zaterdag, 26 april 2014
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

De overheid als een draak

draakWat doen mensen met draken? Te eten geven en vereren? Of onschadelijk maken?

In een eerste serie artikelen zijn een aantal basisprincipes aangekaart, in een poging om een dialoog tussen libertariërs en christenen op gang te brengen. Deze artikelen ruimden een aantal misverstanden uit te weg. Atheïsten hebben helaas, evenals christenen, een nogal vertekend beeld van principes die in de Bijbel te vinden zijn. Wellicht is dat aanleiding om eens (opnieuw?) na te denken over allerlei veronderstellingen.

Een leerzaam verhaal

De profeet Daniël die in de eerste artikelenserie al opdook, heeft een interessant verhaal over draken geschreven. Dit staat in de deuterocanonieke tekst van deel C. Volgens wikipedia is het thema als volgt:

 

In het eerste verhaal ontmaskert Daniël de Babylonische godheid Bel als een afgod. Elke avond werd namelijk voedsel neergezet voor het beeld van de godheid, dat in een afgesloten tempel stond. Elke volgende morgen was het voedsel verdwenen. Iedereen, de koning incluis, dacht dat Bel het voedsel at. Door ’s avonds voor het afsluiten van de tempel as te strooien op de grond, weet Daniël aan te tonen dat niet Bel het voedsel eet, maar dat de priesters van Bel zich ’s nachts door een geheime gang toegang verschaffen tot de tempel om het voedsel weg te halen. Wanneer de koning het bedrog ontdekt, rekent hij af met de priesters van Bel en Daniël mag het beeld en de tempel vernietigen.

In dit verhaal zat Daniël in de rol van Sherlock Holmes. Hij loste een misdrijf op. De misdadigers (priesters) kregen daarna de doodstraf. Het beeld en de tempel van Bel werden vernietigd.

Wat kunnen we hiervan leren?

In profetische taal stelt een draak een politieke macht voor. Bedoelde de auteur dit ook hier?

Een overheid is een denkbeeldige entiteit, een rechtspersoon volgens Romeins model. Meer hierover in het artikel weten wat je doet. ‘De overheid’ bestaat niet, maar wordt wel als een god vereerd en gediend. Het zijn in werkelijkheid haar bestuurders en dienaren (inclusief externe belastingadviseurs, advocaten en deurwaarders) die wegvreten wat aan haar wordt geofferd c.q. die namens haar afpersen en roven.

Volgens het boekje Het einde van al het kwaad werd het concept van de ‘natie’ bedacht toen bevolkingen niet langer in de ‘goddelijke roeping’ etc. van koningen geloofden. De natie is een generieke paraplu (een organisatie naar Romeins model) om het bezit van mensen en grondgebied te kunnen claimen, een cultuur te creeëren van ‘wij’ tegen ‘zij’ en de grenzen van een stuk grond af te kunnen baken. Naties zijn echter puur denkbeeldige entiteiten. Toch wensen haar dienaren absolute gehoorzaamheid.

Alexis-de-Tocqueville

Ook het ‘publieke belang’ is een denkbeeldige entiteit:

Person_Rand_Public Good

Wat bestaat dan wèl?

Mensen zijn organisch. Ze zijn samengesteld uit natuurlijke stoffen die een levend geheel vormen – een organisme – dat zacht kan zijn voor de liefde en hard voor de strijd. Ze kunnen teruggaan naar hun oorsprong door natuurlijk gedrag te herontdekken en te gaan praktiseren. Dit betekent in eerste instantie weten wat je doet en vooral waarom. Het uit zich vervolgens in bijvoorbeeld goed zorgen voor de natuur, goede betrekkingen hebben met mens en dier, medemensen behulpzaam zijn, anders denken over eigendomsrechtenonnatuurijk gezag verwerpen en actief uitbannen.

Sommige draken moeten afgemaakt worden. Voor andere – denkbeeldige – draken is ontmaskering en het onschadelijk maken van hun dienaren afdoende.

