ClonesRutte=Pechtold=Buma=Samsom=Slob=van Ojik=van Staaij, allemaal clones van elkaar en de keuze is altijd een coalitie tussen VVD=PvdA=CDA=D66=GL=CU=SGP waarvan sommige wisselend de rol van regering spelen, andere dan zogenaamd de oppositie zijn terwijl de rest de boel gedoogt .

Maakt niet uit wie welke rol speelt, het resultaat is altijd meer overheid, nog meer belastingen en nog heel veel meer EU.

Ik sla over.

35 REACTIES

 1. Voltaire zou zijn leven geven, zo lees ik op deze site.
  Mooi, maar daar schieten we dus weinig mee op, en niet alleen omdat Voltaire al jaren dood is.

  Gelukkig zijn er meer dode Fransen, en ik ga voor het j’accuse van Zola: en ja, ik beschuldig de mensen die thuis blijven de komende gemeenteraadsverkiezingen inderdaad, en wel van morele lafheid/luiheid.

  Wel zeuren dat je het anders wilt, en er vervolgens niets aan doen anders dan moreel zuiver op de graat kankeren, dat zet geen zoden aan de dijk.

  Als u in Amsterdam woont, mag u op de LP Amsterdam stemmen, en wees blij (en doe er iets mee) dat anderen dan u in ieder geval proberen iets te doen, iets meer dus dan alleen maar tikken op een toetsenbord.

  Maar laat ons vooral in de steek, want daar voelt u zich vast even geweldig als moreel voortreffelijk bij. Veranderen doet u op die manier niets, maar dat is blijkbaar ook niet de bedoeling.

  Naam * [2] reageerde op deze reactie.
  Individualist [5] reageerde op deze reactie.

 2. Arrogant? Een wanhoopskreet heet zo iets, althans, zo is het bedoeld. Want juist de mensen die er iets in zien, in vrijheid en het libertarisme, die roepen elkaar vaak op weg te blijven en juist niet te stemmen. En dan verandert er helemaal niets, en in plaats van mag (ik had er eerst ‘moet’ staan, maar dat vond ik nou weer arrogant) had ik het beter anders kunnen formuleren, meer zoals in mijn eerdere reactie hier, maar ja, daar werd dan weer helemaal niet op gereageerd, op mijn eerdere smeekbede om toch vooral te gaan stemmen en het veld (en de zetels en de macht) niet aan anderen te laten.

  Ik hoop dat jullie het lezen zoals ik het bedoelde, als de dringende oproep om wél te gaan stemmen, of indien niet, dat we daar in ieder geval een discussie/gesprek/debat over kunnen hebben.

  Individualist [6] reageerde op deze reactie.

 3. @Caroline Vonhoff [1]:

  Beste Caroline,

  Je neemt jezelf wel HEEL erg serieus als je er vanuit gaat dat alle libertariers per definitie zouden moeten denken dat meedoen aan de politiek ooit zoden aan de dijk zal zetten.

  Mogen we je er even aan helpen herinneren dat mensen in de politiek een salaris ontvangen die niet VRIJWILLIG wordt afgedragen maar gewoon wordt afgepakt, OOK die van libertarische politici? En dat sommige libertariers dat misschien gewoon weigeren te accepteren?

  Mogen we je er even aan herinneren dat bij meedoen aan het systeem je impliciet ook toestemming en legitimering geeft aan het systeem?

  Mogen we je er even aan herinneren dat de meesten van ons ervaring hebben met het stemmen op een partij die we vertrouwden maar die zich in werkelijkheid niet aan hun standpunten hield met het excuus dat ze toch alleen iets konden veranderen als ze akkoorden sloten?
  De Amerikaanse versie van de Libertarische Partij is ALLANG niet meer serieus te nemen omdat ze steeds meer water in de wijn wilden doen over de jaren.

  Ga nou niet net doen alsof de LP per definitie het vertrouwen verdient. Want geen ENKELE politici verdient vertrouwen maar skepsis. Dus ook jullie. Of je dat nou leuk vindt om te horen of niet.

  Verder heeft het met zich moreel voortreffelijk voelen helemaal niets te maken, maar met een geloof dat er wel of niet is dat een politieke partij ooit iets zal veranderen of dat alleen activiteiten buiten de politiek iets zullen uitrichten.

  Dat JIJ gelooft in de werking van politiek is voor jouw rekening, maar zo arrogant mensen de maat nemen die dat geloof niet per definitie delen is nou niet bepaald een uitnodigende houding om voor een partij te stemmen waar jij deel van uitmaakt.

