NEXIT vlagKrtiek K2: Welke wraakmaatregelen zullen/kunnen EU-politici uitvoeren.
 De kritiek die je vooral hoort op het NEXIT rapport van Capital Economics (CE) is een soort (vage)  dreiging. Zoiets: “ALS wij uit de EU stappen, dan . . . .

—a)-dan pakken ze ons
—b)-dan vallen we buiten de EU-voordelen
—c)-dan staan we als klein land helemaal alleen
—d)-dan hebben we helemaal geen invloed meer in de wereld
En meer dergelijke vaagheden.

Graag uw aanvullingen als er andere dreigingen zijn die hier niet onder vallen.

 a)-Dan pakken ze ons.
Hieruit volgen de vragen om dit concreet te maken:
A1. Wie is “ze”? En wie is “ons”?
“Ze” zal dan wel de rest, de blijvers in de EU zijn. Die bestaan uit drie categorieën:
Producenten, Consumenten, Politici.

Producenten zullen maar al te graag hun producten bij ons verkopen. Die zouden gek zijn als ze hun producten door in-uitvoerbepalingen duurder zouden maken. De concurrentie  van dezelfde producten uit niet EU landen zou dan zeer nadelig voor hen werken.

Voor Consumenten  geldt hetzelfde. Die willen ook niet dat producten duurder worden en kijken alleen naar prijs en kwaliteit. Iedereen heeft toch liever goedkope goede bananen uit Costa Rica dan slechte dure bananen uit Spanje? En dan speelt lidmaatschap van EU helemaal geen rol.

Politici. Die kunnen andere overwegingen hebben. Die kunnen wraakgevoelens hebben dat hun hobby, hun machtsdrang, of hun carrièreplan verstoord worden.
Uit wraak zouden die de grenzen duurder kunnen maken. Als ze het aandurven hun eigen volk te benadelen. En de kans dat hen dit lukt, is niet helemaal te verwaarlozen.

Ze hebben immers het NL-volk ook in de EU geluisd na een overtuigend NEEN-Referendum met behulp van het Verraad van Lissabon?

Al lijkt het of het volk zich niet alweer laat bedriegen.

—b)-dan vallen we buiten de EU-voordelen
Ik zou niet weten welke zaken daaronder vallen die niet al behandeld zijnin punt a)

–c)-dan staan we als klein land helemaal alleen
Ook hier weer de vraag wat dit concreet betekent. Het is ook niet waar, want internationaal zijn er nog massa’s andere organisaties en verdragen naast de EU. (Waarvan uittreden van een aantal ook een goede zaak voor de Nederlanders zou zijn. Nuttig om te bestuderen als NL eenmaal weer een soeverein land is!)

—d)-dan hebben we helemaal geen invloed meer in de wereld
Welke invloed ? Zouden we stuk voor  stuk concreet kunnen bekijken.

 Conclusie
Van deze bezwaren blijft bij nadere beschouwingen weinig of niets over.
Er is daarom alles voor te zeggen om de aanbevelingen van CE op te volgen en uit die EU te treden.

 Vraag 1: Hoe kan dat (uittreden) op gang gebracht worden?
Misschien is het probleem daarvoor dat veel politici liever hun hobby en hun macht willen houden en daarom de benodigde stappen niet doen. Ten koste van de burgers. Wat dan?

 Vraag 2 : Hoe komt het dat zo’n goed belangrijk rapport van CE nu zo stilgehouden wordt? Is het al in de onderste la verdwenen?
Wie heeft een verklaring?

4 REACTIES

 1. Er wordt beweerd dat onze export in gevaar komt als we geen lid meer zijn van de EU. China is geen lid van de EU toch exporteert dat land meer naar de EU dan de meeste lidstaten van de EU. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat een land geen lid hoeft te zijn van de EU om naar de EU te kunnen exporteren. Kennelijk hebben sommigen nog nooit van de GATT gehoord. Deze wereldwijde organisatie houdt zich bezig met het bevorderen van de wereldhandel en het afbreken van handelsbelemmeringen zoals importheffingen.
  Het is daarom onwaarschijnlijk dat onze export te veel last zal hebben als we uit de EU treden. Volgens de economen van ING verdient Nederland meer aan de export naar Groot-Brittannië dan met de export naar Duitsland. Hieruit blijkt dat de EURO minder belangrijk is dan werd gedacht. Ook het loslaten van de EURO heeft dus minder gevolgen dan door velen beweerd wordt. Op dit moment heeft Nederland ca 210 miljard = 210.000.000.000 miljard EURO in de waagschaal gelegd om de EURO / EURO-zone te ‘redden’. Het is zeer twijfelachtig dat we al dit geld terug zullen krijgen. Het IMF heeft al verscheidene keren beweerd dat de huidige Griekse schuld voor een substantieel deel kwijtgescholden zal moeten worden zodat investeerders voldoende vertrouwen zullen krijgen om weer te investeren in de Griekse economie. Het is niet ondenkbaar dat de bevolkingen van Griekenland, Spanje, Portugal in opstand komen tegen de bezuinigingen waardoor de problemen in de EURO-zone weer actueel worden.

