HALLOWELLPrivacyschending en pure diefstal door de overheid, die zelf niet goed functioneert maar wél het grootste deel van je salaris in beslag neemt. *****Dat geld wordt met dwang weggehaald bij mensen die niks misdaan hebben, en op een tranentrekkende manier weer uitgegeven. Alsof de mensen zelf hun keuzes niet kunnen maken!

 

Daarnaast heffen zij accijnzen op juist die dingen die wíj leuk vinden, en dat wordt vervolgens allemaal aan klaplopers uitgedeeld alsof het snoep is.

De staatsruif is inmiddels één grote pinautomaat. En deze automaat wordt dag en nacht bijgevuld door de belastingslaaf, die op zijn beurt steeds meer uitgewrongen wordt de fiscus.

De belastingen moeten daarom fors omlaag.

Ingezonden door Reiny.
___________________________
Red: Staan we achter. Maar de echte oplossing is dingen bij de overheid weghalen en overlaten aan de burgers.
Zodat iedereen zelf mag bepalen waar hij/zij het zelfverdiende geld aan uitgeeft!!

12 REACTIES

 1. De overheid zal (dus) fors moeten krimpen; dingen weghalen alleen is niet voldoende. De gigantische overhead moet van het kind met het waterhoofd af m.i.

 2. **Privacy ?? Wat is dat ??? **
  – De voordeur op slot
  – Gordijnen dicht
  – WC deur op slot
  – Slaapkamerdeur dicht tijdens indoorsport
  – Pincode afschermen
  – Bankpassen in de kluis
  – Stembiljet annoniem in de stembus

  Romee [3] reageerde op deze reactie.

 3. Als je kijkt wat een mens in feite nodig is om te leven zie je ook dat 80 procent van de mensheid bezig is met totale onzin, onzin die goed voor de economie is, die goed is om dit hele zieke theater overeind te houden. Zodra we zouden doen wat hoofdzakelijk nodig is om leuk en goed te leven zouden de machtigen, de elite en andere aanverwante psychopaten nergens meer blijven, dan zouden ze allemaal kapot gaan. Daarom moeten er ook regels en wetten bedacht worden om dit hele circus overeind te houden. Daarom moeten de zwakke schakels in de economie eruit, ouderen dood, spaarders moeten geld uitgeven eventueel onder dwang en mogen dan dood en de rest van de slaven moeten doorgaan zoals nu bevolen wordt door nazi EU en de nazi VS. Dit alles is een satanische -NEERWAARTSE- spiraal waarin we gevangen worden gehouden.

  Eigenlijk zou je geld en het heel systeem daaromheen moeten afschaffen, de politici en de elite opsluiten en de macht geven aan het volk en aan weldenkende en gezonde geesten om een andere duurzame wereld te scheppen met gratis wonen en energie waar een mens niet werkt of werkloos is of beult en slaaf(s) is maar LEEFT en niet wordt geleefd!

  Individualist [7] reageerde op deze reactie.

 4. Schaf geld en het systeem daaromheen af en laat er een wereld komen waarin we elkaar bijstaan, elkaar helpen en elkaar zo helpen dat elk mens er beter van wordt, ook jezelf. Geven is nemen en nemen is geven. Niks (nationaal) socialisme, niks communisme, niks religie, niks wat groepen kan sturen naar links of rechts of isoleert, maar het individu in samenzijn met de gehele maatschappij en de maatschappij in samenzijn met het individu. Geen big brother, geen moord voor macht of geld, geen macht over meer macht. Geen land tegen land, geen dreigingen meer, geen geweld of oorlog. Een wereld waarin iedere individu dat mag zijn wat hij of zij is en dat kan zijn wat hij of zij wil. Geen dwang, geen zorgen, geen kou, geen honger of dorst. Leef en laten leven! Dat kan zodra het satanische geld, het slijk der aarde wordt opgeheven. Geen goud, geen zilver, geen systeem van afdwingen met middelen, maar zijn wat een mens kan zijn, zichzelf zonder enige macht over wat of wie dan ook maar.

