ZORGEN_maken1Ik heb de tweede wereld oorlog meegemaakt en weet wat dat betekent. Voor de kinderen, ongeacht hun situatie in die periode, was het een last die ze hun hele leven mee moesten dragen. Wij zijn vaak vergeten dat Rusland ook bijgedragen heeft aan onze vrijheid. Als vrij zelfstandige ondernemer is mijn vrijheid mij dierbaar, en ik maak mij zorgen over de huidige situatie in het Oosten.

 

Maar ook de macht die de EU, in overleg met onze politici, tot zich getrokken heeft, daar ben ik niet gelukkig mee.
Het uitdagen van Rusland met het schip van de milieuorganisaties is een begin geweest, daarna  komen mensenrechten, homo-organisaties ook nog even onze goede relatie met Rusland belasten.

Dat zijn interne aangelegenheden die de mensen in dat land zelf moeten oplossen. Ook toen Oekraïne intern onenigheid kreeg stond EU, en enkele Nederlandse bestuurders, vooraan om de oppositie te steunen, en dan kan je verwachten dat Rusland zich er ook in gaat mengen. Rusland heeft evenveel rechten als andere landen of EU om dat te doen.

Met de inmengingen van de EU politici is de situatie verergerd en ik maak mij zorgen of dat niet uit de hand kan lopen en wij weer in een oorlog betrokken raken.

Ingezonden door Reiny

42 REACTIES

 1. @Mens zonder naam [29]: Geld staat voor een van de beste en meeste vooruitstrevende uitvindingen van de menselijke maatschappij. Zonder geld kom je nergens als maatschappij, want dan wordt ruilen de norm en komt er amper groei omdat ruilhandel nu eenmaal veel obstakels met zich mee brengt. Je moet altijd iets dat je al bezit inruilen voor iets anders, terwijl je alle twee de dingen misschien wel wil hebben, maar dat dus niet kan. Geld is daar om al die obstakels weg te nemen, doordat iedereen geld wil hebben kun je het voor alles inruilen, zo kan iedereen veel sneller de middelen(kapitaal)krijgen die ze nodig hebben en groeit de economie hier veel harder door en heb je veel snellere vooruitgang in technologie en dergelijke, en hierdoor is er ook veel meer vooruitgang in de menselijke maatschappij en het menselijk bestaan.

  Vrije Vogel [35] reageerde op deze reactie.

 2. @Vrije Vogel [34]: Als het geldsysteem een goudstandaard heeft, en het bankwezen in de vrije markt blijft zonder regerings-interventie, is er niks aan de hand en kan elk persoon een bank beginnen. Stel je voor, in plaats van 6 mega banken wereldwijd… zullen er misschien wel 5 miljard kleine banken zijn wereldwijd. Families die hun eigen banken beginnen en hun geld daarin stoppen en elkaar helpen om kleine bedrijven etc… op te zetten. Mensen die hun eigen munten(valuta)op zetten, naast een nationale munt(al kan daar wellicht ook zonder)onder de voorwaarde dat elke munt een goudstandaard moet hebben. Dan zullen mensen goud stoppen in die munten die het het beste doen, en hun goud weghalen uit die munten die het slechter doen.Dan pas heb je echte vrijheid.

  Mens zonder naam [36] reageerde op deze reactie.
  Hadjememaar [38] reageerde op deze reactie.

 3. @Vrije Vogel [35]:

