Regelen1De regel- en controledruk bij instellingen in de gezondheidszorg, is nu zo grotesk dat  bestuurders aankondigen die regels te gaan negeren. Hier stopt Atlas de wereld te dragen. In een groot artikel in het FD van 12 maart kondigt de bestuursvoorzitter van Antes aan dat hij regels gaat negeren, ook al zal hij dan wellicht van fraude worden beticht.
Hoe is het zo ver gekomen: er is grote onduidelijkheid over declaraties en steeds meer regels, controles daar op en dat verandert dagelijks, per verzekeraar. ‘De regelgeving en de daarvoor uit te voeren werkzaamheden, is geëxplodeerd’

De spelregels zijn vaag en vaak ook nog eens met terugwerkende kracht. Dus voor je het weet ben je ongewild in overtreding.

Het gaat er niet meer om wat het beste is voor de patiënt, maar de administratieve regels en de controle daar op, zijn het belangrijkst.

We horen dezelfde verhalen bij het onderwijs, de milieuregels, de politie, de financiële wereld, gaat u maar door. Waar het op neer komt is dat de uitdijende regelgeving en de controle daarop, zeg de bureaucratie, belangrijker is geworden dan het oorspronkelijke werk.

Dat er dan nu mensen en bestuurders op staan die zeggen, genoeg is genoeg, vind ik een hoopvol teken en belangrijk signaal, want als we nog meer regelen, hoeft er niets meer geregeld te worden.

3 REACTIES

  1. Volgens mij zijn regeringen erop uit om de mensen slaafs te krijgen. Zij bepalen – wij betalen. En ze dienen zichzelf een grote som geld uit de ruif voor de regeltjes die ze opstellen. Ze willen zover gaan dat we zelf niet eens meer nadenken want dat wordt toch al gedaan voor ons. En vele inwoners zijn daar zelf schuld aan.

    De samenleving en wij mensen zijn mislukt, eenieder kiest voor zijn eigen goedje, wat mij betreft mag de bom vallen zodat we de aarde niet nog verder slopen.

  2. Er zijn teveel mensen die op één hoop willen wonen, kijk naar het platteland in het noorden waar veel mensen niet gaan wonen, maar wel in de bomvolle grote steden.De oorlog heeft mij geleerd dat deze stadsmensen als eerste gaan verhongeren als er oorlog komt.
    Zo kun je dat straks over de gehele wereld ook zien aankomen, want iedereen wil naar het ( nog) rijke westen. Dat is vragen om problemen en zal er meer onrust ontstaan. Ieder mens is vrij om te leven waar hij wil, maar als ze niet nadenken zullen ze ook de gevolgen moeten dragen.

  3. De wal keert het schip uiteindelijk. De reguliere organisaties lopen stuk voor stuk vast op de door de overheid geschapen en steeds groter wordende bureaucratie. Ten gunste van het alternatieve circuit dat flink gaat groeien. Of het informeel, zwart of self supporting is, het gaat de bestaande structuur langzaam maar zeker omver duwen.

Comments are closed.