Black_White_TwinsIntegratie is al jaren een belangrijk thema binnen het publieke debat. Kreten als ‘’links is verantwoordelijk voor de massa-immigratie van niet-westerse allochtonen, die zich op hun beurt weigeren aan te passen aan de Hollandse cultuur” en ‘’het immigratiebeleid heeft gefaald, kijk alleen al naar de enorme criminaliteitscijfers onder allochtonen’’ zijn dagelijks te horen. Naast dat zulke leuzen ongefundeerd zijn, berusten ze ook op het valse idee van één Hollandse cultuur. Als we al van een Hollandse cultuur mogen spreken, dan bestaat die in mijn ogen niet uit kaas, tulpen, klompen en molens, maar uit het feit dat wij historisch gezien een van de meest tolerante landen in de wereld zijn. De kern van de Hollandse cultuur is dat zij een melting-pot is van verschillende culturen. Amsterdam is met ruim 170 nationaliteiten niet voor niets de meest veelzijdige stad ter wereld.

Een geslaagde immigrant is niet de persoon die klompen draagt. Een geslaagde immigrant is een persoon die trots is op zijn eigen ideeën en achtergrond, en die ideeën bovenal mag uitdragen in het publieke domein. Maar de vrijheid om een eigen cultuur te hebben, hetgeen waar Nederland zo bekend om staat, dreigt juist te verdwijnen doordat de regelgeving rond integratie zich conformeert aan het idee dat de Hollandse cultuur bestaat. De paradox is dan ook dat partijen die beweren zich sterk te maken voor de Hollandse cultuur, de Hollandse cultuur juist vernietigen.

Deze partijen maken zich namelijk sterk voor een streng integratiebeleid en berispen alles en iedereen die zich niet houdt aan het idee van de Hollandse cultuur. Door deze berispingen wordt de vrijheid om een eigen cultuur uit te dragen beperkt, terwijl juist vrijheid onze Hollandse cultuur omvat. Nederland was het eerste land ooit dat, een beperkte mate van, godsdienstvrijheid doorvoerde, in de vorm van gewetensvrijheid. Daarnaast is Nederland het land waar homo’s voor het eerst konden trouwen. Ook het gedoogbeleid rondom drugs en prostituees is wereldwijd bekend. Helaas geven wij deze en andere verworven vrijheden de laatste tijd snel op. Het drugsbeleid wordt steeds strenger en prostituees zijn steeds meer aan regelgeving onderhevig. Ook andere vrijheden, zoals het recht om te drinken en te roken wat je wil, worden ons in rap tempo ontnomen. Het alcoholbeleid wordt steeds strenger en de plaatsen waar je mag roken worden steeds beperkter. Niet alleen gaan deze reguleringen in tegen de vrijheden waar Nederland zegt zich sterk voor te maken op de wereld, ook maken deze reguleringen kapot waar honderden jaren voor gestreden is, namelijk onze échte cultuur, die van vrijheid. Juist door partijen te steunen die voor deze reguleringen zijn (dat zijn ze dus allemaal) maak je de Hollandse cultuur kapot.

De zogenoemde reguleringen zijn ook te vinden op het gebied van integratie. Het wordt voor nieuwkomers steeds moeilijker gemaakt om een eigen cultuur te vormen, omdat zij daarmee blijkbaar laten zien zich niet te willen conformeren aan de Hollandse cultuur. Maar door het hebben van een eigen cultuur conformeren nieuwkomers zich juist aan het hele principe van de Hollandse cultuur. Het integratiebeleid is daarom een farce en hoort niet te bestaan.

Politici dienen zich niet bezig te houden met het integratievraagstuk, omdat integratiebeleid op zichzelf een vals idee is. Het huidige integratiebeleid gaat uit van één cultuur, namelijk de Hollandse. Culturen die daarbuiten vallen horen er niet bij en zijn zelfs verwerpelijk. Nieuwkomers wordt daarom hun eigen cultuur steeds meer afgeleerd en een andere cultuur, die niet bestaat, aangeleerd. Integratie werkt niet op die manier. Integratie gaat vanzelf. Beleid en regelgeving staan per definitie vrijheid in de weg, dus ook op het terrein van de integratie. Het integratiebeleid staat zogezegd de vrijheid in de weg om eigen ideeën, een eigen cultuur, te vormen. De gewetensvrijheid, die Nederland als eerst doorvoerde, wordt hiermee honderden jaren na dato ongedaan gemaakt.

