432px-Plan_van_de_ArbeidHet is verkiezingstijd. Dat betekent dat politici de propagandaregisters ver open trekken. Gelukkig is er een vrije pers, die door de onvermijdelijke zeepbellen heen prikt. Althans, dat verwacht je. Het Financieele Dagblad (FD) doet het vandaag anders: het blaast een partijtje mee in de propaganda-souza van één bepaalde partij: de PvdA.

In het Economie & Politiek katern van het FD van 6 maart jl. staat een artikel onder de kop “Politici moeten richting wijzen voor meer groei“. Het citaat is van Diederik Samsom, de politieke leider van de PvdA. Daarna volgt de volgende inleiding: “Wie denkt dat sociaaldemocraten van nature niets met ondernemen hebben, heeft nog nooit met Diederik Samsom gesproken. De PvdA-leider, zelf ooit directeur van een eigen energiebedrijf, praat gepassioneerd over innoverende bedrijven die hij recentelijk heeft bezocht. Dáár worden de banen gecreëerd die honderdduizenden mensen aan werk kunnen helpen.”

Zucht, denk je dan. Daar gaan we weer. Politici die de richting wijzen voor groei? Sinds Adam Smith weten we toch dat groei ontstaat doordat economische actoren een visie hebben, gedreven door eigenbelang en vervolgens op basis van die visie handelen?

Maar dat is kennelijk allemaal old school, als het aan Diederik Samsom ligt. Geheel in lijn met het dogma dat het primaat bij de politiek ligt (lees: politici gaan overal over, er is geen onderscheid tussen de publieke zaak en particuliere belangen) vindt Samsom dat de overheid moet gaan sturen.

En hoe moet dat dan gebeuren? Dit is wat Samsom zegt: “De lasten op arbeid moeten omlaag. Ondernemingen bieden banen, dan moeten wij zorgen dat ze het iets minder zwaar hebben. Wel kunnen de belastingen voor directeuren-grootaandeelhouders stijgen. Hun gebruikelijke loon is laag. Ook kan de taks op kapitaal, dus op winst of vermogen, omhoog. Ik ben ook voor gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen, want het moet voor bedrijven niet fiscaal gunstiger zijn om zich in de schulden te steken dan met eigen vermogen te investeren. En we moeten met nadruk zorgen dat de innovatiegelden van het topsectorenbeleid niet blijven hangen bij de grote bedrijven, maar ook de kleinere bereiken.”

Merk allereerst de contradictie op, meteen al aan het begin. De lasten op arbeid moeten omlaag, maar niet die voor de arbeid van de directeur-grootaandeelhouders (dga’s). De arbeid van de ondernemer mag dus wél duurder worden. Daaraan zal niet vreemd zijn dat bij de meeste dga’s meer te halen is dan bij de gemiddelde loontrekker. Hadden we overigens al niet de “tijdelijk” zogenaamde crisisheffing van 16% over een loon van meer dan € 150.000, die vooral dga’s treft? Wordt die dan permanent, of komt er iets nieuws? Kennelijk dat laatste, want Samsom vindt dat het gebruikelijk loon te laag is. Op basis van de huidige wetgeving moeten dga’s al 90% van wat een zakelijk salaris is opnemen als loon. Dga’s mogen nog wel in discussie met de Belastingdienst over wat een zakelijk salaris is, maar meer ook niet. Pleit Samsom misschien voor wetgeving die bepaalt dat het zakelijk salaris gelijk is aan de winst? Dan komen dga’s praktisch in dezelfde positie als eenmanszaken, waar de ondernemer per definitie de winst als inkomen geniet.

De belasting op kapitaal, winst of vermogen, kan omhoog volgens Samsom. Maar ook moet eigen en vreemd vermogen gelijk worden behandeld. Wat bedoelt hij nu? In een onderneming fungeert het eigen vermogen als kapitaal: wordt dat nu duurder of goedkoper, fiscaal gezien? En gaat de winstbelasting dan omhoog of de belasting op vermogen buiten de onderneming, in box 3, zoals Samsom eerder bepleitte? Of op beide, want dat kan natuurlijk ook nog.

