StemhokjesOmdat er over anderhalve week Gemeenteraadsverkiezingen zijn wordt er veel over “stemmen” gesproken. Vaak zelfs emotioneel. Daarom hier een poging om eens rationeel te bekijken wat er nu allemaal speelt. Graag rationeel commentaar en aanvullingen om in een vervolgartikel te verwerken.
Stemmen betekent je voorkeur uitspreken (bekend maken) voor iets.
Er zijn daarbij twee  principieel geheel verschillende soorten:

1.Binnen het NAP, zoals stemmen voor een liedje of beste/mooiste dans.
Niets mis mee!
 2.In strijd met NAP! Zoals stemmen in het politieke vlak.
Door te stemmen in de politiek om een bepaald persoon/partij een machtspositie te geven doe je een aantal dingen:
—Je stemt in met het systeem en toont aan dat zo de toekomst geregeld moet worden.
—Je geeft jouw mandaat aan de gekozene om namens jou maar alles te doen. In theorie alleen voor wat in een programma staat, maar iedereen kan weten dat dat  nog nooit is waar gemaakt, en ook in de toekomst niet zal gebeuren.
Dit betekent dat je, na je stem weggegeven te hebben, geen recht meer hebt van spreken.
—Je geeft aan een ander jouw toestemming om geweld tegen derden te gebruiken. Iets dat bijna bij elke wet een rol speelt.

De Libertarische Partij (LP) heeft daarin een bijzondere plaats. Voor zover nu bekend, zal een gekozene nooit stemmen voor een wet of iets anders dat in strijd is met het NAP en dus alleen stemmen voor iets dat NAP-strijdige voorschriften afschaft.

Wat dat betreft is het dus positief om te stemmen en te trachten iemand op een plek te krijgen die de samenleving meer NAP kan maken.

Velen hebben er echter grote twijfel over of dat kan, en denken dat de LP-er gewoon wordt weggestemd en niets bereikt. En zelfs groot gevaar loopt om het spel met de andere politici mee te gaan spelen.

Ron Paul wordt vaak genoemd als de (enige?)  uitzondering die wel grote resultaten vanuit de Republikeinse Partij heeft behaald.

Los van het stemmen, of zelfs het “zetelen” staat voor de  LP de publiciteitswaarde van de acties en het stemmen winnen vóór de verkiezingen:

De campagnes van de LP (en zelfs het bestaan van de partij) is ontegenzeggelijk één van belangrijkste mogelijkheden voor het verspreiden van de libertarische idealen: NAP.
Het is een feit dat de LP veel meer aandacht van media krijgt dan alle ander libertarische organisaties tezamen.

Met deze stelling zou je zelfs kunnen denken aan wel veel acties en steun aan de LP-campagne, maar dan (zeker als je niet voldoende zeker van een zetel bent) op het laatste moment toch maar niet zelf gaan stemmen.

Is dat integer t.o.v. de mensen die je hebt overgehaald LP te stemmen?

Beter misschien als de hele plaatselijke partij zich de dag voor de verkiezingen terugtrekt als ze inzien dat ze maar een klein deel van de benodigde stemmen zullen krijgen. (zoals bij de laatste parlementsverkiezingen maar 3000 van de per zetel benodigde ca. 55.000 ) ( 6% ?)

Als de meest eerlijke rationele verwachting minder dan 80% (??) van het benodigd aantal is, en je maakt dat tijdig bekend, dan zou je jouw kiezers helpen om niet te stemmen en dus het opkomstpercentage niet onnodig te verhogen.

Wat is nu het beste te doen?

-S1.Niet stemmen?
-S2.Stemmen op “beste” partij, die  het meeste NAP belooft?
-S3. Stemmen op LP?
-S4. Stemmen op partij die meeste kans maakt een bepaald resultaat te verwezenlijken? Zoals bvb “Uit de EU en/of euro stappen”.

Het gaat op 19 maart om gemeenteraadsverkiezingen.

Landelijke partijen hebben daar een groot indirect belang bij: zij willen steun opbouwen voor de EU verkiezingen van 22 mei voor het EU-Parlement.

Daarom zijn ze nu bang dat de opkomst lager dan 50% wordt. Dat geeft aan dat het volk, de massa, de politiek niet meer steunt.