  Klinkt goed, maar denk nu eens geld en goud weg en stap eens in de wereld zonder geld naar een wereld waarbij wij allen een taak vervullen om dienstbaar te zijn aan de gehele maatschappij. Geen socialistische of ander idioot systeem, maar puur op basis van dienst en wederdienst. Misschien ben ik een dromer of fantast, maar ergens moet er toch een oplossing zijn waarbij geld of andere dode middelen geen enkele waarde kennen, maar waar we puur en alleen maar werken om te leven in vrede en met een goed gevulde buik en een snorrende kachel waar we gezellig met elkaar om de tafel kunnen zitten zonder de stekende pijn te voelen van geld in welk opzicht dan ook. Ergens moet er iets zijn waarmee we verder kunnen en zelfs beter presteren dan nu. Geen bank, geen macht, geen leider, maar een wereldbevolking die samenwerkt aan de vooruitgang en zich niet langer laat beperken door geld of een macht die vertelt hoe en waar we hebben te leven. Zelf bepalen wie we zijn, zelf bepalen wat we willen zijn en aansluiting zoeken op de manier de het beste past bij ieder individu. Zonder dwang of plicht, maar uit vrije wil en met eigen inzicht een onderdeel worden van een groter geheel zonder geld. Zou het mogelijk zijn?

  Nu slaan we elkaar de hersens in voor geld, verneuken we elkaar voor geld, storten mensen zich in de meest zieke avonturen voor geld. Zou een mens niet gezonder en rustiger leven zonder geld-systeem?

  • “Nu slaan we elkaar de hersens in voor geld, verneuken we elkaar voor geld, storten mensen zich in de meest zieke avonturen voor geld. Zou een mens niet gezonder en rustiger leven zonder geld-systeem?”

   Yes!

   Vrede, Zé.

 4. @Vrije Vogel [35]:

  Families?Die leer je het beste kennen als er een erfenis te verdelen valt.

  Verder:

  Het slijk van de negotie brengt meer op,dan de noeste arbeid van de werkman.

 5. Misschien pakt het wel anders uit. Krim voortaan na referendum bij Rusland. Nadat eerdere marionettenregering onder Julia Timoshenko democratisch weggestemd werd zullen de Oekraieners de nieuwe campingregering wederom zat worden en weer voor Rusland stemmen. Vervolgens wat van Oekraine overbleef weer buiten invloedssfeer van EU en Oekraïne zonder Krim. In dat geval zou Putin “gewonnen” hebben en zijn wij 11 miljard armer, maar gezien de royale inkomens van de Europarlementariërs….

 6. Ook zullen wij er rekening mee moeten houden dat als wij Rusland in armoede brengen dit ernstige gevolgen kan hebben, want bij armoede, zoals voor de tweede wereld oorlog in duitsland, daar uit onmacht oorlogen kunnen ontstaan.

 7. Men haalt er van alles bij, maar kijk even naar de vraag van De Krim om steun van Rusland om de rust te bewaren. Komt dat misschien ook doordat EU de oppositie in dat Oekraïne steunde, niet iedereen wilde bij EU, en zo zijn er meer Nederlanders die niet bij EU wilden maar moesten. Ook zijn er landen die niet bij EU willen maar door de gulle hand van EU verleid worden. Is er dan geen vrije keuze meer voor de gewone bevolking als bestuurders zonder de inwoners te raadplegen afspraken maken? Zo gaat alle vrijheid onderdrukt worden.

  Hadjememaar [42] reageerde op deze reactie.

 8. @reiny [41]:

  Het adviesgevend referendum destijds was duidelijk genoeg,2/3 was tegen een Europese grondwet,alleen de marionet van Wall-street Balkenende gooide de uitslag in de prullenbak,daarbij plotseling internationale verdragen naar boven halende,waaraan de Nederlandse Grondwet ondergeschikt zou zijn,echter gemakshalve “vergetende”,dat ook voor het ondergeschikt maken van de nationale grondwet aan internationale verdragen toestemming van de bevolking nodig was geweest,welke nooit gevaagd is.NSB leider Anton Mussert is destijds op grond van het overhevelen van de soevereiniteit van Nederland aan een vreemde macht ter dood veroordeeld.

  Daarenboven erkent het UNO handvest het zelfbeschikkingsrecht van een bevolking.

  Derhalve is het moeilijk vol te houden,dat Nederland een democratische rechtsorde heeft.Er is gewoon een dictatuur van corrupte politici,die kennelijk van mening zijn,dat de bevolking eigenlijk onder curatele staat.

Comments are closed.