Sowieso is het idee van één overkoepelende cultuur een ongegronde. Een cultuur is een idee, een gevoel, een impressie van het leven. Het punt met ideeën, gevoelens en impressies is juist dat heel veel mensen er heel veel van hebben en dat die niet allemaal met elkaar overeenkomen.

Politici moeten integratie overlaten aan de samenleving. Een cultuur wordt niet gevormd door politici of democratische beslissingen, maar door een samenleving zelf. Zeker binnen de Nederlandse samenleving, omdat die een smeltkroes is van culturen. Culturen kunnen goed op de been blijven, zonder hulp of regelgeving. Ideeën zijn niet aan te leren, maar groeien door vrijheid. Enkel wanneer de vrijheid om een cultuur, een idee, uit te dragen wordt belemmerd, mag ingegrepen worden. Nu gebeurt het omgekeerde; er wordt ingegrepen, waarmee de vrijheid om een eigen cultuur uit te dragen wordt belemmerd.

Ted Beneke

25 REACTIES

 1. Beste Ted, ik wil je complete verhaal graag stevig nuanceren in de volgende constatering: “Er bestaan geen dodelijke giffen, uitsluitend dodelijke gif- doses”.

 2. Ik heb een beetje een dubbel gevoel bij dit artikel.
  Enerzijds inderdaad stop met reguleren, laat het in vrijheid, in interactie tussen mensen ontstaan.

  Anderzijds, de huidige situatie is niet vrij. We hebben een staat met (over)regulering waardoor een deel van de bevolking netto betaalt en een ander netto ontvang en weer anderen “gratis” ontvangen.
  Een natuurwet is dat van hetgeen loont, je meer gaat zien. M.a.w. steeds meer mensen die vragen om “gratis” geld of toch op zijn minst netto ontvangst. En ja, ook dat kun je een cultuurverschuiving, want ander gedrag op basis van andere opvattingen noemen.
  Dat mag wat mij betreft, maar dan onder de voorwaarde dat ik niet gedwongen wordt als netto-betaler te acteren. Dus ook teruggave van de eerder betaalde volkspremies en belastingen.
  Dan kunnen we allemaal met een blanco lei beginnen.

  Zie je dat gebeuren? Ik nog niet.
  En zo lang dat niet het geval is, toch maar eerst reguleren en beperken??

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.
  Ted [7] reageerde op deze reactie.
  S [24] reageerde op deze reactie.

 3. @Harrie Custers [3]:

  “En zo lang dat niet het geval is, toch maar eerst reguleren en beperken??”
  Reguleren NEEN, Beperken JA!
  Beperken van al die goodies die de overheid uitdeelt ten koste van de producent
  Elke stap die mogelijk zou kunnen zijn onderbrengen in PLAN waardoor het zichtbaar wordt en mogelijk

 4. Cultuur is een concept, een pakketje “regels” en gedragingen, verzonnen door mensen uit vorige generaties. Het is geen natuurlijke wetmatigheid, zoals zwaartekracht of het initiële recht voor de mens op vrijheid en zelfbeschikking.

  En die cultuur (dat setje gedragingen) verandert voortdurend door de eeuwen heen. Als daar in dit decennium bijhoort dat de mensen die in dit deel van de wereld wonen, zich gemakkelijk laten ringeloren door import-mensen, ambtenaren-vee en minderheidsknuffelig beleid, dan is dát de cultuur waar we over “tig” jaar ook weer op terugkijken.

  Deel van de huidige Nederlandse cultuur (setje gedragingen en regels) is de ene verplichten om te betalen voor de andere die geen zin heeft om te werken. En de “beroofden” slikken dat nog steeds. En de rovers buiten dat uit.

  In dit geval is cultuur dus iets dat recht tegenover NAP staat. Conclusie: ik heb NIETS met cultuur. Wat kan mij het setje aangeleerde gedragingen van mijn voorouders schelen, als mijn huidige generatie mensen voortgebracht heeft die dit setje gedragingen van alle kanten verkracht?

