foto 2

Ik heb nog nooit iemand ontmoet die kon uitleggen WAT er nu veranderd was door zijn stem uit te brengen.
Om tot objectieve verslagen en conclusies te komen, stellen we uw eventueel antwoord graag op prijs.

11 REACTIES

 1. Er verandert niets, omdat de feitelijke heersers van het systeem – een groepje krankzinnig rijke bankiers, investeerders, monopolisten etc – hun wensen linksom of rechtsom aan mensen opleggen. Die met iedere pas in die wals een vrijheidsgraad verliezen, linksom, rechtsom, eroverheen, ertussendoor of er onderdoor.

  Deze steeds weerkerende cirkelgang van machtsmisbruik is niet de fout van dit specifieke hele kleine groepje top-roofdieren. Zij maken er slechts gebruik van. Het probleem is m.i gelegen in het feit dat mensen zichzelf niet identificeren als (deels) roofdier en dus met allerlei excuses, smoesjes en vergoelijkingen betreffende hun eigen roofdiergedrag aan komen.

  Waarbij zij niet in de gaten hebben of willen erkennen dat er altijd iemand is die hen in roofdier-slimmigheid overtroeft, en de toppers in die klasse zijn vrijwel allemaal psychopaten/sociopaten/criminelen, die hun menselijkheid ver achter zich hebben gelaten terwille van de kick van de jacht. En dat is een bewuste keus van ieder van hen.

  Dit kleine groepje ‘bankiers’ is slechts de zoveelste manifestatie van de groep top-predatoren. In het verleden hebben zij vele namen gehad, maar je hoeft ze niet allemaal aaneen te rijgen met termen als ‘illuminatie’ en ‘satanisten’ om de groep te benoemen. Deze roofdieren jagen op alles waar zij een kick van krijgen, met name op sex en geld, inclusief kinderen. Oorlogje spelen is ook een van hun favoriete tijdverdrijven.

  Zolang de mensheid zijn eigen aard niet begrijpt of wil erkennen zal deze ploeg toproofdieren overheersen. In feite zijn het topcriminelen want hun kicks zijn niet ‘wettig’ en bepaald ongezond voor de groep waarover zij heersen. De maatschappij kan niet overleven binnen een dergelijk kannabilistisch systeem bij gebrek aan vrijheden en rechten. De EU als organisatie is ook een treffend voorbeeld van zo’n heersend ziek systeem.

  Daarmee is ook de huidige fanatieke zoektocht naar het ‘hogere’, god, aliens, spiritualiteit etc, verklaard. Dat is een uiting van overlevingsinstinct, een poging om het roofdier-patroon te doorbreken en er boven uit te stijgen in groepsverband, ter verzachting en genezing van de pijnlijke wonden die opgelopen worden in de strijd. Een verdediging.

  Pas als dit besef voldoende doordringt kan de mensheid zich wapenen tegen deze zwakte, dit gebrek, waardoor immens veel energie en creativiteit verloren gaat. Maar tot het zover is zijn wij mensen roofdieren met een bovenmatige hoeveelheid hersenen, die meestal uitsluitend ingezet worden ten behoeve van bevrediging van het roofdieren-instinct. Bloedlink.

  Long Danger [6] reageerde op deze reactie.

 2. @Hub Jongen [2]:
  Nooit ge dacht maar toch gekregen.
  Wel slim of slinks ?

  We zijn 88 miljoen Eur. armer het is misschien een leuke bezigheid om met de mensen die hier af en toe hun woordje doen eens uit te zoeken waar aan dat geld is besteed.

  De kracht van mogelijkheden ligt inde variatie van mensen die
  vrijspreker bezoeken.
  En in de wil naar ik aanneem, om klaarheid te willen verkrijgen!!!!

  Er is 88 miljoen in geld vrijgekomen, WAAROM en WAAR IS HET NAARTOE.

  Dat is het raadsel, kunnen wij dit boven tafel brengen.
  Niet dat we het zullen kunnen verdelen, maar misschien
  bieden ze een afkoopsom als we corrupt willen zijn.
  Een donatie aan de club kas, uit eindelijk brengt zo een
  actie eensgezintzamenwerken tot stand.

  Ik ben benieuwd!

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 3. De af handeling van de mislukte treinen heeft 88 miljoen verlies op geleverd, voor Nederland.
  Dus is er tov. de betaling 88 miljoen naar een andere bestemming gegaan.
  Via de ontvanger van het totaal bedrag.
  Wat is de reden en waar is het geld nu heen.
  Af gezien van wie verantwoordelijk is voor deze handelingen.

 4. @Ness [1]:

  Ik probeer je heel interessante reactie te begrijpen, maar ergens kom ik er -nog- niet helemaal uit.

  De moeilijkheid zit ‘m erin dat 90 procent van de mens nog niet kan begrijpen of er nog geen woord voor wil hebben dat degene die ons dicteren en sturen door en door verrotte geesten zijn. Het is volgens mij ook om -in luxe- te overleven heel simpel mee te gaan in de vaart der simpele/onderdanige volkeren en je aansluiten bij de groep die de macht heeft (verdeelt/neemt en heerst). De overige 10 procent is te verdelen in een psychopathische helft die redelijk hoog tot absoluut hoog zit in de piramide waarbij moord en doodslag een vereist onderdeel is om de macht te behouden of uit te breiden. De andere 5 procent zit ergens verweven tussen de slaven en de gevestigde macht of hebben reeds afscheid genomen en staan langs de zijlijn. Deze 5 procent probeert de massa wakker te schudden, probeert de massa iets bij te brengen, maar dit is en zal weggegooide energie zijn en blijven zolang 90 procent niet is geïnteresseerd, niet leert, niet wil denken buiten geconditioneerde kaders.

