wapenSoms moet je de knuppel in het hoenderhok gooien. Of liever gezegd, het bejaardentehuis. Het is niet bevorderlijk voor je populariteit. Maar het is wel nuttig om de huidige maatschappij te begrijpen.

De huidige maatschappij kenmerkt zich door kilheid en een mate van onverschilligheid. Spontane naastenliefde is zeldzaam. We leven in een maatschappij waar eigen verantwoordelijkheid voor grote groepen mensen wordt ontkend. Dit heeft grote sociale en psychologische consequenties. We leven in een maatschappij waar economisch succes keihard wordt bestraft. We leven in een schuldenmaatschappij. We leven in een maatschappij waar de overheid, of die nu in Brussel, Den Haag of lokaal resideert, de vrijheid van burgers vergaand inperkt. De overheidsschuld is enorm. Rechtszekerheid is niet langer aanwezig. Het is onmogelijk je aan de wet te houden omdat de wet zo uitgebreid is dat niemand de wet meer kan kennen. Sociale zekerheid is een speelbal van de politiek geworden waarbij de waan van de dag mensen die decennia lang premies hebben betaald zorg onthoudt.

Hoe heeft dit zover kunnen komen?

Een halve eeuw geleden, zo weten de meeste ouderen ons te vertellen, was het op veel punten beter geregeld. Nu is nostalgie van alle tijden. Deze keer slaan de ouderen volgens mij de spijker op de kop. Het is objectief vast te stellen dat de situatie vroeger op veel vlakken beter was. Ik denk dat de stelling dat het zeg 40 tot 50 jaar geleden prettiger vertoeven was in Nederland een juiste is en dat deze voor de meeste lezers verder niet hoeft te worden onderbouwd.

De maatschappij is echter niet iets abstracts. De maatschappij is een optelsom van individuen. Maatschappelijke veranderingen komen niet uit de lucht vallen. Als een voldoende grote meerderheid van de burgers mee buigt met onrecht zal het onrecht heersen. Als men als generatie spaarzaam is dan zal het land waarschijnlijk rijker worden. Als men verkwistend is dan zal er een schuldenmaatschappij ontstaan. Als men niet langer vertrouwt op naastenliefde. Denkt dat men een zorgzame samenleving kan bouwen op basis van wetten en afgedwongen naastenliefde. Tsja, dan krijgen we een kille op regeltjes gebaseerde samenleving als de huidige. Beloont men falen en bestraft men succes dan krijgen we een falende maatschappij.

Het moge derhalve duidelijk zijn dat de maatschappelijke verandering van de afgelopen halve eeuw geen autonome ontwikkeling was. Het is de keuze geweest van de voorgaande generatie. Niet iedereen van die generatie mag het ermee eens geweest zijn. Maar het is niet uit de lucht komen vallen. Al die wetten zijn goedgekeurd door politieke partijen die keer op keer verkozen zijn door de burgers. De meeste burgers hebben de afgelopen halve eeuw gestemd voor partijen wier beleid tot de huidige samenleving heeft geleid. De rest van de burgers bewoog gelijk riet mee. Slechts een zeer kleine minderheid stribbelde tegen.

De moraal

Iedereen laat zich door een bepaalde moraal leiden. De voor de hand liggende conclusie is derhalve dat de moraal van de voorgaande generatie(s) ons in deze ellende heeft gebracht. Hiermee bedoel ik de mensen die de afgelopen halve eeuw stemrecht hebben gehad. De kernwaarden van de voorgaande generatie(s) blijken uit de praktijk. Het is hard maar deze kernwaardes lijken toch te zijn: verkwisting en diefstal. De meest gebruikte methodiek is dwang.