In Daniël 2 wordt de huidige NWO weergegeven als voeten van ijzer en leem (vs 41-43). Leem is zand met een zeer kleine korrel. Het is een bros bouwmateriaal, vooral als het gemengd wordt met ijzer. Leem en ijzer zijn niet met elkaar verenigbaar, net zo min als verschillende volkeren of ‘politieke huwelijken’. Er ontstaat dan geen robuuste legering van metaal zoals koper + tin = brons, ijzer + koolstof = staal of een samengestelde stof zoals zand + grind + bindmiddel cement = beton. Natuurlijk materiaal zoals een harde steen kan een mengsel van leem en ijzer dan ook eenvoudig vernietigen. Het koninkrijk van God wordt in Daniël 2 weergegeven als een harde steen die de NWO zal vernietigen (vs 34-35, 45). Geen moeilijke opgave voor mensen die uit een bepaald hout (een natuurlijk materiaal) zijn gesneden en zich op een natuurlijke manier gedragen. Wind (in de Bijbel een beeld voor de geest van God) brengt een steen als vanzelf aan het rollen, mits voldoende sterk. Natuurkrachten zoals een storm of orkaan kunnen onverwacht sterk zijn en alles wat geen goed fundament heeft of uit slechte bouwmaterialen bestaat vernietigen.

Willen we een betere wereld, een betere toekomst? Dan moeten we terug naar natuurlijk gedrag, eenvoud en puurheid. Vol van liefde voor de natuur en goedaardige medemensen, hard als steen voor alles wat kwaadaardig is. Wie voldoende ‘spirit’ heeft zal als vanzelf in beweging komen om dat te bewerkstelligen.

Mijn naam heb ik bewust niet vermeld, immers, de boodschap is belangrijker dan de boodschapper.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Hub Jongen schreef op : 2
  Hub Jongen

  Goed stuk. En zinvol om te komen tot begrip over dingen en voor elkaar.
  Het is nuttig om daar nog verder en dieper over door te gaan. Mede omdat er nog veel onduidelijk is. Als atheïst vind ik bij voorbeeld onvoldoende verklaring van christenen (en andere “gelovigen” ) om als je het niet meer weet eenvoudig te verwijzen naar “god”. (zoals zelfs gebeurt in een voorgaand artikel over “eigendom”.

  Schrijver [5] reageerde op deze reactie.

 2. Schrijver schreef op : 3

  @Pendragon [1]:
  Uit het artikel (laatste deel) blijkt dat ik inschat dat de moderne St. Joris geen hoog verheven of zeer bijzonder mens zal zijn, maar… gewone mensen zoals jij en ik die:
  – enerzijds vol van liefde zijn voor andere mensen en de natuur (liefde gedefiniëerd als ‘het goede doen voor anderen’)
  – anderzijds hard als steen zijn voor alles wat kwaadaardig is.

  We moeten dingen dus niet moeilijker maken dan het is. Wat er voor nodig is om moderne St. Jorissen te laten opstaan en daadwerkelijk functioneren, is dat mensen weer teruggaan naar wat ik noem natuurlijk gedrag.

 3. Schrijver schreef op : 4

  @Hub Jongen [2]:
  Je vindt dat christenen, als ze het even niet meer weten, verwijzen naar God.
  Hmm…
  Ik denk dat een mens moet aanvaarden dat ‘ie niet alles weet.
  Anderzijds vind ik dat God een mens verstand heeft gegeven om daadwerkelijk te gebruiken. Wat is anders het nut ervan? Om die reden acht ik het zinvol om niet alleen na te denken, maar ook om mensen aan het denken te zetten zodat er zinvolle gesprekken op gang kunnen komen. Dan blijf je niet aan de oppervlakte hangen met aanname’s, maar ga je kijken naar het exacte hoe en waarom van wat er is of zou moeten komen. Da’s best interessant, en ook noodzakelijk als je richting een andere toekomst zou willen!

