EUSSR_Sikkel-sterIk hoor de laatste dagen allerlei politici het volk weer belazeren door te pas en te onpas “Europa” te propageren, terwijl ze “EU” bedoelen. En het verrassende is dat heel veel mensen daarin trappen.

Wat ze doen is puur bedrog.

Europa is het continent waar we geboren en getogen zijn. Een continent,  een stuk grond en water met verschillende landen, verschillende culyuren waar het goed was om te leven en te trachten de samenwerking tussen de verschillende landen te verbeteren.

Dat ging redelijk goed, te langzaam, maar toch.

Totdat een stel, niet gekozen politici de macht grepen. Zich niets van een Nederlands referendum aantrokken en dictator gingen spelen.
Sindsdien gingen we in sneltreinvaart richting collectivistische heilstaat.

Er komt een kleine kans daar een halt op te zetten.
Zie:onder andere: http://www.vrijspreker.nl/wp/2014/02/e10-000-per-jaar-belooft-uittreden-eu-tapport-capiyal-economics/

En in ieder geval:
Elke keer als u iemand hoort praten over Europa, corrigeer hem/haar dat ze bedoelen “EU”  of beter nog “EUSSR”

12 REACTIES

 1. Ik noem de EU meestal in een adem met “bureaucraten”. Dat komt doorgaans wel over. Europa was er altijd al; de EU zijn de ondemocratische dictators in Brussel. En hun ‘bitches’ in Den Haag.

 2. @Franklin Rath [1]:

  Dit is goede link naar boek (en te downloaden):

  “De Nazi achtergrond van de ‘EU te Brussel’
  Wat u altijd wilde weten over de ‘EU Brussel’– Maar niemand u durfde te vertellen!”

 3. Voor de EU was er natuurlijk meer dan genoeg oorlog tussen Europese landen. Tot aan WO II toe. Maar ook daarna waren er een aantal ernstige conflicten zoals Hongarije in 1956 en voormalig Joegoslavië in de jaren 90. En er zijn ook nog een aantal zeer ernstige koloniale conflicten geweest (Algerije, Nederlandsch-Indië).

  Wat kan er voor hebben gezorgd dat Europese landen elkaar niet voluit in de haren zijn gevlogen na WO II?
  – De NAVO? Een aanval tegen één wordt opgevat als een aanval tegen allen. Dus ook als de ene bondgenoot de andere zou aanvallen, denk ik.
  – VN? Zo’n soort conflict, of welke agressie van het ene land dan ook tegen het ander, wordt ongetwijfeld voorgelegd aan de VN, is het niet door de agressor dan we door de aangevallene. In een situatie met concurrentie tussen geïndustrialiseerde landen ben je in een nadeel als je VN-sancties over je heen krijgt. De prijs voor een conflict wordt dan erg hoog.
  – Kernwapens of de mogelijkheid die snel te bouwen als het moet? Geïndustrialiseerde landen buiten de NAVO zijn elkaar sinds WO II nooit voluit in de haren gevlogen. Het bleef bij proxy wars (Korea, Vietnam). Er lijkt dus ook een drempel te zijn, ongeacht het bestaan van de NAVO. Kernwapens of de mogelijkheid die snel te kunnen maken, is er ongetwijfeld 1 van. Welk Europese land kan die nou echt niet maken?
  – Geïndustrialiseerde landen hebben of een sterk beroepsleger of een massaal oproepbaar aantal dienstplichtigen waar de dienstplicht nooit is afgeschaft. Zelfs met de pacifitische ideeën van zoveel mensen zijn er toch altijd wel genoeg mensen die geen probleem hebben met in het leger te gaan. Genoeg om een modern leger mee te bemannen.
  – Europese landen zijn te welvarend om oorlog te willen voeren met elkaar. De verliezen zouden vanwege alle bovenstaande redenen te groot zijn vergeleken met dat beetje extra wat er te winnen is.

  Democratie of niet, zonder rechten en vrijheden kan iedereen welke wet dan ook stemmen, in theorie. Een Libertarische maatschappij die zich beroept op democratie, die zaait het eerste zaadje voor The Road to Serfdom. Er zullen altijd groepen zijn die het er niet mee eens zijn en zich voelen als het ene schaap tussen de 2 wolven. Ook als er maar 1 wet mag, ook als er geen wetten mogen. Wie gaat dat bepalen, en hoe.