Verkwisting

Dit behoeft eigenlijk geen betoog. Als de generatie spaarzaam was dan was de staatsschuld niet zo toegenomen. Door de staatsschuld zo te doen groeien zonder dat er duidelijke activa tegenover staan is er sprake van intergenerationele diefstal. Staatsschuld kan worden betiteld als uitgestelde belastingheffing. De rente op de staatsschuld is sowieso al een rekening die naar de toekomst wordt verlegd ook al gaat men de schuld in de toekomst niet aflossen. Slochteren is leeggezogen, natuurlijke hulpbronnen zijn verkwist. Er is een schuldensamenleving tot stand gekomen. Het belonen van de inactieven en economisch minder succesvollen is een onhoudbaar maatschappelijk model. Wat je subsidieert ga je oogsten. De minder productieve medemens zal parasiteren op de succesvollen, wat een niet duurzaam model is. Ofwel het model valt om, ofwel er komt verregaande dwang. In beide gevallen wordt de welvaart van een economisch krachtig en succesvol land uitgezogen en verkwist. Waar Nederland ooit tot de 10 rijkste landen behoorde komen we thans niet eens meer voor in de top 20. De toekomst is verkwist door de huidige generatie ouderen. Dit is geen natuurverschijnsel maar het gevolg van decennia lang economisch en fiscaal foutief beleid.

Diefstal

De wijze van financiering van het gekozen beleid (met name sociale zekerheid) is gelegen in diefstal. Men wordt gedwongen tot deelname aan collectieve regelingen en daardoor is men van een maatschappij gebaseerd op vrijwilligheid naar een maatschappij gebaseerd op diefstal afgegleden. Een kleptocratie is niet duurzaam ook al worden de vruchten van de diefstal breed verdeeld.

Ja Maar……

Niks ja maar…… Iemand die door de droom van de multiculturele samenleving prikte, Janmaat, werd collectief buiten gesloten. Een cordon sanitaire werd opgetrokken door een laf volk dat dissidente stemmen monddood maakte. Daarna zijn er nog enkele politieke moorden geweest en het volk bewoog wederom gelijk het riet in een bijna Noord Koreaanse synchrone eenheid mee. De goedwillenden in de maatschappij hebben gezwegen. Men liet zich een rad voor ogen draaien of vond het prima zo.

Ten slotte

Dit artikel is er om te leren van het verleden. Aan de randen van de maatschappij, op het internet, op sites als deze, zijn er mensen die een beetje tegen stribbelen. U hoeft niet tegen te stribbelen. Maar het geeft wel een vorm van rust. Het is een vorm van therapie. Je steekt stiekem een middelvinger op naar de huidige kille op regels en dwang gebaseerde maatschappij. Je hoopt dat de basis van de maatschappij meer richting vrijwilligheid gaat. En eigen verantwoordelijkheid. En vrijheid. Dus exact het tegengestelde wat de afgelopen halve eeuw is gebeurd. Wie weet leert de huidige generatie van de fouten van de voorgaande, laten we dat hopen.

En laten we niet de boodschapper zijn boodschap verwijten. Dit is een onderwerp dat meestal genegeerd wordt, je maakt je er erg impopulair mee, en kwetst tot op zekere hoogte ook mensen. Het is echter wel de realiteit. De vrijheid is de afgelopen halve eeuw vergaand ingeperkt, de maatschappij verhard. Dit komt niet door de kaboutertjes, de elfjes of de heksen. De valse verlokkingen van de democratie hebben vrij spel gekregen als nooit tevoren. De roep moraliteit en individuele verantwoordelijkheid uit te besteden en middels wetten een betere samenleving te scheppen was te sterk. De geest was te zwak om een spaarzame productieve en vrijere menselijke maatschappij te handhaven.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NB: ik verzoek u om niet te komen met het argument “ja maar we hebben dit land ook na de oorlog weer opgebouwd“. Dit is niet alleen irrelevant voor bovenstaand betoog dat over de afgelopen halve eeuw gaat. Het negeert ook een paar feiten. Het land is door naieve bezuinigingen op defensie weerloos gemaakt, met oorlog als gevolg. Tijdens de oorlog vochten overigens meer Nederlanders in het feldgrau dan in het khaki. Ook een harde waarheid die men liever negeert….

52 REACTIES

 1. “Ik denk dat de stelling dat het zeg 40 tot 50 jaar geleden prettiger vertoeven was in Nederland een juiste is en dat deze voor de meeste lezers verder niet hoeft te worden onderbouwd.”

  – Dienstplicht
  – De macht van de kerk was nog groter (verkrachtende en mishandelende geestelijken)
  – Moeilijker om informatie, bijvoorbeeld op het gebied van recht, te halen, waardoor je voor juridisch advies afhankelijk was van de tegenpartij, die natuurlijk alles in zijn voordeel uitlegde. Een voorbeeld was: entréeheffing bij openbare evenementen. In 1979 lukte dat en morde niemand; in 2005 lachten de mensen de entreeheffers uit.