De innovatiegelden mogen niet blijven hangen bij de grote bedrijven, zegt Samsom

Nou, dan heeft hij nog een hele klus te doen, want in de praktijk blijken grote bedrijven het beste in staat om te profiteren van innovatiegelden. Dat heeft te maken met schaalvoordelen, gespecialiseerde mensen in dienst en – mede daardoor – een betere toegang tot de Haagse ministeries etc. Voor kleine bedrijven is het moeilijker om tijd en energie te steken in het verwerven van innovatiegelden. Samsom geeft overigens niet aan hoe hij dat gaat veranderen. Het blijft dus bij bellen blazen en je vraagt je af waarom het FD op dit punt niet door heeft gevraagd.

Ook stelt het artikel dat Samsom, ooit zelf directeur van een bedrijf is geweest, maar noemt geen naam. Uit Samson’s bio op de site Parlement & Politiek blijkt dat het gaat om een directeurschap bij het bedrijf Echte Energie, gedurende nog geen zes maanden. Zes maanden lang directeur van een bedrijf, toe maar. Daar kunnen mensen als wijlen Anton Philips en Freddy Heineken een puntje aan zuigen zeg! En dan blijkt het ook nog eens te gaan om een bedrijf dat in groene stroom handelt. Dat is een bedrijfstak die alleen maar bestaat omdat de overheid belastingen heft op zogenaamde vuile stroom en dat geld dan als subsidie uitdeelt aan producenten van zogenaamde schone stroom, omdat die “schone stroom” zonder subsidie niet concurrerend is. Precies het soort “ondernemerschap” wat je bij lidmaten van de linkse kerk verwacht.

Het verhaal van Samsom bevat niets nieuws. Het is oude wijn in nieuwe zakken: plansocialisme gepresenteerd als nieuw elan. Voor wie er in gelooft.

Paul Verhaegh

26 REACTIES

 1. Hoe zou het toch komen dat de PvdA zo goed scoort in de peilingen ?

 2. Ze zijn toch eerlijk!

  De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.

  Ieder werkende heeft een setje op zijn schouders
  in de vorm van:

  Aow er
  Kind(eren)
  Student(en)
  Ambtena(a)r(en) (incl.politici en Eurofielen)
  Manager(s)
  Uitkeringsgerechtige (bijstand/afgekeurd/allenstaande moeder/gehandicapte/etc/)
  Asielzoeker(s)
  Pleegperso(o)n(en) in een ander land.
  Pleegkind(eren) in een ander land.

  De meeste mensen hebben met de eerste twee niet zo’n
  probleem, maar voor de overige wel.

  Als de sterke schouders het begeven, waar moeten ze dan van
  profiteren?

  Vilseledd [5] reageerde op deze reactie.

 3. “Merk allereerst de contradictie op, meteen al aan het begin. De lasten op arbeid moeten omlaag, maar niet die voor de arbeid van de directeur-grootaandeelhouders (dga’s). De arbeid van de ondernemer mag dus wél duurder worden.”

  Dat is voor jou een tegenspraak, omdat je de materie niet kent. Waarschijnlijk heb je over ‘gebruikelijk loon’ heen gelezen zonder te begrijpen, dat dit een term uit de belastingen is. Directeuren-grootaandeelhouders staan niet op de loonlijst, maar kennen zichzelf een loon toe uit het bedrijfsresultaat. Omdat de belasting op loon hoog is, willen ze dit zo laag mogelijk houden. De overheid heeft hierop geantwoord met het begrip ‘gebruikelijk loon’, waarbij het loon van vergelijkbare functies (directeuren in loondienst) maatgevend is om te voorkomen, dat alle DGA’s minimumloonverdieners worden. Kennelijk werkt dit nog niet goed.

  Hijseenberg [8] reageerde op deze reactie.

 4. @Vilseledd [4]:

  Ik denk dat Paul als belasting expert dit als geen ander weet. Een paar zinnen verder geeft hij daar ook blijk van (de 90% etc) . De contradictie zit hem in het feit dat het allebei arbeid is en je kunt niet zeggen dat lasten op arbeid omlaag moeten en dan tegelijkertijd een bepaalde soort arbeid zwaarder belasten.

