Belasting_loketTerwijl Ludovico Einaudi in mijn oren stroomt probeer ik mijn gedachten ten aanzien van belastingen en ondernemen vorm te geven en voor te leggen aan de geesten van dit forum. Slechts met de bedoeling om een discussie te voeren waarbij de mening van iedereen wordt gerespecteerd, immers we zitten op een “vrij” forum. Ik doe dan ook een beroep op de moderator om zelfs “trollen” de ruimte te geven om te reageren.

Uitgangspunt 1
 Belasting betalen is een voorrecht.
 Immers door het betalen van belasting heeft Nederland een relatief goede verzorgingsstaat waar allen de vruchten van plukken. Daarnaast zijn de straten goed verlicht en leven we in een redelijk veilige omgeving.

Wat is echter het bezwaar van deze manier van staatsinrichting?
 Wel, er wordt geld afgedwongen van werkenden via onbezoldigde belastinginners, staatsslaven, in de volksmond beter bekend onder de noemer “ondernemer”. De ondernemer immers is verantwoordelijk gesteld om premies, inkomstenbelasting en BTW te innen en af te dragen. Voor deze dienstverlening mag de ondernemer geen factuur sturen. Sterker nog, wanneer de ondernemer niet doet wat de staat hem opdraagt is hij strafbaar en loopt het risico op grote boetes en zelfs vrijheidsberoving.

Een ander bezwaar is de besteding van de geïnde belastingen.

Een kleine groep volksvertegenwoordigers, in de volksmond bekend onder de noemer “minister” – dienaar, maar dat is een ander thema- bepaalt waar dat geïnde geld aan wordt uitgegeven. En daar wringt bij mij de schoen.

Immers ik leef in de veronderstelling dat ik een vrij mens ben en zelf in staat ben om te bepalen waar ik mijn geld aan uitgeef. Zo wil ik bijvoorbeeld niet dat er een JSF wordt aangeschaft, maar wil ik wel dat dit geld wordt besteed aan de zorg voor onze ouderen, voor onze zieken, voor onze naasten die het nodig hebben.

Uitgangspunt 2
Belasting is diefstal.
 Immers, u heeft recht op de vruchten van uw arbeid. U geeft uw beste kracht om een salaris te verdienen, of als u ondernemer bent, een beetje winst te maken. Als werknemer/loonslaaf heeft u geluk. De premies en inkomstenbelasting worden al door uw werkgever ingehouden dus hoeft u daar niet over na te denken. U moet alleen jaarlijks controleren of de inhoudingen correct zijn en als dat niet zo is moet u dat melden aan de belastingdienst die een en ander dan – onder dwang van boetes- kan corrigeren. Als u als werknemer uw baan kwijt raakt heeft u geluk. U kunt een uitkering aanvragen die u dan ook krijgt. In het geval van de ondernemer ligt het net een tikje anders. De ondernemer is in de ogen van de staat per definitie een onbetrouwbare melkkoe die heel kort op de huid gezeten moet worden.

De ondernemer met een eenvoudige BV verdient 100 euro en is na afdracht van alle belastingen en premies 72 euro kwijt. Op zich best wel een beetje wrang, immers het was toch de vrucht van zijn arbeid? Het is toch de ondernemer die risico loopt? En als ondernemer zonder inkomen ben je het bokje. Hij mag dan naar het ondernemersloket waar hij aan een HEAO miepje van 23 mag uitleggen hoe het nou gekomen is en wat hij er aan gaat doen. Er wordt hem een coach toegewezen die van zijn leven nog geen dag ondernemer is geweest en die moet hem als ondernemer maar even op de rit krijgen. Ondertussen krijg hij een BBZ uitkering die gelijk staat aan het bijstandsniveau, waarmee hij tevens de verplichting heeft om te solliciteren op banen die er niet zijn. Voor die dienstverlening van de staat heeft de ondernemer jarenlang premies afgedragen, zonder een factuur te kunnen sturen…

Zou het in het kader van eerlijkheid niet beter geweest zijn dat de ondernemer zijn vruchten van arbeid in een potje kan stoppen dat hij zelf beheert en waar hij in slechte tijden op kan teren?

Ik leg de stelling aan u voor:
 Voer een flat-taks in van 10% die voor iedereen gelijk is. Definieer vijf primaire levensbehoeften op minimaal niveau en gebruik die taks daarvoor. Denk aan bijvoorbeeld: wegen, zorg, wonen, eten, veiligheid in eigen land.

Wil je andere zaken? Zoals een uitkering als je werkloos bent? Dan kan je daar een verzekering voor afsluiten immers je hebt daar het geld voor want je betaalt een stuk minder belasting. Wil je een goede oude dag? Regel dan een verzekering voor die oude dag.

