ambtenaar1Dit is de kop die volgens de Partij van de Slavernij vertaler boven dit artikel zou moeten prijken: http://www.nu.nl/economie/3693200/abvakabo-wil-plasterk-dwingen-overleg-ambtenarenrecht.htm

Het libertarisme is in principe neutraal ten opzicht van vakbonden. Mensen mogen zich verenigen en mogen ook collectief staken, maar individueel zijn dan de leden van de bond wel verantwoordelijk voor de contractbreuk die ze dan wellicht plegen. Wat helemaal uit den boze is is als deze bond via de Staat geweld gebruikt, bijv jegens de werkgever om hem te belemmeren andere mensen aan te nemen, andere mensen te bedreigen die graag vrijwillig het werk doen dat anderen weigeren (in het Engels is daar zelfs een scheldwoord voor ‘ scabs’ ). In NL hebben de bonden een onterechte machtspositie omdat ze deelnemen aan overlegorganen die dan regelgeving produceren die voor iedereen bindend zijn, ook voor niet leden. Driekwart DWINGEND recht noemen ze dat.

Wat me een beetje bevreemd is dat ambtenaren een vakbond nodig hebben. De overheid is toch de grote beschermheer van ons allen? Die zou toch een modelwerkgever moeten zijn? Als die het al niet is hoe kunnen ze dan ‘ normale’ werknemers beschermen tegen die grote boze ondernemingen op de ‘ vrije’ markt? Anderzijds is het ook een beetje eng. De overheid heeft allerlei taken op zich genomen (en dat monopolie handhaaft ze met dwang) die de meeste mensen best nuttig vinden (dat die veel beter door een vrije markt kunnen worden uitgevoerd is een andere discussie) en daarbij kan ze de financiering ervan afpersen van de burger die geen keuze heeft. Dus met een staking kunnen ambtenaren vrij makkelijk dingen gedaan krijgen. De hulpeloze burger die geen alternatief heeft (want verboden) vraagt om actie en de politicus toont daadkracht door de zeurende ambtenaren hun zin te geven en de rekening bij de burger te leggen. Niet alleen in de vorm van hogere lonen, maar vaak verborgen in extraatjes in de toekomst (dan is de politicus in kwestie allang weg) zoals hoger pensioen, of meer vakantiedagen of een hoge mate van ontslagbescherming (wat normaliter in het salaris zou worden ingeprijst). In het artikel staat ‘de ambtenaar raakt rechtspositie kwijt’ Dat is tekenend want ze vinden dus dalen tot het niveau van de burger ‘geen rechtspositie’ . Duidelijk. Dat u het even weet.

De uitspraak ‘iedereen moet zich aan de wet houden, dus ook de minister’ is ook een beetje raar. Want het gaat nu juist om een wetsvoorstel. Eigenlijk bedoelen ze dus precies het tegenovergestelde, de gewone burgers verdienen geen bescherming van de wet, maar wij hebben recht op privileges, die je niet zomaar met wetten kan afschaffen. Men is bang voor politieke willekeur. Wat betekent dat eigenlijk? Dat als democratisch gekozen wordt voor andere heerschers dat ambtenaren die collaboreerden met de oude heerschers hun baantje verliezen? Alsof dat ooit gebeurd, in NL zijn alle partijen hetzelfde. 1 grote incestbende. Maar dan nog, democratie was toch altijd zo geweldig? En die arme burgers dan die meer dan 50% van hun inkomen gestolen zien door die arme ambtenaren die bescherming nodig hebben, hebben die niet last van ‘ voluntaire’ willekeur? De wispelturige consument kan zo maar besluiten dat het produkt dat je produceert niet wenselijk meer is. Consumenten/vrije markten veranderen veel sneller dan overheden, want als je een dienst met geweld kan opdringen dan hoef je niet zo zeer te luisteren naar feedback van je ‘ klanten’. Dus werken in de vrije markt lijkt me iets meer stress genereren dan werken voor organisatie die haar revenuen met geweld kan incasseren. Waarom dan nog eens extra beschermd worden? Misschien is het wel de stress dat ze ontslagen worden en dan diensten moeten leveren waar mensen vrijwillig voor willen betalen. Nee, dat moeten we niet willen met z’n allen.

The Red Pill

2 REACTIES

  1. Eens en tegelijkertijd ook een nuance.
    We zijn allemaal mensen en geen enkel mens waardeert het wanneer eenzijdig zijn arbeidsvoorwaarden (of elk ander contract) worden gewijzigd.
    Met verdeel en heers lossen wij dit probleem niet op.

    Hoe krijgen we het voor elkaar dat ambtenaren (politie, inspecteurs etc.) meer en meer de zijde van de mensen, van samenleven kiezen in plaats van die van de macht (Befehl ist Befehl, het is nu eenmaal zo, het is mijn werk, ik moet ook mijn hypotheek e.d. betalen …), in plaats van instituties en reglementen??

  2. Dit is een zwaar geval voor de PvdS nieuwsvertaler. Te geavanceerd om geautomatiseerd te doen, hij komt vast te zitten in een oneindige loop.

Comments are closed.