 5. Ziekmakend alles wat met politiek heeft te maken, marionetten en omhooggevallen ambtenaren die als stromannen fungeren, dat zijn onze grote leiders. Hier een nooit gekozen natte dweil met een vooruitgeschoven couppleger. En dan hebben ze ook nog een grote muil over de Russen.

  http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_internationaal/EU_en_Oekraine_tekenen_deel_associatie.9480443-3141.art?ckc=1

  Leuk, de VS schudt graag handen met toekomstige onderdanen… http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rice_-_Yatsenyuk_2007_09_23_ukraine_600.jpg

 6. @Long Danger [4]:

  Eigenlijk zou je geld en het heel systeem daaromheen moeten afschaffen

  Door de overheid gereguleerd fiatgeld afschaffen is prima. En het mercantilistische systeem daarom heen ook.
  Geld als geheel afschaffen is onzinnig. Het is namelijk niet meer dan een middel om onderlinge uitwisselingen van producten en diensten makkelijker te maken. Dat is iets wat je in iedere standaardles economie kunt leren. Komen we later op terug.

  de politici en de elite opsluiten en de macht geven aan het volk

  Wat is dit toch met MACHT?
  NIEMAND hoort (als collectief) macht te hebben. Als iemand macht heeft, kan dat alleen betekenen dat die macht over iemand anders wordt uitgeoefend. “Het volk” hoort net zo min macht te hebben als politici. De enigen die macht horen te hebben zijn individuen, en dan alleen over hun eigen leven.

  en aan weldenkende en gezonde geesten om een andere duurzame wereld te scheppen met gratis wonen en energie

  Yup. Want de middelen om huizen te bouwen, te onderhouden, van energie te voorzien (die ook geschept moet worden met centrales e.d. die weer gebouwd moeten worden), van schoon water te voorzien en dergelijke kosten allemaal geen geld.
  Houdt toch op met die utopische fabeltjes over “gratis” dingen. Dat zijn alleen maar communistische dromen. Gratis bestaat niet. Iets dat geproduceerd moet worden kost tijd, energie en geld (of dit zich nu uitdrukt in papier, edele metalen of uitruilproducten)

  waar een mens niet werkt of werkloos is of beult en slaaf(s) is maar LEEFT en niet wordt geleefd!

  Noem eens een tijd in de menselijke geschiedenis dat de mens niet heeft gewerkt maar slechts heeft geleefd.

  Een mens moet dingen hebben als eten, drinken, onderdak, kleding, producten die het leven draaglijk maken en ga zo maar door.
  Deze dingen moeten geproduceerd worden, gerepareerd worden, onderhouden worden, vervangen worden, en ga zo maar door.
  Er zullen mensen moeten zijn die die dingen doen. Deze dingen doen noemen we WERK (ander woord voor arbeid). Ook een simpele term in de economie.
  Als ieder mens de verantwoordelijkheid neemt om ALLE zaken die hij nodig heeft zelf te produceren, repareren, vervangen, onderhouden, en ALLE vakken te leren die benodigd zijn (zoals om o.a. zijn eigen gebit te kunnen onderhouden, zijn eigen ziektes te kunnen oplossen etc), leg mij dan eens uit hoeveel minuten er in de dag overblijven om te “leven”?

  Dat is waarom werk niet alleen te vermijden is maar normaal is. Je geeft invulling aan het leven door middel van producten en diensten die je nodig hebt maar waarvoor ARBEID verricht moet worden.

  Dat is waarom geld ook normaal is, omdat iedereen zich dan kan specialiseren op een specifieke taak zodat ze niet ALLES hoeven te kunnen en weten, en waarbij ze dan geld kunnen gebruiken als ruilmiddel, in plaats van iemand te zoeken om je vissen aan te nemen in ruil voor hun bananen; zodat je iemand kunt zoeken die bananen wil en jou schoenen geeft, zodat je iemand kan vinden die schoenen wil, zodat hij jou het bankstel kan geven waarnaar je van begin af aan zocht.

  Geld zorgt ervoor dat je direct kan stappen naar de man met het bankstel, en daarmee veel tijd en energie bespaart.
  Deze simpele functie van geld zijn heel veel mensen vergeten dankzij de rol die het is gaan spelen in de huidige corrupte, door politiek verpeste samenleving.

 7. Het zou mooi zijn. Nee sterker nog, het zou een vereiste moeten zijn (in de vrijwillige zin) voor libertariers om enige basiskennis van economie op te doen.

  Zodat ze niet alleen weten waarom, en hoe, de economie gecorrumpeerd wordt door overheden.
  Maar ook dat een economie (en GELD) belangrijk is, blijft, en onvermijdelijk is in een vrije samenleving.

  Dat een overheid arbeid voor zijn eigen karretje spant betekent niet dat arbeid ophoudt te bestaan zonder overheid, en datzelfde geldt voor marktdenken en geld.

