avatar MMAPIemand die door anderen “topambtenaar” en “hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken” wordt genoemd, ene meneer Camps, doet weer domme uitspraken. Nadat deze meneer, blijkbaar als hoogste verantwoordelijke voor de economie in Nederland, het niet lukt om rationeel en moreel over economie te denken, wil hij nu weer wat aandacht.

In dit artikel staat mooi samengevat wat hij denkt en wil ten aanzien van de grote groep ZZP’ers in dit land: die ZZP’ers MOETEN VERPLICHT aan een pensioenvoorziening deelnemen. Als ik een uitspraak van deze Camps mag citeren:

“Zzp’ers zijn eigenlijk ondernemers, maar lijken erg op werknemers. Het onderscheid tussen ondernemer en werknemer valt steeds meer weg. Het is zaak te kijken hoe we die groepen dichter bij elkaar kunnen brengen, bijvoorbeeld door voor arbeidsongeschiktheid en pensioen één regime af te spreken voor iedereen die werkt.”

Leest u dat nog maar eens goed, vooral als u ZZP’er bent of dat wilt worden. Duidelijk heeft Camps de ballen verstand van hoe het in werkelijkheid werkt. Dat is één. Want een ZZP’er die braafjes meer dan 2 klanten per jaar moet hebben om aan te factureren, is heel wat anders dan een loonslaaf die NIET de verplichting heeft om minstens 3 werkgevers per jaar te hebben. De ZZP’er die bij geen werk ook geen uitkering krijgt, is heel wat anders dan een ontslagen werknemer die een uitkering krijgt van, mede door de ZZP’er betaalde, belastingpot. Om over de regelingen en wachtgelden voor Camps’ clubje mede-ambtenaren nog maar te zwijgen. En een ZZP’er heeft de stap naar zelfstandigheid misschien wel mede gezet, JUIST om meer vrijheid te hebben in zijn afschermen van risico’s en opbouwen van pensioen.

Punt twee dat ik op wil brengen vind ik al een beetje erger. De fascistische wurggreep van de roverheid breidt zich wéér verder uit naar de zelfstandige. Want de ZZP’er “MOET” en wordt “VERPLICHT”.

En als derde zou ik de ZZP’er graag willen waarschuwen voor de houding van Camps ten aanzien van de ZZP’er. Als ZZP’er wordt u wéér een stapje dichterbij gedwongen naar datgene, waar de roverheid juist op jaagt: schijnzelfstandigheid. Door dit soort maatregelen wordt het verschil tussen werknemer en zelfstandige wéér een stapje kleiner, totdat er over een tijdje een wet komt die elke ZZP’er aanpakt als zijnde schijnzelfstandige en boetes oplegt.

ZZP’er : waakt voor uw zaak. U bent gewaarschuwd. Denk als alternatief eens aan een BV. Kost tegenwoordig niet veel meer dan enkele honderden euro’s voor een notaris. U valt dan wel in een strakker (en dus duurder) belastingregime, als werknemer van uw eigen BV, maar uw zelfstandigheidsstatus wordt wél verhoogd, niet alleen naar uw klanten maar vooral naar de roverheid. Ik spreek uit ervaring.

11 REACTIES

 1. Je kunt het met dit voorstel eens zijn, of oneens. Je kunt je mening zakelijk onderbouwen.

  De eerste alinea vind ik een klein beetje goedkoop.

  Beleidsinnovatie is noodzakelijk om ook in 2014 een modern land te blijven.

  Daarvoor doen politici, ambtenaren, en burgers voorstellen.

  Die voorstellen roepen soms controverse op.

  Heb je misschien zelf een goed voorstel voor een beleidskwaliteitsimpuls?

  MMAP [3] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.
  Jansema [11] reageerde op deze reactie.

 2. De alhier bedoelde ZZP’er heeft zoals ieder ander altijd recht op een staatsuitkering op bijstandsniveau. Zover ik begrijp gaat het voorstel over een minimale basisvoorziening. En wat is een minimale basisvoorziening bij het wegvallen van inkomen in Nederland? Jawel, de bijstandsuitkering. Kortom is het voorstel niet meer dan een extra belastingaanslag voor ZZP’ ers om de bijstandpot te vullen nu zo meteen alle werkloze ww-ers een fenomenale greep uit die pot zullen gaan doen en het onbetaalbaar dreigt te geraken.

