KerkraamIn Nederland is er volgens de theorie een scheiding van kerk en staat. Tenzij de staat daar anders over denkt. Wist u dat er ambtsgebeden worden uitgesproken? Een ambtsgebed is een gezamenlijk gebed dat voor de aanvang van een gemeenteraadsvergadering gehouden wordt. (bron).

Soms wordt het ambtsgebed bij gemeentelijk besluit vastgelegd. Ik gun eenieder zijn geloof, maar als atheist kan ik geen respect opbrengen voor gemeente raad als die deze regeling in het leven roept en daarnaar handelt:

(voorbeeld regeling ambtsgebed, gekozen is gemeente Graafstroom)

Regeling Ambtsgebeden, De raad van de gemeente Graafstroom; gelezen het voorstel van de Raadswerkgroep Ambtsgebed d.d. ; gehoord de beraadslagingen in de gemeenteraad van 27 september 2011; besluit:
vast te stellen de Regeling ambtsgebeden

1. Direct voorafgaand aan de opening en direct aansluitend aan de sluiting van de gewone en buitengewone vergaderingen van de gemeenteraad, worden ambtsgebeden uitgesproken.
2. De ambtsgebeden worden staande uitgesproken door de voorzitter respectievelijk plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, respectievelijk door een door de gemeenteraad uit zijn midden aan te wijzen lid. De persoonlijke voorkeur van de (plaatsvervangend) voorzitter wordt daarbij in acht genomen.
3. Tijdens het uitspreken van de ambtsgebeden hebben de leden hun zitplaats ingenomen.
4. Het gebed voorafgaand aan de opening van de vergadering luidt:

“Almachtige God. Wij bidden U om Uw zegen bij het volbrengen der werkzaamheden, die ons zijn opgelegd. Schenk ons wijsheid en voorzichtigheid, verlevendig in ons een diep besef van onze afhankelijkheid van U en doe onze beraadslagingen strekken tot bevordering van de ware belangen van deze gemeente. Amen.”.

5.Het gebed aansluitend aan de sluiting van de vergadering luidt:

“Almachtige God, wij danken U voor de gelegenheid ons geschonken voor het volbrengen van onze taak. Geef dat onze werkzaamheden bevorderlijk zijn voor de welstand van deze gemeente en de eer van Uw naam. Amen.”.

6.De voorzitter van de raad ziet erop toe dat tijdens het uitspreken van ambtsgebeden alle aanwezigen hun (zit)plaats hebben ingenomen en stilte in acht wordt genomen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 27 september 2011. De griffier, De voorzitter, drs. T.W. Kanters D.R. van der Borg

12 REACTIES

 1. Rare boel. Dus als je niet mee wilt doen met de aanbidding van het onzichtbare vriendje van de voorzitter, dan wat?

  En hoe zit het met moslims en het genootschap van het vliegende spaghetti monster? Krijgen die een apart gebed? Vragen vragen…

 2. Het is een scheiding van KERK en STAAT, 2 instituten van macht die van oudsher elkaar niet in de weg willen zitten. Het is niet een scheiding van RELIGIE en POLITIEK. Iedereen zal altijd een verzameling van waarden en overtuigingen hebben waaruit alles wordt afgewogen en beslist, dat kan een geloof zijn of wat dan ook.

  Als een groep politici die bepaalde waarden delen samen willen bidden moet dat kunnen, op het moment dat ze andere gerechtigde aanwezigen gaan weren of beperken in hun vrijheid dan zijn ze fout, niet daarvoor.

 3. “Het is een scheiding van KERK en STAAT, 2 instituten van macht die van oudsher elkaar niet in de weg willen zitten. Het is niet een scheiding van RELIGIE en POLITIEK.”

  Dat klopt, maar aanbiddingen van een imaginair vriendje horen niet thuis in een openbaar bestuursorgaan, ook al zijn alle gemeenteraadsleden gristenvrindjes van de CU en de SGP.

 4. Formeel zijn kerk en staat gescheiden. Maar, de werkelijkheid is anders. Dat blijkt uit het artikel.

  Christelijk Europa is net als een broodje hamburger. De kerk dicteert (RKK) of faciliteert (protestant) de staat. Religie als broodje, de staat als hamburger. Het geheel, een recept van een verdorven chef-kok, is genetisch gemanipuleerd en dodelijk voor uw gezondheid. Maar net als een MacDonalds hamburger voor sommigen wel smakelijk.

 5. @G.Deckzeijl [6]: 100% mee eens. De staat en de overheid zijn ook verzinselen van de mens.
  Helaas, van enkelen, voor enkelen en over de rug van velen.

 6. @BJ [8]: Maakt niet uit, stel dat een meerderheid in de gemeenteraad atheist is, en eist dat er geluisterd wordt naar een zuiver ceremoniele atheistische tirade waar u naar dient te luisteren en waar u gedwongen wordt respectvol stil te zitten en dit te ondergaan? Bij het begin en einde van de raadsvergadering?

  Stel dat een meerderheid islamiet is en als ceremonie invoert dat de gemeenteraad dient te luisteren naar allah is groot, er is geen god als allah? En u zit als christen gedwongen te luisteren naar atheistische uitingen of islamitische dogma’s?

 7. Als dit een verzinsel van de mens is, doet het dus niet onder voor elk libertarisch ding dat men nastreeft. WAarom zou je het dan afschaffen?

 8. @Hub Jongen [3]: Sterker nog, in de BibleBelt-streek Tholen (zeeland) is dit nog aan de orde van de dag. Waardoor een wéldenkend mens (hoewel: ook ambtenaar, maar in ieder geval niet religieus gehandicapt) dus nu overweegt om pas ná dat gebed de raadszaal in te stappen. Om het gebed te vermijden. Vandaag, 24-04-2014, op de Zeeuwse radio te horen geweest.

  Dus…., het wijken voor (en knuffelen van) groeperingen die op basis van een ideologische grondslag handelen is bij de roverheid al met de paplepel ingegeven.

Comments are closed.