EUSSRHet is mooi weer, waarom dan schrijven over de EU? Waarom niet gewoon genieten? Toch even een kort artikeltje. over de leugens der EU. Alhoewel ik voor een kort artikel beter een ander onderwerp kan kiezen….

Het begon ooit met de EGKS en later met de Europese Gemeenschap. In de jaren 80 werd ons steeds verteld dat de Brussel zich aan het subsidiariteitsprincipe zou houden. Het beginsel is afkomstig uit de katholieke staatsleer en houdt in dat taken en bevoegdheden zo dicht mogelijk moeten worden neergelegd bij de bestuurslagen die het dichtst bij de burger staan. Dus zo min mogelijk Rome en zoveel mogelijk lokaal. Brussel zou op grond van dit artikel niets regelen tenzij het nodig was het op Europees niveau te regelen.

Het principe is nog steeds in de wetgeving van de EU verankerd alleen durft geen politicus het meer in zijn mond te nemen. De enorme groei van de macht van Brussel heeft ons geleerd dat dit principe in de praktijk nogal creatief werd uitgelegd door de eurocraten.

Dat de euro ons welvaart zou brengen is nog zo’n leugen. Onderstaande grafiek van Vrijspreker weerspreekt dit en toont aan dat de welvaartsgroei in het euro tijdperk juist sterk gedaald is. (groene lijn is gemiddelde tijdens het euro tijdperk)

welvaart

Vandaag is ook bekend geworden dat het CPB een creatieve interpretatie van de cijfers heeft uitgevoerd in haar onderzoek “Europa in crisis” naar de positieve effecten van de euro in 2011. (het extra weekinkomen dat we zouden hebben behaald dankzij de euro, weet u nog?). Ik haal de Telegraaf aan die de toenmalige baas van het CPB aan het woord laat:

Het heeft geen enkele zin eromheen te draaien: economisch zijn de voordelen van de invoering van één munt niet zo duidelijk”, zegt Coen Teulings in een interview met De Telegraaf. Hij is tegenwoordig hoogleraar in Cambridge maar was eind 2011 nog verantwoordelijk voor dat euro-onderzoek. Teulings erkent dat de schatting destijds naar boven is afgerond. „Het meeste onderzoek suggereert dat je de voordelen ook zonder één munt wel kunt halen.”

Vandaag geeft de Volkskrant Thierry Baudet een platform. Dit maakt nog duidelijker dat ook de huidige politici en eurocraten nog steeds liegen over de omvang van de Europese integratie. Zijn conclusie dat de EU uiteindelijk tot een Federale Staten van Europa moet leiden moge het vrijsprekers publiek bekend zijn. Voor de Volkskrant lezers kan het schokkend zijn. Ik citeer:

De euro en de open grenzen zijn zo fundamenteel dat ze dwingen tot een regering en daarmee tot een staat. De open grenzen tussen de lidstaten maken een gemeenschappelijke verdediging van de buitengrenzen noodzakelijk en een gemeenschappelijk immigratiebeleid. Dat betekent één defensiemacht en ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken en Immigratie. De euro dwingt tot een bankenunie en een begrotingsunie. De bankenunie werkt alleen met een harmonisatie van de verschillende juridische systemen, en daarvoor heb je een ministerie van Justitie nodig. De begrotingsunie noopt tot een minister van Financiën.

Het overleven van de euro wordt keer op keer gelijk gesteld met financiële stabiliteit. De euro brengt juist instabiliteit. De Brusselse / Straatsburgse bureaucratie wordt geroemd als vredesbrengend in Europa. De enige reden dat er 70 jaar vrede is in Europa is omdat het voor de Verenigde Staten nuttig was een verenigd West Europa te hebben om haar machtspositie te versterken via de NATO. Daar heeft de Brusselse bureaucratie helemaal niets in betekend. Sterker nog, een geforceerde unificatie van Europa, zoals thans door de EU, deze keer niet door militairen maar door ambtenaren en politici gebracht, zal tot strijd voeren. Als er tegen de zin van de burger soevereiniteit wordt overgedragen naar Brussel dan is dit een daad van agressie der politici en ambtenaren richting burgers. Een daad van agressie die de burgers met geweld mogen beantwoorden.

Ik heb het even niet over het verraad van Lissabon. Ik heb het even niet over de overmoed van Brussel zich als verdediger van de Europese belangen te beroepen. Er is geen Europees belang, slechts een optelsom van de belangen van de individuele inwoners van het continent dat Europa heet. En deze optelsom, voor zover je die al zou kunnen maken, is zeker niet het Europa van van Rompuy en de zijnen. Ondanks de leugenstapeling die al decennia plaats vindt. War is peace, Freedom is slavery, en zogenaamd onafhankelijke organisaties als het CPB zijn de boodschapper. De Europese burger laat zich zonder noemenswaardig verzet in het Brusselse kooitje stoppen. We verenigen ons wederom onder de banieren van leugenaars. En moeten maar hopen dat het niet desastreus afloopt……

4 REACTIES

  1. Wel of niet een mandaat of legitimiteit geven aan de EU is momenteel niet de discussie die gevoerd dient te worden. Te principieel, hebben we nu even geen tijd voor. Het enige dat telt is op 22 mei een zo groot mogelijk signaal richting Den Haag afgeven dat we er helemaal klaar mee zijn. En laat de twijfelaars maar zien dat ze niet gek zijn als ze vragen stellen bij al de “voordelen” van de EU. Laat ze maar zien wat de alternatieven zijn, voer die discussie in Nederland. Een exit zal toch van onszelf moeten komen. Hoopvol: eenmaal uit de EU, dan kunnen we ons weer richten op the usual stuff.

    http://nederlanduiteu.wordpress.com

  2. Emiel Roemer zei het nog op TV. Mensen die niet gaan stemmen geven daarmee aan accoord te zijn met een trein die door zal denderen.
    Kortom .. wat je oo doet ze kunnen/zullen het altijd in hun voordeel uitleggen.
    Stemmen op een anti-eu partij? Die macht heeft het europees parlement niet eens. Het is slechts een signaal naar zittende politici.

Comments are closed.