IMF+WBEconomische Crisis Deel XV:   ********
Een D´66 Kamerlid met de naam van een leuk gekleurd vogeltje heeft er in het programma Buitenhof op zondag 26 januari voor gepleit om de vorming van megabanken wettelijk te verbieden.********

Een geweldig idee van die partij, waarbij ze gemakshalve vergeten dat zij zelf vóór het ESM-verdrag hebben gestemd en daar ook fervent voorstander van zijn.
Het Europees Stabilisatie Mechanisme (ESM Verdrag) is niets anders dan een Europees reddingsfonds voor failliete landen en dito banken dat een kapitaalsterkte van 700 miljard moet krijgen en een bankvergunning, waarmee dit onzalige instituut meteen tot de megabanken in de EU gaat behoren.

Onzalig omdat dit zoveelste reddingsscherm van de EU volgens de verdragsbepalingen onbeperkte macht krijgt en volkomen onschendbaar is omdat het boven en buiten iedere wetgeving staat.

Alles is geheim en de medewerkers genieten in alle EU-landen immuniteit  zodat zij nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor hetgeen ze tijdens hun werk doen of nalaten, terwijl terreinen en gebouwen ook maar meteen onschendbaar zijn verklaard.

Dat maakt iedere controle of bewijsvergaring op voorhand onmogelijk.

Een oncontroleerbare financiële Staat in de Staat met onbeperkte macht en volmachten die zich onttrekt aan iedere democratische en zelfs juridische controle.

De Nederlandse belastingbetalers zijn dankzij hun `wakkere´premier en een slapende Tweede Kamer voor 5,717 % van die 700 miljard aansprakelijk. Dat zijn € 40.019.000.000,00.

Hiervan moet bijna 4,6 miljard contant aan het ESM betaald worden, de rest van het bedrag bestaat uit direct opeisbare garanties.

En die bedragen zijn minimumbedragen en gelden alleen maar als alles `goed´ gaat, want als één van de failliete lidstaten zijn wettelijk aandeel in het ESM niet kan betalen moeten de andere lidstaten dat aandeel naar rato ook nog eens ophoesten.

Iets dat gezien de ontwikkelingen in Zuid-Europa en Frankrijk niet denkbeeldig is.

Op zijn merites bekeken is het D´66 optreden in het televisieprogramma Buitenhof niets meer dan een goedkope publiciteitstunt om zieltjes voor de komende gemeenteraadverkiezingen en Europese verkiezingen te winnen.

Publiekelijk verklaren dat je megabanken wilt verbieden en tegelijkertijd volop meewerken aan de oprichting van de Moeder van alle Megabanken.

Het woord opportunisme krijgt hiermee meteen een nieuwe dimensie.
Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, maar het D´66 vogeltje zingt vals!

Europa´s banken zijn zonder de oprichting van deze nieuwe vakbroeder al de grootste bedreiging voor Europa, niet alleen omdat ze onvoldoende gekapitaliseerd zijn maar vooral omdat ze enorme pakketten staatsleningen van de eigen regeringen op hun balansen hebben staan.

Daarmee hebben ze macht en chantagemogelijkheden richting de politiek die hen zou moeten reguleren en dat is ook de reden waarom zowel bankentoezicht als stresstesten keer op keer afgezwakt worden, maar diezelfde machtige banken vallen om zodra het thuisland failliet gaat.

En dan hebben we het nog niet eens over woekerrentes, rentemanipulatie, speculatie met voedsel en grondstoffen om prijzen op te drijven ten koste van de burgers en het gewetenloos belonen van het eigen financieel wangedrag.

En als iedereen denkt dat daarmee het ergste achter de rug is dan zal de wereld bedrogen uitkomen.

Uit angst voor de komende stresstests zijn de Europese banken op dit moment bezig hun balansen op te schonen door alle slecht presterende leningen en risicovolle vorderingen die ze in hun boeken hebben staan, te verkopen aan hedge-funds en andere banken.

Die slechte leningen en hypotheken worden gebundeld en voor een deel van de boekwaarde verkocht.

De kopers zijn niet geïnteresseerd in het innen van die vorderingen, maar in de woningen, bedrijven en grondstukken die als zekerheid of onderpand voor die leningen zijn afgegeven.
Daarmee zal de grote roof- en onteigeningstocht van banken en speculanten nieuwe vormen aannemen.

Veel mensen en bedrijven met betalingsachterstanden op hun hypotheken en leningen zullen op die manier geheel legaal onteigend gaan worden.

Maar daarmee is het plunderen nog niet afgelopen:
Op dit moment worden de burgers er geleidelijk aan op voorbereid dat de wijze waarop de bevolking van de kleine EU-staat Cyprus in een nacht van een flink deel van haar spaargeld werd beroofd ook voor de rest van Europa zal gaan gelden.