  Sommigen van ons denken namelijk dat er wel degelijk iets te veranderen is zonder daarbij te rekenen op politieke deelname.
  Sommigen van ons denken dat het pluche verslavend is en lui en corrupt maakt.

  Misschien moet je even nadenken over de woorden individualisme en conformisme. Jij eist min of meer het tweede. Verkeerde zet.

  Kijk naar Naam*. Dat is wat je nou bereikt met je uitbarsting. Je hebt niets te eisen, alleen te hopen.
  Het is dat ik weet dat er ook verstandiger mensen zitten bij de LP, en niet alleen mensen die denken anderen de maat te kunnen nemen over hun onafhankelijke denken over het nut van politiek, anders had de LP in mijn gemeente ook naar mijn stem kunnen fluiten.

  R. Hartman [13] reageerde op deze reactie.

 4. Zo is het dus niet bedoeld, ik heb het kennelijk allemaal dommer opgeschreven dan ik hoopte. Geëist heb ik gelukkig niets, want dat ik niets te eisen heb, dat weet ik ook wel.

  Ik denk helemaal niet dat alle libertariërs hetzelfde moeten denken, dat doen we/ze/ik dan ook niet.

  En de argumenten van legitimering van het systeem die ken ik, maar wat kan je doen om het te veranderen? Ik zie dat, anders dan door een spontane ineenstorting ervan, niet gebeuren. En dat zal alleen al niet gebeuren omdat de belangen te groot zijn van de mensen die het in stand houden (banen, onbeperkt geld ‘pinnen’ van de burger en daarmee doen wat er maar in de hoofden opkomt en etc). En daarbij komt dan nog eens dat de belangen van de systemers per persoon en als groep zoveel groter zijn dan die van de individuele mensen die proberen het te veranderen, anders te maken. Want voor het behoud van je Luilekkerland met alles erop en eraan, vecht je gebruikelijk harder, dan degene die niet een heel Luilekkerland maar ‘slechts’ zijn eigen belastingafdrachten kan winnen.

  En dat leidt tot moedwillige blindheid bij de verdedigers van het systeem, en opmerkingen als (als dan eindelijk niemand meer stemt): ‘kijk eens hoe tevreden de mensen zijn, ze vinden kennelijk dat wij het zo goed doen, dat ze niet eens meer komen stemmen.’ Dat heb ik letterlijk eens zo horen zeggen na EP-verkiezingen, helaas weet ik niet meer door wie.

  Zie bijvoorbeeld hoe mensen als Van Baalen en Verhofstadt zich door niemand daartoe gemachtigd, naar de Oekraine gaan om daar te proberen WOIII uit te lokken, levensgevaarlijk, en dat niet voor hen maar voor ons, de sneuvelende klasse.

  Wel stemmen, niet stemmen, blanco stemmen, een poppetje tekenen op je stembiljet, alles maar dan ook alles wordt door de verdedigers van het systeem aangegrepen om zichzelf en dat systeem te legitimeren.

  Ik heb er jaren omheen proberen te leven en gedaan alsof ‘het systeem’ niet bestond, althans niet voor mij. Gewoon betalen wat kennelijk moet, en ‘er mee leren leven’, en doen alsof ‘ze’ er niet zijn. Maar ja, dan blijkt opeens dat het systeem niet stilstaand is, maar bij gebrek aan tegendruk, steeds dictatorialer wordt, en eerlijk gezegd: steeds misdadiger ook nog. Niet alleen in de basis misdadig dus, maar inmiddels ook in de ‘uitvoering’. Waar blijven alle premies, alle verzekeringspenningen, al het geld dat voor bijvoorbeeld zorg betaald is/wordt? Op het moment dat van uitkering sprake zou moeten zijn (in een normale situatie, die tussen vrijwillig verzekerden en vrijwillie verzekeraars) blijkt de kas leeg, en degenen die dat blijkbaar gedaan hebben, verdwenen of onschendbaar.

  Ik zie het echt niet, hoe tegendruk te geven, anders dan door te proberen de macht te veroveren in het systeem.

  Maar als er iemand iets anders weet, een andere manier om de zaak weer enigszins binnen de perken te houden?

  Ik zeg niet dat mijn weg de juiste is, laat staan de enige juiste, wel dat ik geen andere weet.

  wladimir [8] reageerde op deze reactie.
  Individualist [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Caroline Vonhoff [7]: mooi schrijfwerk, Caroline (familie van … ?), is de Vrijspreker niks voor jou ?

  Het wat die halve zool van een Dijkstal die vond dat men niet ging stemmen uit tevredenheid.