  Long Danger [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Individualist [8]:

  Geld afschaffen, omdat geld uiteindelijk altijd zal leiden tot corruptie en zal zorgen dat er weer een onevenredige verdeling en beloning zal zijn en waarbij degene die het bezit nooit baas zal zijn zolang er een elitaire macht degene is de bepaald hoe de economie dient te draaien en mag bezitten wat men bezit. Weg met de corrupte leiders en psychopaten en weg met de gedachte van slaafsheid.

  Macht is nu voorbehouden aan een selecte groep. Macht dient te liggen bij de totale gemeenschap en het volk die juist niet de baas is over het individu. Als vanzelfsprekend is niemand baas over het individu, maar is ieder mens dat als vanzelfsprekend over zijn eigen leven.

  Gratis, omdat geld als middel is afgeschaft en men een geheel ander leven zal hebben waarbij geld geen rol meer speelt. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan moet op dat moment nog verder worden uitgewerkt, maar gratis is gratis en zal hooguit in arbeid, energie en inbreng kunnen worden uitgedrukt.

  Duidelijk dat men nog niet doorheeft dat de huidige maatschappij en de wereld die de mens in heel zijn bestaan heeft gekend totaal gaat veranderen. Niets zal meer zijn zoals het ooit is geweest, de gehele wereld zal een metamorfose, bijna apocalyptische transformatie ondergaan die zijn weerga niet kent en zal er voor zorgen dat productie en arbeid totaal andere benamingen krijgt. Productie wordt dan bijv. creëren en toevoegen en arbeid zal dan bijv. expressieve verrichtingen en dienstbare opbouw o.i.d. heten.

  Libertariers zouden helemaal niets meer kunnen of hoeven leren, doch alleen nog maar duidelijk maken dat we aan het einde zijn van de oude wereld en dat we in een bezeten wereld leven waarin wij geconditioneerd meedraaien, gevangen zitten in doctrines en en nog vastzitten in het geloof dat de huidige wereld morgen nog precies zo zou zijn. De wereld van morgen zal niet meer zijn zoals de wereld en economie van vandaag. De wereld van morgen is omdenken, anders denken, vrij denken en vooral vrij zijn.

  Individualist [11] reageerde op deze reactie.
  Individualist [12] reageerde op deze reactie.

 9. Wat een slecht artikel. Geen aanleiding, geen voorbeelden, een zwakke conclusie.

 10. @Long Danger [9]:

  Je hebt geen enkele poging gedaan mijn argumenten te ontkrachten en bent gewoon vervallen in dezelfde realiteits-ontkennende wensdenken. Misschien heb je niet eens de moeite genomen mijn reactie te lezen.

  Lijkt mij een typisch voorbeeld van iemand die niet in staat is de realiteit in acht te nemen als hij denkt aan de toekomst. Verspilde moeite dus.

  Hoe dat precies in zijn werk zal gaan moet op dat moment nog verder worden uitgewerkt

  Andere woorden voor: “Ik kraam onzin uit en je moet van mij maar niet verwachten dat ik een poging doe het met logische argumenten te onderbouwen.”

  Met die mentaliteit hoef je dus ook niet verder na te denken over de logische argumenten die anderen aanvoeren om aan te tonen dat wat jij beweert nergens op slaat.

 11. @Long Danger [9]:

  Macht is nu voorbehouden aan een selecte groep. Macht dient te liggen bij de totale gemeenschap en het volk die juist niet de baas is over het individu.

  Als macht ligt bij de “totale gemeenschap en het volk” kan dit slechts betekenen dat zij macht hebben OVER het individu.

  Voorts bestaat de “totale gemeenschap en het volk” niet. Dit zijn slechts abstracte concepten om een verzameling individuen aan te geven. Als individuen alleen de macht hebben over hun eigen individuele leven, is het concept “macht” de facto betekenisloos geworden.

  Ook in de zin van wat “het volk” wil doen om problemen op te lossen slaat het abstracte concept “het volk” nergens op. Want verschillende individuen hebben verschillen voorkeuren en ideeën. Ik hoef alleen al mezelf als voorbeeld te noemen van iemand die met jouw “ideale samenleving” helemaal niets te schaften wil hebben. Wat uiteindelijk als “geld” gebruikt gaat worden ter vermakkelijking van het producten- en dienstenverkeer wordt automatisch bepaald door vraag en aanbod en niet van tevoren bepaald door iemand met neo-communistische denkbeelden. En de geschiedenis leert dat geld de uitkomst is geweest van deze natuurlijke werking om het aantal stappen drastisch te verminderen. Het altruïsme van “gratis werken voor anderen” van jou is nergens op gebaseerd, behalve op een denkbeeld over de menselijke natuur die kant noch wal raakt.

Comments are closed.