octrooiJe ziet vaak in de dagelijkse gesprekken het woord monopolie opduiken, vaak met een zeer negatieve klank. Maar wat is monopolie nu eigenlijk en waarom hebben we geleerd dit “vies” te vinden?

Volgens het woordenboek:
1. de situatie dat iem. als enige iets kan of mag verkopen
2. uitsluitende bevoegdheid tot iets: machtsmonopolie

De tweede verklaring laten we even voor wat het is, het is alom bekend wie het machtsmonopolie heeft en dat is dus een ander probleem voor een ander artikel.
Het gaat nu over monopolies bij bedrijven.

Is erg als een bedrijf een monopolie heeft?

Als een bedrijf een monopolie heeft betekent dat in het ideale geval dat het betreffende bedrijf in staat is de goederen of diensten tegen de laagste prijs op de markt te brengen in de hoogste kwaliteit. En daar dermate goed in is dat er geen ruimte is voor concurrentie.

Dit is, in tegenstelling tot de algemene opinie, niet schadelijk voor de consument/afnemer.

Het vaak gebruikte argument is dat een bedrijf dan in staat is volledig de prijs en kwaliteit te bepalen omdat ze de markt voor zichzelf hebben. Maar is dat wel zo?

In een volledig vrije markt is het niet waar. Immers, als de prijs stijgt of de kwaliteit zakt geeft dat ruimte voor een concurrent die wel de laagste prijs of hoogste kwaliteit geeft, dus elk bedrijf dat een monopolie heeft, en gaat rommelen met prijs of kwaliteit tekent zijn eigen ondergang.

Tenzij het bedrijf in staat is om zijn monopolie te beschermen…

Hoe beschermt een bedrijf zijn monopolie?

Dat is (op dit ogenblik) heel erg simpel.

Je kan op jouw product/technologie patent aanvragen. Sterker nog, je kan op elk aspect, hoe triviaal ook, patent aanvragen en dit als dreiging tegen jouw mogelijke concurrenten gebruiken. Patenten worden mogelijk gemaakt en beschermd door de overheid.

Je kan gaan lobbyen bij de machthebbers, zowel om een direct monopolie te verkrijgen of, nog beter, ervoor lobbyen dat de wetgeving op een dermate manier gesteld wordt dat jouw onderneming bevoordeeld wordt ten opzichte van mogelijke concurrenten. Kernwoorden zijn regulering, vergunning of belastingvoordeel.

Ben je op deze manier “ingedekt” dan kan je dus inderdaad volledig vrij en ongebreideld prijs en kwaliteit bepalen. En ja, dergelijke maatregelen kosten geld, dus de prijs gaat omhoog, buiten de extra “winst” die ook nog op de prijs gaat.

Wat gebeurt er als een bedrijf besluit “fatsoenlijk” te zijn

Een bedrijf wat besluit hier niet aan mee te doen heeft een groot probleem. Enerzijds, er is altijd wel een concurrent die het dan wel doet en daarmee een sterk voordeel behaalt ten opzichte van jouw bedrijf. Anderzijds loop je het risico dat de politici in hun “eindeloze wijsheid” met wetgeving

komen die überhaupt nadelig is voor jouw bedrijf of bedrijfstak.

Je hebt geen keus, meedoen en overleven, of negeren en ten onder gaan. En zo houdt het corrupte systeem zichzelf in stand.

Oplossingen

Het is onvermijdelijk dat grote machtsconcentraties leiden tot corruptie. Proberen dit op te vangen met meer “regels” is een doodlopende weg, immers, het is de machtsconcentratie die de regels stelt.

Overheid is hier geen uitzondering op, en hoe graag we ook willen geloven in de overheid, het is onontkoombaar dat dit gebeurt. Aard van het beestje zullen we maar zeggen.