  ” niet goed werken’ is subjectief. Voor Samsom betekent dat waarschijnlijk dat DGAs nog steeds teveel beloning krijgen voor het risico wat ze nemen en dus zwaarder gepakt moeten worden zodat ze het bijltje er bij neergooien en iedereen solidair arm zit te wezen met mekaar.

  Vilseledd [10] reageerde op deze reactie.

 5. “De contradictie zit hem in het feit dat het allebei arbeid is en je kunt niet zeggen dat lasten op arbeid omlaag moeten en dan tegelijkertijd een bepaalde soort arbeid zwaarder belasten.”

  Maar dat zegt Samsom ook niet. Op gewone arbeid door werknemers moet de belasting omlaag en op deze ‘arbeid’ (feitelijk de factor kapitaal) moet de belasting omhoog.

  “Voor Samsom betekent dat waarschijnlijk dat DGAs nog steeds teveel beloning krijgen voor het risico wat ze nemen en dus zwaarder gepakt moeten worden”

  Ze worden niet ‘gepakt’; ze worden belast op basis van een grondslag, in dit geval hun inkomen. De overheid kan zelf geen inkomsten genereren, dus zal ze belasting moeten heffen.

  Individualist [13] reageerde op deze reactie.
  Paul Verhaegh [14] reageerde op deze reactie.
  Hijseenberg [16] reageerde op deze reactie.
  Henri [18] reageerde op deze reactie.

 6. Succes bestraffen maar wel verwachten dat bedrijven meer mensen aannemen.

  Je kunt alleen een economisch onbenul zijn om hier logica in te zien.

  Mensen van werk voorzien is niet reden #1 van bedrijven, maar een positieve bijkomstigheid, ongeacht wat progressieven daar ook van vinden. Winst maken is reden# 1, dus als je die reden dwarsboomt, heeft men ook geen reden mensen aan te nemen.

  Maar goed, je wilt zoveel mogelijk geld melken waar het zit of je wilt het niet. Daar is waar alles in de politiek om draait. Mensen aan het werk, zoveel mogelijk belastingkoeien.

 7. @Vilseledd [9]:

  Ze worden niet ‘gepakt’; ze worden belast op basis van een grondslag, in dit geval hun inkomen.

  Ze worden bestraft op basis van hun economisch succes. Normale mensen noemen dat iemand ‘pakken’.

  De overheid kan zelf geen inkomsten genereren, dus zal ze belasting moeten heffen.

  Dieven genereren zelf hun inkomen niet, dus zullen ze moeten stelen.
  Zelfde rationalisatie.

 8. @Vilseledd [9]: Dus we zijn het er over eens dat Samsom de belastingen voor ondernemers wil verhogen? “Iets met ondernemen hebben” is bij de PvdA dus hetzelfde als iets met koeien hebben bij een melkveehouder, wil ik maar zeggen.

 9. @Vilseledd [10]: Er is er maar een in dit verhaal die geen risico neemt: Samsom zelf, want handel in groene stroom is risicoloos: prijs en omzet worden door de overheid gegarandeerd middels subsidies.

 10. @Vilseledd [9]:

  ” De overheid kan zelf geen inkomsten genereren, dus zal ze belasting moeten heffen.”

  =
  “een groepje mensen dringt ‘diensten’ op waar echt niemand vrijwillig voor wil betalen dus slaat ze aan het plunderen”

  deze stelling bewijst alleen maar dat je na al die jaren reutelen op dit forum je nog steeds denkt dat je een heerser nodig hebt.
  prima hoor, maar val mensen die hun eigen broek kunnen ophouden daar niet mee lastig. en bedankt dat je deze heersers financieel steunt zodat ze door kunnen gaan met geweld gebruiken jegens onschuldige mensen die wel productief zijn.

  Vilseledd [21] reageerde op deze reactie.

 11. @Vilseledd [9]:

  Vilseledd schreef:

  ‘Ze worden niet ‘gepakt’; ze worden belast op basis van een grondslag, in dit geval hun inkomen. De overheid kan zelf geen inkomsten genereren, dus zal ze belasting moeten heffen.”