 4. De EU, in historisch perspectief, is een verzekeringspremie tegen de ellende van oorlog. Die heeft gewerkt, tot de dag van vandaag. Zolang de EU bestaat hoeven we niet bang te zijn voor een nieuwe Frans-Duitse oorlog of de Fifth Anglo-Dutch Sea War. Da’s heel wat waard en deze verworvenheid wordt stelselmatig onder het vloerkleed geveegd in de niet-aflatende anti-EU campagne van de Vrijspreker. Dat laat onverlet dat de VS een heel goed punt heeft in het wijzen op het zeer reele gevaar van een opdoemende ‘EUSSR’. Het antwoord moet zijn dat de EU ingetoomd, niet afgeschaft moet worden. Geen EU-belastingen, geen EU-parlement, geen president, alle bevoegdheden blijven nationaal, Europese samenwerking krijgt een ad hoc, a la carte karakter. Bepalend blijft de Europese Raad van ministers, niet de commissie.

  Hadjememaar [6] reageerde op deze reactie.
  Individualist [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Vrijdag [5]:

  U gaat voorbij aan het feit,dat de EU troepen levert als assistentie aan de US regering daar waar er mineralen in de grond aanwezig zijn in landen,waarvandaan een behoorlijk potentieel burgers reeds in Europa geland is.

  Het valt nog mee,dat deze huidige medeburgers,Serviers,Islamieten etc.die zich hier gevestigd hebben,tot nu toe geen represailles uitvoeren,daar waar hun familie onder vuur van militairen uit Europese landen komt te liggen en mogelijk gedood worden.

  Het hoeft geen conventionele oorlog te zijn,de guerrilla is immers effectief genoeg om een land lam te leggen.Bevreemdend is ook,dat niemand dit gevaar met het meedoen aan de illegale oorlogen van de US regering,daar waar medeburgers familiebanden hebben, inziet.

  Het doet ook wat denken aan Colijn,net voordat Rotterdam gebombardeerd werd en Duitse para’s uit de lucht kwamen vallen: U kunt rustig gaan slapen er is niets aan de hand.

  Mij dunkt tevens,dat het platgooien van een dorp d.m.v. drones,waar een “terrorist” vermoed wordt,toch duidelijk onder de term oorlogvoering,valt.

 6. @Vrijdag [5]:

  De notie dat een groep landen dat samensmelt in een supernatie, zonder de instemming van de bevolkingen, niet in oorlog kunnen uitbarsten is ridicuul.

  Men hoeft alleen maar te kijken naar het voormalige Joegoslavië om te zien wat er gebeurt als volkeren die helemaal niet met elkaar willen leven, daartoe toch gedwongen worden. Waarom is de Joegoslavische “Unie” uitgebarsten in een vreselijke oorlog? En was het splitsen van die regio’s in onafhankelijke landen niet de oplossing?

  Bovendien, heb je nooit gehoord van het concept “burgeroorlog”? Dat is oorlog dat zelfs uitbreekt BINNEN een land.

  Het is nonsens om op basis van iets wat pas een paar decennia echt in enige serieuze vorm bestaat, “bewijst” dat oorlog hiermee voorkomen wordt, terwijl verscheidene burgeroorlogen, genociden en het uiteenvallen van naties in kleinere onafhankelijke naties genoeg bewijs leveren van het tegenovergestelde.

  Het is bovendien zeer rijk in hypocrisie dat uitgerekend een paar van de meest oorlogszuchtige landen in de Europese geschiedenis de meeste macht hebben binnen de EU. Je zou bijna kunnen stellen dat deze landen zonder oorlog denken te kunnen bereiken wat ze voorheen MET oorlog probeerden te bereiken. Namelijk de baas spelen over een heel continent waar democratie nauwelijks een echte rol speelt.

  Deze “verworvenheid” wordt dus niet stelselmatig onder het kleed geveegd, maar gewoon afgedaan als een op niets gebaseerd aanname, omdat het toevallig een paar decennia rustig is als zou dit een soort ijzeren bewijs zijn dat oorlog niet mogelijk is.
  Wat WEL onder het kleed wordt geveegd, door de PRO-EU mensen die oorlog als argument aanvoeren, zijn de feiten die ik net noemde over burgeroorlogen, genociden en landen die uiteen vallen ondanks het feit dat ze verenigd waren.

