.Howard_WilliamsW_Tyrant

.

Eeb andere bekende uitspraak van Walter Williams is:
Increases in money supply are what constitute inflation, and a general rise in prices is the symptom.

Duidelijk dat Paul Krugman dit kennelijk niet weet. Die wil namelijk de inflatie net aanwakkeren en stimuleert om geld bij te drukken.