  Het systeem wordt steeds misdadiger zeg je, dat klopt en dat komt omdat ieder socialistisch systeem uiteindelijk zal eindigen in Noord-Korea, het ideaal van iedere socialist en dat is gewoon een natuurwet. We hebben namelijk een x-aantal vrijheden terwijl het regime die vrijheden dagelijks inperkt door de eindeloze stroom verbodjes. Ieder verbodje is weer 1 vrijheid minder.

  Een andere natuurwet zegt dat ieder socialistisch experiment altijd te onder zal gaan zoals ook steeds is gebeurd en dat je dan meteen weer socialistische politici krijgt die aan het volgende Noord-Korea beginnen te werken.

  Net zoiets als het pulserende heelal.

 6. @Caroline Vonhoff [7]:

  Beste Carolien,

  Ten eerste heb ik je andere reactie niet gelezen, dus jammer genoeg heb ik daar niet op kunnen reageren. Mijn indruk was gebaseerd op je bericht hier. Het is dus jammer van jou kant dat je voor die woorden koos, en jammer van mijn kant dat ik zo moest reageren.

  Ik ben er nu van overtuigd dat je het allemaal niet zo bedoeld hebt. Het was alleen zo dat mijn haren overeind gingen staan omdat je min of meer de boodschap leek te verkondigen dat “als je niet stemt, je geen recht van spreken of klagen hebt.”

  Jij weet denk ik net zo goed als ik hoe vaak dat nietszeggende cliche gebruikt wordt door de gemiddelde politicus.

  Maar ik denk wel dat de arrogantie waarmee politici proberen het vuurtje in Oekraine te stoken weinig te maken heeft met een opkomstpercentage. Immers het “nee” van Nederlandse burgers jegens het verdrag van Lissabon was duidelijk, maar wat heeft het geholpen?
  Mijn mening is dat (vooral parlementaire) democratie een farce is om een bevolking te pacificeren, en dat het dat altijd al geweest is; men de mensen het gevoel geven dat ze invloed hebben over de politieke beslissingen terwijl die beslissingen vrijwel altijd al vast staan. Die pacificering heeft als doel om eventuele revoluties te smoren.
  “U heeft toch op ons gestemd?” zegt men dan, en volgt op met “Tja, we moeten nu eenmaal tot een regeerakkoord komen om een kabinet te kunnen vormen” en “u heeft ons het mandaat gegeven dus moet u onze beslissingen maar accepteren.”

  Zo kan men aan de ene kant mensen wijs maken dat ze invloed hebben, en tegelijkertijd het excuus aanvoeren waarom ze GEEN invloed hebben.

  Met andere woorden, die quasi-despoten zouden sowieso wel die chaos in Oekraine hebben veroorzaakt, ongeacht hoeveel mensen in de stemhokjes komen opdagen.

  Tenslotte, alhoewel ik van plan ben om op de LP in mijn gemeente te stemmen, doe ik dat alleen om een libertarische geluid te willen zien. Niet omdat ik geloof dat het ooit in politieke zin zoden aan de dijk zet.

  Ik ben inderdaad van mening dat het hele handeltje gewoon uit elkaar spat en de vraag is wanneer, en wat er daarna komt. Vandaar dat libertarische geluid. Het is belangrijk om mensen te onderwijzen HOE het zover heeft kunnen komen, en wie er verantwoordelijk waren, zodat niet weer de zelfde fout gemaakt zal worden.
  Je zegt dat de belangen te groot zijn om het systeem ineen te laten vallen, maar ik zie niet dat de belanghebbenden enige keuze hebben, om de simpele reden dat de natuurlijke werking van de economie zich niet oneindig zal laten sturen door Keynesiaanse fop-economen. De schulden zullen groter en groter worden, de influx van nieuw geprint geld daarmee ook en als gevolg ook de inflatie (en daarmee de devaluatie van de waarde van geld). Steeds meer landen zullen uiteindelijk failliet gaan en het beleid dat men wil voeren zal gewoon niet meer betaald kunnen worden. Bovendien zal de onrust onder de bevolking steeds groter worden (zie Griekenland) vanwege o.a. prijsinflatie en werkloosheid. Dat is wat de politici niet willen zien: dat revoluties niet te voorkomen zullen zijn als men zo door blijft gaan. En men ZAL door blijven gaan want “na mij de zondvloed”.

 7. Ik wil overigens ook een pleidooi houden voor het stemmen op de LP.

  Ik weet wat de praktische en morele tegenargumenten zijn, maar daar zou ik deze pro-argumenten tegenover willen zetten:

  1) Het is belangrijk dat het libertarisch geluid een zo groot mogelijk podium krijgt zodat meer mensen er kennis mee kunnen maken.