  Als jij over straat loopt en de hoek om wil gaan en dan bedreigd wordt door een dief die je geld wilt. Zou je misschien kunnen opmerken tegen de dief dat hij geen recht heeft op het geld dat jij verdiend hebt?

  Denk je dat het een geldig argument van de dief zou zijn als hij zou zeggen dat hij anders niet het verjaardagscadeau van zijn dochter kan betalen?

  De dief vindt iemand anders zijn of haar geld afnemen een uiterst praktische oplossing. Hij is er mee geholpen en zijn dochter ook.

  Net zoals mensen er op vooruit gaan als ze gratis geld krijgen dat bij anderen is afgeperst.

  Als we echter deze beredenering volgen dan is het hek van de dam en mag alles. Zolang de geweldplegers of afpersers kunnen aantonen dat ze er op vooruit gaan is het toegestaan?

  Dat is natuurlijk uiterst subjectieve willekeur. Het kan in ieder geval geen morele basis zijn voor een vreedzame en geordende *samen*leving. Je zet op deze manier mensen tegen elkaar op.

  Daarom moeten morele principes universele principes zijn. *Niemand* mag moorden, stelen of afpersen. Elke ander voorstel is willekeur en schept een geprivileerde klasse.

  De principes van zelfeigendom en het daarvan afgeleide non-agressie principe gelden universeel. Iedereen moet het lijf en de goederen van anderen afblijven.

  Het non-agressie principe schept een moreel kader en binnen dat morele kader kunnen we naar praktische oplossingen zoeken.

  De fout van pragmatici en de sociaal democratische politici, van de SP tot de VVD, is dat ze wel kijken naar het eind resultaat en tegelijkertijd de enorme hoeveel diefstal en geweld die gebruikt worden om hun praktische doelen te bereiken compleet negeren.

  Net zoals jij doet.

  Hijseenberg [19] reageerde op deze reactie.
  Vilseledd [21] reageerde op deze reactie.

 12. Dank je Hijseenberg. Laten we hopen dat het door meer mensen gelezen werd dan degene met een hardnekkig Stockholm syndroom. 😉

 13. @Henri [18]:

  “Als jij over straat loopt en de hoek om wil gaan en dan bedreigd wordt door een dief die je geld wilt.”

  Ook voor het overeind houden van een nachtwakersstaat is er een belastingdienst nodig, dus dit probleem gaat het libertarisme nooit oplossen.

  @Hijseenberg [16]:

  “prima hoor, maar val mensen die hun eigen broek kunnen ophouden daar niet mee lastig.”

  Dat noemen we gewoon discussiëren.

  @Hijseenberg [19]:

  Ach, nou worden we sektarisch.

  Henri [23] reageerde op deze reactie.

 14. Veel succes met de ‘spannende’ discussie, waarbij iedereen het met elkaar eens is.

 15. @Vilseledd [21]:

  Vilseledd schreef:

  “Als jij over straat loopt en de hoek om wil gaan en dan bedreigd wordt door een dief die je geld wilt.”

  Ook voor het overeind houden van een nachtwakersstaat is er een belastingdienst nodig, dus dit probleem gaat het libertarisme nooit oplossen.”

  Zelfs in een situatie met een minimale staat zijn er vrijwillige manieren van financieren denkbaar.

  Een voorbeeld is als bedrijven conflicten willen oplossen door rechtspraak een bedrag voor de toegang tot de gerechtshoven laten betalen.

  Het zouden met name bedrijven en de rijkeren onder ons zijn die vaker toegang tot rechtspraak nodig zouden hebben en zij hebben ook het meeste te verliezen bij inbraak en of diefstal. Hieruit volgt dat zij sneller geneigd zouden zijn om voor enige vorm van staatsbescherming te betalen.

  Er zou zelf een verzorgingsstaat in die situatie kunnen bestaan. Zolang iedereen een opt-out mogelijkheid zou krijgen zou het vrijwillig zijn. Het is niet ideaal of perfect maar het zou beter zijn dan de huidige situatie.