Waarschijnlijk doen ze dat al niet, maar velen gaan ondanks dat toch stemmen en de politici zullen  dat uitleggen als dat volk achter hen staat. Een stimulans om door te gaan zoals nu.

Wat wilt u op 19 maart bereiken? Wat is je Doel?

D1. Uitkomen op <50% ?  Dan duidelijk S1.(stemniet)

D2. een libertariër in een gemeenteraad krijgen?  Dan S3.(stemLP)
Met hierboven genoemde terugtrekmogelijkheid??

D3. Uit de EU: Dan lijkt me PVV, met nadeel andere negatieve punten.

 Moeilijke persoonlijke keus om de wereld meer NAP te maken, te beginnen in Nederland.

18 REACTIES

 1. @Harlequin [1]: Dat geldt dus de collectivisten, niet de anti-collectivisten.

  Stem LP of stem niet.

  @Hub
  Een heel wat afgewogener stuk dan dat andere. Meer wil ik er niet over kwijt.

  Ik ga er verder ook geen woorden meer aan vuil maken, ik heb bij dat andere stuk mijn insteek duidelijk genoeg verwoord. Ook daar zal ik er niet meer op terugkomen.

 2. Een landelijke partij is van een geheel andere orde dan een lokale partij. Die hebben niets, maar dan ook helemaal niets te maken met gemeentelijke partijen. Gemeentelijke partijen reflecteren nog het meeste van wat een democratie genoemd kan worden. Het is de kleinst mogelijke eenheid waarop enige invloed uitgeoefend kan worden. Uiteraard geldt dit in mindere mate voor de grote steden waar de partijen een mix vormen tussen springplatform naar landelijke politiek en stedelijke belangen.

  Mijn advies? Maak uzelf vertrouwd met die mensen die zich hebben afgekeerd, om welke reden dan ook van de franchise-partijen. Maak uzelf bekend met diegenen in de franchisepartijen die een, in uw ogen, geschikte kijk op het leven hebben. Wordt zelf actief en verander. Stem op een lokale partij.

  Deelname in het politieke proces op lokaal niveau is noodzakelijk voor welke verandering dan ook. Ga dus stemmen, het liefst op een lokale partij. Met welk doel? Dat mag eenieder voor zichzelf invullen. Inspiratie voor dit standpunt: http://library.mises.org/books/Hans-Hermann%20Hoppe/What%20Must%20Be%20Done.pdf

 3. Ik wil het nog wel eens herhalen.
  Bij de overheid kunt U alleen terecht om te betalen.
  Overheids recht is UW onrecht, daar zelf voor kiezen is niet best.
  Het is in een lange tijd degelijk getest, het heeft zich zelf
  bewezen, het is niet te genezen!

  Als U het niet begrijpt, kunt U het nogmaals lezen!

  Mvrg. Bij deze.

 4. Scrutinizer hoe is het met je rendementen. Kan me een reactie van je op MV herinneren waarin je sprak over +70 procent sinds de indextoppen in 2000. Volgens mij was dat een reactie uit 2004.

  Kun je daar iets over zeggen. En over de lucratieve trends die jij ziet.

  Misschien nog leuk leesvoer daarover is de CS 183 van Peter Thiel. Vond ik iig. Maar hij is een vroege investeerde terwijl je op de beurs aan het einde van het proces komt. Een series Z voor het bedrijf ahw.

  Dank.

  Michiel [9] reageerde op deze reactie.

 5. Stemmen, puur om zoveel mogelijk het libertarisme onder de aandacht te krijgen.

  Ik vertrouw feitelijk niemand met macht, dus ook libertariers niet. De LP in Amerika heeft aangetoond wat er op de lange termijn kan gebeuren. Men verkiest als kopstukken neoconservatieven zoals Wayne Allyn Root en Bob Barr (die zich voordoen als libertariers) omdat men denkt op die manier een betere kans te maken. Macht wordt dan dus belangrijker dan principes.

  Ook het feit dat veel libertariers een medestander zien in Rand Paul, die recentelijk het buitenlands beleid van de oudere Bush nog heeft genoemd als zijn voorbeeld, en op andere wijzen libertarische idealen overboord gooit, toont aan dat libertariers snel wanhopig worden voor invloed ten koste van principes.

