400px-Angkor_Vat_(6783535194)Terwijl ik deze bijdrage voor de Vrijspreker schrijf, druppelen de eerste prognoses voor de uitslag van de – Nederlandse – EU-verkiezingen binnen. D66 schijnt de grote winnaar te worden. Verder doen ook de SP, 50Plus en de Partij voor de Dieren het goed. PvdA en CDA slagen er niet de stemmenaantallen van 2004 (toen allebei circa een kwart van de stemmen) te benaderen. De PVV verliest, naar verluid vooral door de heisa die ontstaan is door de minder Marokkanen-uitspraak van Geert Wilders en het daarop volgende interne gekrakeel. Artikel 50 is nowhere to be seen. Dat laatste is jammer.

Gevestigde media maken de balans op en constateren dat de pro-Europa stem heeft gewonnen. Meer macht dus voor de centrale bureaucratie en meer middelen ook natuurlijk, want nieuw verkregen macht wordt altijd gevolgd door een money grab. Een rechtstreekse Europese belasting komt er dus, linksom of rechtsom.

Interessant is wat de Britten gaan doen. Als UKIP erin slaagt de gevestigde orde in het Verenigd Koninkrijk (VK) uit te dagen, dan is er nog hoop voor het continent. Wordt UKIP in het VK vakkundig klein gemaakt, zoals met de LPF in Nederland is gebeurd, dan wacht Europa een tijdperk van hernieuwde eurosclerose. Vanuit andere landen is immers geen serieus weerwerk te verwachten: Frankrijk heeft geen vrijheidstraditie, in Duitsland is het idee van individualisme te weinig geworteld in de cultuur, de Scandinavische landen houden zich betrekkelijk afzijdig en de Mediterrane landen verlangen terug naar de tijd toen ze hun economische problemen op konden lossen door hun munt te devalueren.

De hernieuwde eurosclerose zal geen kopie van de vorige zijn. Toen was er immers nog een verzorgingsstaat. Aangezien die inmiddels financieel onhoudbaar is geworden, zal een komende eurosclerose zich kenmerken door verschraling van voorzieningen en verstrekkingen, hogere belastingen in combinatie met bijna geen groei.

Zijn er dan wel winnaars? Ja, maar niet in “old Europe”. De winnaars bevinden zich in landen waar nog wel productie en kapitaalaccumulatie plaatsvindt. Dat is allereerst China, en vervolgens de VS en de andere voormalige Britse koloniën zoals Canada, Australië en India. Misschien ook nog wel Brazilië en andere Aziatische landen. Een land als Rusland heeft het cultureel kapitaal niet om een leidende rol in de wereld te gaan spelen. Zonder olie en gas en zonder hun krijgsmacht zou niemand aandacht aan dit land besteden, behalve misschien een enkele Europeaan met een hang naar het onbekende.

Een land als de VS zit overigens ook diep in de problemen, maar daar is altijd nog een sterke traditie van individualisme en ondernemerschap aanwezig. Verder hebben de Amerikanen altijd nog hun American spirit, terwijl de meeste Europeanen daarvan hooguit de reflectie kennen. Dus zelfs mét de enorme problemen die de VS hebben, is er meer reden tot optimisme daar dan hier, in het oude Europa.

Europa loopt het risico een kolonie van al de hiervoor genoemde landen te worden, alle ambitie van de pro-Europa partijen ten spijt. Of misschien zelfs wel dankzij de ambitie van deze partijen. Zij kenmerken zich door een verlangen naar meer regulering en meer middelen voor de publieke sector. Een focus op regulering en meer publieke uitgaven vermindert de welvaart, ook al zeggen politici dat zij deze willen bevorderen. Collectivisering van financiële reserves betekent in de praktijk dat kapitaal wordt geconsumeerd in plaats van geïnvesteerd. Dat diezelfde politici op ieder overheidsproject het etiket “investeren in (vul hier het stokpaardje van de betreffende partij in)” plakken, doet daar niet aan af. Privaat kapitaal is voor de economie wat pootgoed voor een akkerbouwer is. Zonder pootgoed is er volgend jaar geen oogst. Zonder oogst is er volgend jaar geen geld, niet voor pootgoed en evenmin voor consumptie.

