Person_Dijsselbloem_BrusselJeroen vertelt in politiek café Piment in Doetinchem dat het belastingstelsel misschien herzien moet worden in een belastingstelsel, waarbij de lasten op arbeid omlaag zouden gaan. Hij voegt er wel aan toe dat die herziening pas over vier tot vijf jaar kan worden doorgevoerd.  De maatregel zou moeten worden gecompenseerd door de belasting op vermogen te verhogen en door milieuheffingen.

 

Ja, je moet toch hetzelfde of meer uit de burgers persen. De gedachte dat belasting verlaagd kan worden door burgers minder te laten betalen en dan bij de overheid taken weg te halen, is ondenkbaar.

Wij gaven onlangs, toen de overheid 5 miljard wilde bezuinigen, de eenvoudige oplossing om de overheidsontwikkelingshulp compleet in een onafhankelijke NGO onder te brengen. (Zie elders op de Vrijspreker)

Dat zou de overheid en de belastingbetaler 5 miljard besparen.

Terwijl iedereen de mogelijkheid behield om zoveel geld voor andere landen te betalen als hij zelf wil.

Het enige antwoord dat ik van Jeroen kreeg was dat de overheid ook graag wil dat er particuliere hulp is, maar dat die van de staat ook nodig is.
Toen deed hij een plas en. . . . . . .!

Deze week bij Pauw en Witteman precies dezelfde redenering van Jeroen over de Onroerend goed belasting.  De WOZ. De waarde van onroerend goed daalt. Overheden moeten dus wel het belastingpercentage verhogen om hetzelfde geld binnen te krijgen!!!
Zo logisch zijn politici!

Meer in  <http://nos.nl/artikel/621197-dijsselbloem-belasting-herzien.html>

Person_Dijsselbloem_Brussel

 

23 REACTIES

 1. Bij belastingheffing op basis van vrijwilligheid (de enig juiste wijze want anders is het slavernij) kun je als overheid niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Vanzelfsprekend ga je als overheid dan de uitgaven uitsplitsen naar projecten opdat ieder mens zijn bijdrage kan labelen (de voor hem of haar meest aantrekkelijke aanwending). Je mag dan nl. verwachten dat de mensen meer geven.
  Nu is het een bodemloze put. Geen erkenning, geen waardering en helaas ook geen zichtbaar resultaat.

  M.a.w. ik ben van mening dat onze samenleving inderdaad een herziening van het belastingstelsel behoeft. Maar dan om andere redenen dan die van Dijsselbloem. Wat hij doet is paaien en verdelen en heersen.

 2. Bezuinigen heeft n u eenmaal een heel andere betekenis bij politici dan bij de burgerbevolking. Zo wil en zal de overheid de uitgaven op peil houden, terwijl de burgers gewoon gaan beknibbelen of uitstellen.
  Daarbij vinden ze het gewoon dat ze 3 procent meer mogen uitgeven dan er binnen komt. Welke econoom dat heeft uitgevonden, had ze niet allemaal op een rijtje..

 3. oudjes worden uit verzorgingstehuizen gejaagd, AOW wordt uitgesteld of verminderd, bibliotheken gesloten, dat waar we jarenlang voor betaalden, is er niet meer als wij ‘aan de beurt zijn”.
  Vreemde is dan dat onze totale belastingen niet minder worden, terwijl we minder krijgen. Zou dat iets te maken hebben met het (inefficiënte) apparaat?

 4. Breng je geld naar buiten de EU, nog enigszins/tijdelijk veilig buiten de klauwen van gemuteerde laboratorium ratten in pak als Dijsselbloem en co (eilanden en andere plekken zat), zo nodig schrijf je uit en word een wereldburger zonder vaste plek. Laat ze het heen en weer krijgen en word een vrij mens! Zolang het nog kan, goed begrijpen dat de wereld macht steeds verder en hondsbrutaler zijn enge nazi klauwen uitstrekt en uiteindelijk nergens je bezittingen meer veilig zijn, zelfs je leven is niet meer gegarandeerd. Kijk hoe bejaarden op dit moment aan hun lot worden overgelaten; bekijk het maar en anders sterf/crepeer!