  2) Ja, het is zo dat libertarische politici salarissen zullen ontvangen via belastinggeld en dat dit geld gestolen is van de burger, MAAR als dit salaris niet wordt gegeven aan politici van de LP wordt het gewoon uitgedeeld aan politici van andere partijen. Je krijgt je geld echt niet terug. Nu zou het tenminste gaan naar mensen die het gebruiken om het libertarisme te verkondigen. Je hebt dus wat dit aangaat niets te verliezen maar wel wat te winnen.

  Bovenstaande is uiteraard wel afhankelijk van de manier waarop de LP haar werk doet, en het water niet onzuiver maakt door compromissen.

  Richard [15] reageerde op deze reactie.

 8. wladimir, maar wat te doen om die kringloop te doorbreken?

  En ten onder gaan aan de ‘idealen van een ander’, daar voel ik helemaal niets voor, sowieso niet aan ’ten onder gaan’. Merk ook op dat de leiders van dergelijke socialistische experimenten die vaak wel overleven, en de door hen in gijzeling gehouden bevolkingen gebruikelijk niet.

  Zie maar eens hoe tirannen als Mao, Stalin, Pol Pot en Hitler huis hielden en de samenlevingen waarop zij parasiteerden vernietigden. ‘Jammer’ is dat zij het prototype zijn van dictators die we inmiddels geleerd hebben als dictator te herkennen. De nieuwe dictators die herkennen we niet, want die schreeuwen niet en dragen een net pak in plaats van een (neppig) militair uniform. Maar hun macht is -met alle spionage en het 24/7 volgen van burgers- nog onbeperkter en indringender dan die van de ‘oude’ dictators. Die oude worden ons dan ook steeds voorgehouden (of openlijke malloten als Kim nummer zoveel in Noord Korea) als voorbeeld van wat dictatuur is. Maar hier kan je net zo min ‘nee’ zeggen als daar, zij het dat de consequenties van dat ‘nee’ hier vooralsnog minder ernstig schijnen dan in NK het geval is. Maar helaas: dat geldt alleen ‘hier’, kijk maar wat er gebeurt in landen (Libië, Syrië) waar ‘nee’ gezegd is tegen de houders van de staatsmacht in de EU en de VS, en wat er de bevolking daar is/wordt aangedaan. Dat zegt alles over het morele gehalte en over hoe ver men bereid is te gaan, die brave leiders hier gaan daar over lijken, en dat zegt alles over hoe ver men bereid is te ver te gaan om het systeem maar in stand te houden.

  Hoe laat je een systeem als dit instorten?

  wladimir [14] reageerde op deze reactie.
  wladimir [19] reageerde op deze reactie.

 9. @Individualist, maar ik wil die revolutie (althans, de gewelddadige vorm) nu juist voorkomen (ja,ja), want als er dan doden vallen, dan zijn het vooral de slachtoffers van het systeem, en niet de daders. Die hebben hun schaapjes al lang op het droge op Zwitserse alpenweiden, en laten de boel de boel op het moment dat het niet meer houdbaar is, met medeneming van de buit.

 10. @Naam * [2]: Mag ik vragen waarom u zich aangesproken voelt? Blijkens uw reactie was u al van plan te gaan stemmen, en zelfs LP te gaan stemmen. Als de LP dan een oproep doet, een wanhoopskreet mag ik wel zeggen, aan hen die niet gaan stemmen bent u beledigd?

  Het motto, ook van de LP, is nog steeds: stem LP of stem niet. Het niet-stemmen van de libertariërs is onverdedigbaar nu de LP meedoet.

  @Individualist [5]: Stemmen legitimeert het systeem
  Dat is juist, als u op een andere partij dan de LP stemt. ‘Het systeem’ is namelijk collectivistisch, en alle partijen behalve de LP zijn dat eveneens.

  Een stem op de LP legitimeert daarmee dus niet ‘het systeem’, een stem op de LP is een stem op jezelf!

  “Mogen we je er even aan helpen herinneren dat mensen in de politiek een salaris ontvangen die niet VRIJWILLIG wordt afgedragen maar gewoon wordt afgepakt, OOK die van libertarische politici?”
  U heeft dus liever dat uw geroofde euro’s tegen u gebruikt worden in plaats van voor u?

  Begrijpt u wel dat u nu in een collectivistische samenleving leeft en dat als daar geen tegengas aan gegeven wordt op die plaatsen waar er veel meer mensen mee bereikt worden dan op een paar blogjes (sorry, maar ook dat is de werkelijkheid) er niets verandert?

