Screen Shot 2014-03-15 at 13.20.18Het is lente dus er wordt weer flink haat gezaaid in Nederland. Geert Wilders roept iets onbetamelijks over Marokkanen en Fouad Sidali (PvdA) vergelijkt hem met Hitler. Overigens heeft dhr. Sidali zich verontschuldigd maar dat mag natuurlijk niet baten, het haat is al geschied.

Artikel 137d Wetboek van Strafrecht:

Hij die (..) aanzet tot haat (..) tegen (..) mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap (..)

Marokkaans is geen ras dus Geert zit goed. Hij is hooguit schuldig aan blaatzaaien. Dhr. Sidali zet aan tot haat jegens iemand met een verstandelijke handicap, dus die zou er goed aan doen om Bram Moskowitz te bellen. Ik stel voor dat we die keuze qua hulpverlener (advocaat mag hij niet meer zijn van de Staat) verplichten. We moeten natuurlijk niet willen met zijn allen dat mensen het recht op vrije associatie hebben.

Of zou haat zaaien jegens (vermeende) haat zaaiers wel toegestaan zijn? De wet lijkt die mogelijkheid niet te geven. Gelukkig hebben we in Nederland het opportuniteitsbeginsel op grond waarvan het OM mag vervolgen al naar gelang de heersende politiek correcte cultuur. Mag je haat zaaien uit zelfverdediging? Wat nu als een iemand/een groep er om gevraagd heeft. Wat nu als iemands religie haatvragend is en zelfs aanzet tot haat jegens de groep waar jij toe behoort?

Even terzijde: het artikel begint met “Hij die”. Waarom niet hij/zij? Zo discriminatoir jegens mannen, ik haat dat! Zet de overheid nu middels dit artikel aan tot haat jegens vrouwen of mannen of beide? Wat nu als iemand het haat dat hij/zij niet mag haatzaaien? Is dat artikel dan niet aanzetten tot haat jegens mensen met de ziekelijke neiging alles te willen verbieden (politici)? Bovendien, wat is het verschil tussen ‘psychische’ en ‘verstandelijke’? Geeft te denken over de verstandelijke vermogens van de heersers die u financiert. Veel plezier met uw belastingaangifte binnenkort.

Naast het feit dat het in flagrante strijd is met het absolute recht op vrije meningsuiting, wat ook raar is, is het strafbaar stellen van het aanzetten tot iets wat niet strafbaar is. In het strafrecht wordt bijvoorbeeld het aanzetten tot moord strafbaar gesteld. Tamelijk logisch, moord is strafbaar. Maar haten an sich is toch niet strafbaar? Libertariers en mensen met meer dan 2 hersencellen haten de Staat en haar stupide en immorele regels. Is de Staat nu strafbaar wegens het aanzetten tot haat jegens ambtenaren?

state vs anarchy

Zoals elke boer weet, zaaien is makkelijk. Het telen daarentegen vraagt langdurige aandacht. Dus waarom is haat cultiveren niet strafbaar? Is er altijd een causaal verband tussen het zaaien en de oogst? Misschien is er in sommige gevallen een omgekeerd effect. De groep die de haatoogst ten deel dient te vallen wordt misschien wel zielig gevonden en de haatzaaier wordt misschien meer gehaat. Mag je haat zaaien tegen jezelf? Als iemand van staatswege – en dus tegen hoge kosten – beschermd moet worden wegens haatzaaien, wie beschermt dan de belastingbetaler die onderdeel uitmaakt van de groep waar de haat op gericht is? Adding injury to insult.

Het artikel lijkt niet beperkt tot Nederland. Wat te denken van haatbaarden elders in de wereld. Valt het oproepen tot een jihad (spreek uit: Ji – Haat) jegens andersdenkenden onder haatzaaien onder Nederlands recht? Waarom doet Opstelten niets? Of heeft justitie het te druk met witwassen en het beschermen van pedofielen?

Boeddha zei: “Het vasthouden aan haat is als het vasthouden van een heet stuk steenkool, met de intentie om het tegen iemand aan te gooien; jij bent degene die zich brandt.” . Als dat waar is, moeten we dan niet haat ontvangen strafbaar stellen?

Staat zaaien zou verboden moeten worden. Oproepen tot stemmen is het oproepen om anderen te beroven. Dat is een strafbaar feit. Democratie bewieroken is het aanzetten tot haat van de minderheid jegens de meerderheid. Nationalisme bevorderen is aanzetten tot het minder achten van mensen uit andere landen. Socialisme is het aanzetten tot haten van succes en rijkere mensen. Mensen de macht geven om anderen met geweld te dwingen dingen te doen die ze niet vrijwillig zouden doen is het recept voor haat in het kwadraat.