  Zolang we nog niet een chip in het lijf krijgen, want zodra dat een verplicht NUMMER wordt is het afgelopen met de gein en is men niet meer in staat vrij te bewegen, te denken, te handelen en te leven. Dat zal wel niet zo heel lang meer duren dat we officieel tot slaaf in een onzichtbaar concentratiekamp zijn. Ik gok; een wereldwijde kunstmatige ineenstorting van de beurzen zal leiden tot noodwetten, in beslagname geld en bezittingen en verplicht chippen van wereldburgers die alleen met een dergelijk ding zaken kunnen doen. Dat lijkt allemaal nog ver weg, maar ik denk dat het dichterbij is dan we allen denken.

  Mensen leven hun drukke levens en werken hard om een dak boven hun hoofd te houden en voedsel op tafel te hebben. En dat zijn de gelukkigen, zo wordt ons verteld. We zijn geconditioneerd om als consumerende radertjes te leven in een machine die gerund wordt door een dominante elite minderheid aan de top van de piramide. Het zijn machtige individuen die zo rijk zijn dat zij wereldoorlogen kunnen redigeren en volledige economieën kunnen laten instorten wanneer hun globale businessplan dat vereist. Zoals nu het geval is. Dit antimenselijke systeem hebben wij zelf collectief verkozen. De eeuwige behoefte aan geld handhaven, terwijl velen dakloos en berooid worden. Liever dan werken voor de mensheid, concentrerend op de capaciteit van mensen, ten voordele van iedereen. We schijnen de leugenaars in de hoogste echelons te tolereren die de publieke opinie kunnen negeren en geheimen kunnen hebben – omwille van de „nationale veiligheid“, blijkbaar – terwijl zij zichzelf een schouderklopje geven voor de dienst die zij de wereld bewijzen zoals op gewelddadige wijze “democratie” naar het Midden-Oosten brengen. En hierbij stopt het niet.

  De nieuwe wereldorde (NWO)

  Jammer genoeg hebben de samenzweringdenkers gelijk gekregen. Zelfs Fox Nieuws heeft dit beaamd, aangezien politici nu openlijk de uitdrukking ‘nieuwe wereldorde’ gebruiken. George Bush begon hiermee, op 11 september 1990. Tegenwoordig wordt de uitdrukking zo regelmatig gebruikt en zo openlijk dat we kunnen twijfelen aan de gezondheid van mensen die weigeren te geloven dat het wereldwijde systeem van controle is gepland – of nieuwe wereld orde.
  In 20e eeuw 262 miljoen mensen vermoord door eigen overheid

  Men kan zich afvragen wat de potentiële verschillen zijn tussen controlesystemen in de 21ste eeuw en systemen van controle in vorige eeuwen? Eén duidelijk verschil is de technologie die nu beschikbaar is. Niet dat de technische mogelijkheden van vorige eeuwen niet volstonden om afschuwelijke misdaden te plegen. Wist u dat er in de 20ste eeuw 262 miljoen gevallen waren van wat professor R.J. Rummel van de Universiteit van Hawaii „democide“ noemt d.w.z. de moord van mensen door hun eigen overheid? De landen waarin deze moorden werden uitgevoerd hadden verschillende culturen, talen en geografische ligging, maar Rummel vond dat zij allen één gemeenschappelijke eigenschap deelden: bovenmatige overheidsmacht.

  logo ibmÉén bedrijf verdient het om extra genoemd te worden als we het hebben over technologie als middel om mensen te controleren, namelijk het Internationale Bedrijf van Machines, of IBM. Hun Hollerith ponskaart liet snel en gemakkelijke informatie vergaring toe op grote schaal.