  Ted [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Lucie [2]:

  Lucie, het punt dat u hier maakt heb ik proberen te ondermijnen. De cultuur van moslims (dat overigens ook geen overkoepelende cultuur is, maar bestaat uit een enorm scala verschillende subculturen) moet in Nederland de vrijheid hebben om haar cultuur te kunnen uiten. Pas wanneer, en ik quote: ”… de vrijheid om een cultuur, een idee, uit te dragen wordt belemmerd, mag ingegrepen worden.” Zogezegd, wanneer een cultuur, en dat kan de islamitische cultuur zijn (als die al bestaat) andere culturen belemmerd dan moet ingegrepen worden. Niet andersom, wat u wilt. U gaat er namelijk vanuit dat iedere moslim erop uit is, om de Hollandse cultuur kapot te maken.

  Al [15] reageerde op deze reactie.

  • @Ted [7]: Simpel. Als ik gedwongen geld heb moeten storten in potten, die vervolgens beschikbaar komen voor andere mensen die dat niet hebben hoeven doen, dan wil ik daar toch graag zeggenschap over houden/terugkrijgen. Die zeggenschap heb ik nu al niet, maar bij doorgaande instroom neemt die alleen maar af. Dus kan mij dat verleiden tot de mening: stop de instroom.

   Terwijl ik feitelijk vind dat mensen vrij behoren te zijn om te gaan en staan op deze wereld.
   Waarbij ik natuurlijk besef, dat zonder dat “gratis” geld de kans op massale instroom in korte tijd veel kleiner is. Maar dat maakt mij dan niet uit omdat de mensen dan zelf verantwoordelijk zijn en zelf hun plek in de samenleving moeten realiseren in interactie met wat is. En ja, dat geeft ander gedrag, houding, opvattingen dan wanneer het “afhankelijken” zijn. Een andere cultuur zo je wilt.

   Dus dubbel.

   Ted [11] reageerde op deze reactie.

 6. Even zonder het hele artikel te hebben gelezen, volgende overweging.

  Er bestaat inderdaad niets zoiets als DE Hollandse cultuur.
  Wij libertariers zijn daar zelf het levende bewijs van.
  Immers, zou die wel bestaan dan waren alle rageerders hier crypto communistische PC multiculti etatisten.
  In wezen zijn wijzelf niet eens aangapast aan de Nederlandse cultuur.
  Logisch dus dat we het van een ander niet gaan verlangen.
  Stel je voor dat ik van nieuwkomers zou verlangen dat ze allemaal hersenloos (of gewetenloos?) links tuig zouden zijn.

 7. @MMAP [5]:

  Cultuur komt niet vanuit de regels van de overheid, maar de overheid stelt regels op door te kijken naar de overheersende cultuur. Cultuur staat per definitie niet tegenover het NAP, het libertarisme is namelijk ook een cultuur. In dat opzicht is het onmogelijk om niets met cultuur te hebben. Niets met de overheersende cultuur van Nederland hebben; dat is een ander verhaal.

 8. @Harrie Custers [10]:

  Ik geloof dat u mijn artikel verkeerd begrepen heeft, of ik begrijp u nog steeds niet. Ik doel hier niet op immigratie, maar op integratie. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Immigratiebeleid heeft inderdaad te maken met de instroom immigranten en het beheer daarvan. Integratiebeleid heeft te maken met het aanpassen van legale immigranten.

 9. Ik vind het artikel weinig doordacht in elkaar zitten, maar dat komt doordat het begrip cultuur in beperkte betekenis gebruikt wordt door de schrijver.

  Helaas verwarren mensen multicultuur met kort door de bocht: veel verschillende kleuren, kleren, talen en eetgewoontes. Helaas bevat cultuur veel meer, bijvoorbeeld rechtspraak.

  Als je alleen naar de genoemde rechtspraak kijkt dan blijkt al dat multicultuur niet echt mogelijk is. Kunnen wij in een landleven als wij meerdere rechtsculturen naast elkaar hebben? Een cultuur waar moord geaccepteerd is en een cultuur waarin het dat niet is? Hoe ga je daar mee om? Mag ik dan selecteren onder welke cultuur ik word berecht of niet berecht word? En leid dat niet automatisch tot een geinstitutionaliseerde vorm van discriminatie op basis van afkomst? Wat moeten we doen met culturen die vrouwen achterstellen? Moeten we die ook volgens hun cultuur gaan berechten?

  Er zijn culturen in europa waar aan de deur van het stemlokaal een man staat, en die stemmers nog even doet herinneren op wie ze ook al weer moeten stemmen als hun kind niet hun baan wil verliezen. Moeten we die cultuur die cultuur accepteren?

