Weg naar VrijheidOf welke wet zou u het eerst willen afschaffen?
 Bij het opzetten van een totaal plan: “De Weg naar Vrijheid, een vreedzame revolutie“, kom je steeds meer tot het inzicht dat de overheid zich letterlijk met ALLES bemoeit.
Dat maakt het “maken” van het PLAN al moeilijk, laat staan het uitvoeren.
En toch gaan we door en al bouwende zullen we leren en uiteindelijk slagen. Uiteindelijk zullen de feiten en de moraliteit, NAP, zegevieren. Als je echt vrijheid wilt, bereid je dan voor op een lange taaie strijd!

 Graag willen we van u horen welke vrijheidsbeperking of welke wet wilt u het eerst afschaffen. Zo mogelijk met ideeën HOE dat kan, maar dat kan ook later.

Deze voorstellen zullen we verzamelen en in het PLAN opnemen in een volgende versie.
Uit het inleidende artikel Kunnen we al opnemen:

–Afschaffen overheidsOntwikkelingshulp.
—–Zie: http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/06/bezuinig-6-miljard-grote-onnodige-onzin/
–Vrij maken van drugs
EU macht afschaffen. Dit zal wel gesplitst moeten worden in X     afzonderlijke doelen/projecten,
—Voorkomen dat Nederland meedoet aan de Bankenunie.—–Dit voorkomen lijkt ondertussen al niet meer haalbaar/ moet andere oplossing voor gezocht worden.
–Afschaffen van overheidsregels.
—– Noem maar op welke eerst en welke zijn er nog meer.
–Afschaffen van Belastingen en accijnzen
—–Detailleren is nodig
—Afschaffen invoerbelasting uit ontwikkelingslanden.
—Afschaffen alle invoerbelastingen.
—Afschaffen erfenisbelasting (succesierechten)
–Afschaffen subsidies
—- Detaiileren is nodig
—Afschaffen directe en indirecte subsidie aan sport. 
EN NOG VEEL MEER

Graag aanvullingen en ideeën.

Bij een rapport over een wetenschappelijke studie betreffende “Chelatie therapie” las ik het volgende: (Chelatie is een alternatieve geneeswijze voor gezond houden van aers). Deze opmerkingen slaan ook voor een groot  deel op ons:

As the philosopher Schopenhauer once noted,
“All Truth [new ideas] progress through the same three stages: First with ridicule, then with violent opposition, and finally acceptance as self-evident.

The validity of the above observation has been demonstrated many times over during the past 50 years. Chelation therapy has now officially graduated through stage 1 (ridicule) to stage 2 (violent opposition). In time, people will forget how brutally the treatment and those who advocated it were once treated, and chelation therapy will become accepted by the medical establishment as obvious but that they merely wanted to be sure.

Ztt het Libertarisme al in stage 2? Ik denk aan het prille begin!!

Also appropriate  is a quote by Machiavelli describing the difficulty of changing a system:
There is nothing more difficult to plan, more doubtful of success, nor more dangerous to manage than the creation of a new system. For the initiator has the enmity of all who would profit by the preservation of the old system and merely lukewarm defenders in those who would gain by the new one.

Dit kon geschreven zijn voor het Libertarisme.

Max Planck once made the following observation about scientific progress:

“A scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die and a new generation grows up that is familiar with it.
Geplakt uit <http://drcranton.com/chelation/tact_study.htm>

32 REACTIES

 1. @Prepperoni [30]:
  Dilemma.

  Een wapen als zelfverdediging is een stukje vrijheid.

  Maar,

  Als jij geestelijk ziek wordt, dan kan jouw wapen ook een bedreiging voor iemand anders.

  Geestelijk ziek is in mijn ogen ook, wanneer jij iemand anders
  zijn leven wil regelen zonder bedreiging of overlast te veroorzaken.

 2. artikel 120 van de grondwet dusdanig veranderen dat toesting door rechter van wetten aan de grondrechten weermogelijk wordt.

  bron: http://www.Nederlandrechtstaat.nl: artikel 120
  “De laatste decennia hebben diverse beoefenaren van het staatsrecht gepleit voor opheffing van het toetsingsverbod. Er zijn evenwel ook argumenten aangevoerd die pleiten tegen een vorm van rechterlijke toetsing door de rechter. Ten gunste van invoering van constitutionele toetsing door de rechter in Nederland werd er met name op gewezen[19] dat rechterlijke toetsing van de wet in formele zin de meest doeltreffende wijze is om de burger in zijn vrijheidssfeer te beschermen, terwijl de onschendbaarheid van de wet in relatie tot de grondrechten reeds thans de facto opgeheven door de rechtstreekse werking van het EVRM.”

  PVA:
  begin met gast colleges geven op lagere scholen, HAVO/ Atheneum, MBO, HBO en universiteit.

  Kweek the grassroots!

Comments are closed.