.

Rothbard_ennemy.

 

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

4 REACTIES

 1. Correct de staat maakt veel meer kapot dan u lief is.
  Ondertussen leven al 125 miljoen Europeanen in armoede door het geweldig achterlijke egoistische asociale grootverdieners zakkenvullers beleid van onze geliefde Euro politici.
  1930 is dichter bij dan de meeste schaapjes geloven maar deze keer niet alleen de NSDAP.

 2. En de rijken en de armen en de vrijen en de slaven krijgen ook allemaal een teken aan den rechterhand of op het voorhoofd zonder hetwelk ze entweder kunnen kopen noch verkopen noch wederverkopen zonder dit teken des Beests. Wie onderscheidingsvermogen heeft, berekene zijn getal. Het is het getal eens mensen; ende zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

  Qvic [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Vilseledd [2]:
  Mensen die het getal 666 koppelen aan het beest, weten totaal niet wat de oorsprong van het getal is en of het überhaupt wel een getal is. Want als je weet wat het betekent, dan ga je hier heel anders mee om. Ik kan je al verklappen, het heeft totaal niets, maar ook helemaal niets met een religie te maken.

  We hebben het steeds over de overheid, die zo slecht voor de burgers is. Heb je ooit eens afgevraagd wie nu die overheid eigenlijk is. Dit zijn vooral linksdenkende personen, die op kosten van de medeburgers mooi weer spelen. Deze personen zijn oververtegenwoordigd in de politiek. Vele zijn nog zo dom om massaal in hun gouden bergen verhaaltjes te geloven bij de verkiezingen. Na de verkiezingen zien ze jou nog niet eens staan, want zij hebben inmiddels jou mandaat al in hun zak. Je hebt ze niet meer te bieden, andersom eigenen ze jou eigendommen massaal op namens de gemeenschap. Want jij hebt zelf deze bevoegdheden aan hun gegeven.

  Vilseledd [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Qvic [3]:

  “Mensen die het getal 666 koppelen aan het beest, weten totaal niet wat de oorsprong van het getal is en of het überhaupt wel een getal is.”

  Dat weet niemand; de bewuste passage is zelf een bron. En 666 voldoet aan de definitie van een getal.

  “Ik kan je al verklappen, het heeft totaal niets, maar ook helemaal niets met een religie te maken.”

  Het lijkt me evident, dat verwijzingen naar Bijbelse passages met religie te maken hebben.

  “We hebben het steeds over de overheid, die zo slecht voor de burgers is. Heb je ooit eens afgevraagd wie nu die overheid eigenlijk is.”

  De overheid is een entiteit, die we eigenlijk met zijn allen zelf zijn. Idealiter uiteraard, want ik ben het eens met je verdere betoog, dat je bij het huidige politieke gekrakeel niet van vertegenwoordiging van het volk kunt spreken. Die overheid kan echter niet handelen zonder vertegenwoordigers, die naar de rest van de bevolking toe moet vertalen, welke kant het op moet met het geregeerde gebied. De overheid is dus een soort overkoepelend lichaam. Dit woord wordt overigens uit moderniteitsoverwegingen (maar waarschijnlijk ook om te verdoezelen, dat het geen lichaam meer is) gemeden en vervangen door ‘organisatie’ of ‘zelfstandig bestuursorgaan’. De overheid is een soort overkoepelend bestuursorgaan. Niet zelfstandig, want het leeft bij gratie van haar voedster: de bevolking. Daaruit vloeit voort, dat ze in het belang van de bevolking moet handelen. De bevolking als geheel accepteert in ruil daarvoor ‘dwang’-maatregelen als belasting en beperking op eigendom, waarbij die dwang nauwelijks gevoeld wordt vanwege het draagvlak, dat idealiter gecreëerd is. Dit draagvlak nu, is in onze tijd bijna volledig weggevallen, waarbij we bij het derde deel van je reactie komen: de kwaliteit onzer politici.