  Toen Hitler in 1933 aan de macht kwam bestond de computer nog niet. Hitler wilde echter zoveel mogelijk controle en wenste op korte termijn grote hoeveelheden informatie te registreren. Zo wilde hij alle joden en tegenstanders van zijn regime in zijn rijk laten registreren, wat later het toezicht op verboden, het in ghetto´s plaatsen en uiteindelijk het afvoeren naar vernietigingskampen zou vergemakkelijken. IBM kwam met het antwoord: de ponskaart, een kaart die in staat is grote hoeveelheden informatie op te slaan en die machinaal gelezen wordt. De ponskaarten worden ook wel Hollerith-kaarten genoemd, vernoemd naar Herman Hollerith, die de kaart ontwierp. De ponskaarten zouden gebruikt zijn om alle facetten van de Holocaust te automatiseren. Dit verklaart de georganiseerde wijze waarop de Duitsers te werk gingen. De individuen zouden met kaarten met informatie over hun achtergrond, beroep, godsdienst, lidmaatschap van organisaties enz. inzichtelijk zijn. Om het even welke informatie zou in de gaten kunnen worden opgeslagen die in rijen en kolommen door een de ponskaartsysteem van IBM werden geslagen. Dan ging de kaart door een lezer,die de informatie las die daarin gecodeerd stond. Nu zouden naar rato 64.000 kaarten per uur kunnen worden gedaan, snel en gemakkelijk. Mensen die in één of meerdere specifieke categorieën vielen konden direct worden opgespoord.
  Onze vrijheid wordt ons steeds meer afgenomen

  Tegenwoordig wordt IBM geassocieerd met het bedrijf Verichip (noemt zich nu PositiveID) , het implanteerbare microchipbedrijf. De droom van een slim globaal systeem van totale controle en 24 uur per dag toezicht op alles en iedereen. Voor het welzijn van de mensheid moet dit proces niet alleen worden tegengehouden, het moet worden omgekeerd – voor het te laat is. Het recht op privacy verdwijnt langzaam maar zeker. Reality shows van mediageile celebraties zorgen voor de sociale conditionering. „Beroemdheden“ worden onophoudelijk gefilmd. Door het kijken en volgen van deze shows wennen we aan de camera die ons zelf overal in de gaten houdt. De meest succesvolle show heette, hoe kant ook anders, “Big Brother”. Het is interessant te vermelden dat de deelnemers van de Spaanse versie van Big Brother werden gebruikt om de introductie van de VIP Verichip bij de Barcelona Baja Beach Club te promoten in 2004. Het idee is dat zodra u een microchip heeft geïmplanteerd, u tot het VIP gebied toegang kunt hebben, zonder geld of creditcard mee te nemen. De gemaakte kosten van een avondje uit worden automatisch met de chip afgerekend.De “Baja Beach” Club in Rotterdam ging hier zonder scrupules in mee. Directeur Van Galen zag er geen probleem in. Hij gelooft dat iedereen over 20 jaar bij de geboorte gechipt zal worden. De eigenaar van de Baja Beach Club, Conrad Case, heeft trouwens jaren gewerkt voor een van de Nationale Veiligheids Diensten.
  Meer interesse voor nieuwe mobieltjes dan recht op vrijheid

  Het schijnt dat de meeste mensen meer geïnteresseerd zijn in de nieuwste gadgets en mobiele telefoons dan hun recht op vrijheid. Teveel van ons denken eenvoudig niet na, zolang zij met rust worden gelaten om hun leventje te leiden. Maar daarin ligt het probleem. De ideeën van de architecten van de nieuwe wereldorde impliceren juist dat. Er zal worden gedicteerd wat nog wel of niet wordt toegestaan. Het recht om zonder microchip rond te lopen is op dit ogenblik normaal en wordt veilig geacht. Maar stel dat er een tijd komt dat u tot de minderheid behoort wanneer u zonder chip bent. Of als de infrastructuur van de volledige planeet wordt gebaseerd op mensen die een chip hebben? Zoals dit nu het geval is voor de veestapels en huisdieren in de EU. Dat schijnt namelijk de richting te zijn waarin Kevin Haggerty, die voor de Toronto Sun schrijft, het systeem ziet bewegen. In een artikel dat in December 2006 werd uitgegeven verklaarde Haggerty al hoe hij gelooft dat de microchip agenda de weg baant voor een aantal interessante scenario’s. Eén daarvan was dat „het hebben van een chip een voorwaarde is om deel te nemen aan de belangrijkste dynamica van het moderne leven, zoals winkelen, stemmen en reizen.“