  Long Danger [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Long Danger [7]: Ik ben geen fan van Ron Paul, op principiële gronden. Men moet politiek nimmer mengen met religie. Religie is m.i het verdedigingsmiddel van mensen die in een ontkenningsfase zitten. Zij ontkennen de wortels van hun eigen gedrag maar bestrijden hetzelfde gedrag in anderen, en dat schiet gewoon niet op. Zij verdedigen zich door een of andere dwingende moraal te propaganderen, die uiteraard snel wordt ‘aangepast’ zodat ze misbruikt kan worden.

  Mensen willen het gewoon niet begrijpen, Long Danger. Men wordt echt liever belazerd. Zeker voor intellectuelen geldt dat zij zich eenvoudigweg niet kunnen voorstellen dat zij bij de neus genomen worden. Datzelfde geldt voor pseudo intellectuelen als Mark R en hele ritsen PvdA losers. Markje snapt niet wat fractioneel reserve bankieren is. Toch is hij premier. Want de bankiers zien wel wat in zo’n Judas-geit. http://en.wikipedia.org/wiki/Judas_goat

  En dan heb je de grote groep ‘lieve’ mensen, die omdat zij begiftigd zijn met gezond verstand en zelfreflectie, zich niet kunnen voorstellen dat anderen zich zo te buiten zouden kunnen gaan. Maar hoe groter de geest, des te groter het beest. Deze ploeg criminelen is echt niet dom. Hun leugens zijn gewoon te groot om te bevatten.

  De percentages zijn eigenlijk allang duidelijk. Het is 0,1 tegen 99,9%. De groep criminelen is bijzonder klein op het totaal. Maar hun effect is zowat omgekeerd evenredig. Zij veroorzaken pakweg 80% van de ellende die heerst. Massaslachtingen zijn helemaal toppie. Oorlog, heet dat.

  Long Danger [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Ness [8]:

  Leerzame reactie, vind vooral de link erg goed. Dacht werkelijk even aan RP fan. Was/is RP politiek en religieus geëngageerd?

  Overigens denk ik dat Rutte en PvdA consorten en vele andere aanverwante aanhangselen wereldwijd heel goed weten dat ze in en vooral voor dit korte bestaan hebben gekozen voor het totaal rotte en zelfs de verkoop van hun ziel daaraan hebben verbonden. Ze maken de keus en doen alsof dit leven het enige leven is (los van iedere religie, zal dit niet het enige achterlijke leven zijn, is mij overtuiging) en denkt men helemaal niets of nooit iets te moeten verantwoorden, ook niet tegenover komende generaties.

  Kan me ook daarom niet verplaatsen in de geest van dergelijke mensen die zich eigenlijk heel simpel laten gebruiken als marionetten en waarbij straatprostituees vergeleken nog Florence Nightingale zijn.

  Ness [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Long Danger [9]: Ik betwijfel of politici ‘het’ begrijpen of ten volle doorzien. Dan zouden ze afstand moeten nemen van het hele politieke gebeuren, hun ragfijne steekspelletje, waarmee zij denken hun gelijken in zeer brede maatschappelijk zin te imponeren. Die vervolgens in schaterlachen uitbarsten of op zoek gaan naar een geschikte hooivork. En dat doet zeer, dat kwetst.

  “Het” hier is het bord voor de kop dat ieder van ons meedraagt. Een slimme manipulator kan dat bord zodanig uitvergroten dat het het ganse blikveld van de politicus beslaat. Een politicus wordt gewoonlijk zowel omringd als belaagd door een heel leger van die manipulatoren. Ze hebben eigenlijk geen schijn van kans. Ik denk dus niet dat het opzet is of kwade wil. Het is emergent fout gedrag (gebrekkige zelfreflectie) dat bankiers heel goed uitkomt.

  Ron Paul is een geweldig charismatische persoonlijkheid, en zuiver tot op de draad. Maar hij is tevens overtuigd christen, en zet zich in voor het behoud van christelijke waarden. Sommige van die waarden kan ik als pragmaticus, vrouw en atheist niet onderschrijven, vandaar. Overigens heeft hij gewoonlijk voor zeg 95% domweg gelijk. Hij blinkt uit in gezond verstand 🙂

 8. Denk je werkelijk dat politici niet zien wat ze aanrichten of voor wie ze werken of door wie ze worden gestuurd? Als je het internet afstruint en je gebruikt je kennis en vooral je gevoel voor zaken, dan moet je toch weten en begrijpen dat je de wereld niet dient doch stukje bij beetje naar de gallemiezen helpt, zelfs een kind kan tegenwoordig begrijpen door wie de wereld wordt gestuurd en waarom, maar vooral wat de uitkomst zal zijn.

  Moeten we clementie hebben voor politici, hoewel ik weet dat politici enkel en alleen marionetten zijn. Maar net als de kampbeul of soldaat die zich kan beroepen op zijn plicht zo kan een politicus zich ook beroepen op zijn plicht, maar wordt vergeten dat deze mensen/moordenaars een keus kunnen maken en vergeet men al te makkelijk dat ze als symptoom een onderdeel zijn van een ziekte. Symptoombestrijding als onderdeel van de totale uitroeiing van de onderliggende ziekte is een begin van genezing. Ook de kleinere chronische kwalen zijn schadelijk.

Comments are closed.