  Inderdaad hebben linksdenkende personen, of ze nu van de VVD zijn of van de PvdA zich meester gemaakt van het politieke circus. Van de meeste van de huidige politici kun je niet zeggen, dat ze zowel in woord (dat lukt de meeste nog wel) als in daad het landsbelang voor ogen hebben. De meeste politici zijn broodpolitici, die – als ze eerlijk naar zichzelf kijken – moeten erkennen, dat ze het Kamersalaris (vroeger ‘schadeloosstelling’ geheten) of ministerssalaris op de echte arbeidsmarkt nooit zullen kunnen verdienen. Een Lilian Helder, die openlijk blijk geeft van non-kennis der elementaire beginselen der statistiek zal men niet binnenhalen op een R&D-afdeling. Met meilivosjes, die ‘alternatieven voor vakbonden’ oprichten kunnen we evenmin wat als Tijl Uilenspiegel, die brood in de vorm van katten bakt. De huidige toestand is dus waar de democratie toe heeft geleid; van vertegenwoordiging van een zo groot mogelijk deel der bevolking is geen sprake meer.
  _Dat konden we laatst zien bij de vrachtwagenchauffeur, die aanschoof bij Pauw en Witteman. Deze twee presentatoren van de Vereniging van Arbeiders-Radio-Amateurs weten – ondanks de naam van hun omroep – zich op zijn best geen houding te geven tegenover de Jan-de-arbeider, die tegenover hen zat. Ik kijk altijd met gekromde tenen, hoe een persoon uit het gewone volk aanschuift aan de P&W-tafel, volgens het strakke format de eerste 12 minuten zijn zegje mag doen en er vervolgens voor spek en bonen bij zat. De presentatoren en de overige ‘kosmopolieten’ aan de tafel zijn niet in staat een gewone arbeider bij het gesprek te betrekken. Ze spreken het niet uit, maar je voelt ze denken, wat ze over hem denken. Alle populaire boekjes met het neoliberale jargon van ‘kansen maak je’, ‘de ja-maar-vrije zône’, ‘kernkwaliteiten’ e.d. zullen in gedachten de revue passeren; soms komt iets van dat verhulde D66-gedachtegoed onbedoeld boven, zoals:

  “ja, ik ga als hardwerkende, hoogopgeleide vrouw toch getverdegetver niet betalen voor armoedpaupers die zichzelf de vernieling in helpen met kettingroken, comazuipen en vet eten?”

  (Was getekend: Meltem Kaya, die van die ‘armoedpaupers’ nota bene de kans heeft gekregen om in het Westen een mooi bestaantje op te bouwen).

  Ook over een vrachtwagenchauffeur zullen ze vooral denken: “Waar is het misgegaan?” en “Waarom heeft die man zich niet bijgeschoold in zijn vrije tijd?” Ze zullen niet denken: “Verdorie, het is toch dankzij deze mensen, dat ik zelden misgrijp in de supermarkt, wanneer ik een paprika of pak melk pak.”

  Kortom: aan dit soort ‘politici’ hebben we niets. Ik pleit voor terugkeer van de schadeloosstelling en deze ook zo blijven noemen; het noemen van politici en ambtenaren als ‘vrijgestelden van arbeid’ en het niet meer zien als baan. De hoogte van de schadeloosstelling dient hun inkomen in de markt te zijn met een minimum (je hoeft geen honger te leiden) en een maximum (je neemt geen politieke taak op om rijk te worden, maar om voor het land, dat je mede die mogelijkheden gegeven heeft) iets terug te doen. Verder vind ik, dat er opleidingseisen gesteld mogen worden. Hoewel ze zich verheven voelen boven de man-in-de-straat, wil dit nog niet zeggen, dat de meest briljante mensen komen bovendrijven. Sommige politici hebben zelfs baat bij logopedie.

Comments are closed.