geld_freemoneyGoed nieuws voor iedereen die wel eens de moed verliest, die zich afvraagt wanneer het geluid van vrijheid eindelijk eens doordringt bij Henk en Ingrid. Op GeenStijl verschijnen regelmatig opiniestukken met liberaal of soms ronduit libertarische snit.

Recent voorbeeld van een dergelijk pareltje komt uit de koker van Hans Jansen, arabist, islamcriticus en blijkbaar ook goed op de hoogte van wat de destructieve werking van de verzorgingsstaat. Hij pleit voor afschaffing van dit “gratis geld”, maar is hierover niet optimistisch.

Hij sluit af met de bittere conclusie: “Wie zijn hele leven gehoord heeft dat hij een kosmisch universeel goddelijk recht geniet op gratis geld, gaat rare dingen doen als hij vermoedt dat de geldkraan een keer wordt dichtgedraaid. De overheid wil niet dat de mensen in het land rare dingen gaan doen. Staatsonderwijs en staatsmedia bepleiten dan ook uit alle macht de voortzetting van de bestaande gratisgeldstromen en leggen dagelijks uit waarom voor een aantal groepen gratis geld een primair universeel mensenrecht is waar niet aan ‘getornd’ mag worden.”.

Een onversneden libertarisch geluid en dat op een top-5-nieuwsblog. Waarom goed nieuws? Omdat het libertarisme erg lang letterlijk een ongehoord geluid was dat blijkbaar langzaam doordruppelt in de reguliere media. Ik zie een parallel met de opkomst van biologisch voedsel: 15 jaar geleden een bedrijfstak dat bestond uit rommelige hobbywinkeltjes met hardwerkende idealisten, tegenwoordig is het een branche met frisse supermarkten waar miljoenen in om gaan en die tegen de trend in groeit. Pas als het libertarisme deze zelfde ontwikkeling doormaakt, zie ik een vrije toekomst voor ons land.

Ingezonden door Prepperoni

23 REACTIES

 1. Geenstijl lijkt te sympatiseren met het Libertarisme. Vorige week stond er een stukkie op DasKapital over Toine Manders. Daar werd hij weliswaar ‘libertarigekkie’ (o.i.d.) genoemd, maar de video van Toine, die er bij was geplaatst, had een uitstekend en helder verhaal. ‘Libertarigekkie’ was misschien om het de achterban makkelijk te maken.

 2. @Plato [2]:

  Met regulier voedsel is heel veel mis? Heb je al eens stilgestaan bij het feit, dat er een medisch beroep bestaat naast dat van reguliere arts, dat zich bezighoudt met wat minder dan 1% van het lichaam. De schuldige: ons welvaartsvoedsel. En dan heb ik het alleen nog maar erover, hoe slecht het voor het gebit is.

  Plato [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Plato [4]: Een gezonder alternatief voor suiker is Stevia. Door de suikerindustrie lange tijd – via wetgeving – verbannen, nu eindelijk verkrijgbaar. Vooral verkrijgvaar via de alternatieve biologische handel. https://nl.wikipedia.org/wiki/Stevia

  Bewust voedsel gaat verder dan biologisch. De volgende stap is terug naar lokaal kleinschalig seizoensvoedsel. Geen kunstmest of kleur- geur- of smaakstoffen zijn dan een logisch gevolg. Duur? Neem een groentetas van een lokale tuinder en je hebt voor 10 per week groente voor een 4-persoons gezin.

  Plato [8] reageerde op deze reactie.

 4. @Erik Vermeulen [7]: @Erik Vermeulen [7]: Al ben ik libertariër wil dat niet zeggen dat ik met iedereen in één huis wil leven. Het gaat toch echt niet werken als we iedereen maar in ons land binnen laten. In mijn libertarische filosofie vind ik overigens dat als je ergens (club, land) lid van wil worden, er ballotage mag zijn en dat je als je daar door komt entreegeld betaalt. Vorige leden hebben jarenlang iets opgebouwd en ik vind het raar dat je daar zonder tegenprestatie van kan profiteren.