  De ‘Bespitzelung’ is wel groter geworden, maar daarmee tevens de mogelijkheid voor mensen hun recht te doen gelden. Google wordt bijvoorbeeld nu gedwongen om op verzoek zoekresultaten naar personen te wissen.

 2. Interessant overigens waarom je verwacht dat dit veel tegenstand op roept.
  Het heden is gedetermineerd door het verleden, de toekomst van het heden. Wij zullen verantwoordelijk worden gehouden door volgende generaties en dat zal niet fris ruiken denk ik. Gelukkig zijn we individuen en kunnen sommigen zeggen dat ze er tegen gevochten hebben als leeuwen.

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.

 3. @pcrs [2]: Meerdere redenen. Men heeft toch te doen met de oudere generatie. Dit is een natuurlijk gevoel. Tijdens discussies na de maandelijkse LP avond is een aantal keren de afbouw van de verzorgingsstaat ter sprake gekomen, alles mocht worden afgebouwd maar de AOW was ook daar heilig. “we” konden de oudjes niet aan hun lot overlaten.

  Als oudere moet het ook confronterend zijn dat je de toekomst van de volgende generatie hebt gefrustreerd, dat je hun geld al hebt uitgegeven voor jezelf. Dat je de soevereiniteit van het land hebt overgedragen aan in het Brusselse residerende ambtenaren. Dat je leven gebaseerd op het principe algemeen belang een grote leugen is geweest. Dat je moraliteit discutabel is.

  Daarnaast kan het een splijtzwam zijn.

 4. Ik vind het een goed stuk, waar ik graag een gedachte naast wil leggen.
  Waar ik mij aan toenemende mate aan stoor is het feit dat wij worden “geregeerd” met wetten en regels die mogelijk 40 jaar geleden wel waarde hadden, maar nu volkomen naast de samenleving staan. Een samenleving die gedwongen is om met alles en iedereen maar te integreren. Dat dit een enorme wissel trekt op het rechtsgevoel van velen wordt aan voorbijgegaan.

  Wanneer de dwang wordt weggenomen zal je zien dat “peer-to-peer” groepen in vrede naast elkaar kunnen leven.

  Ratio [6] reageerde op deze reactie.

 5. Ratio, goed stuk.

  Ik leg er even wat commentaar naast:

  “Rechtszekerheid is niet langer aanwezig”
  De enige zekerheid die ‘recht’ eeuwenlang boodt, was de zekerheid van overheersing door mensen die zich macht toeëigenden over andere mensen, hen onderworpen, uitbuitten. Een beroep op dat recht is zoiets als het verzoek van een slaaf aan zijn meester.

  “Sociale zekerheid is een speelbal van de politiek geworden”
  Nee, dat was het allang. De kahtolieke kerk dicteerde lang gedrag aan de staat. Op een lager niveau kon men van diakonale zorg gebruikmaken wanneer men braaf naar de kerk ging en ‘ja en amen’ riep. De staat heeft sociale zekerheid bedacht als een vorm van socialistische herverdeling van welvaart. Vanaf het prille begin, en gezien de geschiedenis zelfs daarvoor, was socialie zekerheid een tool van overheden om mensen in het gareel te houden. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

  “Als de generatie spaarzaam was dan was de staatsschuld niet zo toegenomen.”
  Een spaarzame generatie met spilzieke politici zinkt toch weg in schulden. Ik heb in de loop van veel jaren velen horen mopperen over geldverspillende projecten. Maar niemand die een stok tussen de spaken van het wiel stak.
  Het werkelijke probleem is dat mensen ‘volksvertegenwoordigers’ hun gang laten gaan. Dat is het nadeel en de gemene adder onder het gras van democratie, de matra is ‘we hebben het samen besloten’.

  “Waar Nederland ooit tot de 10 rijkste landen behoorde komen we thans niet eens meer voor in de top 20.”
  Nederland is rijk geworden door landen te kolonialiseren, leeg te plunderen, bevolkingen tot slaven te maken en die vervolgens te verhandelen. Dát was de bron van inkomsten en rjikdom in de gouden eeuw. Tegenwoordig wordt dit anders aangepakt, grote concerns (met hun eigenaren), bankiers en wat dies meer zij maken mensen tot slaaf dankzij hun hebzucht, kortzichtigheid etc. De bron van rijkdom verschuift, het principe van slavernij blijft.