  Den Haag gaat echt niets oplossen, de lokale politiek staat al veel dichter bij de mensen, al probeert men die afstand ook te vergroten. Maar wanneer u de mensen die UW zaak bepleiten wegtrapt heeft u werkelijk niets begrepen van het spel dat gespeeld wordt. De zittende macht leest uw commentaren en wrijft zich vergenoegd in de handen, en denkt: Mooi! Kat in ’t bakkie! Men drinkt nog maar eens een glas (op uw kosten) doet een plas en gaat door met hoe het al was.

  Wordt potdomme eens wakker!

  Individualist [21] reageerde op deze reactie.
  Naam * [23] reageerde op deze reactie.
  Individualist [25] reageerde op deze reactie.

 11. @Caroline Vonhoff [11]: kennelijk is dit toch wat de bevolking bij meerderheid wil, men denkt beter af te zijn met socialistische politici die gratis geld van anderen uitdelen. Het zaakje stort pas in al het geld van de andere op is en zoal gezegd begint weer overnieuw. De Romeinse machthebbers deelden al gratis geld uit aan het plebs om die tevreden te houden.

  Zie oost Europa, ze wisten niet hoe snel ze de EU-dictatuur in moesten rennen na de val van het communisme. En Venezuela, jaarlijks vele miljarden inkomsten uit de olie terwijl de winkels leeg zijn en toch stemden ze doorlopend massaal op Chavez en nu op zijn clone Maduro.

 12. wladimir, ja, twee wolven en een schaap die over het menu stemmen, die komen er al snel samen democratisch uit.

  Ik weet niet of mensen in meerderheid dit systeem willen, maar wat doe je eraan als ‘stemmen de weg is’ en ‘nee’ geen optie die voorligt (anders dan bij de LP dus).

  Voeg daarbij ook nog eens het staatsonderwijssysteem, waar het mensen (zo merk ik aan jongeren) echt is afgeleerd om zelfs maar te kunnen denken dat de staat het misschien wel eens niet zo goed met hen voor zou kunnen hebben.

  Ik leg ze dan altijd uit dat de zogenaamde verzorgingsstaat wel bestaat, maar dat dat niet de staat is die je van de wieg tot het graf verzorgt, maar de staat die je gedwongen wordt van je wieg tot voorbij je eigen graf te verzorgen.

  Eén van de redenen dat ik me verkiesbaar heb gesteld, is dat ik vind dat we de boel gewoon niet zo achter kunnen laten voor de volgende generaties.

  Richard [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Richard [15]: Dat doet me overigens denken aan de weeffout die in democratie zit.

  Stel dat de meerderheid van de mensen geen democratie meer wil. Wat dient er dan te gebeuren? Er zijn twee opties

  1) Democratie wordt opgeheven, wat dus het einde van het systeem betekent.
  2) Democratie wordt in stand gehouden. In dat geval wordt er echter een arbitraire, non-democratische beslissing genomen, wat in wezen in strijd is met de democratische beginselen.

 14. @Caroline Vonhoff [16]: Democratie is het systeem waarbij het volk eens in de vier jaar de vrijheid krijgt om te gaan stemmen, om vervolgens weer terug te keren in staat van slavernij, en met aldus de staat als grote winnaar.

  Dat kan niet vaak genoeg worden herhaald.

  Veel succes met uw campagne en de komende verkiezingen.

 15. @Individualist [5]: Stemmen legitimeert het systeem
  Dat is juist, als u op een andere partij dan de LP stemt. ‘Het systeem’ is namelijk collectivistisch, en alle partijen behalve de LP zijn dat eveneens.

  Een stem op de LP legitimeert daarmee dus niet ‘het systeem’, een stem op de LP is een stem op jezelf!”

  Nee, stemmen legitimeert in principe het systeem. Je zou ervan uit kunnen gaan dat stemmen op de LP het systeem kan veranderen, maar dit is gebaseerd op het extreem vergezochte dat de LP een meerderheid in de kamer zou winnen waardoor het niet concessies zou hoeven doen. Al het andere is gewoon legitimering van het systeem want machthebbers blijven aan de macht en stellen: “zie je wel, zelfs LP-ers stemmen en proberen dus via democratie hun geliefde wereld te idealiseren.
  Maar als ze dat doen, impliceert dat dat ze ook accepteren dat je verkiezingen kunt verliezen, en hebben ze dus niets te klagen.”

  Wie een spel meespeelt, accepteert de regels en accepteert dat het spel verloren kan worden.

