Hendrikus_ColijnGeschiedenis kan vervelend zijn voor machthebbers. Wellicht is dat een reden dat de levensloop van H Colijn onderbelicht blijft in de huidige geschiedenis. H Colijn was lange tijd premier van Nederland. Tijdens de jaren dertig gaf hij vorm aan een beleid met strikte bezuinigingen gecombineerd met een voorliefde voor de gouden standaard.

Vergeleken met Colijn zijn de huidige politici weinig meer dan onschuldige saaie plucheplakkende stoelverwarmers. Hij wist gedurende zijn leven een fortuin te verzamelen. En was een actieve officier in Nederlands Indie.

Herman Langeveld heeft in 1988 een eerste deel van zijn biografie geschreven. Het was bekend dat Colijn actief betrokken was bij de acties onder van Heutsz. In hoeverre hij zelf vuile handen heeft gemaakt was lange tijd onduidelijk. Het was in die tijd lastig schone handen te houden. Herman Langeveld heeft brieven van Colijn aan zijn vrouw doorgenomen. Op Wikipedia staat een aanhaling uit een dergelijke brief:

Ik heb er een vrouw gezien die, met een kind van ongeveer 1/2 jaar op den linkerarm, en een lange lans in de rechterhand op ons aanstormde. Een kogel van ons doodde moeder en kind. We mochten toen geen genade meer geven. Ik heb 9 vrouwen en 3 kinderen, die genade vroegen, op een hoop moeten zetten, en zo dood laten schieten. Het was onaangenaam werk, maar ’t kon niet anders. De soldaten regen ze met genot aan hun bajonetten. ’t Was een verschrikkelijk werk. Ik zal er maar over eindigen.

Het betrof waarschijnlijk vrouwelijke strijders die zich overgaven. De vraag is of dit te kwalificeren is als oorlogsmisdaad? Fraai is het in ieder geval niet. Iemand die betrokken was bij bloedige campagnes als op Atjeh en Lombok verkiezen tot premier betekende iemand verkiezen aan wiens handen hoogstwaarschijnlijk dit soort bloed kleefde.

Volgens de normen van deze tijd zou Colijn zich, indien deze gegevens kloppen, hebben moeten verantwoorden als oorlogsmisdadiger. Toch een leuke wetenswaardigheid nietwaar? De partij waartoe Colijn behoorde? De ARP. De ARP is een van de drie partijen welke fuseerden tot het CDA.

De volgende keer dat u een CDA politicus hoort die het over normen en waarden heeft is het wellicht een leuke gedachte om hem te wijzen op deze toch min of meer zwarte bladzijde van de Nederlandse parlementaire geschiedenis.

7 REACTIES

 1. Inderdaad betreft het hier een onderbelicht oorlogsmisdrijf.
  Ik ben in het bezit van een copie van de handgeschreven brief van Colijn waar dit instaat.
  Hijzelf zag het niet als verwerpelijk en vroeg zijn ouders de brief ook aan anderen te laten lezen.
  Men zag Indonesiers toen blijkbaar als een soort ongedierte dat gerust uitgemoord mocht worden.
  hugo van reijen

 2. Volgens de retoriek van deze tijd, zou Colijn als oorlogsmisdadiger gekwalificeerd worden, maar de babyboomplucheklevers van deze tijd kunnen zich geen voorstelling van die tijd maken en dan is het makkelijk oordelen over bijvoorbeeld Poetin, die met heel andere problemen te maken heeft dan een programmamaakster, die moeite heeft met de overgang, wat zo’n beetje het ergste is hier. Ik weet in ieder geval zeker, dat 70 jaar vrede heel slappe politici oplevert. Het systeem van je sporen verdiend hebben in een oorlog en dan een politieke functie bekleden was heel wat beter dan de meilivosjes of sharonnekes dijksma, die vanuit de collegebanken zo in de Tweede Kamer mogen plaatsnemen.

  Philosoof G&R Eigenwijs [4] reageerde op deze reactie.

 3. Een ding moet men hem nageven……..deze man heeft de gruwel van nabij beleeft.
  Zijn veronderstelde NAZAAD , het CDA ( ik heb Colijn niet op de eerste rij zien zitten , toen deze club tot stand kwam ? ) , genereerde Jan Peter Balkenende , welke ook niet vies was van een partijtje smerige , en onder valse voorwensels aangegane militaire avonturen.

  Een in omvang grotere ” daad” , dan de knaap op de werkvloer .

  Zullen wij niet op het tribunaal zien….dan Hendrik Colijn ook maar niet he!!!!!!!!!.

 4. Onbenullen en producten van de Mammoetwet menen over
  guerillastrijd te moeten oordelen. Week en verwend door de achter ons liggende jaren van overvloed menen zij recht van spreken te hebben. Voeg je bij één van de talloze guerillastrijdgroepen en
  ervaar wat je met je tegenstander doet !

 5. Colijn….de oudoom van een tante van me. Familie van de ‘koude kant’, maar ik ken de familie verder niet. Alleen het verhaal over nichtjes van haar, misschien wel dochters van Hendrik Colijn, dat was me onduidelijk, die in de kampen in Ned. Indië verplicht musiceerden voor de Jappen. Ach, wat doet dat internationalistisch denkende uitzuigersvolk daar ook…

  Maar aan de andere kant, als je daar moet dienen, verplicht, zoals een aantal ooms van me (ook ARP), dan rest niets anders dan het afvuren van een paar kogels, puur uit lijfsbehoud. Ook zij zaten liever in hun Friese dorpje aan een van de vele wijken te vissen of aan het werk op het hooiland. Maar wat doe je wanneer er een nationalistische moslima, laten we eerlijk zijn, een regelrechte ‘moeder-met-kind-zelfmoordaanslag’ op je leven uitvoert…..dan jaag je er toch een paar kogels doorheen. Dat de 9 vrouwen en 3 kinderen om genade vroegen is vreemd, want dat concept kent de Islam niet kent. Niet alleen nationalisme maar ook de Islam speelde wel degelijk een rol bij de wraakoefeningen door de inheemsen op hun ‘christelijke’ overheersers. Velen gewone soldaten die ’s nacht op wacht stonden werd op traditioneel-islamitische wijze de keel doorgesneden.

  Mijn ooms hebben nooit gesproken over wat daar allemaal gebeurd is, ook niet onder elkaar…maar een gedisciplineerd militair moet toch heel wat meegemaakt met vrouwen en kinderen die je onverwacht trachten te elimineren wil je hen met ‘plezier’ aan je bajonet rijgen.

  Voornamelijk Hollanders en Zeeuwen zijn er rijk door geworden, maar als er schuld beleden moet worden en er ‘herstel-betalingen’ moeten worden gedaan…dan zijn het altijd ‘de Nederlanders’ die er voor op moeten draaien en worden de grondstoffen die onder mijn gat worden weggezogen alleen maar duurder terwijl mijn ooms van binnen zijn verminkt…voor hen is geen erkenning, geen uitkering vanwege een posttraumatisch stress-syndroom of weet ik veel wat, geen vergoeding voor geleden leed…..terwijl de winsten van bodemschatten verdwijnt richting overzee zendende overheid, enkele Hollandse koopmansgeesten en aanslagplegers van toen…

  Wie moet wie nu eigenlijk iets kwalijk nemen….ik ben de draad kwijt door al die internationalistische hoererijen…wat een ellende, dan maar geen extensie aan mijn kruidenrekje….

Comments are closed.