  Chippen als vee

  Mensen hebben het morele recht om niet als vee te worden gechipt. Het is aan ons ervoor te zorgen dat wij een wettelijk recht hebben, erop aan te dringen dat het voor altijd zo blijft. http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/07/volgende-stap-totale-controle-mensen-chippen-als-vee/#.Ux2cFYVFai1

  Dijselbloem is niet meer dan een vazaal die denkt dichtbij het vuur te kunnen blijven zitten om zo de garantie vast te kunnen en een gelukkig en tevreden mens te worden/blijven die buiten schot zal worden gehouden.

  Het geboefte heeft natuurlijk schijt aan zijn vazallen en zal als het nodig is deze dumpen zodra ze overbodig zijn geworden.

  “Waarom plegen zoveel bankiers opeens zelfmoord?””

 5. Het geld gaat naar het grote geld, dáárom komen we steeds verder in de problemen met trekpop Dijsselbloem!!!

 6. Mag men nog wel vrij posten hier of is dat verboten? Ik gebruik graag en omdat je er toe wordt gedwongen (een mens mag niet letterlijk zichzelf zijn, schijnbaar) verschillende IP adressen en namen, of is dat ook al verboten? Uiteindelijk gaat het toch om de reactie en niet om de persoon. Zou graag willen dat jullie mijn eerste reactie alsnog plaatsen.

 7. En er veel meer en met meer urgentie om bij stil staan, meer dan een simpele reageerder die weg moet worden gebonjourd.

  Mag geen mens zijn zonder naam, mag geen mens zijn met naam. Maar wat we wel zijn is een wereld vol met niet meer af te lossen schulden en zal vazaal Dijsselbloem en vele anderen met hem proberen dit gigantische probleem op te lossen met diefstal op diefstal en uw geld en bezittingen te roven.

  …..”De wereldwijde schuldmarkt is vorig jaar gegroeid tot 100 biljoen of 100.000 miljard dollar (100.000.000.000.000). Dat zegt de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) in haar laatste rapport. Vooral overheden zijn verantwoordelijk voor de forse toename.
  Alleen al de Amerikaanse overheid heeft 17.000 miljard dollar schulden, meer dan 100 procent van het
  Alleen al de Amerikaanse overheid heeft 17.000 miljard dollar schulden, meer dan 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp) (foto: Reuters)

  LETTERLIJK Het BIB-kwartaalrap…

  De wereldwijde schulden zijn sinds 2007, toen de eerste tekenen van de kredietcrisis naar boven kwamen, met meer dan 40 procent toegenomen tot 100 biljoen dollar, zegt de Zwitserse BIB, de bank der centrale banken, in haar recentste kwartaalrapport. Het immense cijfer kom ruwweg overeen met zes keer het Amerikaanse BBP.

  In 2007 stond de wereld voor 70 biljoen dollar in de schulden. Maar de kosten voor de opkuis van de krediet- en de schuldencrisis hebben ’s werelds schuldpositie doen exploderen. ‘Vooral overheden hebben de voorbije jaren schulden uitgegeven omdat de overheidsuitgaven fors zijn gestegen’, zeggen economen Branimir Gruic en Andreas Schrimpf van de BIB. Sinds midden 2007 is de uitstaande overheidsschuld op de kapitaalmarkten toegenomen met 80 procent tot 43 biljoen dollar….”

  http://www.tijd.be/nieuws/geld_beleggen_algemeen/Wereld_torst_100_000_miljard_schulden.9475970-3467.art

  Philosoof G&R Eigenwijs [11] reageerde op deze reactie.