  Maar LOS DAARVAN hoef je me niet te overtuigen om op de LP te stemmen. Dat ben ik namelijk ook van plan, maar alleen voor onderwijs doeleinden, om het libertarische geluid te laten horen.

  “Mogen we je er even aan helpen herinneren dat mensen in de politiek een salaris ontvangen die niet VRIJWILLIG wordt afgedragen maar gewoon wordt afgepakt, OOK die van libertarische politici?”
  U heeft dus liever dat uw geroofde euro’s tegen u gebruikt worden in plaats van voor u?

  Ik heb liever dat mijn euro’s helemaal niet geroofd worden. Als ze geroofd worden met het idee dat ze VOOR mij gebruikt worden, worden ze nog steeds geroofd. Bovendien is dit de (drog)reden van iedere politicus, dat ze voor mij gebruikt worden.
  Desondanks, zoals ik al stelde, ga ik op de LP stemmen, omdat ik het verspreiden van het geluid belangrijker vindt dan de morele positie dat NIEMAND recht heeft op mijn geld. Ik stel echter wel dat andere libertariers volkomen recht hebben om deze morele positie in te nemen en geen beledigende behandeling verdienen.

  Begrijpt u wel dat u nu in een collectivistische samenleving leeft en dat als daar geen tegengas aan gegeven wordt op die plaatsen waar er veel meer mensen mee bereikt worden dan op een paar blogjes (sorry, maar ook dat is de werkelijkheid) er niets verandert?

  U hoeft niet laatdunkend te doen, meneer Hartman, want u kent mij helemaal niet. Om antwoord te geven. Ja, ik weet exact in wat voor samenleving ik leeft. Ik ben immers niet voor niets anarchist/individualist. Verder is het nog maar de vraag of iemand het met u eens zou moeten zijn dat politiek meer zou bereiken dan “een paar blogjes” alsof ik ooit heb gesteld dat “een paar blogjes” de wereld zouden veranderen.
  Wie zegt dat ik uberhaupt geloof dat er iets is dat de wereld verandert behalve de vanzelfsprekende ondergang van het systeem, dat gewoon onhoudbaar is?
  Ik ben meer iemand die onderdeel uitmaakt van wat Albert Jay Nock de “remnant” noemde. Een groepje mensen dat weet dat het systeem zichzelf eerder zal vernietigen dan dat de libertarier dit zal doen.

  Maar wanneer u de mensen die UW zaak bepleiten wegtrapt heeft u werkelijk niets begrepen van het spel dat gespeeld wordt.

  U bedient uwzelf van stropoppen. Ik heb NERGENS beweerd dat ik mensen die “mijn zaak” dienen wegtrap. Dit is buiten het feit dat ik zelf bepaal of iemand mijn zaak dient. Of dat ik denk dat men in staat is om mijn zaak te dienen.
  Ik heb het Amerikaanse voorbeeld van de LP al genoemd. Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat een libertarische partij “mijn zaak” dient.

  Wordt potdomme eens wakker!

  Die politici zijn zelf druk bezig het systeem kapot te maken. Ik geef dit systeem niet lang meer. Maar politici zijn te arrogant om te denken dat hun beste tijd voorbij is. Of ze denken zoals ik al zei “na mij de zondvloed”.
  Hoe dan ook geloof ik totaal niet in een “politieke oplossing” voor dit probleem. Ik geloof alleen aan onderwijs van normale mensen en het op die manier krijgen van een ‘kritische massa’. Zolang die kritische massa er niet is, is een politieke oplossing een waanidee. En als die kritische massa er wel is, is een politieke oplossing niet eens meer nodig.

  En dank u wel, maar ik ben wakker. Dat ben ik al jaren. Ik heb ook eens geloofd in een politieke oplossing omdat ik ook eens minarchist ben geweest.
  Ik krijg de indruk dat ik wakkerder ben dan u, als u gelooft in een politieke oplossing.

 16. Zolang het geld nog onbeperkt uit de lucht kan worden gegrepen, zal de kruik nog wel te water gaan.

  Nepgeld weliswaar, maar dat geld wordt nu in rap tempo (waar is het goud bijvoorbeeld?) omgezet in echte waarden, en waar al die garanties aan de EU mee gedekt zijn (onze IB-nummers, de haven van Rotterdam, de eilanden? is voor mij een vraag, en voor degenen die die garanties afgegeven hebben een (geheimgehouden) weet.

  Naam * [24] reageerde op deze reactie.