Als eerste heeft het Internationaal Monetair Fonds een door twee bekende Harvard professoren  (Kenneth Rogoff en Carmen Reinhart) opgestelde aanbeveling over een oplossing voor de schuldenproblemen van landen laten publiceren waaruit blijkt dat de vermogens van burgers in schuldenlanden met een eenmalige heffing van 10 tot 15 % moeten worden belast om de schulden tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Vervolgens heeft de machtige Duitse Bundesbank vandaag ook een heffing op privaatvermogen van 10 % voorgesteld voor vermogende inwoners van landen die in financiële problemen verkeren.

De volgend stap zal waarschijnlijk uit de koker van de Europese Commissie komen die uit zogenaamde solidariteit een EU brede heffing van 10 % bespreekbaar gaat proberen te maken om de weerstand van de bevolking tegen een dergelijke maatregel te testen.

Uiteraard zal het worden gebracht als een ´rijkenbelasting´ om de massa van de inmiddels uitgeperste bevolking mee te krijgen.

Het einde van het liedje zal zijn dat, net zoals in Cyprus is gebeurd, iedereen zal moeten betalen om de tekorten van regeringen en de door hen overeind gehouden banken aan te zuiveren.

Laat niemand denken dat dit scenario geen realiteit zal worden en slechts fantasie is.
Ondanks alle beweringen van regeringen en EU-leiders dat de crisis achter ons ligt zou het zinvol zijn dat mensen zich eens afvragen waarom het IMF en de Duitse Bundesbank dit soort uitspraken doen.

Want tekorten worden alleen opgelost met echt geld en niet met een nieuwe wijze om het Bruto Nationaal Product berekenen waardoor er net voor de Europese verkiezingen in mei 2014 ineens groeicijfers in de statistieken van de zwakke EU-landen opduiken zonder dat er economische groei is.

       S.R.L. Lancee (schrijver/ analist).                                                                        27 januari 2014.

9 REACTIES

 1. De regels van het ESM zijn allang bekend.. oud nieuws dus. Ik weet ook niet of het wel helpt om tegen deze mastodont in te gaan, ze zijn klaarblijkelijk opgericht door de bilderbergers.

  Een van de Rothshields heeft gezegd dat er één goede crisis moet komen om de wereld bestuurbaar te maken door een klein groepje mensen. We streven erop af.

  “The rich will be poor and the poor wil be dead”

  R. Hartman [5] reageerde op deze reactie.

 2. Megabanken hebben hoger kosten door bonussen.
  Hierdoor kunnen ze niet concurreren tegen kleine nieuwe banken.

  M.a.w verbieden is niet de oplossing, maar concurrentie.
  Concurrentie stimuleer je door minder opstartdrempels (lees regels en wetten)

  Voor een kamerlid is dit misschien te moeilijk te begrijpen of
  er zijn andere belangen.

 3. @ric ardo [1]:
  “De regels van het ESM zijn allang bekend.. oud nieuws dus.”
  Voor u wel, misschien. Maar voor zeer velen niet, kijk even naar de winst van D66 in de peilingen. Een partijtje met een Leidense ex-wethouder die zich met vuil-grond-fraude bezig hield als kopman heeft een onvoorstelbare aanhang, ondanks het feit dat zij al haar ‘principes’, haar bestaansrecht, al vele malen heeft verkwanseld.

  Goed stuk van René Lancee. Hier kan domweg niet vaak genoeg de aandacht op gevestigd worden.

  De Staat is het Kwaad! (vast ook oud nieuws voor u).

  ric ardo [7] reageerde op deze reactie.
  Hadjememaar [8] reageerde op deze reactie.

 4. @R. Hartman [5]: Beste, zo zijn er wel meer die (ex- politici) frauderen en zo familie en of vrouw kunnen helpen aan een goede baan. Mijn insteek is dat het allang bekend was en niemand er wat aan kan doen.

  Wat betreft het frauderen van politici. Ze lijken wel onaantastbaar te zijn omdat ze er iedere keer weer goed mee weg komen. Criminelen worden beschermd in NL, misschien is het u dat ontgaan?! Maar oooh wee als u de belastingcenten niet op tijd betaald. De incompetentie van de staat der nederlanden wordt steeds duidelijker. Deze incompetente mensen worden door U (de nederlander) gekozen. Tijd om het roer om te gooien.

  De staat is het kwaad.. Mhmm, dat denk ik al jaren. Vandaar mijn emigratie..

 5. @R. Hartman [5]:

  Het feit alleen al dat de vroegere oprichter van D’66,Hans van Mierlo een zoon was van een bankdirecteur zegt al genoeg.

 6. Reac.nr 1
  Ook ik heb hier grote zorgen over.
  Het schijnt dat ong. tussen de 85 en 90 mensen de helft van deze aarde bezitten en daar ook de dienst over uit maken.
  (Bilderberg?).
  Zie de toekomst voor onze kinderen somber in.
  Moet er eerst hier ook een 2e KIEV komen?

Comments are closed.