 8. Voor zover ik kan nagaan en de verschillende berichten lees dan lijkt de tijd eruit te lopen. Vooralsnog lijken we gered, maar ik denk dat het nog dit jaar is dat er maatregelen zullen worden genomen die de vorige, die al tamelijk desastreus en hard waren, gaan overtreffen. Doe de veiligheidsriemen maar vast, want de huidige politiek is tot alles in staat en er zullen geen beperkingen meer zijn. Gewoon omdat ze moeten, omdat ze willen en omdat dit de makkelijkste manier van handelen is. En, NL wordt niet meer geregeerd door NL politici, maar geregeerd en gedicteerd door Brussel c.s. en die verdelen de buit met andere zielige en heel zieke landen. NL kan gered worden, maar dan moet het uit de EU en dat mag niet van grote broer Amerika. WE ARE DOOMED!! Zie het maar als een natuurlijk opruiming, de zieken en bejaarden eerst, daarna degene die menen iets te bezitten. Gaat allen maar dood, lijkt men te zeggen.

 9. Voor ik weer word weggebonjourd, snel nog een laatste die impliceert dat er toch wel het één of ander op stapel staat. Er zijn meer die het zien.. http://www.iex.nl/Column/116796/Hoogtevreesgrafieken.aspx

  Vreemd dat niemand dat opvalt, maar de wereld is niet meer de wereld van voor 2000 en overgangsperiode tot 2014/15. De Maja’s zaten wat dat betreft er helemaal niet zo ver naast.

 10. @Romee [4]:
  Als je in een ander zijn vlees snijd doet het ook zeer!

  @Longe Danger [8]:
  Schulden zijn niet ingeloste verwachtingen,
  het doet er niet zo veel toe, zolang we maar vriendelijk en
  aardig zijn en blijven, naar elkaar.

 11. Uiteindelijk is het toch een afstraffing van arbeid, je kunt niets sparen, bijvoorbeeld voor je oude dag. Daarom gaat dit niet werken. Je bent door dit soort figuren niet langer meer vrij om te doen met je geld wat je wilt maar je wilt het dan stoppen in zaken die buiten vermogensbelasting vallen. Maar een huis kopen is ook geen optie, het wordt veel te hoog gewaardeerd door de belastingdienst zodat je via die omweg ook belasting betaalt voor vermogen. Waar zou je het het beste in kunnen investeren (en geen bitcoins aub maar iets normaals).

  Long Danger [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Pteranodon [13]:

  Volgens mij kun je zo langzamerhand helegaar geen geld meer sparen en heb je door een wonder nog wel kunnen sparen dan pakt de nazi regering het weer van je af. Dat is wat ze ons steeds meer beginnen wijs te maken dat niet wij, maar de lijken die ons besturen baas zijn over ons geld. Als ze dat maar lang genoeg verkondigen dan gaat het vee het vanzelf geloven.

  Haal je geld massaal van de rekening en koop misschien eens een heel goed kunstwerk (kijk uit voor neppers) of wacht tot de goudprijzen nog wat dalen en koop gefaseerd dan maar wat van die gele troep. Niet dat zoiets je gaat redden, maar dan heb je tenminste nog iets geprobeerd. Er zijn ook mensen die doen luisteren naar deze; gods water over gods akker laten lopen. En dan maar zien waar het schip strand.

  Ik persoonlijk zou het volgende doen; wachten tot de beurs echt gaat corrigeren om vervolgens aandelen te kopen van grote bedrijven die bijna niet failliet kunnen/mogen. En doe ook dat in porties en hoe meer de beurs daalt hoe meer je bij koopt.