  Richard [10] reageerde op deze reactie.

 5. @Plato [9]: Een “land” is in wezen van niemand. Het is een territorium op onrechtmatige wijze geclaimd wordt door een staat. Je hebt alleen zeggenschap over de eigendommen die jou toekomen. Dat volgt logisch uit het eigendomsrecht. Je hebt dus niet het recht een ander ervan te weerhouden een territorium dat niemand toebehoort te betreden of daar geld voor te vragen. Wel heb je het recht een ander te verbieden gebruik te maken van je eigendommen of daar een vergoeding voor te vragen. Dat geldt uiteraard ook voor private infrastructuur of rechtmatig verkregen land. Op die manier kun je een vergoeding vragen voor hetgeen je hebt opgebouwd. Vrijhandel dus.

  Daarnaast volgt uit het zelfbeschikkings- en eigendomsrecht dat je een ander mag discrimineren. Dat is een uiterst effectief middel -met name in kleine gemeenschappen- om mensen ervan te weerhouden zich asociaal op te stellen.

  Plato [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Richard [10]: Je verhaal gaat op voor een onbewoond eiland, maar toch niet voor Nederland. Dat is al eeuwen geleden ingenomen door mensen en zijn er dijken, wegen, etc. aangelegd. Bovendien hebben we het moeten verdedigen tegen onze buurlanden. Daarbij is het nodige bloed gevloeid. En dat land is geclaimd door een staat? Dat gaat er bij mij niet in. Dat is toch ontwikkeling geweest van lange tijd, waarbij mensen besloten te gaan samenwerken. We moeten wel met twee voeten op de grond blijven anders wordt het nooit wat met het libetarisme. Dan blijft het iets voor de borreltafel!

  Richard [12] reageerde op deze reactie.

 7. @Plato [11]: De staat claimt zeggenschap binnen het territorium Nederland. Hoe is zij aan dat recht gekomen? Denk je werkelijk dat staten ontstaan zijn uit vrijwillige samenwerkingsverbanden? Wil je werkelijk beweren dat door de eeuwen heen honderden en honderden miljoenen mensen op vrijwillige basis steeds stukjes van wat ze opgebouwd hebben vrijwillig overgedragen hebben aan een staat? Zo naïef ben je toch hopelijk niet?

  Ik zal in het kort even ingaan op het wezen en de oorsprong van de staat.

  Er was een tijd dat er geen staten waren. Een staat is immers een menselijke organisatievorm. Zo’n 15000 jaar geleden waren er rondtrekkende roversbendes die iedereen plunderden die ze tegenkwamen en zo in hun kevensonderhoud konden voorzien. Op een gegeven moment kwamen sommige van deze bendes er achter dat er binnen bepaalde gebieden meer te halen viel dan elders. Zij begonnen zich te concentreren op deze gebieden. Ook werd duidelijk dat het beter was om niet alle bezittingen te confisqueren en om de mensen in leven te laten. Dat heeft immers als voordeel dat die mensen weer een bestaan proberen op te bouwen, waarna je ze na verloop van tijd weer kunt plunderen. Deze boevenbendes claimden zo een bepaald territorium. Dat is hoe de eerste staten (qua grootte vergelijkbaar met de kleine stadsstaadjes uit de middeleeuwen of zelfs nog kleiner) zijn ontstaan. Deze staatjes waren in beginsel uiterst instabiel omdat niet iedereen zich zonder slag of stoot liet beroven. De oplossing voor dit probleem was om potentiële slachtoffers te werven als lid van de bende en hen een deel van de buit te geven. Op deze manier begonnen de boevenbendes qua omvang te groeien en konden zij makkelijker de mensen in een gebied onder controle krijgen. Naarmate de tijd vorderde, kwamen er steeds meer van deze bendes, omdat hun methode nu eenmaal succesvol was. Daardoor ontstonden er op een gegeven moment ook conflicten tussen bendes over wie de baas was in welk territorium en waar precies de grenzen lagen. Zo ontstonden de eerste oorlogen met als gevolg dat sommige staten uiteenvielen en weer anderen werden overgenomen door andere, sterkere bendes die daarmee hun territotium vergrootten.