  “Je steekt stiekem een middelvinger op naar de huidige kille op regels en dwang gebaseerde maatschappij. Je hoopt dat de basis van de maatschappij meer richting vrijwilligheid gaat.”

  Stiekum een middelvinger opsteken is misschien leuk, maar brengt niets. De basis van de maatschappij verandert pas wanneer mensen op een praktische manier de basis van hun leven veranderen. Geen overheidsbezit meer, maar een vrij meens. Niet passief en apathisch, maar actief en daadkrachtig.

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Ratio [6]:
  In veel samenleving waren vreemdelingen welkom. Maar… er waren duidelijk spelregels. De recente multi-culti implementatie had een politiek doel, namelijk de identiteit van de autochtone populatie ondermijnen, verzwakken. Het doel is een stuurbare tolerantie soep te krijgen waar geen enkele daadkracht in zit. Vandaar de sterke correcties op discriminatie, racisme etc. Het maken van verschillen tussen volkeren, culturen, etc. etc. is gewoon natuurlijk gedrag, wat poogt schadelijk gedrag in het vizier te krijgen en te elimineren. Door wetgeving rondom multi-culti blijft van een dergelijke zelfreinigende werking eigenlijk niets meer over.

 7. @Schrijver [5]: @Schrijver [5]:
  mbt rechtszekerheid ben ik het deels eens. Thans is het onmogelijk geworden braaf burger te zijn, terwijl het vroeger nog mogelijk was je aan de wet te houden. Door de veelheid van regels, die soms ook nog eens tegenstrijdig zijn, en vaak erg vaag geformuleerd zijn, is het ten alle tijden mogelijk met de wet in de hand iemand te breken. Vijftig jaar geleden was dat nog niet zo.

  Sociale zekerheid diende inderdaad het doel van de kerk en later ook de staat. Het stelsel dat de staat opbouwde was lange tijd superieur voor de steuntrekkers waardoor de kerken gebroken werden. Thans, nu de concurrentie van de kerken is gebroken, en de burgers geen alternatief zijn, is het een instrument van willekeur geworden.

  Mbt democratie / spilziekte, dit heb ik proberen te verwoorden met onder meer “de valse verlokkingen van de democratie”, een een met riet meebuigende bevolking.

  Over de welvaartsbron van de toenmalige 7 provincien verschillen we, schrijf ik nog wel eens aparte arikelen over, de gouden eeuw was gebaseerd op handel met oostzee, en maar een zeer beperkt gedeelte van de schepen en de handelswaarde kwam uit Indie.

  De maatschappij veranderen begint met informeren en overtuigen

  Schrijver [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Ratio [9]:
  In mijn jeugd was het inderdaad makkelijker om jezelf aan de wet te houden. Er waren er minder. Mijn opmerking ging wat dieper, namelijk dat de wet dient om mensen te onderdrukken. Daar hadden ook de krakersbeweging en provo’s last van. Ze mochten hun gang gaan, zolang het de agenda van machthebbers niet in de weg stond. Gingen ze over die grens, dan werden ze met geweld in het gareel van de wet gedwongen. Door mensen verzonnen wetten onderwerpen. Punt. Daarom is het de vraag of een mens zou moeten willen zich aan dergelijke wetten te houden. Waar ligt de grens? Iedere uitgschreven wet berooft een mens van vrijheid die hij van nature bezit. Als er minder wetten zijn, is het dan aanvaardbaarder? Als er meer dan x wetten zijn, wordt het dan onaanvaardbaar? Of is iedere wet per definitie onaanvaardbaar, gewoonweg omdat niemand het recht heeft wetten over anderen uit te schrijven? Als ik mij niet vergis is dat laatste de stelling van libertariërs.

  “Sociale zekerheid diende inderdaad het doel van de kerk en later ook de staat.”
  De Romeinse overheid heeft een religieuze organisatie in de steigers gezet die we nu kennen als de katholieke kerk. Die club diende de belangen van de Romeinse overheid en werd erdoor aangestuurd. Na de val van het Romeinse rijk werden de rollen omgedraaid, de kerk bestuurde de staat. Na de reformatie werden de rollen weer omgedraaid, de (protestante) kerk diende de staat. Er is één ding wat onveranderd bleef; kerk bleef gehoorzaamheid aan de staat propageren en eisen.

