Weg naar VrijheidIedereen die vrijheid wil, en niet weg wil/kan, moet tot de conclusie komen dat er een (vreedzame) revolutie nodig is. Daarvoor is alleen rationeel denken nodig. Maar om die waar te maken, moet er wel wat gedaan worden, en nu een begin maken is noodzaak.

Een poging tot dat begin is het project “De Weg Naar Vrijheid”.

Dat is nog pas in de allereerste fase: Het analyseren en vastleggen van de “bestaande toestand“. En van daaruit het bepalen van de “gewenste toestand” terwijl ondertussen gedacht kan worden HOE komen we van A naar B.

Zie:  http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/11/het-begin-van-de-vrijheids-revolutie/
En
http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/07/haalbare-weg-naar-vrijheid/

 

Stuur je bijdrage, die dan in het project verzameld worden, en bereikbaar gemaakt.

9 REACTIES

 1. Daarvoor is alleen rationeel denken nodig. ????????
  Rationeel nadenken is zonder gevoel.. ik zou daar niet voor kiezen.
  REvolutie met geweld, zoals zij dat ook op ons uitoefenen (oog om oog en tand om tand), zal geaccepteerd worden. Beetje een revolutie houden met wetboeken en blaadjes en vlaggetjes….. pfff de regering lacht zich ( bijna) dood. Laffe mensen kunnen zoiets bedenken.

  Philosoof G&R Eigenwijs [2] reageerde op deze reactie.

 2. @ric ardo [1]:

  Leijdzaam verzet dat is denk ik de meest aan vaart bare manier om tot veranderingen te geraken.
  Zo heeft Gandi India ook (vrij) ge kregen.

  Een goed begin zou kunnen zijn, niet meer te gaan stemmen.
  Als dat massaal ge beurt geeft dat een duidelijk signaal af, dat
  de burgers vinden, dat de wijze van handelen van uit de overheid, niet aan vaart wordt.

  Ook het woord OVERHEID is een politieke uiting, die de indruk wekt, dat er een baas zou zijn.
  En dat is niet de bedoeling van een samen werking s verband op vrijwillige basis,tussen burgers, die mensen in dienst hebben
  ge nomen om zaken in goede banen te lijden.

  Dit zou men kunnen zien als ernstige politieke scheef groei!

  Dit alleen al, zou een reden kunnen zijn UW af keuring te laten blijken, met de algehele gang van zake m.b.t. UW rechten.

  U beslist!!

  ric ardo [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Philosoof G&R Eigenwijs [2]:
  Zo heeft Gandi India ook (vrij) ge kregen.

  Volgens mij is India vrijgekomen omdat de agressor er niets te zoeken had en dit internationaal niet kon volhouden.

  Maar ik hou je niet tegen om met leuzen en teksten scanderen een revolutie te beginnen…

  “En dat is niet de bedoeling van een samen werking s verband op vrijwillige basis,tussen burgers, die mensen in dienst hebben
  ge nomen om zaken in goede banen te lijden”

  De mensen in de overheid op belangerijke plaatsen zijn jaren van te voren gescreend om de WIL van de OVERHEID in goede banen te leiden.

  “Dit alleen al, zou een reden kunnen zijn UW af keuring te laten blijken, met de algehele gang van zake m.b.t. UW rechten”

  Welke rechten?? Als een groep zijn recht neemt veranderen er wetten.

  Philosoof G&R Eigenwijs [4] reageerde op deze reactie.

 4. @ric ardo [3]:

  Wij die geen gewelddadige revolutie voorstaan, hebben geen andere keus.
  De narigheid die ontstaat bij geweld, is geen verbetering t.o.v.
  de situatie van nu.
  Dus niet doen!
  Ook al zijn wij dan ge gijzelt.

 5. Stem niet dat is de beste remedie! Geef die oplichters geen volmacht om je te vernaggelen!

 6. Niet stemmen is gevaarlijk. Na het tellen zullen de snippers aan elkaar worden geplakt door de verdelgende politieke restjes tot een nog vernietigende coalitie, opweg naar de Europese dictatuur,waar hun zeteltjes al warm worden gehouden door de machthebbers in Brussel. Ga a u b stemmen, stem alvast lokaal, bij de gemeenteraads verkiezingen,dat zijn bestuurders die het korts bij de burger staan.STEM DUS OP U ZELF ALS REDDINGS ACTIE TEGEN DE KOMENDE EUROPESE ZONDVLOED,die opgestuwd word daar de Haagse elite.De grote steden gaan U reeds voor,volg ze en de bevrijding krijgt vorm. DOEN DUS.!!!

 7. Men heeft altijd de mond vol van vreedzame revolutie wanneer het over een stap naar een libertarische samenleving gaat. Ik heb hier, met het oog op het non-agressie principe, problemen mee. In het NAP, wordt gezegd dat je zelf geen agressie mag initiëren; dat geweld alleen veroorloofd is als het proportioneel en in verdediging van je geliefden en je eigendom is tegen de agressie van anderen. Welnu, wat doet de staat anders dan dagelijks zijn agressie uitstorten boven de bevolking. Er gaat haast geen week voorbij dat er geen blauwe enveloppe op de mat valt en wee je beenderen als je hiertegen in verzet komt. De Nederlandse staat heeft de gehele economie gestolen en middels enige spitsvondige grondwetsartikelen, compleet gecollectiviseerd. Wie dit aan de kaak stelt, krijgt op zijn minst een vloed van kritiek te verduren. Onze grondrechten zijn een gunst van de staat dankzij diezelfde grondwet. Eén wetswijziging of, nog erger, een Koninklijk Besluit, is genoeg om de politiestaat te vervolmaken. Onze kinderen worden in staatsinstituten gehersenspoeld om ze tot overheidsdienaren te maken. Als je ze uit dit systeem wilt houden, komt de staat je kinderen weghalen, desnoods met open geweld en agressie. Slechts een enkeling gebruikt zijn ratio voldoende om in te zien dat het hele systeem gemaakt is om mensen te pacificeren, individuele vrijheid in te perken, en zichzelf in stand te houden. Tegen dit geweld van collectivisme kan op een gegeven moment slechts één antwoord zijn. Tot hier en niet verder!

 8. Kunnen wij niet een soort vredesmissie richting de overheid sturen, anders zullen wij Poetin wel moeten uitnodigen om verlost te worden van de bestaande overheid.

Comments are closed.