  Scrutinizer [5] reageerde op deze reactie.

 4. Scrutinizer schreef op : 5

  @Schrijver [4]: Nou, de zogenaamd almachtige was dan kennelijk niet bij machte mensen zowel een goed verstand te geven als de wilskracht om het te gebruiken als de juiste moraliteit om consequent te handelen.

  Immers, als mensen over alle drie eigenschappen zouden beschikken, zouden ze beseffen dat communisme en softere collectivistische varianten daarvan (die er wel steeds toe neigen naar af te glijden) gewoon niet werkt en uiteindelijk ook “de kleine man” meer schaadt dan voordeel oplevert.

  Nu begrijpen velen dat niet, hetzij wegens domheid of wegens intellectuele luiheid (dus geen gebrek aan verstand doch gebrek aan drive om dat verstand te gebruiken) en daarnaast zijn er nog velen die ik ervan verdenk het wel te begrijpen maar uit eigenbelang te handelen alsof ze het niet begrijpen. Denk hierbij aan vakbondsleiders wier baan bestaat bij gratie van het in stand houden van hun schadelijke organisatie, die op zichzelf slechts kan blijven bestaan als de achterban het blijft niet snappen.

  De almachtige heeft de mens dus of niet slim genoeg gemaakt, of niet denklustig genoeg of niet ethisch genoeg. Waarom eigenlijk? Als je dan toch ales kan, doe het dan meteen goed. Het zou de mensheid een hoop ellende besparen.

  Ook diegenen die wel slim genoeg zijn, wel moeite doen om na te denken en wel ethisch handelen, o.a. door zijn medemens te informeren, zijn nu nog steeds slachtoffer van een maatschappij gebouwd op collectivistische grondslag omdat de dommen, denkschuwen en schurken helaas in de meerderheid zijn.

  Waarom heeft de almachtige onze medemens niet beter geschapen? Het ware voor ons libertariers een stuk aangenamer geweest op deze planeet.

  Schrijver [6] reageerde op deze reactie.

 5. Schrijver schreef op : 6

  @Scrutinizer [5]:
  Je kaart een berucht onderwerp aan.
  Mogelijkheden hebben is nog niet hetzelfde als mogelijkheden (op een goede manier) aanwenden.
  Dat laatste kan gebeuren door:
  1) Dwang
  2) Vrije wil

  Als de Schepper ons gemaakt zou hebben op een manier dat we volautomatisch (je zegt ‘beter’ en daarmee bedoel je feitelijk volautomatisch) het goede zouden doen, dan is dat op z’n best de schepping van de mens als marionet of robot. Geen vrije wil dus.

  Als de Schepper (net als overheden) dwang zou toepassen, dan is er geen lol meer aan. Dat zou dan een andere dictatuur zijn.

  Als de Schepper de beslissing inzake hoe mogelijkheden aan te wenden overlaat aan vrije wil, dan:
  a) gaan sommigen (of misschien wel velen) verkeerde dingen doen
  b) hebben anderen kritiek op de Schepper, terwijl ze voor kritiek bij de schepselen moeten zijn.

  Ik ben het direct met je eens dat het met het gezonde denkvermogen van velen slecht gesteld is. Het is niet geoefend, niet ontwikkeld of wordt op een voor andere schadelijke manier ingezet. Toch kun je daar niet de Schepper de schuld van geven. Mensen zijn helemaal zelf verantwoordelijk hoe ze met hun mogelijkheden omgaan. Een deel van de schuldvraag ligt bij dwang (een koning of overheid die aan het veroveren gaat) en cultuur (die de macht daarna in stand houdt). Zie www.vrijspreker.nl

  Tsja… over deze onderwerpen zijn boeken vol geschreven. Maar met een beetje nuchterheid en een gezonde dosis natuurlijk gedrag komen we een heel eind denk ik.