  Onlangs werd bekend dat een meerderheid van de Rechters van het Duitse Grondwettelijke Hof van mening is dat zij belangrijke redenen hebben om te veronderstellen het ‘OMT’ van de ECB strijdig is met de EU-verdragen en de rechten van de lidstaten schendt. Zij hebben zich gewend tot het Europese Hof van Justitie met de vraag of het ‘OMT’ zo beperkt kan worden uitgelegd dat die strijdigheid niet bestaat. Mocht dat niet lukken dan heeft dat grote gevolgen. De ECB kan dan niet langer als ‘lender of last resort’ dienen. Het lidmaatschap van landen zoals Griekenland komt dan aan een zijden draadje te hangen en wellicht het voortbestaan van de EURO.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 2. De reden waarom we zo nodig de EU binnen geloodst zijn en de steeds verdere aftakeling van de soevereiniteit van ons land. De machtsbeluste (politieke) loopbanen van de (ex)politici. Je eigen land verraden om er zelf beter van te worden, is al net zo oud als de weg naar Rome. Zolang de bevolking hier niet tegen in gaat, gaat het telkens weer een stukje verder. Je kunt het vergelijken met koekjes jatten uit de koektrommel van vroeger toen we nog klein waren. Zo lang je niet betrapt of een standje kreeg, omdat jij de koekjes eruit jatte. Ging je gewoon door met het jatte en hoe langer dat duurde, hoe zelfverzekerde je werd en je ging steeds meer en vaker de koekjes eruit halen. Totdat de trommel leeg was en als er vragen kwamen van je ouders, wie de koekjes eruit had gehaald en jij ontkende het in alle toonaarde dat jij dat was, ook al was de bewijslast overduidelijk. Zo lang je ouders toen na deze ontdekking geen maatregelen troffen, om in de toekomst niet weer een lege koekjes trommel aan te treffen, in de veronderstelling dat deze nog vol zit. Ging jij vrolijk verder met het koekjes jatte en werd het steeds meer een gewoonte. Dit gebeurt dan ook met onze politiek en de EU politiek. Politieke leiders zullen nooit bekennen, dat ze ooit iets frauduleus hebben gedaan. Het is het gemak van hun gewoonte geworden, dat zij de macht over de bevolking denken te rechtvaardigen in hun beleving en dat er anders chaos ontstaat zonder hun (zelfbedachte) regeltjes en wetten.

  ri cardo [3] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Qvic [2]:
  En als ze wel toegeven dat ze gejat hebben gaan ze of weg naar een andere jatbaan of ze blijven gewoon zitten omdat er een wetje is gemaakt die ze beschermd.

 4. @Ton Hollander [1]:
  @Qvic [2]:

  Ja, helemaal mee eens. Blijft dat om te beginnen dat “Nederland” uit die club moet!!
  Zoals het nu lijkt, is een van de manieren het vinden van regels , wetten, verboden of wat dan ook die door druk van denkende mensen afgeschaft of omzeild kunnen worden.
  Het is niet eens zo belangrijk wat, als het maar succes heeft.
  Want dan wordt bewezen dat het kan, en dan zal een volgende ,en het dan volgende, steeds gemakkelijker worden.
  Burgers krijgen door de successen meer vertrouwen.

  Vers van de pers is nu dat “Zwitserse studenten zijn vanaf het volgende academiejaar niet meer welkom binnen het Erasmusprogramma. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt. ” Zie http://www.vrijspreker.nl/wp/2014/02/belachelijke-gefrustreerde-eu-maatregel-ten-nadele-van-studenten/

  Kunnen nu niet iedereen en alle studenten in het bijzonder hiertegen protesteren, en/of zelf met oplossingen komen waardoor die studenten wel kunnen komen?

Comments are closed.