88px-Escher-WaterfallZomaar een bericht in het Financieele Dagblad van gisteren: “Grote vraagtekens bij succes zuinige auto’s”.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) – nog nooit eerder van gehoord, maar dat even terzijde – zegt in een rapport: “De kans bestaat dat autofabrikanten hun zuinige modellen vooral afzetten in landen waar belastingkortingen gelden voor zuinige auto’s. Omdat de CO2-emissienormen gelden voor geheel Europa, kunnen fabrikanten het zich dan veroorloven in andere Europese landen minder zuinige auto’s te verkopen. Per saldo kan de CO2-uitstoot in Europa door personenauto’s daardoor gelijk blijven.” Het originele bericht van het genoemde PBL vindt u hier.

Kortom, er is sprake van een waterbed-effect. Wie had dat nou zien aankomen!

Ondertussen kosten de subsidies voor energiezuinige auto’s de schatkist geld. Geld dat ook besteed had kunnen worden aan andere zaken, waaronder belastingverlaging.

PvdA’er Diederik Samsom weet wel een oplossing: “De Europese schaal is de enige waarmee we een probleem, zo omvangrijk als het energievraagstuk kunnen oplossen.”

Daar gaan we weer, denk je dan. Opschaling van de planmaatschappij als ontsnapping aan de aantoonbare mislukking van centrale planning op nationaal niveau. Dat wordt dus meer van hetzelfde, en groter ook. En dan denken dat je dan andere uitkomsten krijgt.

Libertariërs hoef je niet uit te leggen wat er mis gaat. Zij kennen hun klassieken, zoals The Road to Serfdom van Von Hayek en de Wet van de Onbedoelde Nevengevolgen.

Plandenkers, zoals Samsom, kennen de kritiek op het plandenken misschien ook wel, maar het zal ze niet interesseren. Het zijn gelovigen, desnoods tegen beter weten in. En misschien spelen er nog wel andere motieven, zoals machtshonger en de wetenschap dat het leven goed is voor collectivisten, zolang je tenminste maar bij de toplaag hoort en niet bij de gewone mensen, die het allemaal op mogen brengen.

Op 22 mei van dit jaar is er een eens-in-de-vijf-jaar-kans om de plandenkers te laten weten wat u van hun meest recente vijf jaren(plan) vindt. Mijn advies: blijf thuis of stem op een partij die een ander geluid laat horen. Welke partij dat moet zijn, laat ik aan de lezer zelf over.

1 REACTIE

  1. Mooi toch: één oplaadbeurt van de Tesla, kost 35 kilo kolen (in de Chinese kolencentrales) , echt milieuvriendelijk dus.

Comments are closed.