  Ik zie Ron Paul en ALLEEN Ron Paul als voorbeeld van iemand die weigert compromissen te sluiten over zijn principes, ook als dit betekent dat hij uiteindelijk kansloos is. Maar zie eens hoeveel mensen hij heeft overtuigd daarmee. Juist vanwege die principes. Zijn campagnes waren in feite niets meer dan onderwijs in de principes van het libertarisme.

  Ik zou overigens stemmen op die partij die het NAP het beste vertegenwoordigt. Maar het moge duidelijk zijn dat er daarvan op dit moment maar 1 is: de LP

  Ik stem op de LP vanwege hierboven genoemde redenen. Zodra ik zie dat er een loopje wordt genomen met principes of het gedrag van LP-leden mij niet meer vertegenwoordigen, haak ik af. Maar voorlopig krijgt het mijn stem.

  R. Hartman [18] reageerde op deze reactie.

 6. Het zijn allemaal van die nobele bedoelingen maar als je alle regels afschaft wordt dat ook losgelaten op mensen die inktzwarte bedoelingen met een ander hebben. Er is dan niets wat ze afstraft als het gaat om iets anders dan geweld. Diefstal gaat dus ongestraft, en oplichterij, en het aanzetten tot levensgevaarlijke verslavingen.

  Individualist [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Pteranodon [12]:
  Als er geen overheid is die zijn monopolie van geweld oplegt aan onschuldige en vredige mensen, wil dat nog niet zeggen dat er geen regels zouden zijn om schuldige en agressieve mensen verantwoordelijk te houden.

  Je maakt de denkfout dat geen overheid hetzelfde is als geen regels.

  Bovendien is de overheid ZELF het grootste stel boeven van allemaal. Belasting is niets anders dan grootschalige massaroof waar bankrovers een puntje aan kunnen zuigen.

 8. Ik heb me verkiesbaar gesteld voor de Libertarische Partij Amsterdam, en natuurlijk wil ik graag dat mensen op ons gaan stemmen.

  Ik ken de bezwaren tegen het ondersteunen van het systeem, en wel dat het alleen sterker maakt door te stemmen/je stem weg te geven. Die argumenten zijn er, maar met ‘rede’ alleen is een systeem nooit weg te krijgen of te veranderen. Want gelijk hebben en krijgen zijn nu eenmaal 2 verschillende dingen (je hoeft niet eens gelijk te hebben om het toch te krijgen).

  Als we ‘het systeem’ overlaten aan de voorstanders ervan, en dat doe je door niet te stemmen, dan blijft het, ook al stemt er op het laatst niemand anders dan alleen de kandidaten.

  En als stemmen ‘voor de dommen’ is, dan worden we dan dus door die dommen geregeerd, en dan is de sky helemaal de limit, en begrijpt men niet eens meer (nu ook al slecht) dat er een verschil is tussen ‘mijn’ en ‘dijn’, en dat je dient af te blijven van wat niet van jou is.

  In Amsterdam willen we in ieder geval onze stem in de Raad laten horen en daar proberen om de overheid weer binnen de perken te dwingen, ook al is de kans dat we groot genoeg worden dat dat zal lukken.

  Wel zullen we zaken op de agenda kunnen zetten die er nu niets eens op staan, en alle gegevens die wij krijgen direct op internet zetten, zodat mensen live kunnen zien wat er gebeurt en actie ondernemen. Vaak is immers al gebeurd en besloten nog voordat iemand er over heeft gehoord, en actie heeft kunnen nemen.

  Als we de arena niet ingaan doen we niet mee, zo simpel is het, en om in die arena in te komen, moet er nu eenmaal op je gestemd worden.

  Als uitgerekend de mensen die van het systeem af willen en het dus met ons eens zijn, niet gaan stemmen, dan zijn we precies die mensen ‘kwijt’ die op ons zouden stemmen als ze zouden stemmen.