  Dit zijn een aantal voorbeelden. Er zijn door libertariërs meerdere oplossingen voor dit probleem bedacht. Daar komt nog bij dat jij en ik niet kunnen weten hoe mensen hun problemen in de toekomst gaan oplossen. Dat hoeven wij ook helemaal niet te doen. Wij moeten onze eigen problemen oplossen.

  Het is dus een non sequitur om te concluderen dat er in een situatie van een minimale staat nog steeds een met geweld gehandhaafde belastingdienst nodig zou zijn.

  Enkel omdat jij geen andere oplossing ziet betekend het nog niet dat anderen geen goede oplossing zouden kunnen bedenken.

  Wat echter van belang is, is dat diefstal en geweld niet gerechtvaardigd zijn om praktische problemen op te lossen. Eerst blijven we van elkaars lijf en bezit af. En dan gaan we binnen dat kader op zoek naar praktische oplossingen.

  Voor je nu reageert met termen als ‘utopisch’ en dergelijke wil ik je er op wijzen dat de afschaffing van de slavernij of het algemeen stemrecht of gelijkheid voor de wet voor man en vrouw in 1814 door bijna iedereen ook als ‘utopisch’ gezien werd. Toch vinden we dergelijke zaken in onze tijd heel vanzelfsprekend.

  Alweer; enkel en alleen omdat jij niet ‘out of the box’ kan denken wil het nog niet zeggen dat anderen dat niet kunnen of dat deze zaken per definitie onmogelijk zouden zijn.

  Maar ik ben blij dat je toegeeft dat financiering door dwang en geweld een probleem is.

  Vilseledd [24] reageerde op deze reactie.

 16. @Henri [23]:

  “Zelfs in een situatie met een minimale staat zijn er vrijwillige manieren van financieren denkbaar.”

  Voor veel, maar niet voor alles. Aan dijkbewaking moet iedereen meebetalen, anders valt het draagvlak weg.

  “Het zouden met name bedrijven en de rijkeren onder ons zijn die vaker toegang tot rechtspraak nodig zouden hebben en zij hebben ook het meeste te verliezen bij inbraak en of diefstal.”

  Juist dat moet voorkomen worden. Iedereen moet toegang tot het recht krijgen en recht moet ook niet verengd worden tot een geldkwesties. Ook voor erezaken moet er veel meer plaats zijn.

  “Er zijn door libertariërs meerdere oplossingen voor dit probleem bedacht.”

  Allemaal luchtfietserij en nooit in de praktijk gebracht. En in landen met een grote oppervlakte krijg je er echt wel de kans voor, als je met een goed doortimmerd plan komt.

  “Enkel omdat jij geen andere oplossing ziet betekend het nog niet dat anderen geen goede oplossing zouden kunnen bedenken.”

  Dat heeft niets met mij te maken, maar dat heeft men al vastgesteld, voordat ik geboren was.

  “Voor je nu reageert met termen als ‘utopisch’ en dergelijke wil ik je er op wijzen dat de afschaffing van de slavernij of het algemeen stemrecht of gelijkheid voor de wet voor man en vrouw in 1814 door bijna iedereen ook als ‘utopisch’ gezien werd.”

  Dat is geen vergelijk. Zij schaften wetten af; jij schaft het principe zelf af. We zijn ook van bieten naar aardappelen overgestapt. Als jij had voorgesteld om in plaats van bieten maar niets meer te eten, had men je ook glazig aangekeken.

 17. Vilseledd schreef op 08-03-14 om 23:23: 24

  @Henri [23]:

  “Zelfs in een situatie met een minimale staat zijn er vrijwillige manieren van financieren denkbaar.”

  “Voor veel, maar niet voor alles. Aan dijkbewaking moet iedereen meebetalen, anders valt het draagvlak weg.”

  Zorg voor de dijken kan overgelaten worden aan genootschappen die zich op dorps, stad of provinciaal niveau organiseren. En nee, daar hoeft de staat zich niet mee te bemoeien. Dat kan uitbesteed worden aan privé partijen.