De Staat is samen met religie verantwoordelijk voor de meeste haat in de wereld. Statheisme is het ultieme haatzaad. Het zet mensen tegen elkaar op op een schaal die anders nooit voor zou komen. De Staat heeft al minimaal 300 miljoen doden op haar geweten (google: democide). “Private” moorden zijn slechts een fractie daarvan en zijn gedeeltelijk op het conto te schrijven van de Staat wegens haar monopolie op rechtshandhaving en het jammerlijk falen in de bescherming van haar belastingslaven. En dat leidt ook weer tot haat.

De Staat voert oorlogen. Vernietiging op industriele schaal zoals in Auschwitz kan alleen via de infrastructuur van belastingheffing en propaganda van de Staat. De Staat gooit met drones bommen op mensen die je niet kent en die je nooit kwaad hebben gedaan. De overlevende familieleden haten jou omdat jij deel uitmaakt van die Staat en die Staat financiert. De Staat perst jou af en geeft het geld aan mensen die je haten, waardoor jij ze ook gaat haten. De Staat maakt mensen afhankelijk van uitkeringen en houdt ze in een samenleving die ze eigenlijk haten.

Statisme is barbaars en een archaisch relikwie uit een donkere tijd. Het gedogen ervan is achterlijk, het bevorderen ervan is abject. Het zou verboden moeten worden.

ingezonden door Hijseenberg

 

9 REACTIES

 1. Uitstekende opsomming met veel logische gevolgtrekkingen/
  Zou veel meer mee gedaan kunnen (moeten ??) worden!
  Het besturen van dit land moet veel meer op feiten, logica gebaseerd worden. En niet op gevoelens of wensen van politici/ambtenaren.

  Misschien is een methode om van een aantal van de genoemde voorbeelden een serie artikelen te maken? Echt feitelijk!
  Zodat de irrationaliteit regelmatig aandacht krijgt?
  Kans om meer mensen wakker te maken?

  Hijseenberg [3] reageerde op deze reactie.

 2. Het lijkt me weer allemaal projectie van de staat. Ze beginnen hun aanval meestal met haat zaaien. Wat te denken van de term ‘schimmige construkties’ als het over belastingen gaat?
  Of ‘wit wassen’ ‘zwart geld’ ‘belastingaanslag’ allemaal termen die de slachtofferloze misdadiger doen sidderen in afwachting van de aanslag die komt na een haatcampagne.

  Hijseenberg [6] reageerde op deze reactie.

 3. @pcrs [2]:

  volgens Stefan Molyneux heeft de Staat de taal / het ‘ narrative’ gekaapt.

  ze noemen van alles en nog wat terrorisme en doen de meest kwalijke dingen in naam van ‘solidariteit’ en uiteraard het bestrijden van kinderporno.

  terwijl ambtenaren regelmatig worden betrapt op het kijken van onmenselijke hoeveelheden porno en justitie lijkt te zijn overgenomen door pedofielen.

  pcrs [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Hijseenberg [6]: Opstelten komt waarschijnlijk straks verklaren dat het geen pedofilie was destijds van Demmink, omdat zijn slachtoffers nu meerderjarig zijn.

  maar, maar…..

  shut up slave.

 5. DE STAAT IS VERDEEL EN HEERS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  De bevolking weet dit, houd het in stand en is dus, hardleers!

  Eigen schuld dikke bult, er wordt allen maar over ge lult!

 6. Ik zie de staat toch vooral als een belangenvereniging voor een aantal families van uitkeringstrekkers. Uitkeringstrekkers die best aardig kunnen acteren. Op het eerste gezicht lijkt het net of men echt hard werkt. Men leeft er goed van en anderen moeten het echte werk doen. Onder deze ‘anderen’ vallen ook de lagere ambtenaren, die veel beloofd maar weinig gegeven wordt.

  De pedofilie en andere perversiteiten zijn een apart onderzoek waard. Kennelijk vind men het de ultieme vernedering om hun leuter in andermans kleuter te kunnen steken wanneer men maar wil. Leuterkleuter als een moderne variant op het aloude “droit de seigneur” (het recht op sex hebben met de bruid van je onderdanen).

  Leuk stukkie verder.

Comments are closed.