  Zo zijn de eerste staten ontstaan. Hoe denk je dat anders een groep personen een claim kan leggen (“wij hebben het hier voor het zeggen; onze wil is wet”) op een gebied van tienduizenden of zelfs honderdduizenden vierkante kilometers? Zelfs zeggenschap over gebieden en stukken grond die niet eens in gebruik genomen zijn door iemand.

  Richard [13] reageerde op deze reactie.
  Plato [14] reageerde op deze reactie.

 8. @Richard [12]: Ik heb de neiging het op te geven. Dat er staten zijn is gewoon een gegeven. Of ze er al dan niet terecht zijn doet er niet toe. Ze worden echt niet afgeschaft. Ik denk overigens wel dat als iedereen een eigen stuk grond heeft en de vijand sterk is de eigenaren zich vrijwillig aaneen gaan sluiten. Voor het bloed dat dan vloeit zal een prijs betaald moeten worden. In je eentje beteken je niets. Je zal politie en leger moeten hebben en daar zal voor betaald moeten worden. En dat je vervolgens ook niet maar iedereen toelaat op je gezamelijke grond lijkt me logisch.

  Richard [16] reageerde op deze reactie.
  Richard [17] reageerde op deze reactie.

 9. @Plato [8]: Inefficient? Hangt af van wat je doel is. Ik wil weten waar mijn voedsel vandaan komt. Met eigen ogen zien waar het groeit, waar de kaas wordt gemaakt, waar de kippen rondlopen waar wij de eieren van eten. Met de kinderen, gezellig en leerzaam uitje. In de supermarkt betaal ik meer aan marketing, winkelpersoneel en sfeervolle inrichting dan aan product. Dat vind ik nog eens inefficient.

  Plato [18] reageerde op deze reactie.

 10. @Plato [14]: Eerst was je er stellig van overtuigd dat staten het gevolg waren van eeuwenlange samenwerking, maar nu dit weerlegd wordt, produceer je een drogreden dat staten nu eenmaal een gegeven zijn.

  Moord en verkrachting zijn ook een gegeven. Zullen we het daar dan ook maar bij laten?

  Dat er een vorm van bescherming tegen criminaliteit nodig is zal bijna niemand ontkennen. Maar dat die bescherming geboden moet worden door een staat is beslist geen uitgemaakte zaak. Sterker nog, er zijn historische voorbeelden van goed functionerende en stabiele anarchistische samenlevingen. Ook zijn er historische voorbeelden van samenlevingen waarbij politie en rechtspraak succesvol privaat werden geregeld. Denk bijvoorbeeld aan delen van het 19e eeuwse Amerika. In ’the not so wild wild west’ had men bijvoorbeeld private rechtbanken voor de mijnbouw. In tegenstelling tot wat Hollywood ons voorschotelt heerste er helemaal geen geweld en chaos, maar was het er relatief vreedzaam. Uiteraard waren er uitzonderingen. Mensen waren op elkaar aangewezen en mede daardoor was er een sterke drang om door samenwerking de diverse problemen gezamenlijk aan te pakken. Zo ontstonden daar bijvoorbeeld eigendomsrechten, zonder tussenkomst van een overheid. Saillant detail is dat toen de overeid de private beveilingstaken ging overnemen, de criminaliteit -waaronder ook moord- in veel plaatsen begon de stijgen.

  Plato [18] reageerde op deze reactie.
  Plato [19] reageerde op deze reactie.