  Het argument dat de EU ingetoomd moet worden is met het hierboven staande ook tamelijk lachwekkend. De EU is namelijk een project van ambitieuze politici die hebben aangetoond LAK te hebben aan de wil van de burger. Maar nu beweert u dat die politici wel opeens naar de burger moeten luisteren om de EUSSR te voorkomen.
  Dacht je nu werkelijk dat je de ambitie en megalomanie van beroepspolitici met een knop kon uitzetten op het moment dat het je opeens niet meer bevalt?
  Dit is wat politici doen; ze eigenen zichzelf zoveel mogelijk macht toe. Dat is wat ze altijd al gedaan hebben. Dat je in de oppervlakkige propaganda over “oorlog” bent getrapt veranderd daar niets aan.

 7. Men hoeft alleen maar te kijken naar het voormalige Joegoslavië om te zien wat er gebeurt als volkeren die helemaal niet met elkaar willen leven, daartoe toch gedwongen worden. Waarom is de Joegoslavische “Unie” uitgebarsten in een vreselijke oorlog?

  Dat kwam omdat diverse bevolkingsgroepen gemengd leefden, ipv zoals in de EU apart. En daar kwam nog eens een demografische verschuiving bij ten gunste van de Moslims en de rapen waren gaar. Inmiddels hebben we in Europa bijna 70 jaar vreden, zo lang dat iedereen het vanzelfsprekend vindt.

  Hadjememaar [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Vrijdag [8]:

  Kennelijk bent U Bloody Sunday 1972 in Ierland vergeten,alsmede de kwestie Griekenland/Turkije (Navo-bondgenoten) met de kwestie Cyprus,terwijl het nu overal in Europa borrelt,het hoeft maar ergens fout te gaan en geheel Europa zit in de problemen.Is het de bedoeling,dat Engelse troepen ingezet worden om eventuele revoluties in Europa neer te slaan met hun kennis van revoluties in het verleden?

  Vrijdag [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Hadjememaar [9]: Dat in Ierland is een binnenlandse aangelegenheid. En dat voorbeeld met Griekenland en Turkije zit er helemaal naast: a) er was helemaal geen oorlog en b) Turkije zat niet in de EU. Het verhaal is dat de EU sterk ertoe heeft bijgedragen dat de spanningen tussen UK, F en BRD zijn afgebouwd en een Europese modus vivendi gevonden is die de basis heeft gelegd voor unieke welvaartsgroei in Europa. En dat willen jullie dus weer te niet doen.

  Hadjememaar [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Vrijdag [10]:

  De vraag doet zich rijzen,wat U onder oorlog verstaat,alsmede met het begrip bevolkingsgroep.

  Wat hebben de kleinere landen als Nederland te doen met spanningen tussen Engeland,Frankrijk en Duitsland.Die oorlogen zijn toch slechts opgezet over de hoofden van de nationale bevolkingen heen,ten behoeve van de machtswellust van enkelingen,de jongens achter de schermen,schatrijk geworden door deze oorlogen en de bevolkingen in ellende en een enorme schuldenlast achterlatende,thans de spanningen mondiaal weer opvoerende tot een mogelijke aanvang van een derde wereldoorlog.Dat laatste zal zonder twijfel de welvaartsgroei teniet doen,waarna de weinige overblijvers gelijk weer in het stenen tijdperk zijn aangeland.

  Mijn idee is,dat zonder EU de basis er ook was voor de unieke welvaartsgroei,mede als gevolg door de heropbouw van de diverse West Europese landen met behulp van vernieuwde technologien.

  Vrijdag [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Hadjememaar [11]: Onder oorlog versta ik in deze context: oorlog tussen EU-staten.

  De rest van je verhaal klopt, maar je moet in ieder geval toegeven dat de EU ‘de unieke welvaartgroei’ (jouw woorden) niet in de weg heeft gestaan. En die unieke welvaartgroei is alleen maar mogelijk een tijd van vrede.

Comments are closed.