 17. @R. Hartman [13]:
  Ik voel mij niet perse aangesproken. Het commentaar deed mij denken aan het soort retoriek waar PvdA e.d. zich graag van bedient. Ik denk niet dat LP politici zich moeten bedienen van het type neerbuigende taal waar PvdA e.d. zo dol op is.

  Ik overweeg te gaan stemmen op de LP (±30% kans) maar heb niet de illusie dat dit veel gaan uitmaken, de komende 4 jaar. De LP mag al blij zijn met 1 zetel in de Amsterdamse gemeente-sovjet.
  Inhoudelijk heeft @Individualist het al prima verwoord hierboven.

  De voornaamste winst van deelname van de LP is zo veel mogelijk mensen bekend maken met het libertarische gedachtengoed. Dat is ook waar ik 1 op 1 aan werk.

  Het zal niet eenvoudig zijn om het systeem te veranderen. Iedereen krijgt wel een of ander voordeeltje van de staat en zo koopt men loyaliteit aan het systeem. En hoe je het systeem wel snel verandert? Ik denk op dezelfde manier waarop het in stand wordt gehouden: met geweld en/of het dreigen ermee. Niet erg NAP dus.

  Terug naar de gemeente. De politiek voelt de bui (steeds meer stemmen naar lokale partijen) hangen. Daarom worden steeds meer gemeentes gedwongen om te fuseren tot een soort mini-provincies, met vage ‘vertegenwoordigers’ in een kantoor ver weg. Iets waar de aanhang van het uitzendburo van de grote politieke prima vind. Ies demokratie weeetje.

  R. Hartman [30] reageerde op deze reactie.

 18. @Caroline Vonhoff [22]:
  Reken er maar op dat de schulden met echte ‘assets’ als havens, infrastructuur e.d. afgelost moeten worden. Tenzij de boel failliet wordt verklaard.

  Dat is denk ik ook de inzet van de burgeroorlog in de Oekraïne. Volgens verhalen die ik een tijd geleden las (weet niet meer waar) was China bezig om daar op grote schaal landbouwgrond op te kopen. Want China wordt een grote overbevolkte gifbelt. Daarnaast nog wat geopolitiek van Putin en zo.

 19. @R. Hartman [13]:

  Mag ik vragen waarom u zich aangesproken voelt? Blijkens uw reactie was u al van plan te gaan stemmen, en zelfs LP te gaan stemmen. Als de LP dan een oproep doet, een wanhoopskreet mag ik wel zeggen, aan hen die niet gaan stemmen bent u beledigd?

  Omdat het pleidooi per abuis nogal beledigend en arrogant overkwam, en liet denken aan de “morele verplichting” die andere partijen of politici doorgaans proberen op te leggen aan stemvolk. Het was een vorm van ad hominem en morele chantage. “Stem of je hebt geen recht te klagen.” Een autoritair aandoende houding is niet iets waar veel libertariers op zitten te wachten.
  Gelukkig had Caroline het niet zo bedoeld.

  Het motto, ook van de LP, is nog steeds: stem LP of stem niet. Het niet-stemmen van de libertariërs is onverdedigbaar nu de LP meedoet.

  Onzin. Niet iedereen is met je eens dat dit een goede oplossing is en verbetering zal brengen. Dat jij dat wel denkt is jouw zaak maar niet dat van anderen. Probeer niet je persoonlijke mening te verkondigen als een keihard en bewezen argument. Mensen bepalen zelf wel of het “verdedigbaar” is.
  De argumenten voor stemmen op een libertarische partij heb ik al vaak genoeg gehoord en ik heb ze nooit overtuigend gevonden. Er zijn ook mensen die op overtuigende wijze argumenteren dat stemmen op een libertarische partij juist beschadigend zou zijn voor de libertarische toekomst in het algemeen, omdat elk falen en elke crisis zal worden toegeschreven aan de aard en de gevolgen van het libertarisme.

  Het zou sympathisanten van de LP sieren om wat minder hoog van de toren te blazen. Ik wil niet voor anderen spreken maar ik houd niet van mensen die andere libertariers de les willen lezen over wel of niet stemmen op een LP partij. En ik houd niet van de collectivistische gedachtengang dat een libertarier iets zou “moeten” doen voor zijn eigen bestwil. Ik laat me niet de les lezen door Murray Rothbard of Walter Block en al helemaal niet door R. Hartman.

 20. Ik moet ervan door, de trein nemen, voordat ook het spoor en de NS in handen van de Chinezen zijn. Hoewel, die zullen wel wijzer wezen dan zich die in de handen te laten frommelen in ruil voor onbeperkt krediet 🙂

 21. die lokale partijen zijn ook gewoon meer van hetzelfde, allemaal vergiftigd met socialisme, ze hebben net als de gevestigde regimepartijen de onbedwingbare drang om zaken voor mij te regelen tegen mijn zin in, maar wel voor mijn bestwil.