  Mocht al dat niet helpen dan luister naar de wijze woorden van mij!… Van delen wordt niemand arm. Geef je zo wel even mijn rekeningnummer, voordat der obersturmführersmurf met zijn blauwe enveloppen kop Dijsselblum es macht.

  Mens zonder een naam wacht nog steeds op zijn eerste reactie!!

 13. Het lijkt me wel een puik idee om chipknip-achtige kaarten uit te geven die opgewaardeerd zijn met geld wat je kunt uitwisselen. Of doe gewoon betaalkaarten geld met goed uitgeruste beveiliging die als baar geld kan worden uitgegeven. Geen papiergeld meer, maar biljetten in de vorm van goed beveiligde plastic geldpassen. Een totaal nieuw concept van geld waar niemand anders dan het volk de baas over is. Er moet toch gloeiende, gloeiende, ergens iets anders kunnen worden verzonnen dat buiten het door en door verrotte geldsysteem functioneert als de gesmeerde bliksem.

 14. Nog even dit, als je een spaarder bent dan is de rij van rovers lang. De NL nazi regering wil zijn deel, naast het deel wat nu al wordt gepakt, maar ze willen dus nog meer, de EU nazi bankenunie wil zijn deel van de spaarders als er ergens in één of andere schlemielenland een bank georkestreerd gaat omvallen en de nazi’s van het IMF doet een voorstel om éénmalig even snel een procent of tien te roven. En zo wordt de rij erg lang en tel alles bij elkaar op dan moet er straks nog geld door de spaarder bijgeleend worden om alle nazi’s tevreden te houden.

  Ga offshore, misschien Island of Man, en zo zijn er vele andere mogelijkheden. Deze misschien? https://europacbank.com/

  Zodra we geen zin meer hebben in dit gelul, dan breng even je geld naar Island of man of andere aanverwante plekken, schrijf je uit bij de GBA en ga leven in een land waar het lekker vertoeven is.

  Weg van alle individuen die zichzelf als het licht der politiek zien. Idioten en hoerenlopers zijn het http://www.omroepwest.nl/nieuws/07-03-2014/drukke-tijden-voor-escortmeisjes-tijdens-kerntop-den-haag die zonder enige visie stuk voor stuk totaal geestesziek en doortrapt als Judas deze wereld keer op keer onderuithalen.

  Niet is zeker natuurlijk, maar als de EU grond te heet onder de voeten wordt dan afnokken met je poen naar een andere bankomgeving, ook tijdelijk is een oplossing. Maar onderzoek natuurlijk goed in welke grote hoed je je geld gooit. Niet alles wat blinkt is goud en niet alle banken zijn dat wat ze zeggen te zijn.

 15. @Hub [18]:

  Er verdwijnt zo af en toe een reactie in de spambak o.i.d. Dit zijn reacties van mij die niets schokkends bevatten, maar ik ben één die in het verleden van deze site is gegooid omdat er huisregels zouden zijn geschonden. Ik zie het zelf meer als het verwijderen van een lastpak met wat rebels gedrag die niet langer gewenst was. Misschien ben ik ooit een grens over gegaan, misschien waren het mijn reacties die te veel en te eentonig werden, maar misschien heb ik iemand op de tenen getrapt die modereerde en het niet langer kon waarderen dat zijn ‘ding’ of mening met voeten werden getreden.

  Aangezien ik niet meer mocht reageren onder eigen naam, onder eigen IP probeer ik het onder verschillende namen en verschillende IP’s om zo toch nog af en toe eens iets (on)zinnigs te kunnen bijdragen.

  Het heeft mij geleerd dat zelfexpressie en jezelf zijn binnen heel gezonde en weldenkende kaders ook bij (zogenaamde) libertariers, toch zijn grenzen heeft. Vrijheid is maar beperkt en heeft maar een beperkte geldigheidsduur. Jammer, want pas als een mens totaal zichzelf mag/kan zijn en een ander daarbij niet te kort doet op welk front dan ook, dan nog is er altijd wel weer iemand te vinden die een dergelijke vrijheid afwijst of daar een andere kijk op heeft.

