SDAP verworvenhedenOm zaken in historisch perspectief te zien is het onvermijdelijk om boeken uit een verleden tijdperk te lezen. De vraag of we in een kapitalistisch tijdperk leven met liberale principes kan dan eensluidend worden beantwoord. We leven in het tijdperk waar de rooien, de socialisten, hebben gezegevierd. Waar zij indertijd voor streden, en nog veel meer, wordt thans gezien als niet ter discussie staande verworvenheden van de verzorgingsstaat.

Het vreemde is dat de liberalen de verzorgingsstaat hebben omarmd. Nergens wordt gewezen op de nefaste sociale en maatschappelijke consequenties die de verzorging van staatswege van de wieg tot graf met zich meebrengt.

Om duidelijk te maken dat de socialisten getriomfeerd hebben en zelfs de liberalen de socialistische gedachten hebben omarmd een serie korte artikeltjes gebaseerd op oude socialistische lectuur.

Om te beginnen onderstaande afbeelding:

SDAP verworvenheden

Een drietal socialistische verworvenheden worden hier benoemd, de 8 urige werkdag, het algemeen kiesrecht en het staatspensioen.

De huidige “liberalen”, de VVD, verzetten zich niet langer tegen werktijden wetgeving. Ze hebben deze omarmd. De VVD strijdt niet voor contractvrijheid die je van een rechtgeaarde liberaal mag verwachten. De 8 uren werkdag is standaard geworden. En zelfs dat is te lang voor de ambtenaren die standaard 36 uur per week werken.

Het arbeiderspension is thans beter bekend als de door de demografische onbalans onbetaalbaar dreigend te worden AOW. De VVD probeert deze “verworvenheid” te behouden door de pensioenleeftijd langzaam op te schuiven. Maar verzet zich niet tegen iets wat in wezen diefstal is. Het is gedwongen winkelnering waarbij een omslag stelsel geldt. Dit zorgt ervoor dat er sprake is van intergenerationele diefstal. De oorlog en de minder goede geneeskunde zorgden voor een beperkt contingent premiegerechtigden in de jaren 50 en 60 waardoor de huidige ouderen met een zeer bescheiden premie konden volstaan. De huidige generatie premie betalers heeft niet gekozen voor het omslag stelsel en moet voor een veel groter contingent ouderen die ook nog eens langer mee gaan betalen. Daarnaast is het systeem gebaseerd op basis van onder dwang afgestane premies. Er is geen opt out. Veel anti liberaler kan het niet worden.

Tenslotte de wortel van veel kwaad, het algemene kiesrecht. Hoe lang zou een winkel blijven bestaan waar de klanten konden stemmen over de prijzen van de koopwaar? Niet zo lang, het zou te gek voor woorden zijn. Als we het algemene kiesrecht toepassen op een land dan vinden we het opeens wel een valide principe. De inwoners stellen de prijzen vast. En erger nog, ze bepalen ook nog eens dat ze zelf de volle mep niet hoeven te betalen, dat mogen de sterkste schouders doen. Om de winkel analogie aan te halen, de klanten bepalen de prijzen en bepalen ook nog eens dat hun rijkere buurman het grootste deel van de rekening mag betalen. U begrijpt dat het volledige kiesrecht de welvaart van een land uitholt. Helaas ziet geen VVD-er dat thans in, en staat nergens in het partij programma der VVD dat er bijvoorbeeld een census kiesrecht oid moet zijn. Sterker nog, de VVD is in praktijk pro EU. Hetgeen betekent dat anderen over de Nederlandse winkel mogen stemmen……

 

 

8 REACTIES

 1. “En zelfs dat is te lang voor de ambtenaren die standaard 36 uur per week werken”
  WERKEN? O ja? Komen opdagen misschien…

 2. Met 10% van het aantal ambtenaren kan het ambtenarenwerk gedaan worden!

 3. Het is maar zeer de vraag of de “rooien” hebben gewonnen. Socialisme houdt op te bestaan zodra het geld op is. Taart moet eerst worden gebakken voordat je die kunt verdelen. De rooien zijn zichtbaarder. Maar of dat ook betekent dat ze gewonnen hebben. De strijd tussen de bakkers en de verdelers is volgens mij op dit moment juist in volle gang. De verdelers merken dat het geld aan het opraken is. De bakkers die op het punt staan te stoppen met bakken.

  Roodbaard [4] reageerde op deze reactie.
  Roodbaard [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Bertus [3]:

  Dat heb je goed gezegd “als menig Liberaal?”, ja het bakkersvak is vrijwel uitgestorven …en vergeet ook niet de melkboer en SRV-man niet…

  Tja, dat hebben we allemaal te danken aan alle traditionele politieke partijen, afgelopen 30 jaar, de liberalen en sallon-socialisten met hun zgn liefdadigheidschristenen allemaal op zeep hebben geholpen door hun zgn marktwerking beleid …

  Alles moet zgn groter en efficienter ….jaja en vergeet ook die €uro niet in 2001, hij zou en moest er komen…van onze zoete lieve Gerritje…en toen was er zelfs geen cake meer…laat staan taart…want die was al in 2002 verorberd.

 5. @Bertus [3]:

  En dan niet te vergeten die Hypotheekrente aftrek…

  Ook zo’n in stand gehouden paradepaardje van CDA en VVD, om het maar in stand te houden….geen wonder dat Nederland nu ineens bijna blut is….

  Ja ja ja, het is allemaal vrij en liberaal gesproken, maar sprookjesspiegels maakt bedrog…

  en…wanneer krijgt hard werkend Nederland zijn beloofde rug?
  Allemaal liberale lariekoek. Stel je voor dat het gebeurd nog ook, dan zijn we met zijn 17 miljoen mensen binnenkort de grootste paria van Europa, erger dan Griekenland/Italie/Spanje/Cyprus en Portugal bij elkaar, of met andere woorden falliet…

  maarja VVD en een gat in hun hand, of het maar niets is…
  zo…nu nog even jan met de pet even 6,7 miljard even laten pinnen…dan is alles weer koek en ei…eh…niet?

 6. Census kiesrecht is in 1896 afgeschaft onder druk van de socialistische beweging. Toen werd het zgn Caoutchouc-artikel ingevoerd (grondwetswijziging 1887) dat het census-kiesrecht oprekte. In 1917 volgde uiteindelijk het algemeen kiesrecht voor mannen, waar in twee jaar later dat voor vrouwen bij kwam.
  Op dat moment opende de hemel zich oor de socialisten.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Censuskiesrecht

Comments are closed.