  De bron van rijkdom van Nederland; er is veel informatie en helaas herschrijven de overwinnaars, de onderwerpers, de geschiedenis. Er is veel rijkdom verschoven vanuit landen die beroofd etc. werden naar Nederland. Dit gebeurde aan de ‘andere kant’ niet altijd vrijwillig. Bij handel kunnen namelijk voorwaarden gedicteerd worden als er militair gedreigt kan worden. Op die manier kunnen waardevolle zaken tegen een spotprijs of slavenloon verkregen worden. Was dat niet gebeurd, dan hadden de betreffende bevolkingen een heel andere levensstandaard gehad. En had Nederland minder binnengehaald. Dan was het anders verdeeld geworden.

  Ratio [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Schrijver [10]: Ook van mijn kant de nodige spelfouten…….

  Het doel van de opmerking aangaande wetten was aan te tonen dat we verder in het kooitje zijn gestopt door meer en meer wetgeving. De mens is uiteraard soeverein en dient dus niet gekooid te worden noch zijn buurman te onderwerpen.

  De kerkgeschiedenis is inderdaad interessant en bevat sleutels voor het begrijpen van de huidige samenleving en de geschiedenis. Wellicht dat het daarom niet meer wordt onderwezen……

  Bronnen van rijkdom van de gouden eeuw zijn relatief goed vast te stellen. Maar nogmaals, dat vergt aparte artikelen. De huidige historici behandelen vooral de negatieve aspecten uit het verleden en vergroten deze uit. Hierdoor wordt ook de industriele revolutie, een tijdperk van enorme groei, urbanisatie, en rijkdom voor velen, zwarter beschreven dan het in werkelijkheid was.

  Schrijver [15] reageerde op deze reactie.

 10. idioot artikel. Voorbeeld van manipulatie die altijd anderen wordt
  verweten.Bekijk eerst eens goed de grafiek van de staatsschuld voor je zo iets schrijft. De bejaarden van nu hebben hier niet zoveel mee te maken. Vanaf 1990 is de staatsschuld bijna verdubbeld.

  Ratio [17] reageerde op deze reactie.

 11. @Ratio [11]:
  Verder in het kooitje gestopt; ja, ik begrijp je bedoeling.
  Waar het mij in mijn reactie meer om ging is het onderliggende principe. Als een mens niet het recht is gegeven een ander mens de wet voor te schrijven, dan is iedere wet er één teveel. Ik begin me dan af te vragen waar de grens van het aanvaardbare ligt (bij de eerste wet of bijv. bij de 100.000ste) en wie die grens praktisch gezien gaat stellen en handhaven.

  Het valt me namelijk op dat libertariërs erg goed zijn in mopperen over allerlei uitingsvormen van datgene wat hen vrijheid ontneemt, maar eigenljk niet ingaan op datgene wat er concreet voor nodig is om nu eens een einde te maken aan die situatie. Het blijft bij praten. Informeren is goed, maar eindeloos informeren heeft zo weinig zin. Vroeger of later moeten er daden komen, anders is alle geschrijf niets meer dan mental masturbation.

  Er staan wat dingen in de weg om daadkrachtig te worden. Dat zijn onderwerpen van volgende, geschreven maar nog te publiceren artikelen in de serie over natuurlijk gedrag. Een poging om mensen wat bewuster te maken, maar ik moet zeggen dat hoewel ik schrijven leuk vindt en ook nuttig om bijvoorbeeld de eigen gedachten te ordenen, ook schrijven eens op moet houden. Theorie zonder praktijk is nutteloos. Dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor de bezoekers van deze website.

  Schrijver [16] reageerde op deze reactie.
  Ratio [19] reageerde op deze reactie.

 12. Beste @Jo [14]: (zucht). Als je cijfers aanhaalt moeten die wel kloppen. De staatsschuld daalde als percentage van het BNP na WO2 van 230 procent tot iets boven de 40 procent in 1975, daarna is het gestegen tot bijna 80 procent van het BNP in 1990. Daarna is het relatief gedaald van 1995 tm 2007 (door economische groei, de schuld zelf steeg) om daarna relatief en absoluut weer sterk te stijgen.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Overheidsschuld#mediaviewer/Bestand:Staatsschuld_pct_bbp.PNG (relatief als % BNP)
  en http://nl.wikipedia.org/wiki/Overheidsschuld#mediaviewer/Bestand:Nl-staatsschuld-1946-2001.png (absoluut, steeds stijgende)

  Als je de grafieken hebt bestudeerd, zou je dan svp willen toegeven dat je fout zit? Dat ik niet manipuleer? En dat de schuld van 50 mld in 1975 naar 200 mld in de jaren 90 is gestegen? Een verviervoudiging in 20 jaar? Dank!

