proletariers aller landen vereenigt uDemocratie heeft haar beperkingen maar het is het minst slechte systeem. Vandaar dat we dankbaar mogen zijn voor haar verworvenheden. Slechts een zeer kleine minderheid ziet de gevaren van democratie. En er zijn maar weinigen die durven te stellen dat democratie in combinatie met algemeen kiesrecht tot een vorm van dictatuur zal voeren.

Frank Karsten en Karel Beckman geven in hun boek “de democratie voorbij” een aantal tekortkomingen van de democratie aan. Hans Hermann Hope geeft in zijn boek “Democracy, the god that failed” een scherpere analyse. In dit artikel wil ik een poging wagen de angel van de huidige democratie, de combinatie van democratie met algemeen kiesrecht, te verduidelijken.

Voordat er sprake was van algemeen kiesrecht en vrouwenkiesrecht in 1919 gold in Nederland langere tijd het censuskiesrecht. Dit hield in dat alleen de netto contibutanten aan de maatschappij mochten bepalen over de besteding van het belasting geld. Het principe van “degene die betaalt bepaalt” was geldig. No taxation without representation. Dit is een zeer solide basis. Helaas heeft men deze basis verlaten.

vrouwenkiesrecht

Het algemene kiesrecht heeft ervoor gezorgd dat de economische middelmaat en de economische onderklasse opeens de macht kregen om te beslissen over de gelden opgebracht door de economisch succesvollere medemens. De niet op economisch gebied uitblinkende massa kon besluiten de economische aanjagers der economie extra te belasten. Het gepeupel kon besluiten tot progressieve belastingwetgeving.

Dit is intussen op alle vlakken van de maatschappij aanwezig. Successie rechten, progressieve belastingheffing, uitkeringen en subsidies op armoede. We zien de nefaste gevolgen van de nivellering alom.

Het algemeen kiesrecht is als het de klanten laten bepalen van de prijs in de winkels. Het is een democratisch besluit waarmee men anderen onteigent. De vrijheid houdt op waar algemeen kiesrecht begint. Verdwazingen als het basis inkomen worden mogelijk. Te gek voor woorden. Het maakt eenieder tot horige aan de staat. Een staat die de wil van de meerderheid uitvoert. De dictatuur van je buren.

Een terugkeer naar een census kiesrecht is absoluut noodzakelijk. Tegelijkertijd met een sterk terugtredende overheid. Want het is niet aan de belasting betalende minderheid om de meerderheid niet relevante wetgeving door de strot te duwen. Slechts een nachtwakersstaat in combinatie met census kiesrecht is stabiel. Een klassiek liberale of een minarchistische samenleving.

Een andere optie is anarcho kapitalisme. De huidige maatschappij is niet alleen immoreel, het verspilt welvaart door de herverdeling. Iedere hervorming naar meer vrijheid en minder belastingen zal een tijdelijke zijn zolang het algemene kiesrecht nog daar is. Algemeen kiesrecht houdt een Verelendung van de productiefste medemensen in, waardoor de vooruitgang knarsend tot stilstand komt en de maatschappij gebaseerd wordt op dwang en afgunst.

9 REACTIES

 1. Wie geld het beheerd, beheerst de maatschappij.
  Democratie is funest voor de minderheden.

 2. “Dit hield in dat alleen de netto contibutanten aan de maatschappij mochten bepalen over de besteding van het belasting geld. Het principe van “degene die betaalt bepaalt” was geldig. No taxation without representation. Dit is een zeer solide basis. Helaas heeft men deze basis verlaten”

  Alsof dit principe nu niet meer geld. Word wakker man!

  Noem mij eens 1 ding die (burger) kiezers voor elkaar hebben gekregen. 1 ding maar!DIE BESTAAT NIET!
  Daar staat tegenover dat een groepje lobbyisten(vertegenwoordiger van het kapitaal) de hele politiek in hun macht hebben.

  Eric B. [8] reageerde op deze reactie.

 3. “Het algemeen kiesrecht is als het de klanten laten bepalen
  van de prijs in de winkels. Het is een democratisch besluit
  waarmee men anderen onteigent”
  ————–
  De fout in onze democratie : Men stopt alles in de democratischte pot en dan wordt het een dictatuur.

  De fout is democratisch besluiten nemen, die niets met overlast of bedreiging van een ander te maken hebben.

  Men wil met democratie de markt(werking) bepalen.
  De reden is vaak terug te zoeken in connectie, corruptie en chantage of gewoon een gebrek aan totaal inzicht met de beste bedoelingen.

 4. Kan je er bij census kiesrecht dan ook voor kiezen om niet te betalen en niet te stemmen? Als er voor de rest niks veranderd aan het systeem dat hecht ik totaal geen waarde aan mijn stem, althans niet het proces van een vakje inkleuren. Dat alleen netto betalers mogen stemmen veranderd daar vrij weinig aan.

  Natuurlijk zouden alleen productieve mensen mee mogen praten waar is dat “altijd” een kwestie van hoeveel belasting men afdraagt? Gemiddeld genomen klopt het wel maar er zijn altijd uitzonderingen en dus heb je “weer” een systeem op basis van verdeel en heers waarbij het “individu” het eeuwige slachtoffer is.

  In een gezonde gemeenschap loont het niet om niet productief te zijn, in een minarchistische samenleving werkt algemeen kiesrecht dus net zo goed als cencus kiesrecht aangezien de niet productieve als minderheid is een goede indicatie van de gezondheid van de samenleving, als de niet productieve een meerderheid zouden krijgen is dat een duidelijke indicatie dat er iets mis is, waarschijnlijk is er dan weer iemand aan het roven geslagen, dat is wel vaker de oorzaak van on-productiviteit.

 5. @Heisenburg [6]:
  Eenvoudig. Er wordt een vlaktax ingevoerd en alle aftrekposten en toeslagen worden afgeschaft, tegelijk met verkleinen van de overheidsuitgaven op de belastingdruk te verlagen.

 6. @Lisa [2]:
  Elke belangengroepering heeft lobbyisten, banken maar ook Greenpeace en Oxfam-Novib zijn lobbyisten. Zij zorgen voor geldverspilling aan windmolens en hoge energiebelasting die bedrijven uit Nederland wegjaagt of dat we miljarden aan corrupte regimes geven als ‘ontwikkelingshulp’ dat op zwitserse bankrekeningen eindigt (denk aan Janoekovits bijv).

  De moraal is dat hoe meer macht de overheid zich toeeigent hoe meer misbruik en verspilling plaatsvind.

 7. Als er iets is dat dramatisch verloren heeft dan is het wel het socialisme.

Comments are closed.