  Zo is het historisch altijd gedaan voordat de staat die activiteit monopoliseerde. En inderdaad iedereen die in dat gebied woont moet meebetalen. Dat is echter géén schending van het non-agressie principe. Want je hebt de keuze om ergens anders te gaan wonen. Er is dus een opt-out mogelijkheid.

  Alweer is het duidelijk dat je niet snapt waar je op reageert en moet ik steeds opnieuw uitleggen hoe je het agressie-principe in een nieuwe context toegepast moet worden.

  In deze tijd kunnen verzekeringsmaatschappijen een marktconforme analyse maken van de risico’s die het vlakbij zee wonen met zich meebrengen. Als verzekeringsmaatschappijen je huis op een locatie vlak bij de zee of de dijken niet willen verzekeren dan is het risico te groot en moet je je huis op een andere locatie bouwen of zelf het financiële risico dragen. Dat zal leiden tot veiligere bouwzones met minder risico’s.

  “Het zouden met name bedrijven en de rijkeren onder ons zijn die vaker toegang tot rechtspraak nodig zouden hebben en zij hebben ook het meeste te verliezen bij inbraak en of diefstal.”

  “Juist dat moet voorkomen worden. Iedereen moet toegang tot het recht krijgen en recht moet ook niet verengd worden tot een geldkwesties. Ook voor erezaken moet er veel meer plaats zijn.”

  Ik had het expliciet over contract zaken tussen bedrijven. De burger kan toegang tot het gerecht krijgen door ‘no cure, no pay’ regelingen. Iets dat je zelf ook had kunnen bedenken. Verder kan met de veiligheidssom die door de rijkeren onder ons betaald wordt veiligheid voor iedereen geboden worden.

  Maar wie weet/ De kans is groot dat er over honderd jaar een veel beter manier is om de veiligheid van de burgers te regelen. Toe de slavernij afgeschaft werd vroegen de abolitionisten zich ook niet af wie het katoen zou gaan plukken. Ze gingen uit van een moreel principe; slavernij is immoreel en daarom moet het afgeschaft worden. Is dit nu werkelijk zo moeilijk te begrijpen?

  “Er zijn door libertariërs meerdere oplossingen voor dit probleem bedacht.”

  “Allemaal luchtfietserij en nooit in de praktijk gebracht. En in landen met een grote oppervlakte krijg je er echt wel de kans voor, als je met een goed doortimmerd plan komt.”

  Dat zeiden de mensen in 1814 ook over slavernij, gelijke rechten voor mannen en vrouwen en algemeen stemrecht. Het feit dat iets nog nooit in de praktijk is gebracht is geen enkel bewijs dat het niet zou kunnen. Als dat waar was zaten we nog in de bomen en jaagde op de Afrikaanse savanne. Bij iedere nieuwe innovatie zijn er mensen geweest zoals jij. Mensen die riepen dat het niet kom omdat het nieuw was. Gelukkig hebben uitvinders en innovators daar nooit naar geluisterd.

  Alweer; enkel omdat jij het abstractie vermogen mist om het non-agressie principe in een nieuwe context toe te passen wil dat nog niet zeggen dat het niet kan. Bovendien is het wel al eerder in de praktijk gebracht zoals je met mijn voorbeeld van de dijkbewaking kunt zien.

  Het blijkt keer op keer dat iemand jou bijna aan het handje moet nemen om alles uit te leggen. Je weet bijna niets van de onderwerpen waar je mee aan komt dragen.

  “Enkel omdat jij geen andere oplossing ziet betekend het nog niet dat anderen geen goede oplossing zouden kunnen bedenken.”

  “Dat heeft niets met mij te maken, maar dat heeft men al vastgesteld, voordat ik geboren was.”

  Dat is een bewering en geen argument.

  “Voor je nu reageert met termen als ‘utopisch’ en dergelijke wil ik je er op wijzen dat de afschaffing van de slavernij of het algemeen stemrecht of gelijkheid voor de wet voor man en vrouw in 1814 door bijna iedereen ook als ‘utopisch’ gezien werd.”