 13. @Schrijver [16]: Als het systeem (bijv democratie) inherent fout is, is het niet te repareren.

  @Schrijver [15]: Op het moment dat de meeste Nederlanders het NAP onderschrijven is er nauwelijks meer actie nodig. Dat is de enige manier waarop het werkt, men moet persoon voor persoon het NAP gaan onderschrijven want het NAP is niet afdwingbaar in naam van het algemene belang!

  Rechtse Rakker [20] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [21] reageerde op deze reactie.
  Rechtse Rakker [22] reageerde op deze reactie.
  Schrijver [23] reageerde op deze reactie.

 14. @Ratio [19]:

  De absolute staatsschuld stijgt duidelijk na de jaren ’70. Dat wekt bij mij de indruk dat vooral de babyboomers schuldig zijn aan de staatsschuld. Die generatie lijkt op het oog ook niet bepaald zuinig. Bejaarden zijn vaak in hun eigen leven een stuk zuiniger dan de babyboomers….

 15. @Ratio [19]:

  En aangaande de AOW die zelfs bij de LP heilig is. Dat is een lastig punt. De babyboomers zien al jaren dat het systeem onbetaalbaar aan het worden is en van hen kun je dus verwachten, dat ze sparen voor hun toekomst. Zo niet: pech gehad. Onzin, dat jongeren daarvoor op moeten draaien.

  Alleen mensen die nu 80 of 90 zijn. Wat moet daar mee gebeuren? Als we morgen de stekker uit de AOW trekken (gaat nooit gebeuren, maar dat terzijde), dan is dat wel heel zuur voor deze mensen die er op gerekend hadden en nu te oud zijn om te werken. Natuurlijk heb je dan nog liefdadigheid. Maar toch…

  Ratio [25] reageerde op deze reactie.

 16. @Ratio [19]:
  Dat klopt. En het systeem demo(n)cratie is inharent fout.
  Een veronderstelde meerderheid dicteert aan een minderheid haar wil.
  Politici worden volksvertegenwoordigers geacht, maar zijn slechts acteur die op het toneel worden gezet terwijl anderen voor hen het script schrijven. Die anderen zijn niet kiezers, maar degenen met de werkelijke macht in handen. Vandaar dat in vele gevallen politici dingen doen die de bevolking beslist of nadrukkelijk niet wenst. Denk aan het referendum over de europese grondwet die door het volk overduidelijk verworpen werd, en vervolgens het verdrag van Lissabon wat deze alsnog invoerde. Denk aan geldverspilende projecten, veel te hoge prijzen voor projecten, belabberde resultaten. Dit alles zou dan de wil van het volk moeten zijn? Nee, ik geloof niet langer in sprookjes.

  Het onderschrijven van het NAP is een mooie stap, maar alleen in denken. In de praktijk blijven mensen gehoorzamen aan zaken die hen onvrijwillig worden opgelegd, zoals wetgeving, regulering, boetes, gevangenisstraffen, etc. Ze blijven belastingen betalen die de mensen welke hen deze dingen opleggen financieren. Theorie is niet hetzelfde als praktijk. Na omvat het NAP het principe dat defensief geweld geoorloofd is. Wanneer dat in de praktijk gebracht wordt, komt er een vlammend offensief geweld van de overheid. De mens dient / kan zich dan weer onderwerpen. De meest passende respons is dan echter een sterk reactief en offenief inzetten om een repressieve overheid definitief uit te schakelen. Vrijheid komt niet door praatjes, maar moet gewoonlijk met bloed betaald worden. Volgens Thomas Jefferson moet de boom van de vrijheid regelmatig gevoed worden met het bloed van degenen die haar verdedigen tegen hen die vrijheid willen afnemen.

  Wat ik hiermee wil zeggen is dit: Er wordt veel gepraat, maar weinig gedaan. Oeverloos praten over het NAP heeft geen zin als het principe niet in de praktijk gebracht wordt. Als het alleen bij praten blijft, onderscheidt een libertarier zich feitelijk in niets van de mopperende arbeider die braaf in het gareel blijft.

