Hippocratis_jusiurandumOver de doden niets dan goeds. Oud minister Borst had vast hele goede bedoelingen. Als doctor heeft ze waarschijnlijk levens gered/verlengd. En – ik ken haar prive leven totaal niet – ze was wellicht ook een goede vrouw, moeder, oma etc. Dat maakt haar gewelddadige dood in de eerste plaats tot een menselijk drama en mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden.

Echter, laten we niet vergeten dat goede bedoelingen niet altijd tot goede dingen leiden (de weg naar de hel is geplaveid etc) en laten we proberen menselijk leed in de toekomst tot een minimum te beperken.

Een ministerie van Volksgezondheid leidt per definitie tot doden. Elke socialisering/bureacratisering van een markt leidt tot inefficienties, hogere prijzen en lagere kwaliteit. Bij belangrijke dingen als voedselvoorziening en gezondheidszorg is overheid bemoeienis extreem gevaarlijk. Vermoedelijk zijn er mensen doodgegaan op wachtlijsten tijdens haar bewind. Nu was dat sowieso wel gebeurd omdat 1 minister niet zoveel verschil kan maken in hele korte tijd en ze was waarschijnlijk ook niet bij machte om dit in te zien (geneeskunde studeren is iets anders dan Oostenrijkse school economie). Maar ze gaf formeel wel leiding aan die dodelijke slachtoffers makende bureaucratie. En ze maakte deel uit van de organisatie die mensen met dwang in hun keuzevrijheid qua gezondheidszorg beperkt. Haar partij D66, wil donor organen door de staat laten confisqueren. De donor organen die u niet mag verkopen van de Staat, op straffe van opsluiting. Waardoor mensen doodgaan. Ik herhaal dit even omdat veel mensen de rechtvaardiging ‘ het is onethisch om te handelen in organen’ plausibel vinden. Is het ethisch om mensen DOOD te laten gaan? Is het ethisch om zeggenschap te claimen over andermans organen waardoor mensen DOOD gaan? Dat is waar de partij van Els Borst voor Staat.

Haar vroegtijdig overlijden past in een trend van welgestelde ouderen die op brute wijze beroofd worden door Oost Europese bendes. Laten we eens kijken wat het ‘ geweldsmonopolie op bescherming’ waar zij deel van uitmaakte heeft gedaan om haar (niet) te beschermen:

– grenzen open in een systeem met publieke ruimtes zoals wegen en straten etc. waardoor het makkelijk is om in de buurt te komen van iemands huis.

– verbieden van het bezitten van een wapen, zodat elke oudere een sitting duck is.

– extreem lage pakkans / cq prioriteit geven aan pakken van snelheidsovertredingen en mensen opsluiten wegens slachtofferloze ‘ misdrijven’ zoals bepaalde plantjes telen. Criminelen zijn niet dom, die maken een economische risk/reward afweging.

– concurrerende beschermingsorganisaties (die wel zouden focussen op relevante bescherming) verbieden, cq uit de markt drukken met geroofd geld (belastingen) en ze te duur maken voor mensen door hen te beroven (belastingen).

De door Els zo geliefde Staat maakt het zelfs nog bonter. Een normale beschermingsorganisatie die zo stuitend faalt (klant dood laten gaan) zou een forse schadevergoeding moeten betalen aan de nabestaanden (een mooiere incentive om de bescherming van haar klanten serieus te nemen bestaat niet, vergelijk dat eens met de politie die een incentive heeft om te falen want met hogere misdaadcijfers kunnen ze in Den Haag bedelen om meer geld). De Staat echter beloont zichzelf door een sterftax te innen!! Ik herhaal dit weer even. De staat beweert dat je enorme bedragen aan belasting moet betalen, oa om je te kunnen beschermen. Ze faalt daarbij aan alle kanten en bij de grootst denkbare wanprestatie, het door geweld om laten komen van 1 van hun ‘ klanten’, brengt deze organisatie – met geweld wederom – een extra bedrag in rekening in de vorm van een fors percentage van de erfenis (de erfenis die al een stuk kleiner is door alle belastingen voor de non-bescherming). En het kan nog gekker. Stel nou dat deze organisatie er in slaagt de daders te pakken. De kosten van de berechting EN de opsluiting worden ook verhaald op de nabestaanden in de vorm van belastingheffing!

Nogmaals voor de goede orde, dit is geen aanklacht tegen Els Borst maar tegen het systeem waarin goedbedoelende mensen de beschikking krijgen over een geweldsmonopolie dat per definitie mensen dwingt tot handelingen waarbij er tenminste 1 partij nadeel heeft. Was de transactie voor beide partijen voordelig geweest dan was deze wel vrijwillig tot stand gekomen.

‘if socialism is so great, why do you need to enforce it’ ?

