Er bestaat een aantal kleine landen die grote aantallen jongeren naar het buitenland sturen om te studeren, vaak aan universiteiten van een zeer matig gehalte.afaf

Wanneer deze studenten jaar hun land terugkeren, menen zij recht te hebben op posities die een hoog inkomen garanderen.

Bhutan is een goed voorbeeld van een dergelijk land.

De uit India terugkerende studenten kunnen geen werk vinden, omdat zij bij het zoeken van werk te hoog grijpen. Zij weten heel weinig en vinden de door hun aangeboden diensten onverkoopbaar.

Hoewel zij gemakkelijk aan de slag zouden kunnen als kantoorklerk, aardappelverkoper, straatveger of assistant in een boekwinkel, achten zij al deze werkzaamheden beneden hun stand en geven er de voorkeur aan, jarenlang werkeloos te zijn. In de praktijk betekent dit, dat zij opgeleid zijn tot levenslang werkeloze.

Dit alles wordt gefaciliteerd door zowel de overheid als door donoren die Bhutan van zoveel hulp voorzien, dat de buitenlandse hulpcomponent van het nationaal inkomen ver uitkomt boven de 50 procent.

De uiterst werkzame Nepalese minderheid is voor het grootste deel letterlijk het land uitgemept, nadat hun bezittingen hun door de overheid afgenomen en de eigendomstitels van hun landerijen verbrand waren.

Nederland heeft inmiddels circa 400 van deze vluchtelingen opgenomen.

De vader van de huidige koning die voor het uitmeppen verantwoordelijk is, behoort thuis in de gevangenis van een internationaal tribunaal en niet in het paleis.

Hugo van Reijen

3 REACTIES

 1. Dat doet mij denken aan de hilarische quote van het “Bruto Nationaal Geluk”. Zo van “wij geven niet om geld” (want mijn pappie is rijk). Daar schijnt Bhutan nogal een punt van te maken. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3235255/2012/04/03/Hoe-meet-je-Nationaal-Geluk-Bhutan-denkt-het-te-weten.dhtml

  Overigens die verwende koters die recht menen te hebben op een geprivilegieerde postitie -want een paar jaar studie aan de mickey mouse faculteit- bestaan hier ook. Doorgaans worden deze dan ambtenaar.

  hugo van reijen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Naam * [1]:
  Bij de berekening van het nationaal geluk wordt niet meegeteld het ongeluk van de Nepalese etnische minderheid.
  Door het weglaten daarvan hebben de berekende waarden hun geldigheid, voorzover deze er al was, verloren.
  hugo van reijen

 3. IN bepaalde universitaire sectoren………zijn jaarlijks slechts tien gespecialiseerde opleidingsplaatsen beschikbaar ……….5 daarvan zijn voorgehouden en exclusief gereserveerd voor Buthan en andere nezen……….

  Belgie……….een land “zonder” racisme en dus ook zonder antiracistische wetgeving, of vergis ik me ?

Comments are closed.