  Vrijheid is maar een subjectief iets. Wat ik als vrijheid ervaar en wat ik als vrijheid zie en vooral voel daar denken vele anderen totaal anders over, ook die hier modereren of die de baas zijn in de verschillende regionen binnen de politiek en bestuurslagen enz. Het vrijdenkende en voor vrijheid vechtende individu is lastig, dus weg ermee.

  Wat mij het reageren in het algemeen heeft geleerd is dat ieder mens uiteindelijk een eenling is en als die boven het maaiveld uitkomt moet de kop eraf. Maakt niet uit waar, maar zodra je een lastpak bent of een manier van reageren of leven hebt, ook al ondervindt niemand er schade door, dan nog moet je op een zijspoor, uitgeschakeld of, nog erger, zelfs het zwijgen letterlijk worden opgelegd als er schade aan de/een leugen kan worden toegebracht. En ook de leugen is weer een subjectief onderwerp.

  Verder is het wel goed zo, ik doe zo af en toe, voor zover het kan, mijn ding tot het helemaal niet meer kan of mag.

  Stem overigens wel Liberbertarische Partij en roep ieder gezond en weldenkend mens op dit ook te doen. Nu is de kans!

  Harrie Custers [20] reageerde op deze reactie.

 16. @Harrie Custers [20]:

  Laat ik het zo zeggen; zodra je de vrijheid neemt, bijv. om te vloeken of gekke dingen te linken o.i.d., dan kan dat storend zijn het kan ordinair lijken, maar je neemt deze vrijheid en komt er na verloop van tijd achter dat vloeken of verkeerde linkjes geven niet hetgeen is wat men wil, klaar. Je betert je leven en gaat verder met wat je hebt geleerd. Maar wat als de moderator christelijke grondbeginselen heeft en zich sterk maakt voor onze zionistische medemens en keer op keer komt het tot discussies over wie in deze wereld werkelijk aan de touwtjes trekken en je noemt het beestje telkenmale bij naam en het is de moderator die zich daar vreselijk aan stoort, dan heeft ook de christelijke moderator op dat moment het recht te bepalen dat jouw reactie of mening niet langer wenselijk is en zal zelfs een vloekwoord of een link naar een video voldoende zijn je van deze site te gooien. En is dat een libertarische handeling van een libertarisch persoon of is dat een christelijke handeling van een christelijke persoon? Ik heb me daar aan gestoord en zag dat een christelijk georiënteerd persoon zijn wil doordrukte. Men mag vinden dat ik gek ben of het verkeerd heb ervaren, maar tot op heden zie ik het nog steeds zo en tot op heden heeft het voor mij niets meer met libertarisme te maken. Veronderstel een libertarische moderator op een christelijke site, dan krijg je ook heel rare verwikkelingen.

  Maar verder niet belangrijk, het is mijn mening en als ik het allemaal verkeerd heb gezien, dan nog blijf ik het raar vinden dat hier mensen zijn verwijderd die redelijk goed hun ding deden en die een discussie niet uit de weg gingen. Soms te veel, soms te vaak, maar hé, we hebben toch de vrijheid te nemen om datgene wat totaal onbesproken was en waarbij men de mond telkenmale gesnoerd krijgt/kreeg openbaar te maken.

 17. Hieruit blijkt duidelijk dat degene bij de overheid die over financiën gaat, absoluut niet van plan is om ooit eens een keer zuinig te gaan leven en de tering naar de nering te zetten zodanig dat die schuld eens wordt afbetaald. Wat hij nu wil is het verschuiven van een probleem, tenzij het verschil zodanig groot is dat de lastenverlaging voor arbeid veruit meer zou zijn dan de extra vermogensbelasting.

Comments are closed.