  Wat ik probeer te zeggen is dat er een gemeenschappelijke basis moet zijn. En in mijn optiek mag de samenleving daar dwang bij gebruiken om dat af te dwingen.

  Ook maakt de schrijver de klassieke fout om nederlanders tolerant te noemen. Ik geloof niet dat we het echt zijn, en meerdere knappere koppen dan ik hebben dat aan gegeven. Nederlanders vinden dingen goed, als ze er maar zelf geen last van hebben. Nederlanders zijn namelijk vooral pragmatisch. Als het ze iets op kan leveren (handel) dan laten ze niet blijken hoe verdervelijk ze iets vinden.

  Een samenleving kan niet bestaan zonder een gemeenschappelijk basis, zonder gedeelde kern waarden. Zo gauw men cultuur die bepaalde waarden niet deelt ongestoord volgens hun eigen culturele inslag laat leven in Nederland krijg je een splijting in de samenleven.

  Ik denk dat de schrijver vooral gemotiveerd is door het mooie multiculturele gezinnetje op de foto. Klinkt allemaal heel romantisch.

  Ted [16] reageerde op deze reactie.

 10. @Ted [6]:

  Vreemde reactie Ted: ”… de vrijheid om een cultuur, een idee, uit te dragen wordt belemmerd, mag ingegrepen worden.”

  Dus men mag pas ingrijpen als een cultuur word belemmerd. Dat betekent dus dat als ik mijn cultuur graag vrouwen hald doodsla, er wat gedaan mag worden als men mij belemmerd mijn cultuur uit te dragen.

  Lijkt me stevige onzin wat je hier zegt.

  Ted [17] reageerde op deze reactie.

 11. @Al [14]:

  In een multicultuur hebben mensen de vrijheid om hun eigen ideeën te prediken, als ze daarin maar niet de regels van het land verbreken, zoals het plegen van geweld. In een multicultuur blijft de gemeenschappelijke basis wel degelijk bestaan. Dat is de definitie van een multiculturele samenleving. Ik geloof dus niet dat ik een beperkte betekenis gebruik van het begrip multiculturalisme, maar u een te ruim begrip. Wanneer er geen gemeenschappelijke regels bestaan in een samenleving, kun je spreken van een libertarische samenleving, niet van een multiculturele samenleving.

  Bovendien ben ik er absoluut voor dat afwijkende meningen geuit mogen worden, ook al gaan die in tegen de huidige afspraken. En met uiten doel ik dan niet op toepassen. Dat heb ik ook nergens beweerd in het stuk. Daarom vind ik het vreemd dat u dat suggereert.

  //Ook maakt de schrijver de klassieke fout om nederlanders tolerant te noemen. Ik geloof niet dat we het echt zijn, en meerdere knappere koppen dan ik hebben dat aan gegeven. Nederlanders vinden dingen goed, als ze er maar zelf geen last van hebben. Nederlanders zijn namelijk vooral pragmatisch. Als het ze iets op kan leveren (handel) dan laten ze niet blijken hoe verdervelijk ze iets vinden.//

  Ik zeg dat Nederland haar tolerantie verliest, en dat dus inderdaad niet meer is. Op dat punt ben ik het helemaal met u eens. Ik heb overigens in het stuk aangetoond dat Nederlanders door de geschiedenis heen zeker wel een van de meest tolerante landen zijn. Als u daar kritiek op heeft hoor ik het graag.

  //Ik denk dat de schrijver vooral gemotiveerd is door het mooie multiculturele gezinnetje op de foto. Klinkt allemaal heel romantisch.//

  Nee, daar ben ik niet door gemotiveerd. Ik ben ook zeker geen romanticus. Ik ben voor het feit dat mensen afwijkende meningen mogen hebben. Deze site is het levende bewijs waar afwijkende meningen voor kunnen zorgen.

  al [18] reageerde op deze reactie.
  al [19] reageerde op deze reactie.
  Harrie Custers [20] reageerde op deze reactie.

  • @Ted [16]: “Wanneer er geen gemeenschappelijke regels bestaan in een samenleving, kun je spreken van een libertarische samenleving, niet van een multiculturele samenleving.”
   Dus volgens u kent een Libertarische samenleving geen regels?!!
   Is het NAP (do no harm, do not kill, do not steal) geen regel?
   Of is het zo eenvoudig, en dat kan en mag het niet waar zijn en dus geen samenleving heten?

