ImmigrantenMorgen 9 februari in Zwitserland een referendum om de hoeveelheid immigranten weer te beperken. Zwitserland heeft heeft een overeenkomst met de EU betreffende relatieve vrije beweging van goederen, kapitaal en mensen. Net als in Nederland zijn in Zwitserland ook veel mensen tegen het toelaten van te veel immigranten.

 

Maar anderen zijn bang dat bij een verdere beperking ook ander voordelen van die overeenkomst met de EU zullen vervallen. Bedrijven o.a.  vrezen dan niet voldoende goedkope arbeidskrachten te krijgen.
Spannend wat er nu uit dat referendum komt.

Ook in Duitsland schijnt het niet zo te zijn dat er een open immigratie is. Ook daar is men bevreesd voor een te grote toestroom van Bulgaren en Roemenen.

Zie der Spiegel: “Officials in Brussels have been highly critical of a German provision that limits access by EU nationals to its unemployment benefits. In an interview, EU Commissioner László Andor criticizes “unscrupulous politicians” seeking to foment populism.” Geplakt uit <http://www.spiegel.de/international/europe/eu-commissioner-criticizes-tough-german-stance-on-immigrant-benefits-a-946373.html#spLeserKommentare>

Het meest opvallende is dat kennelijk ook Duitsland uitzonderingen heeft.  Is Nederland het enige EU land dat slaafs alle officiële Brusselse wensen uitvoert?

P.S.  Nawoord::
–Dit wil niet zeggen dat wij voorstander zijn referenda; hoogstens dat een referendum beter is dan gekonkel van politici. Ook bij een referendum dwingt de meerderheid de minderheid om te gehoorzamen. Dit is niet een duidelijk NAP systeem.

–Persoonlijk vind ik dat je immigratie niet moet beperken maar wel alle voorzieningen en goodies die uit belastinggeld worden betaald, niet moet geven aan mensen die er niet voor betaald hebben.

8 REACTIES

 1. Duitsland vangt al de meeste immigranten van EUropa op, samen met Italie en Griekenland, een veelvoud van NL.

  Zwitserland als utopia, tjonge wat zal de vrijspreker opkijken als ie daar straks woont en werkt…

 2. “–Persoonlijk vind ik dat je immigratie niet moet beperken maar wel alle voorzieningen en goodies die uit belastinggeld worden betaald, niet moet geven aan mensen die er niet voor betaald hebben.”

  Persoonlijk vind ik dat die er helemaal niet hoeven te zijn, immers ze worden gefinancierd uit belastinggeld.
  Echter, gegeven dat ze er nu toch eenmaal zijn, ben ik van mening dat eenieder die er onvrijwillig heeft aan bijgedragen er gelijke aanspraak op mag maken.
  Waar iemands wiegje stond is volslagen irrelevant. Als een Belg of een Bulgaar in Nederland komt werken en gedwongen meebetaalt aan het systeem (belastingen en premies) en dus niet van overheidswegen gediscrimineerd wordt (“u mag geen belastingen betalen”), dan moet ie ook niet van overheidswegen gedicrimineerd worden op het moment dat ie zijn baan verliest. Net zoals een prive verzekeraar eenieder die premies betaalt ook gelijk dient te behandelen wanneer het op uitkeren aankomt en dan niet ineens mensen zomaar o.g.v. hun nationaliteit mag uitsluiten nadat ie tijdens het innen van de premies hen evenmin uitsloot of korting gaf, zo is het ook voor de staat ook moreel ongeoorloofd om dit te doen.

  Voor de goede orde herhaal ik, dat wat mij betreft de hele welvaartstaat op de schop mag, en liever gisteren nog dan vandaag pas. Maar zolang ie helaas nou eenmaal bestaat, is discriminatie o.b.v. waar je wiegje ooit stond totaal uit den boze.

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 3. @.M [4]:
  Dit begrijp ik niet: “Maar zolang ie helaas nou eenmaal bestaat, is discriminatie o.b.v. waar je wiegje ooit stond totaal uit den boze.”

  Als bewoners van een kamp (land) in de afgelopen 100 jaar een welvaartssysteem opbouwen en met hun productie hebben betaald, kun je daar bepaalde rechten mee opbouwen.

  En dan kun je toch niet zeggen als Carlo Papadoulos daar plotsklaps komt binnenvallen, dat Carlo dan dezelfde rechten heeft?

  .M [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [5]: Hoezo niet?
  Stel:
  – Kees Jansen wordt geboren in NL, gaat naar school in NL, studeert in NL, gaat werken in NL en betaalt bv. 5 jaar lang belasting en sociale premies.

  – Carlo Papadoulos wordt geboren in Griekenland, gaat naar school in Griekenland, studeert in Griekenland en vindt een baan in NL waar ie in een team van Kees 5 jaar lang dezelfde functie uitoefent, waarvoor ie hetzelfde loon ontvangt en waarover ie dezelfde belastingen en sociale premies betaalt.

  – Door een herorganisatie worden ze beide ontslagen.

  Vraag: waarom zou de Nederlandse staat (hier: UWV) volgens jou Carlo anders mogen behandelen dan Kees terwijl ze beiden even lang even veel afgedokt hebben aan dezelfde instanties?

  Sterker nog: je zou zelfs kunnen betogen dat de NL staat eerst jarenlang in Kees geinvesteerd heeft en zijn betalingen tot dusverre nog niet eens toereikend waren om dit geinvesteerde geld terug te verdienen. Carlo daarentegen komt opgeleid en wel binnenwaaien, heeft NL tot op dat moment niets gekost en begint meteen evenveel belastingen en premies af te dragen: tel uit je winst!
  Maar goed, je kan Kees niet verwijten dat ie in NL geboren was en verplicht school liep in een systeem wat voor 95% foor de overheid gemonopoliseerd werd.
  Ik wil dus niet zover gaan te zeggen dat je Kees moet benadelen. Maar anderzijds zie ik zeker geen reden om Carlo te benadelen.
  Wanneer ie moet dokken discrimineer je hem niet (“u MAG geen belastingen of premies betalen als Griek”), maar als ie later werkloos wordt, dan ineens heeft ie -na gelijke afdrachten- geen gelijke rechten?

  Neen, dat lijkt me niet bepaald fair.

  Als libertarier ben ik overigens van mening dat prive personen (inclusief groepen zoals bedrijven) wel mogen discrimineren, maar juist de overheid niet. Uitgerekend die moet eenieder gelijk behandelen.

 5. Inmiddels komen stemmen op uit het “democratische” Europa, na de uitslag in Zwitserland, om de handelsbetrekkingen met Zwitserland te herzien,indien de Zwitserse regering toegeeft aan de uitslag van het referendum.

Comments are closed.