The Red Pill

13 REACTIES

 1. Ik betwijfel of het een roofoverval is. Er is geen melding van missende goederen en dan komt zo’n oost europese bendes verhaal wel heel snel binnen in een gewillig oor. Allemaal iets te gemakkelijk.
  Politicus is een geweldadig beroep en je bevoordeelt sommigen en naait anderen. Een politicus laat een spoor van bloed van benadeelde mensen achter zich. Vergelijk eens hoeveel politici er vermoord worden in vergelijking met onderdanen? Het is een risicovol ‘beroep’.
  Er is wel eens onderzoek gedaan naar de medische wetenschap in de middeleeuwen. Het idee was dat alleen de koning toegang had tot de beste medische praktijken en het bleek dat koningen een lagere levensverwachting hadden dan hun onderdanen. Dat werd geweten aan het contraproduktief zijn van de medische praktijken van die tijd (geitenurine in de wond deppen). Ik denk echter dat het universeel en van alle tijden is dat heersers vaak aan een vroegtijdig einde komen. Zeker aan het einde van een keizerrijk. Kijk eens naar de romeinse keizers aan het einde. De meeste dreven binnen een paar weken al in de Tiber.

  Vilseledd [4] reageerde op deze reactie.
  Hadjememaar [10] reageerde op deze reactie.

 2. @pcrs [2]:
  Ik betwijfel of al die mankracht + ME beschikbaar zijn als Mevrouw Borst (geen familie van) uit Overvecht dood naast haar auto was gevonden.

  Volgens geruchten heeft ene Els B. een zekere Hans van Mierlo voorgetrokken op de wachtlijst voor levertransplantaties. Als dat waar is heeft iemand anders dat vast niet overleefd. Gevalletje wraak? Of mediasensatie (dan wel ‘SPIN’) bij een natuurlijke dood om nieuw beleid acceptabel te maken?

  Ivor Biggun [9] reageerde op deze reactie.

 3. “grenzen open in een systeem met publieke ruimtes zoals wegen en straten etc. waardoor het makkelijk is om in de buurt te komen van iemands huis.”

  In 2003 vond ik het een zorgelijke ontwikkeling, dat er ook in Nederland ‘gated communities’ zouden komen (die er overigens nauwelijks gekomen zijn); thans echter vind ik het naïef om te zien, hoe open en bloot mensen in Bilthoven langs de Soestdijkseweg, de Gezichtslaan e.d. wonen. Sommige huizen zijn zo groot als een basisschool. Dan kun je erop wachten, dat Oost-Europese bendes de boel komen overvallen. Overigens ben je in een bijstandsflatje ook niet veilig, want ook dan ben je nog stukken rijker dan een arme Romazigeuner. Het flatje is wel een ‘natuurlijke’ gated community, mits de bewoners een aantal regels in acht nemen (deur achter je reet dicht en geen vreemden binnenlaten; ook collectanten zijn vreemden).

  Het zou me dus niet verbazen, dat Sjoerd Soeters straks – zoals hij al in het televisieprogramma in 2003 over “De Haverley” liet zien – mag uitrukken om de ene na de andere gated community te ontwerpen, al zal hij dat zelf niet zo zien getuige de ‘moeilijke’ bril, die op zijn kokkerd staat. Dan weet je met 99% zekerheid, dat je met een D66’erd te maken hebt.

  “Criminelen zijn niet dom, die maken een economische risk/reward afweging.”

  Daar heb je een goeie te pakken, want in de overheidspropaganda zijn criminelen juist wel dom. De aanvankelijke analyse is goed, namelijk dat het mensen uit achterstandsmilieus zijn, maar dat juist de wat slimmeren en heel slimmen zich door criminaliteit ontworstelen, dat ontgaat de overheid. Advocaat Hiddema heeft het wel eens op hun staats-TV verkondigd: “Criminaliteit is hersenwerk,” maar dat schijn het ene oor in en het andere uit te gaan. Het gaat mis, waar de overheid gaat inzetten op het halen van diploma’s door criminelen (‘diploma’s vol met leugens’, zoals Stef Bos zingt). Als de crimineel maar een goede vakscholing krijgt, dan vindt hij een goede baan (en de niet-criminelen dan, die al moeite moeten doen) en dan zal hij vanzelf geneigd zijn tot het goede. Dat men in de criminaliteit ook nood heeft aan academisch geschoolde mensen, ontgaat de overheid gemakshalve.

  “De Staat echter beloont zichzelf door een sterftax te innen!”

  Haar dochter zit nu met een groot probleem om een duur Bilthovens huis kwijt te raken. Een rijke Fortismedeweker kan het niet meer kopen, want in dat gebouw zit nu de provincie Utrecht. De overheid komt wel de ‘successierechten’ halen van de erfelijke ‘opvolgster’ van Els Borst. De overheid doet hier met het woord ‘successie’ even gemakshalve of iedereen adelboortig is.

  @pcrs [1]:

  “Een politicus laat een spoor van bloed van benadeelde mensen achter zich.”

  Na meer dan tien jaar lijkt me dit ver gezocht. De mensen weten niet eens meer wat in 2013 gebeurd is, laat staan, dat ze dat over 2002 nog weten, de kwestie-Fortuyn uitgezonderd.