  Mijn lokale partijtje Leefbaar-Heiloo (zie reactie 3) beloofde juist NIETS voor de mensen te gaan doen, dat kunnen ze zelf veel beter, denk ik.

  Overigen wordt de invloed van die lokale partijen geneutraliseerd door de enorme hoeveelheid koepels en overlegorganisaties van gemeenten, provincies en rijk die allemaal weer als een (ongekozen) bestuurslaag functioneren en waar alleen het regime is vertegenwoordigd.

  Zo heb je het IPO (provincies), VNG gemeenten, dan is er iets tussen gemeenten en rijk, gemeenten en provincies, de noordelijke provincies hebben ook wat net als individuele gemeentes met elkaar en zo kun je nog even doorgaan.

 22. @Individualist [21]: Die heb ik idd nu net gelezen. Had me de tekst bespaard. Ik moest weg, werd op deze draad gewezen en heb even snel (te snel) gereageerd. Het is precies zoals u stelt:
  “MAAR als dit salaris niet wordt gegeven aan politici van de LP wordt het gewoon uitgedeeld aan politici van andere partijen. Je krijgt je geld echt niet terug. Nu zou het tenminste gaan naar mensen die het gebruiken om het libertarisme te verkondigen. Je hebt dus wat dit aangaat niets te verliezen maar wel wat te winnen.”

  Dat is ook mijn insteek. Maar wat u in (5) schreef hoor ik al zó lang, zonder de nuancering van (10), dat ik niet verder gelezen heb. Ik denk dus dat we het wel eens zijn.

  Individualist [29] reageerde op deze reactie.

 23. @Naam * [23]:

  Het zal niet eenvoudig zijn om het systeem te veranderen. Iedereen krijgt wel een of ander voordeeltje van de staat en zo koopt men loyaliteit aan het systeem.

  Het zal inderdaad niet eenvoudig zijn het systeem te veranderen, en het is zelfs de vraag of het überhaupt mogelijk is. Maar nietsdoen is geen optie.

  En hoe je het systeem wel snel verandert? Ik denk op dezelfde manier waarop het in stand wordt gehouden: met geweld en/of het dreigen ermee. Niet erg NAP dus.

  Ik roep al jaren dat Nederland ‘een Pinochetje’ nodig heeft. Heel erg NAP, want geweld uit zelfverdediging is volkomen legitiem. Probleem is echter dat ook dat het systeem niet verandert, zoals u kunt zien als u naar Chili kijkt. Het systeem bestaat nog steeds, en de socialisten winnen alweer aan invloed.

  Hoe weldadig de acties van Pinochet ook geweest zijn voor de mensen in Chili, het is slechts uitstel van executie geweest, omdat het systeem er niet mee is afgeschaft. Wie een vrijplaats in stand houdt voor de wolven in de samenleving moet niet verbaasd zijn dat die wolven zich daar vestigen.

  De eerste taak waarvoor de LP zich gesteld ziet is het creëren van transparantie, het aan de burger laten zien waar zijn geroofde geld blijft. In mijn eigen gemeente ben ik bezig met een WOBje aangaande de afvalstoffenheffing (mag ‘slechts’ kostendekkend zijn) en het is werkelijk verbijsterend te zien hoe men zich in bochten wringt om maar geen opening van zaken te hoeven geven.

  Alleen al het op straat gooien van dat soort informatie (de overheid is een dienaar en geen baas, zoals zij abusievelijk meent, dus ‘geheim’ kan die informatie nooit zijn) kan heel veel mensen de ogen openen. En daarom is het belangrijk dat ‘mensen die het zat zijn’ op de LP stemmen, daar waar ze dat kunnen.

  Geen garanties dat het werkt, geen beloften dat de LP het wel even op zal lossen (dat kunnen alleen de mensen zelf), maar wel de belofte dat men zich zal inspannen voor meer vrijheid en het aan de mensen aanreiken van de daartoe benodigde informatie.

  Vergis u niet in de enorme hoeveelheden vrije tijd en energie die de mensen achter de LP onbezoldigd (!) in deze filosofie steken. Dan is het ook erg prettig als gelijkgestemden ons in ieder geval een kans willen geven door op ons te stemmen. Niet stemmen gaat in ieder geval niet helpen, en op collectivisten stemmen is de zaken nog erger maken.

  wladimir [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.