  Kortom: niet meer dan een ordinaire belastingmaatregel!

  MMAP [4] reageerde op deze reactie.

 3. @BvdB [1]: Inderdaad, ik ben het ermee oneens. Wat ik wel en niet kan, weet ik. Hoe ik een artikel schrijf, is gelukkig (nog) mijn vrijheid. 🙂

  U mag de eerste alinea een beetje goedkoop vinden. Wees blij, het is crisis. De rest van alle dingen, vooral waar de roverheid ook maar een vinger in heeft (en dat is nagenoeg alles), is stervensduur geworden.

  Dan vraagt u om een zakelijke onderbouwing? Met uw uitspraken als:

  “Beleidsinnovatie is noodzakelijk om ook in 2014 een modern land te blijven.”
  en
  “beleidskwaliteitsimpuls”

  Op beide ambtenaren-bullsh!t-taalgebruikjes: WTF??? Het zijn precies dit soort wazige termen die door ambtenaren gebruikt worden om hun geneuzel belangrijk te maken.

  Beleidsinnovatie? Dus u wilt het innoveren van het beleid promoten? Ik wil liever, dat het beleid mensen en bedrijven tot innoveren aanzet. Maar helaas is dat, zeker financieel en vergunningstechnisch, haast onmogelijk. Omdat de roverheid er altijd met zijn graaivingers of belemmerende vergunningenstelsels tussen zit. Beleidsinnovatie is het innoveren van het beleid zelf. Dus het tussen de 4 roverheidsmuren zitten frutselen aan elkaars carrière ophemelen en net doen alsof de bedrijven en burgers dáár op zitten te wachten. Ondertussen diezelfde bedrijven en burgers van het grootste deel van hun inkomsten beroven om dat gefrutsel te financieren.
  Wat is een modern land? Waarom denkt u dat de particuliere bedrijven zouden ophouden met uitvinden van nieuwe producten en dienstverlening, als de roverheid zich er niet meer mee zou bemoeien? Welke roverheidsinnovatie (echt meetbaar, product of dienst) heeft een land ooit vooruit geholpen? Het is al jaren zo, dat ONDANKS de BELEMMERINGEN van de roverheid, bedrijven en hun mensen nog steeds innoverend bezig zijn en zullen blijven. Waar staat geschreven dat het slecht met ons af gaat lopen als we in 2014 misschien even niet verder moderniseren? Wat heeft dat überhaupt te maken met de stap terug (verplicht pensioen) die Camps nu voorstelt? Genoeg onderbouwd? Uw stelling raakt dus kant noch wal. Een typisch roverheids/politici zinnetje in het kader “we praten veel maar zeggen inhoudelijk niets en de burger slikt het wel”.

  Beleidskwaliteitsimpuls? Hebt u dat woord al eens ontleed in stukjes? Jazeker weet ik een beleidskwaliteitsimpuls: laat mensen die voor zichzelf kiezen en vrij willen zijn met rust. Mensen die niet onafhankelijk willen/kunnen zijn mogen zich van de meeste libertariërs zoveel onderwerpen aan socialistische of fascistische heerschappijen als ze zelf willen. Helaas mogen vrijheidslievende mensen zich er niet aan onttrekken, maar worden zij gedwongen met de massa mee te doen. Die slavenmassa die denkt dat democratie werkt en gelooft dat de roverheid het goed met hen voor heeft.
  Het is dus geen kwestie van geneuzel in de marge als een “beleidskwaliteitsimpuls”. Als u zó ver zit te denken, is het erg gesteld met u en bent u perfect geconditioneerd als staatsslaafje. Waarom is er geen keuze voor mensen die zich niet aan een staatsbeleid willen onderwerpen? Wel of geen beleid en de daarbij horende dwang om er aan mee te moeten doen, dát is de vraag.

  Dat u aan een libertariër gaat vragen om een voorstel tot impuls voor kwaliteitsverbetering van een staatsbeleid te doen is een lachertje, dat beseft u inmiddels toch ook wel? Of is dit het eerste artikeltje dat u op deze site leest?

  Mensen die een bepaalde (en helaas nog steeds zeer beperkte) vrijheid willen en als ondernemer starten, worden volgens Camps’ voorstel door de roverheid gedwongen zich weer terug te onderwerpen. Schande gewoon.