 4. @pcrs [2]:

  ja zo lijkt het wel een beetje ‘ wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan’ Ze greep naar de macht om met pistolen te zwaaien om iedereen te dwingen een bepaalde kant op te gaan (voor hun eigen bestwil natuurlijk – kuch) en wordt vervolgens jammerlijk in de steek gelaten door haar collega’s die met pistolen zwaaien om een falend geweldsmonopolie op bescherming in het zadel te houden. Ironisch eigenlijk.

 5. het is haast niet voor te stellen na het lezen van dit verhaal , maar volgens mij maakt de Staat haar burgers nog onveiliger:

  – de Staat rooft geld van de burgers
  – koopt daar allerlei wapentuig voor
  – doet mee aan allerhande ‘ vredesmissies’ als de US daar om vragen
  – de lokale bevolking kan het niet waarderen als er heidenen een basis openen op hun heilige grondgebied
  – de lokale bevolking is nog minder geamuseerd als NL (of in hun ogen verwante) bommen vallen op familieleden, met name kinderen.
  – de nabestaanden zijn bereid te sterven voor wraak en iedere Nederlander is doelwit, want heeft bijgedragen.
  – nietsvermoedende belastingbetaler in NL wordt dus gedwongen te betalen om de kans dat hij wordt opgeblazen te vergroten.

  De Staat maakt meer kapot dan je lief is.

 6. Mw. Els Borst, maar vooral haar partij is fel voorstander van ‘open grenzen’ ! Die moordenaars zijn met 90% stellige zekerheid (zie gevangenisstatistieken) allochtonen c.q. buitenlanders. Je kunt politie/justitie hier geen schuld aan geven. Deze dweilen met de kraan wijd open !! De schuldigen zijn in feite die politici die er zo van gecharmeerd zijn om die grenzen open te zetten zonder enige vorm van controle ! In mijn dorp is hetzelfde gebeurt. De man is gedood en de vrouw overleefde ternauwernood. Het waren ‘Letten’, maar men had geen steekhoudend bewijs. Die 2 van mijn dorp hebben politiek nergens invloed op gehad. Mw. Borst en haar partij, daarentegen wel. Zij hebben bewust gekozen voor het risico van overval door allochtonen/buitenlanders ! En dit is nog maar het begin…….!
  Straks komen de Sharia boys, waar we ‘liev’ tegen moeten zijn, terug, dan zal het pas echt tekeer gaan ! Ook hier kan politie /justitie niks uitrichten. De politiek, met name de allochtonenpartij (PvdA), is hier debet aan.
  Als je geld hebt kun je dit achterlijk gebied beter verruilen voor Z.O. Azië.

 7. @Naam * [3]: Sterker nog, net na zijn overlijden las ik een artikel waarin duidelijk werd gemaakt dat hij op de operatietafel overleed tijdens een 2e transplantatie.
  Ik kan het helaas nergens meer terugvinden.

 8. @pcrs [1]: Andre van ES

  Nederland heeft sinds WO II een “traditie” opgebouwd van moorden,onopgehelderde ongelukken,intimidaties en andere (verdwenen) dossiers die vanwege het landsbelang niet grondig werden onderzocht.blz.364

  Uit MOORD namens de “kroon”? het ultieme leven van Pim Fortuyn uitgeverij Aspekt schrijfster Ine Veen

  Zie ook de IRT affaire Maarten van Traa(blz.304-305 e.v)

 9. Misschien had de farmaceutische industrie nog een appeltje te schillen met deze dame of wilde ze iets openbaar maken wat de farma boys een paar miljard zou kosten? Of was het nog even een goedmakertje ten overstaan van de hogere macht, nog even een witvoetje halen op het laatste moment wat haar duur is komen te staan? Was ze een bekeerling uit het politieke Nazi kamp die na jaren van liegen, bedriegen, roven en moorden tot inkeer kwam en openheid van zaken wilde geven? Politici zijn gestoord en tot alles in staat zelfs elkaar afmaken.

  Vilseledd [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Farcebook [11]:

  Ze had niet gereageerd op de verwachte manier op de Beste-Els-brief van Bolkenstein, of ze alsjeblieft zijn MSD wilde ontzien.

 11. In wezen was Els Borst een goed mens.
  Maar ze heeft tijdens Paars I en II aan de wieg gestaan van een systeem dat niet deugt en dan heb ik het hier over de zorgverzekeringswet welke op 1-1-2006 werd ingevoerd.
  Het zgn eigen risico is onderdeel van die wet.
  Leuk(…) voor degenen die moeten horen dat er kanker in hun lichaam zit, leuk(…) voor degenen met een hartkwaal.
  Nee, die mensen vragen daar niet om, het overkomt ze.
  Die mensen worden daar dus voor gestraft middels het eigen risico.
  En dat wordt ieder jaar hoger, de maandpremie ook.
  Overstappen naar een andere verzekeraar is ook zinloos omdat
  ze allemaal onder één hoedje spelen.
  Benieuwd wanneer iedereen roept: en nou is het genoeg.
  Ik denk niet dat ik dat moment ooit meemaak.
  De oplossing is te vinden in de film SICKO, in zijn geheel te zien
  op YT.

Comments are closed.