   In mijn ogen is een samenleving voor zijn voortbestaan gebaat met een stevig fundament van basiswaarden of principes die door de mensen als “juist” worden ervaren.
   Is dit niet (langer) het geval, dan leidt dat tot spanningen, controverses en conflicten waar niet is uit te komen anders dan het recht van de sterkste.
   En wie kiest daar in vrijheid voor?

   Ted [21] reageerde op deze reactie.

 12. @Al [15]:

  Nee, dat bedoel ik niet, maar dat heb ik proberen uit te leggen in mijn eerste reactie. Ik moet overigens zeggen dat ik blij ben met uw reactie 🙂

 13. @Ted [16]:

  Ted, je haalt opnieuw nogal wat dingen door elkaar.

  Een samenleving met meerdere basis waarden is niet multicultureel.
  Basiswaarden zijn onderdeel van een cultuur. In Europa zijn veel overeenkomstige culturen die een (deels)gemeenschappelijke set van basiswaarden hebben.

  Een cultuur in Nederland binnen halen die deze basis waarden niet deelt leid tot echte multiculturaliteit. En zoals ik aangaf wordt dat een groot probleem. Hoe kan ik mijn cultuur beleiden als sommige/alle basiswaarden niet volgens de wet van het gastland toegestaan zijn. Nogmaals jouw definitie van multiculturaliteit is geen multiculturaliteit. Het is alleen behoud van taal, eten en sommige gewoontes.

  Vrijheid van meningsuiting is een onderdeel van sommige culturen en zeker een van de Nederlandse cultuur. Veel culturen op deze wereld delen deze waarde niet. Meningen mogen geuit worden, zeker meningen die ik niet deel. Maar een mening en en cultuur zijn niet hetzelfde. En dat maak jij in dit antwoord er wel van.

  Die zogenaamde tolerantie van Nederlanders heeft nooit echt bestaan volgens geschiedkundigen. Zoals ik altijd aangaf was het voornamelijk eigenbelang. Onze 80 jarige oorlog die geadviseerd wordt als een oorlog omtrent religieuse tolerantie was volgens velen niets anders dan een oorlog om de rijkdommen van onze handel zelf te kunnen behouden.

  Ted [22] reageerde op deze reactie.

 14. @Ted [16]:

  Overigens “In een multicultuur hebben mensen de vrijheid om hun eigen ideeën te prediken, als ze daarin maar niet de regels van het land verbreken” is ook een grappige opmerking. Dat is niet multicultureel. En ook heeft het niets te maken met het niet verbreken van regels van het land.

  Denk eens aan de strijd om vrouwenkiesrecht begin 20ste eeuw.
  Mensen vanuit de Nederlandse cultuur hebben zich daar tegen verzet. En dit terwijl Vrouwen Kieswet verboden was in de Nederlandse Grondwet. Dus eigenlijk gingen ze tegen de wetten in van het land.

  Ik probeer te laten zien dat jouw conclusie van wat is “multicultuur” een vreemde conclusie is. Wat jij doet is cherrypicking: behoud sommige dingen en vergeet andere dingen als die bij NL wet verboden zijn. Eigenlijk kan je zeggen dat jou definitie van multicultuur de definitie is van integratie. En dat is niet wat jij bedoelt.

  Het gaat om dat op sommige gebieden MULTI onmogelijk is. Dus of we moeten allemaal volgens NL wetten beoordeeld worden of allemaal volgens bijv. de sharia. We kunnen dus geen multiple rechtsystemen hebben in 1 land want dat leidt dus op beoordeling langs culturele/ethnische scheidslijnen en dat is weer tegen artikel 1 van de grondwet in NL.

  Ted [23] reageerde op deze reactie.

 15. @Harrie Custers [20]:

  Een libertarische samenleving een samenleving waar eenieder zelf beslist welke regels gehanteerd worden. Mensen die gebruik maken van diensten moeten zich dus houden aan de regels die deze diensten voorschrijven. Een overheid bestaat niet en kan dus ook niet voor een gemeenschappelijk fundament zorgen. Het NAP is juist de legitimatie voor individuele soevereiniteit. Er heerst dus inderdaad geen gemeenschappelijk fundament van basiswaarden of principes. Om op uw vraag terug te komen: een libertarische samenleving kent wel degelijk regels, maar geen gemeenschappelijk gedeelde regels.