 11. @Plato [14]: Er is uiteraard niets mis met grondeigenaren die gezamenlijk een private politiedienst oprichten of inhuren om specifiek hun grond te bewaken. Ook is er niets mis met dat deze eigenaren bepalen wie wel en wie niet toegelaten wordt op hun grond en onder wat voor voorwaarden. Uiteraard geldt zulks alleen indien zij hun grond op rechtmatige wijze hebben verkregen. Die zeggenschap rijkt echter niet verder dan hun gezamenlijke grondgebied. Over andermans grond en nog niet op rechtmatige wijze geclaimde grond hebben zij echter geen zeggenschap.

  Plato [20] reageerde op deze reactie.

 12. @Richard [17]: Ik ben van mening dat het geweldsmonopolie bij de overheid moet liggen. Als het bij private partijen ligt, weet je niet waar je blijft. Dat kan finaal uit de hand lopen. Eigenlijk zoals Duitsland na de eerste wereldoorlog met zijn Freikorpsen. Zogenaamd om je te beschermen. Nou dat is fijn afgelopen.

  Richard [21] reageerde op deze reactie.

 13. @Plato [20]: En als het geweldsmonopolie bij de overheid ligt, gaat het wel goed? Besef je wel wat je zegt?

  Natuurlijk kunnen private partijen streven naar macht en geweld gebruiken tegen onschuldigen. Echter zullen dat soort commerciele bedrijven snel al hun klanten verliezen aan beschermingsorganisaties die wel het goede voor hebben. Naast het feit dat je jezelf mag beschermen tegen geweld van anderen en daar wapens voor mag gebruiken, kun je ook nog eens de diensten van een concurrerende beschermingsorganisatie inroepen om de kwaadwillende beschermingsorganisatie te bestrijden. Die zouden ook nog eens kunnen gaan samenwerken om te strijden tegen de kwaadwillenden om zo klanten te lokken. Die mogelijkheden heb je niet met een overheid. Als die het slecht met je voor heeft is het gewoon einde oefening. Je bent ontwapend door diezelfde overheid die ook nog eens geen concurrentie duldt op het terrein van bescherming. Gewoon vertrouwen op de blauwe ogen dus?

  Voorts waren de grootste massamoordenaars toch echt overheden. Zelfs democide was hen niet vreemd. Gedurende de 20e eeuw zijn er door overheden wereldwijd 262 miljoen mensen van hun eigen bevolking de dood in gejaagd, w.o:

  China (1949-1987) = 76 miljoen
  USSR (1917-1987) = 61 miljoen
  Duitsland (1933-1945) = 21 miljoen
  Japan (1936-1945) = 6 miljoen
  Cambodja (1975-1979) = 2 miljoen
  Vietnam (1945-1987) = 1,6 miljoen
  Joegoslavië (1944-1987) = 1,1 miljoen

  Dan hebben we het nog niet gehad over de dodelijke slachtoffers die overheden hebben veroorzaakt onder de bevolking van een andere overheid, zoals door de bombardementen van de Duitsers als de Amerikanen gedurende WO II.

  Overleg mij eens een lijst met onschuldige dodelijke slachtoffers veroorzaakt door geweld door private (beschermings)partijen.

  Als de geschiedenis m.i. iets heeft aangetoond is het wel dat overheden meestal door-en-door slecht zijn.

 14. @Plato [19]: Veranderingen kosten tijd en ook ik ben blij met elk stapje in de goede richting. Daar is wel een bewustwordingsproces voor nodig. Mensen moeten er voor open staan. Ik begrijp best dat anarchie voor de meesten iets engs is en dat het maar zelden begrepen wordt. Maar als dat rechtens gezien het (enige) juiste is -en daar twijfel ik niet aan- dan moet dat openlijk benoemd en bediscussieerd kunnen worden. Zoals Socrates al zei: “We moeten het argument volgen, waarheen het ons ook ook moge voeren.”

  Plato [23] reageerde op deze reactie.

 15. @Richard [22]: Dat moet je dan van mij hebben, maar ik kan me het niet meer herinneren. Sterker nog: ik probeer geen dromer te zijn.

Comments are closed.