Personeel_veelVergelijking de Randstad met New York waar het zelfde aantal inwoners woont .
In de Randstad  zijn ongeveer 5800 politici actief en in New York ongeveer 400 politici. *******Daarnaast zijn er in Nederland 1 miljoen ambtenaren waar een kostprijs aan salarissen aan zit van € 5 miljard .
Totaal zijn er 9800 Raadsleden en 225. 1e en 2e Kamerleden waarbij nog de Provinciale bestuurders, ook weer een prijskaartje!

Daarnaast zitten wij nog in EU waar ook een prijskaartje aan hangt, al met een te kostbare zaak en kosten per inwoner gemiddeld al gauw € 1300,–.

Hieronder is een overzicht het aantal ambtenaren in de belangrijkste publieke sectoren:
Onderwijs en Wetenschappen 422.000
Gemeenten178.000 Rijksoverheid120.000
Defensie 71.000    Politie 59.000
Universitair Medische Centra 58.000
Gemeenschappelijke regelingen 20.000
Provincies13.000 Waterschappen10.000
Rechterlijke macht3.000 Onderzoeksinstellingen2.000.

Bij de Rijksoverheid ziet de top vijf van de departementen in Den Haag er als volgt uit (afgerond op duizend).
Justitie 40.000
Financiën34.000
Verkeer en Waterstaat 12.000
Landbouw (LNV)8.000 Volksgezondheid (VWS) 4.000

Daarnaast ontvangen de gemeenten van het Rijk circa 16,9 miljard euro per jaar uit het gemeentefonds en provincies ongeveer 1,1 miljard euro.
Ook de rentelasten op de staatsschuld zijn bij deze post inbegrepen.

 Hierbij horen:

inkomsten per Jaar overheid              249.1

Indirecte belastingen (subtotaal)          74,1

Omzetbelasting                                        44.1

Accijnzen                                                    11,7

Overdrachts- en assurantiebelasting       3,4

Belastingen op een milieugrondslag        4,7

Belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM)   1,1

Motorrijtuigenbelasting                                                          3,8

Invoerrechten                                                                           2,4

Bankbelasting (inclusief resolutieheffing 2014)                1,5

Verhuurderheffing                                  1,2

Overig                                                         0,3

Directe belastingen (subtotaal)           62,8

Loon- en inkomensbelasting                45,3

Vennootschapsbelasting                      12,9

Dividendbelasting                                   2,4

Schenk- en erfbelasting                         1,6

Overig                                                        0,6

Premies volksverzekeringen               44.7

Premies werknemersverzekeringen  55.6

Gasbaten                                               11,9

 

Als u nu nog meer cijfers wilt:

Download “Begrotingsafspraken 2014”

PDF document | 15 pagina’s | 126 kB

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-10-2013

Zie ook
Belastingplan 2014

Miljoenennota en rijksbegroting

Overheidsfinanciën

Prinsjesdag  

Ingezonden door Reiny

5 REACTIES

 1. 9800 raadsleden die nederland naar de knoppen helpt. Beter kunnen we het niet maken…….

 2. Laten we beginnen met de 1e en 2e kamer af te schaffen, dat scheelt zowel bakken met geld als toenemende irritatie plus de geluidsoverlast van hooivorken die geslepen worden. Er blijven genoeg bestuurslagen over – provinciale staten, gemeenten, deelgemeenten – om de almachige wil van de EU aan het gepeupel op te leggen.

  En ook hebben we nog een miljoen ambtenaren die aan de door EU en politici ontstane chaos hun inkomen danken en er ijverig aan toe voegen; degeen die weigert mee te werken is een bedreiging voor de EU-ambtenarendeelstaat en zal desnoods het leven onmogelijk worden gemaakt dus de continuïteit is verzekerd.

  Stemmen wordt dan ook overbodig, dat scheelt ook weer een hoop gedoe. Er zijn ruim voldoende Biebers op de wereld om de gaten in de ‘nieuws’voorzieningen op te vullen bij gebrek aan kakelende twitterkippen. Oh ja, die raadsleden kunnen dan ook wel weg. Zowat iedereen in het bezit van 1 arm kan er met een hamer stukken doorheen jassen. Een manager volstaat.

  Voor de vorm kunnen nog wat Europese verkiezingen worden gehouden, maar alleen met behulp van computers natuurlijk.

 3. 1 miljoen ambtenaren kosten ongeveer 50 a 55 miljard per jaar. Het gemiddelde loon ligt op 50.000 tot 55.000 euro.
  Dat de overheid duur is, zijn burgers zelf schuld. Zolang de burger vindt dat de particuliere sector niet te vertrouwen is, blijft de publieke sector het enige alternatief. Andere smaken zijn er niet. Tja, en de politici houden zich ook vast aan de overheid, tenslotte het makkelijk geld verdienen.

  Seneca [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Hart [3]: De burger moet zijn mond houden, braaf stemmen en belasting betalen in dit steeds rigider wordende systeem. MS media meldt hem wat hij moet denken en vinden. Naast bewustwording (en dat gaat steeds sneller) keert uiteindelijk de wal het schip. Nederland is hard op weg een failliete bureaucratie te worden. Politici en ambtenaren veranderen niet. Er komt een alternatief dat de huidige structuur wegdrukt en/of het huidige systeem implodeert.

 5. Volgens mij zijn er 12 politieke partijen in NL. Dus eigenlijk wel normaal dat nederland zo verdeeld is. Een ieder zijn eigen partij en de Koningin toen (kerst 2012) maar praten over samenhorigheid… Nederland kan nooit meer samenhorig worden, de verschillen zijn te groot en de gedachten teveel veranderd. Eigenlijk bestaat de NEDERLANDER niet meer, tis allemaal een mengelmoesje.. oh en ja, ik ben ook zo’n halve allochtoon, net als ons Geert.

Comments are closed.