De situatie die wij nu kennen is in Duitsland bedacht en uitgewerkt in de jaren 30 van de vorige eeuw. Onze generatie is geconditioneerd met “collectief socialistisch denken” dat met name door Drees sr. als sociaal democraat na WOII is vervolmaakt. Een systematiek die er voor zorgt dat het individu ondergeschikt maakt aan het collectief en daarmee tegelijkertijd de talenten van dat individu ondermijnt.
Zou het niet eens tijd worden om de “collectiviteitsgedachte” tegen het licht te houden? Is het tijd voor een andere manier van denken? Een manier van denken waarin de wensen en eisen van het individu centraal staan? Waarbij uiteraard een open oog is voor de zwakkere in de maatschappij?

Mijn gedachten zijn misschien wat gekleurd. Ik ben immers ondernemer en verdien gelukkig een nette boterham. Dank u wel klanten.

Misschien is deze maatschappij wel een geweldige manier van leven voor heel veel mensen en ben ik slechts een roepende in de woestijn…
Ik ben benieuwd naar reacties.
Wees lief voor uw dierbaren.

Ingezonden door Pendragon

12 REACTIES

 1. Eén punt licht ik uit het artikel: de vlaktaks.
  Dat gaat NIET werken.
  Iemand in de bijstand 10% van z’n inkomen afpakken is te zot voor woorden en al helemaal als de lasten(zoals op dit moment vanwege de crisis het geval is) alleen maar blijven stijgen.
  Wat al die Haagse plucheplakkers sedert eind 2008 roepen heeft dus niks met bezuinigen te maken, het is misleiding en belazerij, ze zijn continu bezig om u en mij op nog hogere kosten te jagen.
  En dat onder het mom van “sterker uit de crisis komen” en “hervormingen”.
  Tussendoortje:ik hoop dat Plasterk en Hennis worden weggestuurd, dan kunnen we naar de stembus, want dit rampenkabinet helpt ons land NIET op de rails.

  Pendragon [8] reageerde op deze reactie.

 2. Moet je eens nagaan hoeveel geld het de ondernemer scheelt, als financiële administratie niet verplicht zou zijn. Financiële administratie is eigenlijk niets meer dan preventieve bewijsvoering in een nog door de belasting aan te spannen rechtszaak tegen de ondernemer voor belastingontduiking of -oplichting.

 3. Betalen?
  Je gebruikt die term, maar ik denk niet dat je weet wat het betekent.
  Belasting wordt namelijk geroofd.

 4. Een goed artikel, in plaats van te zeuren en te klagen, bedenk oplossingen en alternatieven. Als burgers kunnen zien maar vooral kunnen voelen dat het beter gaat, zullen zij meer maatregelen gaan eisen.
  Verspreid en promoot dit soort oplossingen.

 5. ” u heeft recht op de vruchten van uw arbeid”

  Oh, dat bedoelt de Pvd arbeid met de spreuk ;

  Het moet eerlijker !

 6. @Meneer Storm [1]: Wellicht moeten we dan maar geen belasting heffen als iemand bijstand geniet? Vrijstellen van belasting. immers bijstand belasten is gelijk aan geld rondpompen.
  Hennnes en Plasterk… Stemmen? En dan meer van het zelfde alleen door anderen verteld? Mwah… Dankjewel voor je reactie

 7. ik wil de discussie over belasting van een andere kant bekijken.
  Belasting is niks anders, voor 90% of meer, rente die de staat moet betalen op schuld. als er geen rente was, zoals in de Koran maar de Bijbel zeg dat, zouden wij geen of weinig belasting betalen. Dan is de winst, voor een ondernemer en de salaris van een werknemer, de vrucht van zijn arbeid. Zo kijk ik er tegen aan en ik wil met alle plezier daarover debatteren.

  Pendragon [10] reageerde op deze reactie.

 8. @rafik [9]: Allereerst dankjewel voor je reactie. Hoewel ik elke religie respecteer geloof ik niet dat we dit thema vanuit een religieus perspectief moeten benaderen. Het idee van de Koran echter is wel iets om over na te denken. Lenen zonder een vergoeding te betalen voor die dienst. Principieel heb ik daar iets op tegen in het zakelijk verkeer. Vanuit menselijk perspectief is het natuurlijk prachtig en edelmoedig, maar zakelijk gezien is het naar mijn mening niet juist.

  Als je dan toch een religieuze invalshoek wilt gebruiken voel ik meer voor “de tiende penning” zoals dat in het christendom wordt verteld.

  Voor de goede orde merk ik op dat ik geen enkele religie aanhang, noch een ander zal veroordelen vanwege het feit dat hij wel een religie aanhangt.

 9. Elke keer dat gelul over belasting betalen of niet. De GROTE vraag is: WIE moet er belasting betalen????? Kan iemand daar een antwoord op geven??? Nee, zeer vermoedelijk niet…

  ANTWOORD: ALLEEN RECHTSPERSONEN DIENEN BELASTING TE BETALEN. MENSEN NIET!!!

  Eenieder wordt geacht de wet te kennen er er naar te leven. Nou dan. Ken de wet en leef er naar en betaal geen VERPLICHTE belastingen meer, maar VRIJWILLIG…

Comments are closed.