 4. @Sander [2]: Met dien verstande, dat een loonslaaf eerst een PERSOONLIJKE werkeloosheids uitkering van UWV (of hoe die instantie nu weer mag heten) krijgt, en pas later naar een bijstand gaat, wat dan een GEZINS-uitkering is. Waarbij gemiddeld wordt met andere inkomens binnen het gezin (partner, enz), het hebben van een huis, enz.
  Een ZZP’er die het niet redt en in de bijstand komt, kan dan maar beter geen partner met inkomen, eigen huis, enz hebben.

  Sander [5] reageerde op deze reactie.

 5. @MMAP [4]: Een ZZP’er die het niet redt en in de bijstand komt, kan dan maar beter geen partner met inkomen, eigen huis, enz hebben.

  Ben bang dat dit voor de loonslaaf t.a.v. de bijstand niet veel anders is, toch? Iets anders is inderdaad de ww. Maar die gaat (op termijn) ook weer vervallen. En nu alle ouderen ondertussen ook wel zo’n beetje overal buiten gekieperd zijn, zullen de ww-rechten van de meest overgebleven loonslaven ook al niet meer dan een korte (6 maanden gemiddeld) bedragen.

  Maar op enige termijn zal iedereen zonder inkomen, en bedoelt zoals hier, direct naar de bijstand vloeien: zonder onderscheid des persoon of status.

  jhon [6] reageerde op deze reactie.

 6. @BvdB [1]:
  “. . . . een goed voorstel voor een beleidskwaliteitsimpuls?. ”

  Nog beter: een voorstel voor “beleid” van “bewezen kwaliteit” en dat nu net een “impuls” meteen kan ingaan.
  De politici hoeven zich alleen maar terug te trekken!
  Dat is:
  “Laissez faire, laissez passer”

 7. “Denk als alternatief eens aan een BV. Kost tegenwoordig niet veel meer dan enkele honderden euro’s voor een notaris.”

  Of aan een stichting, ook interessant bij een uitkering, met name de WWB. Zolang de stichting nog moet groeien ben je vrijwillig bestuurder; wanneer je een salaris kunt betalen, dan treed je in dienst van de stichting. Een ideëel doel is zo verzonnen.

 8. @jhon [6]:

  “Wachtgeld voor politieke ambtsdragers is impopulair, ik weet het, maar toch vind ik het niet goed daar elke keer verder op te beknibbelen.”

  Ik ook niet, meneer Plasterk. Doe het daarom in één keer goed en geef politici een schadeloosstelling ter grootte van het inkomen, dat ze voorheen hadden. En bij geen baan gewoon de WW in met de bijbehorende sollicitatieplicht en na een jaar in dienst bij Asito.

 9. @BvdB [1]:

  “Je kunt het met dit voorstel eens zijn, of oneens. Je kunt je mening zakelijk onderbouwen.”

  Een zakelijke onderbouwing van de irrationele argumenten van Camps lijkt me niet aan de orde.

  “De eerste alinea vind ik een klein beetje goedkoop.”
  Kun je die mening zakelijk onderbouwen ?

  “Beleidsinnovatie is noodzakelijk om ook in 2014 een modern land te blijven.”
  De enige morele beleidsinnovatie is het afbouwen van beleid totdat er niets meer over is. Dat is inderdaad noodzakelijk, zoals volgt uit de theoriën van de Austrian School of Economics. Mocht je nieuwsgierig zijn, dan kun je hier terecht: http://www.mises.org

  “Daarvoor doen politici, ambtenaren, en burgers voorstellen.
  Die voorstellen roepen soms controverse op.”

  Controverse en het instandhouden daarvan is het doel van het huidige systeem, zodat politici en ambtenaren kunnen vegeteren op de productieven.

  “Heb je misschien zelf een goed voorstel voor een beleidskwaliteitsimpuls?”
  Beleidskwaliteitsimpuls: dat woord doet me denken aan Youp van ’t Hek over Buckler. Ik krijg er ’t zuur van iig.
  De notie dat een klein aantal mensen van bovenaf weet wat het beste is voor alle anderen, is een failliet concept. De resultaten van dit failliete concept zijn duidelijk voor allen behalve de blinden.

Comments are closed.