  De libertariërs willen een turbo uitbuiting van de fysieke economie en een mega-paradijs voor de speculanten. Een economische ruimte waar meerdere valuta’s elkaar beconcurreren zou de economie naar de steentijdperk brengen.

  De libertarische doctrine schrijft voor dat iedereen die niet marktbestendig is moet aan zijn lot overgelaten worden en sterven door fysieke uitputting. In de Austrian School libertarische “principes” zijn er geen sociale verbindingen, wie pas geboren is moet direct productief wezen tot aan zijn laatste seconde van leven, de beste speculanten schakelen successievelijk de minder succesvolle speculanten uit, de normaal werkende mensen worden geacht zich te laten uitbuiten door de “concurrerende” graaiers die de markt beheersen zonder geen enkele vorm van regulering want de staat dient verboden te worden.

  De enige tijd waarin de libertarische Austrian School doctrine door een regering toegepast werd was in Duitsland in de periode 1930 – 1932 en het was een groot succes voor de nazi’s. Google eens op Bruning en Hitler en dan begrijp je wat je hier propageert….

  = = = 
  Een van de oorzaken van de huidige economische depressie is het “geldsysteem” waar geen dekking voor rente bestaat. Het “geldsysteem” is niet in balans. In het midden van dit systeem, als moeder die lacteert en van primaire fiat geld alle andere banken voorziet, is het monopolie van Federal Reserve. Door het monopolie en door het feit dat de renteverplichtingen niet gedekt werden, is de economie (die in dit vals spel trapt en dit “geld” gebruikt) als geheel insolvabel. De libertariërs willen het monopolie van de Fed afschaffen met als doel meer fiat geldbronnen te laten ontstaan iedere bron met fiat geld uitgifte bevoegdheid waar alweer geen rentedekking geschapen wordt. Een systeem waarin diverse geldsystemen in dezelfde economie simultaan bestaan en beconcurreren. De Fed heeft al een 2-tal depressies van jewelste bezorgd. Een monetaire omgeving waarin meerdere instellingen zoals de Fed simultaan opereren is meer depressie en brengt ons nog verder van een herstel.
  De oplossing is een systeem van Soevereine Munt ook bekend als systeem van Nationaal Krediet.

  Johnny Feelgood [2] reageerde op deze reactie.
  dave [3] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Mario8282 [1]:
  @dave [3]:

  Ja, Dave ik moest het ook 2 keer lezen want ik moest mijn neiging om het tot onzin te verklaren heel sterk in toom houden.\
  Het begint direct met contradicties: Wie kunnen 2 en 3 verbieden als 1 verboden is?:

  – 1het verbieden van de overheid
  -2 het verbieden van elke vorm van sociale hulp aan wie dan ook
  – 3het verbieden van gratis onderwijs in zijn geheel

  Mario8282 toch een poging serieus te zijn:
  Waar komt dit vandaan?
  Of heb je dat zelf bedacht?

  In een libertarische samenleving mag iedereen zoveel sociale hulp of gratis onderwijs geven als hij/zij zelf wil. Graag zelfs!

Comments are closed.