MijnschadeDe staat moet de mijnbouwschade in  Zuid-Limburg vergoeden, zegt commissaris van de koning Bovens. Hij put hoop uit de regeling van minister Kamp voor het aardbevingsgebied in Groningen. Uit TT.  Dat gaat lekker, zo weten we er nog wel een paar:

Gelderland heeft last van verzakkingen door zandwinning, dijkverzwaring.

Het Groene Hart, klinkt in, maar kan ook haar water steeds lastiger kwijt, dus bodemdaling, verzakkingen.

De visstand in het IJsselmeer is na de afsluitdijk volledig de vernieling in en maakt de hele kust economie stuk.

Het fijnstof in de grootstedelijke agglomeraties.

De verzilting van Zeeland.

Door de nieuwe stilte- en natuurgebieden is er geen uitbreiding van de dorpen er omheen mogelijk en die trekken leeg.

Me dunkt dat een beetje politicus met verantwoordelijkheidsgevoel en verkiezingsgeilheid, hier mee moet gaan scoren.

Vanzelfsprekend is het zo dat wanneer iemand of iets schade veroorzaakt, die schade vergoed moet worden. Het begint echter wel op prijsschieten te lijken wanneer we de overheid voor alles en nog wat gaan aanspreken. En impliciet wordt daar mee aangegeven dat de overheid de redder is van ons allemaal. Nou nee. Als dat zo was, hoe kan het dat er nu nog zo veel fout gaat? Betekent dat dat er nog meer overheid en bescherming moet komen?

Of zouden we de vraag moeten stellen: als al die overheidsbescherming, met de enorme kosten en in efficiency, niet werkt, het dan niet eens tijd worden om de boel om te draaien en met minder overheid en belastingen, de individuele rechten te handhaven. Maar ook accepteren dat als ik in de buurt van Pernis ga wonen, of naast een boerderij, ik de kans loop op stank.

4 REACTIES

  1. Ik wil geen vergoeding. Ik wil alleen het belastinggeld dat de afgelopen 35 jaar van mij geroofd is weer terug. Welk loket is dat?

  2. Het is natuurlijk wel een hard gelach,als er door anderen miljarden opgehaald worden en je blijft zelf met de daardoor opgelopen schade zitten.

  3. Mooi niet. Die Limburgers hebben ons jaren geld gekost, ze zouden geld moeten bijbetalen!

Comments are closed.