Hendrik_van_Minderhout_001Nu ben ik niet direct een nationalist. Maar ik sta altijd open voor inspirerende verhalen van mensen die voor de vrijheid opkwamen. De 80-jarige oorlog is een tijdperk waarin men opstond. Het beleg van Oostende is zo’n moment. Drie jaar lang weerstonden de Oostendenaren de Spaanse troepen, het laatst bolwerk der protestanten in de zuidelijke Nederlanden. Een ongehoorde 1172 dagen wist men de Spanjaard tegen te houden.

Waar de werkende Nederlander en de Vlaming thans tot de meest gemolken belasting dienaren in de geschiedenis der mensheid behoren en blijven bukken voor de fiscus, stonden onze voorvaderen fier overeind. Staande sterven was te prefereren boven geknield leven.

Omdat dit niet op school wordt onderwezen wijs ik u op deze fase in de geschiedenis van onze voorvaderen. En op een gedicht dat deze strijd beschrijft:

Op het beleg van Oostende (1601-1604)

Aanschouwt het klein toneel, het graf der vromer helden,
Die voor t Nederland haar lijf te panden stelden,
Den dorren mollenhoop, met mensenbloed besprengd,
Besteden van de pest, de vijand en de vloed,
Bevochten en bewaard met alle d’ elementen,
Vier, water aard en locht, maar meest met Spaanse renten,
En ’t Indiaanse goud, daar Holland met verdrijft,
Den Spanjaard uit het land en zelve meester blijft,
De wereld wacht het end, den hemel telt de jaren,
En ziet het wonder aan. Daar eerst de wallen waren,

Hendrik_van_Minderhout_001
Is nu des vijands macht. Den Spanjaard komt gegaan
In het midden van den stad. Nog heeft hij daar niet aan,
De mensen houden plaats, die dood zijn en die leven,
Zelfs die verslagen zijn en willen het nog niet geven.
Zij stellen haar te weer. Want daar de aarde wijkt,
daar wordt zij wederom met mensenvlees gedijkt.
Waar wil de vijand zijn? Wat heeft hij toch begonnen?
Oostende is hij kwijt, ook al heeft hij ’t gewonnen.

NB: men spreekt over meer dan honderd duizend doden die gevallen zijn in de strijd voor Oostende

3 REACTIES

 1. Het merendeel van het leger bestond uit buitenlandse huurlingen en de bemanning van de vloten uit gastarbeiders. Nederlanders zelf zijn conflictmijdend en ook lang niet het hele volk kwam in opstand. De katholieken bleven rustig zitten waar ze waren hoor, het waren de gereformeerden die de meeste argumenten bij elkaar wisten te leggen om in opstand te komen. Maar het hele karakter van die opstand is toch dat een elite met geld van piraterij op weerloze burgers, een pluk geld “verdient” en dat dan uitgeeft aan buitenlandse huurlingen. Het is en blijft dus vooral een overheidsopstand.

  Ratio [2] reageerde op deze reactie.
  Hadjememaar [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Pteranodon [1]: De republiek was een economische motor van Europa gebaseerd op landbouw, nijverheid en handel. Niet op piraterij. Vanuit grote delen van Europa kwamen gastarbeiders naar NL. En omdat er geen verzorgingsstaat was werden ze een integraal onderdeel van ons land.

  Dat oorlogen toen met specialistische ZZP-ers avant la lettre gevoerd werd die inderdaad vaak uit half europa kwamen was een feit

 3. @Pteranodon [1]:

  Wat zijn die gereformeerden ( ARIE Slob c.s.)toch veranderd,met hun steun aan de regering Rut geven ze immers een vrijbrief voor verdere aanbidding van de mammon.

Comments are closed.