  “Dat is geen vergelijk. Zij schaften wetten af; jij schaft het principe zelf af. We zijn ook van bieten naar aardappelen overgestapt. Als jij had voorgesteld om in plaats van bieten maar niets meer te eten, had men je ook glazig aangekeken.”

  En alweer blijkt dat je niet snapt wat ik en anderen je proberen uit te leggen.

  Libertariërs willen alleen die wetten afschaffen die tegen het non-agressie principe ingaan. Dat betekend nog niet dat we tegen het principe van wetgeving zijn. We willen wetgeving tegen moorden, fraude, diefstal en tal van andere problemen die gepaard gaan met agressie in stand houden.

  Waar haal je het idee vandaan dat libertariës een samenleving zonder wetten zouden willen? Dat is zelf bij de anarcho-kapitalisten en volutaristen niet zo. Bizar.

  Het libertarisme is een emancipatie beweging. Ook wij willen een aantal wetten afschaffen zodat mensen meer vrijheid krijgen. Wat je zegt klopt dus gewoon niet. En dat komt, vermoed ik, omdat je niets van het onderwerp begrijpt.

  De bezoekers van deze website moeten je al jarenlang, keer op keer, stap voor stap zo concreet mogelijk uitleggen wat ze bedoelen. Gewoon omdat je het abstractie niveau niet aan kunt. Daarom kom je ook iedere keer met zeer concreet gebonden voorbeelden en negeer je mijn uitleg van het non-agressie principe. Dat is blijkbaar te abstract voor je.

  Prima. Geeft niets, maar klim dan niet op de kansel om met je vinger te wapperen terwijl iedereen zich de hele tijd aan het inspannen is om je uit te leggen wat we bedoelen enkel en alleen omdat jij er niets, niets maar dan ook niets, van begrijpt.

  Dat is een beetje raar en eerlijk gezegd nogal pijnlijk om te moeten zien. Ik ben dan ook klaar met dit ‘debat’.

  Als ik iedere keer alle uitleg moet geven en je blijkt niet instaat te zijn om te begrijpen wat er je verteld wordt dan wordt het wel heel erg eenzijdig.

  Vilseledd [26] reageerde op deze reactie.

 18. @Henri [25]:

  “En inderdaad iedereen die in dat gebied woont moet meebetalen. Dat is echter géén schending van het non-agressie principe. Want je hebt de keuze om ergens anders te gaan wonen.”

  Precies. En als je niet vrijwillig gaat, dan staan er op een aantal potige kerels van het private Dijkwezen op je stoep, die zeggen: “We komen u verhuizen, meneer Henri.” Dergelijke systemen werken dan ook slecht met dwang, maar met draagvlak. Dan ben ik het met de meeste eens, dat draagvlak nagenoeg ontbreekt onder de huidige belastingheffing en dat de hoogte omlaag moet, maar het principe, dat niet alles aan de markt kan worden overgelaten, staat rechtovereind.

  Bovendien heb je die keuze nu ook. Wanneer je in Andorra gaat wonen, betaal je niet mee aan de dijkbewaking van eventuele Spaanse laagvlaktes of rivierdelta’s.

  “Als verzekeringsmaatschappijen je huis op een locatie vlak bij de zee of de dijken niet willen verzekeren dan is het risico te groot en moet je je huis op een andere locatie bouwen of zelf het financiële risico dragen.”

  Dit is veel te rationalistisch; voor jou is een huis kennelijk hetzelfde als een strijkplankovertrek of CV-ketel. Als het niet meer voldoet, gooi je het gewoon weg. Mensen zijn emotioneel gebonden aan hun huis en aan hun streek en verzekeringsmaatschappijen moeten zeker niet de zeggenschap krijgen over welke streken bewoond mogen worden en welke niet. Dan zul je zeggen: “Dan kies je toch een andere verzekeringsmaatschappij.” Je weet echter net zo goed als ik, dat het verzekeringswezen een oligopolie is, dus waar een klein aantal grote jongens de koek verdelen, net als binnen het bankwezen. Ook hier zorgt streng staatstoezicht ervoor, dat deze markt nog enigermate functioneert. Laten we de markt zijn gang gaan, dan ontstaat er één grote speler, die alle voorwaarden aan zijn klanten dicteert.