 16. @al [18]:

  Wat u wilt. Uw definitie zal uiteraard beter zijn dan die van mij. Ik baseer me echter op het basisidee van multiculturalisme, namelijk dat mensen de vrijheid moeten hebben hun eigen geloven te prediken en uit te voeren, als zij daarmee maar geen slachtoffers maken. Dat leek mij ook wel duidelijk in het stuk naar voren komen. Mijn opinie over de vrijheid om alternatieve levenswijzen te belijden blijft overigens nog steeds hetzelfde.

  Hoezo is een mening niet hetzelfde als een cultuur? Een cultuur is in mijn ogen een mening over het leven en hoe het leven geleid zou moeten worden. Vertel mij maar waarom een cultuur niet gelijk staat aan een mening, dat vind ik namelijk een gewaagde stelling.

 17. @al [19]:

  //Overigens “In een multicultuur hebben mensen de vrijheid om hun eigen ideeën te prediken, als ze daarin maar niet de regels van het land verbreken” is ook een grappige opmerking. Dat is niet multicultureel. En ook heeft het niets te maken met het niet verbreken van regels van het land.//

  Hoezo is dat niet multicultureel? Dat is het basisidee van multiculturalisme, zoals ik hierboven ook al heb aangegeven.

  //Denk eens aan de strijd om vrouwenkiesrecht begin 20ste eeuw.
  Mensen vanuit de Nederlandse cultuur hebben zich daar tegen verzet. En dit terwijl Vrouwen Kieswet verboden was in de Nederlandse Grondwet. Dus eigenlijk gingen ze tegen de wetten in van het land.//
  Inderdaad. Dat heb ik in mijn vorige antwoord (en in het stuk) al proberen uit te leggen. Alternatieve meningen hebben mag altijd, ook al gaan die in tegen de huidige opvattingen. Als ze maar niet uitgevoerd worden. Dat is dan weer het basisidee van vrijheid van meningsuiting.

  //Ik probeer te laten zien dat jouw conclusie van wat is “multicultuur” een vreemde conclusie is. Wat jij doet is cherrypicking: behoud sommige dingen en vergeet andere dingen als die bij NL wet verboden zijn. Eigenlijk kan je zeggen dat jou definitie van multicultuur de definitie is van integratie. En dat is niet wat jij bedoelt.//

  Ik snap uw commentaar. Daar ben ik ook blij mee, want dat vergroot mijn kennis wat betreft integratie. Ik ben het er alleen niet mee eens. Ik doe niet aan cherrypicking, ik hanteer het basisidee van multiculturalisme. Het is een beladen term, dus dat iedereen een ander idee van multiculturalisme heeft is begrijpelijk. Misschien had ik duidelijker moeten maken wat multiculturalisme is (in mijn ogen). Daarom doe ik dat nu nog even: in een samenleving met meerdere culturen hebben mensen de vrijheid om deze alternatieve levenswijzen te prediken. Uitvoeren zou niet mogen als er met hun geloof mensen worden beschadigd. Een shariawet invoeren zie ik daarom niet als multiculturalisme, omdat in een multicultuur er zeker basiswaarden gelden. Mijn opinie van het huidige integratiebeleid is dat mensen te weinig vrijheid hebben wat betreft prediken en uitvoeren van alternatieve levenswijzen. Als u daar commentaar op heeft hoor ik het graag.

 18. @Harrie Custers [3]: Juist, we moeten de regulaties stoppen en de gratis goodies onmiddelijk stoppen. Doe de grenzen open voor iedereen, maar geef geen cent meer aan immigranten. De juiste mentaliteit is naar mijn mening als volgt:Je mag hier wonen als je wil, maar je moet wel voor jezelf kunnen zorgen, want wij geven je geen cent, want voor je centen moet jezelf zorgen.

 19. Amsterdam met zijn meer dan 170 culturen een veelzijdige stad die buiten de grens eigenlijk enkel bekend is om de drugs, de prostitutie en de criminaliteit, waar heel veel toeristen de dupe van zijn. Ik moet de eerste buitenlander nog tegen komen die Amsterdam roemtom zijn Musea, architectuuren meer van dat soort zaken. Die veelzijdigheid buiten de grenzen in de hoofden van die mensen valt dus wel mee. Maar als we het zelf vaak genoeg herhalen, blijven we droom geloven.

Comments are closed.