  Iedereen die iets wil of probeert, doet dat op zijn eigen manier. Maar de ervaring leert (zie Ron Paul) dat er pas echt vaart in een standpunt komt, als het politieke aandacht krijgt, en dreigt iets van politieke macht te verwerven. Dat trekt aanhangers en nieuwsgierigen en mensen die zich gaan verdiepen in wat het libertarisme is, en wat non-agressie inhoudt.

  Op dit moment is het gevecht tenminste bergopwaarts, ook al omdat zo veel mensen hier (in Nederland dus) geleerd is dat ze al vrij zijn ‘omdat ze toch een democratie hebben’. Alleen al om naast die gedachte een andere serieus genomen te krijgen, is echt al een lange weg.

  Help ons, en al die andere libertarische clubs, om de eerste stap op die lange weg te zetten, want als die niet gezet wordt, komt er ook geen tweede.

  En leefden we in een ideale wereld, dan was het niet nodig, maar in die wereld leven we helaas (nog) niet.

 9. @Hub Jongen, ik zou niet op de peilingen afgaan, want die dienen niet om te vertellen wat er gedacht/gedaan wordt, maar om te vertellen wat je moet denken/doen.

  Zie de kamerverkiezingen 2012: louter ‘dankzij’ de peilingen werd er uit het niets een tweedeling verzonnen, als je niet op de VVD stemt, dan krijg je de PvdA, en andersom, en verdraaid, we kregen allebei.

  Ik zou helemaal niet kijken naar welke peiling dan ook om te bepalen wat te doen, tenzij je die toevallig zelf hebt gemaakt.

 10. Ik ga wel stemmen, en wel LP. Via je stem kun je toch laten blijken dat je een terugdringing van de regelzucht wenst, en als meer mensen gewoon stemmen wat ze op hun hart hebben, en stel er zitten ooit meer libertariërs tussen, dan kunnen we een verschil maken. De huidige situatie is er een van een grote hoeveelheid overheidsgetuttel en dergelijke, stemmen is de enige manier om het op een vreedzame manier in het hol van de leeuw zelf te beslechten.

 11. @Individualist [10]: Rand Paul ben ik nog niet uit. De ene keer denk ik: Yes, maar minstens zo vaak denk ik: WTF?
  Ron lijkt hem nog te steunen, maar next of kin, of inside information?.

  Mogelijk probeert Rand met een gematigder positionering verder te komen dan zijn vader, om het verschil te kunnen maken, maar dat is een gok die mij teveel naar het hellend vlak voert. Als de boodschap verwatert, verwatert dan ook niet het principe?

  Mogelijk weet Ron het antwoord, maar wij zullen het pas weten als Rand’s tijd ooit komt. Dat is een risico, absoluut. Maar bij gebrek aan alternatieven is het een kans op herstel, waar anders een zekerheid op handhaving van de status quo is.

  Zou de LP concessies doen aan haar principes vanwege electoraal belang, dan is het over en sluiten. Veel bloggers propageren dat de LP water bij de wijn moet doen om kansrijk te worden, maar het toelaten van een beetje agressie (waar dat op neer komt) is het begin van het einde.

  Het lijkt een handicap om te streven naar principiële medestanders, want die zijn er gewoon weinig, in plaats van te profiteren van ‘de onderbuik’. Maar dat laatste is een heilloze weg, zoals ik elders vaker betoogd heb. ‘Onderbuik’ is waan van de dag, morgen is het anders, maar principes staan.

  ‘Onderbuik’ stemmers ben je zo maar weer kwijt, principiële weten dat er niet zomaar binnen een paar jaar een kentering gerealiseerd kan worden, en blijven (in de regel) trouw. Op termijn is dat dus sowieso de enige weg, als je op bewustwording uit bent. Want hoe meer mensen het principiële kwaad van de staat inzien, hoe breder het draagvlak wordt, en hoe meer kans er is op een kentering. Want die zal toch echt uit ‘we, the people’ moeten komen.

  Recent vond ik deze video. Met de materie an sich was ik al bekend, maar dat het uitgespeeld kan worden (en gedaan is) is toch een opsteker. Voor NL heb ik nog geen parallellen kunnen verifiëren, al weet ik dat ze moeten bestaan (herkenbare factoren als HOOFDLETTERS). In ieder geval iets om rekening mee te houden, en om verder uit te spitten.

Comments are closed.