  ““Dat heeft niets met mij te maken, maar dat heeft men al vastgesteld, voordat ik geboren was.”

  Dat is een bewering en geen argument.”

  Het was ook niet bedoeld als argument, maar om je erop te wijzen, dat het niet uitsluitend mijn visie is.

  “Libertariërs willen alleen die wetten afschaffen die tegen het non-agressie principe ingaan.”

  Tja; ga het eens uitleggen bij Pauw en Witteman. Dan vraagt Pauw hoeveel mensen je vertegenwoordigt. 5000 blijkens de laatste verkiezingen. Dan gaat die vragen, wat je dan afgeschaft wil zien worden. Wetende, dat Jeroen pauw het niet zo op uitkeringsgerechtigden heeft, zeg jij: “De sociale zekerheid, want daarmee beroof je werkende mensen van de vrucht hunner arbeid.” Dan zal hij het toch voor dat stelsel opnemen.

  De moderne samenleving neemt nu eenmaal met zich mee, dat er niet voor iedereen plaats is op de arbeidsmarkt. We zullen op den duur de koppeling arbeid – inkomen zelfs moeten verlaten. We hebben met zijn allen één aarde en daar heeft iedereen naar evenredigheid recht op. Niet de slimme jongen, die leuk wist te speculeren, 300 km² land voor zichzelf, zoals die Chinees in IJsland, maar ieder hetzelfde. Men dient te stoppen met mensen van hun levenstoegang af te snijden, maar te beseffen, dat iedereen van de hulpbronnen gebruik mag maken (bruikleen, want je kunt niets meenemen de dood in). Energie is gratis beschikbaar, wanneer een deel van de Sahara volgezet wordt met zonnecollectoren. Stoppen met denken vanuit schaarste is de belangrijkste les voor de komende tijd.

  En de woorden van Ghandi in onze oren knopen: er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders begeerte.

  “De bezoekers van deze website moeten je al jarenlang, keer op keer, stap voor stap zo concreet mogelijk uitleggen wat ze bedoelen. Gewoon omdat je het abstractie niveau niet aan kunt.”

  Nee, bezoekers verwijzen me naar boeken, omdat die boeken ze een geheel uitgedacht concept aanbieden. Daarbij kwam ik er laatst achter, dat velen op internet geschriften delen, die ze zelf niet gelezen hebben. De bedoeling van mijn vragen is niet om het me keer op keer te laten uitleggen, maar om uit te vinden, hoe stevig verankerd de – veelal geleende – opvattingen zijn. Dat zijn ze niet, want de libertariërs, die ik hier ontmoet heb, zijn behoorlijk radicaal en fundamentalistisch en, niet dat ik daarop uit ben, maar dan verlies je. Radicaliteit veronderstelt, dat er absolute waarheden zijn en die zijn er in dit ondermaanse nu eenmaal niet. Uit een radicaal standpunt als ‘belasting is diefstal’ kan je alleen maar concluderen, dat er 0% staat moet zijn. 3% belasting is een klein bedrag, maar diefstal blijft diefstal, hoe klein ook. Dus met dergelijke radicale standpunten zetten sommigen zich klem. Een systeem, waarbij iedereen vrijwillig betaalt en geen persoon uitgezonderd inziet, dat hij daarmee het algemeen belang dient, kan op aarde niet plaatsvinden, dus in die zin merk je terecht op, dat dit utopisch is. Zelfs God dwingt je om in hem te geloven, mocht je de hemel wel zien als utopisch.

  “Als ik iedere keer alle uitleg moet geven en je blijkt niet instaat te zijn om te begrijpen wat er je verteld wordt dan wordt het wel heel erg eenzijdig.”

  Dan begrijp je het verschil tussen een (universitair) college en een debat niet. In een debat vraag ik niet zozeer om uitleg, maar toets ik de stevigheid van je opvattingen.

  Tot slot valt me op, dat wanneer ik op een tegenstrijdigheid stuit, de meesten hier stilvallen.

Comments are closed.