Er is maar een mogelijke oplossing: We zullen moeten gaan nadenken over een maatschappij die niet rond een overheid draait, maar om het individu. Jazeker, de overheid heeft een hoop taken op zich genomen en wij hebben onszelf wijsgemaakt dat dat op geen enkele manier anders kan.

Maar dat is nuchter beschouwd niets meer dan een bijgeloof. En daar moeten we vanaf.

ingezonden door arvr via info@vrijspreker.nl

9 REACTIES

 1. Monopolie = belastingdienst – geweldmonopolie – rechtspraak – leger – politie etc etc.

 2. Officieel betekent monopolie een alleenrecht. Monopolies werden uitgevaardigd door machthebbers aan bepaalde personen als gunst of wederdienst. Deze monopolies werden toegekend via patenten.

  Het woord patent verwijst naar het Latijn ‘patente’, wat ‘open’ betekent. Machthebbers gaven in de middeleeuwen zogenaamde patentbrieven (‘open brieven’, in tegenstelling tot private of gesloten brieven) uit, waarin de heerser iemand speciale privileges toekende of sommeerde iets voor de heerser te doen. In 1587 verkreeg de piraat Francis Drake het eerste patent van de Britse Kroon. Hij mocht als enige Spaanse schepen enteren die terugkeerden uit Zuid-Amerika en een deel van de buit behouden.

 3. @Hijseenberg [1]:
  Juist,helemaal correct,de overheid doet dat ook nu nog steeds.
  Berichten in de media”het gaat weer goed”moet ons ertoe dwingen weer geld uit te geven,terwijl bijna iedereen ziet dat je geld verdampt.
  Ook komen de verkiezingen eraan en dan moeten de mensen toch geloven dat Brussel ons alleen maar geluk en voorspoed brengt,walgelijk!!!!

 4. Een monopolie is in principe slecht omdat marginale prijzen ongelijk zijn aan de marginale kosten. Met andere woorden: er wordt ook winst gemaakt op het laatst toegevoegde produkt. De winst zal hoger zijn dan bij een markt met volledige concurrentie. Normaal gesproken duurt dit niet lang omdat er dan toetreders tot de markt zullen komen, maar er kan een situatie zijn waarin dit nagenoeg onmogelijk is. Dit is onmogelijk bij produktie met almaar afnemende kosten. D.w.z. hoe meer er geproduceerd wordt, hoe lager de kostprijs. Dit zal vaak het geval zijn bij industrieën met grote investeringen en dus hoge vaste kosten. De schaalvergroting tendeert middels fusies naar een monopolie en een toetreder zal deze schaal nooit kunnen halen. Voorbeelden zijn hoogovens, havencomplexen, spoorwegen, etc.

 5. Ik ken nog een vies woord: kartel.

  Voorbeeld: 27 landen die hun belastingen op mekaar afstemmen en die besluiten mekaars onderdanen te verlinken door hun banken te dwingen tot uitwisseling van gegevens.

 6. Kartel = staats casino – staats loterij – staats banken – staats scholen – staats kinderbescherming – staats penitraire inrichting
  staats psychiatrisch inrichting – staats inlichtingen diensten etc.

 7. Monopolie is het alleenrecht op de markt door beschermende wetten en regels die door de overheid zijn bedacht.

  Democratische selectie van goedkoper en/of beter door de consument kan dan niet meer plaats vinden.
  Dit wordt ook wel marktwerking genoemd.

  Marktwerking is democratie.
  De overheid maakt hier altijd een schijnmarktwerking of
  schijndemocratie van.

  Men wil altijd een vinger in de pap houden.
  Uiteraard voor je eigen bestwil.

 8. Het meest irritante is het feit, dat ze de spelregels bedenken en tevens een speler zijn. Zie de voorbeelden in andere reacties.
  Een scheidsrechter speelt zelf ook niet mee.

  Ze zijn dus zelfs bedenker van hun eigen monopolie in deze voorbeelden. Objectief zijn is dan onmogelijk en belangenverstrengeling ligt voor de hand.

Comments are closed.