Pds_121_grootOoit was Brussel de domicilie van een tiran. Hertog Alva. Rond 1570. Het was een tijdperk dat men zich in Nederland verzette. Haarlem werd belegerd en verslagen. Naarden uitgemoord. De tiende penning werd weer ingevoerd om de kosten van de bezetting te betalen gelijk 1 procent van het Europese nationale product thans wordt afgedragen aan Brussel.

De Nederlanders gaven de bezetter de middelvinger, ondanks dat er steden werden uitgemoord. De Geuzen stonden op. De bezetters werden doodgeslagen en doodgestoken. Gaat dit weer gebeuren? Worden we weer uitgekleed door Brussel? Komt er een Europees leger? Dat eventuele nationale opstanden nederslaat in bloed?

Ter herinnering een helaas wederom aan actualiteit winnend ruim 4 eeuwen oud Neerlands gedicht welke een bewerking is op het gebed paternoster, het onzevader:

Gents Vader Onze (1572)

Helse duvel die tot Bruussel zijt,
Uwen naam ende faam zijnde vermaledijd;
Uw rijk verga zonder respijt,
Want heeft geduurd ten langen tijd;
Uwen wille zal niet gewerden,
Noch op hemel noch op erden;
Gij beneempt ons huiden ons daaglijks brood,
Wijf ende kinderen hebben ’t grote nood;
Gij ende vergeeft niemand zijn schuld,
Want gij met haat en nijd zijt vervuld;
Gij en laat niemand ongetempteerd,
Alle die landen gij pertubeert;
O hemelsen vader, die in den hemel zijt,
Maak ons dezen helsen duvel kwijt;
Met zijnen bloedigen, valsen raad,
Daar hij mede handelt allen kwaad,
Ende zijn Spaans krijgsvolk allegaar,
’t Welk leeft of zij duvels waar.

Amen

Pds_121_groot

5 REACTIES

 1. Eén van de problemen is uiteraard dat ten tijde van Alva de bronheffing nog niet bedacht was, en dat die 10e penning betaald diende te worden uit eigendom.
  Bruto-loon wordt niet als eigendom ervaren, netto-loon wel. Dit is tevens de reden dat de (in vergelijking) peanuts OZB als grootste ergernis wordt ervaren: dat betreft geld dat men al op de rekening had staan.
  Daarbij was de 10e penning geen IB maar een sales-tax, een soort van BTW. Die staat nu dus op ruim het dubbele… En niemand die protesteert, al helemaal het MKB niet. Terwijl die er het meeste last van hebben (qua onbezoldigde administratie en de boete op vergissingen)…

 2. @jhon [1]:

  Ik zal het nog maar eens in de groep gooien:

  Au lieu ou LAYE & Scelde
  se marient,
  Seront les nopces de
  longtemps maniees,
  Au lieu d’Anvers ou la
  crappe charient
  Jeune vieillesse consorte
  intaminee

  Nostradamus kwatrijn X-52

  Men kan zijn schouders erover ophalen,feit blijft,dat het treffend op het lijf van de Verenigde Nederlanden is geschreven.

  Gezien de paniekreactie van Willem Alexander destijds op de Dam tengevolge van de Damschreeuwer lijkt mij,dat dit kwatrijn ook tot de top is doorgedrongen.

  jhon [4] reageerde op deze reactie.

 3. @jhon [4]:

  In Gent (waar Leie en Schelde samenkomen)was destijds de geboorte van de Verenigde Nederlanden,gescheiden door de val van Antwerpen (1585),hersteld na de val van Napoleon I,wederom ontbonden in 1831.

  In Antwerpen,waar het tuig (crap)binnenkomt (aanspoelt)zullen gelijkgezinden het begin van een nieuwe tijd inzetten(van het oude nieuw maken).

  De tijd zal leren,welke vertaling (in de geest van Nostradamus)juist is.

Comments are closed.