  Ratio [24] reageerde op deze reactie.

 17. @Schrijver [23]: Als er op dit moment actie wordt ondernomen en de maatschappij in beweging komt dan zal de uitkomst zeker geen libertarische maatschappij zijn. Eerder worden de bordjes verhangen. De bevolking is vooral nog collectivistisch denkende. Derhalve is actie nu niet prudent. Ik ben niet tevreden met een andere collectivistische oplossing. En jij ook niet denk ik.

  De enige vorm van actie die thans van nut is, is het informeren van het publiek. Als een actie daarin slaagt, dan is dat winst. Als een actie mensen doet nadenken, dan is dat winst. We moeten zeker niet steeds praten om het praten, we moeten overtuigen.

  Thans is eenieder ontevreden, maar delen maar enkele duizenden de libertarische gedachte. En lopen er tienduizenden te zoeken die volgens mij relatief gemakkelijk overtuigbaar zijn. Zelfs als deze tienduizenden zijn overtuigd dan nog is het geen tijd voor een vlammend protest. Een libertarische maatschappij is slechts mogelijk als het grootste gedeelte vrijwillig het NAP onderschrijft, want het NAP met dwang opleggen is per definitie niet mogelijk. Libertarisme betekent dus dat bijna eenieder zijn huidige collectivistische mening gaat herzien, en dat kost veel tijd.

  Schrijver [26] reageerde op deze reactie.

 18. @Rechtse Rakker [22]: Inderdaad heb je dan liefdadigheid. Maar ze hebben geen recht op een uitkering. Ze zijn juist de laatsten die dat recht zouden hebben. Het zou juist extreem zuur en onrechtvaardig zijn als degenen die tijdens hun productieve leven in grote getale de maatschappij hebben leeggezogen in een libertarische samenleving als enigen op de staatszorg een beroep zouden kunnen doen.

  @Rechtse Rakker [21]: Wat ik hoop is dat we het thans beter gaan doen. Volgens mij zijn de baby boomers meer schuldig maar het gaat me vooral om het erkennen dat de voorgaande generaties fout zaten. Niet wie het foutste was. Het doel is niet natrappen naar de vorige generaties maar leren.

  Als we de fouten van de voorgaande generaties duidelijk op ons netvlies hebben, dan hoop ik dat de moraliteit van de huidige generatie hoogstaander is. En lerende van de fouten van het verleden een andere maatschappij voorstaat. En die ook probeert te realiseren. En dus afstand neemt van het beleidsmiddel dwang.

 19. @Ratio [24]:
  Ook ik wil inderdaad geen socialistische collectivistische samenleving. Bij het spreken teneinde te overtuigen zit een stevige adder onder het gras. De discussie daarover kan misschien op gang komen in de comments onder het artikel (intermezzo over beoordelingsvermogen) was ik recent ter publicatie inzond. Heb nog niets gehoord over een eventuele publicatiedatum.

  Ratio [30] reageerde op deze reactie.

 20. Beste @Jo [27]: Om het dan ook nog aan generaties te koppelen, blijf ik verwepelijk vinden.Waarom is het beoordelen van de voorgaande generatie om van hun fouten te leren verwerpelijk? Kan je dat toelichten? Moeten wij dezelfde fouten maken als onze voorvaderen?

  Wat je in je linkje doet is een deel van de balans erbij betrekken (“spaarpotje” pensioen). Dan moet je ook de andere schulden erbij betrekken (AOW op basis van omslagstelsel is intergenerationele welvaartsoverheveling naar ouderen die slechts vaak zeer ten dele premie hebben betaald in verhouding tot wat ze ontvangen), de extra ziektekosten waarvoor we niet gespaard hebben voor de vergrijzende populatie die wederom niet op basis van spaarstelsel is maar op basis van omslagstelsel, etcetera.

  Degene die hier creatief is met cijfers ben jij, want je betrekt er selectief andere posten bij die een rooskleurig beeld geven. En negeert de negatieve posten.

  Daarnaast is het zo dat de vrijheid enorm is beperkt, dat de soevereiniteit is overgedragen aan Brussel, dat we een veel killere maatschappij hebben, etcetera.

Comments are closed.