Europa mag dan wel cultureel kapitaal hebben, maar als er geen goed economisch beleid wordt gevoerd, is Europa als een edelman met een oud kasteel en zonder geld. Het gedweep met cultuur en culturele rijkdom is leuk voor mensen die bevrijd zijn van de last om in hun levensonderhoud te voorzien (lees: Europese politici, EU-bestuursambtenaren en allerlei gesubsidieerde clubjes). Voor het gros van de mensen is de realiteit een andere. Die komen er straks achter dat ze in een museum leven. Als entourage, welteverstaan. Een museum waaraan Aziaten en andere niet-Europese bezoekers zich komen vergapen. Zoals Europeanen ooit naar Azië reisden om zich daar aan de locale bevolking en hun vergane glorie te vergapen.

Bredero wist het al: “Het kan verkeren.”

Paul Verhaegh

23 REACTIES

 1. Het idee dat je nederlanders of de andere europeanen aan hun verstand kunt brengen, dat zij hun welvaart van hun kinderen kapot maken, gaat er niet in.
  Met veel ondernemers en zzp-ers is het niet veel anders. Ook in deze groep zit de overheid diep in het hoofd.
  Op het oude continent worden heel bevolkingsgroepen opgevoed en opgeleid met het idee dat vrijwillige handel en ondernemerschap slecht is. Dat welvaart en welzijn alleen maar kan bestaan dankzij de overheid. Ook de mensen die zich rechts noemen of anti zijn, maar als je met hun discussieert blijkt al heel snel dat zij alle overheidsproducten en diensten willen hebben, maar eigenlijk zo min mogelijk willen betalen.
  De overheid moet efficiënt en effectief georganiseerd worden, maar een daadwerkelijke verkleining van de overheid is uit den boze, laat staan de afhankelijkheid verminderen.
  Er is 1 oorlog die de goden nooit hebben gestart, dat is tegen domheid. Hier is geen kruid tegen opgewassen.
  Een college van mij was de krant aan het lezen, een artikel over het faillissement van het Nederlands onderwijs. Ik vroeg hem, functioneert ons onderwijs goed, het antwoord van hem was; ja, ons onderwijs is het beste in de wereld.
  Het enige wat je kunt doen, is met mensen praten. Hun informeren, voor de rest is de overheid je beste medestander, ieder dag laat zien wat voor rommel zij ervan maken.

  Vilseledd [3] reageerde op deze reactie.
  kiezer [19] reageerde op deze reactie.

 2. Jaja, D66 de groote winnaar…
  De groote winnaar is de groep mensen die niet gestemd hebben, 66%.
  Van de 33% die wel heeft gestemd, heeft dan weer slechts 15% op D66 gestemd. Victorie, of weinig realiteitszin bij de ondemocraten 66.

 3. @Hart [1]:

  Het onderwijs het beste van de wereld? Vraag maar eens aan je collega, hoeveel jaar hij het vak Nederlands recht in het onderwijs heeft gehad en of hij vloeiend Frans heeft leren praten, of dat hij alleen werkwoorden kan uitschrijven tot de meest obsolete tijden, die geen zinnige Fransoos gebruikt. (Zoek je zo’n tijd op via Google, dan kom je niet in een krantenbericht of op een forum, maar op een grammatica.)

  Hart [6] reageerde op deze reactie.

 4. De niet-stemmers hebben overtuigend gewonnen. Maar was niet-stemmen wel verstandig? Bij de gemeenteraadsverkiezingen heb ik mijn stempas verbrand omdat er geen fatsoenlijke libertarische keuze was. Die was er nu wel: Artikel 50! Daniel vd Ploeg heeft meer harten voor het libertarisme gewonnen dan alle niet-stemmende bankzitters bij elkaar.

  Iedereen die hier heeft geroepen dat ie niet stemt uit principe heeft daarom een belangrijke kans laten lopen. Daarom: niet stemmen = de komende vier jaar niet klagen.

  Het afkeuren van een democratisch systeem is iets anders dan ditzelfde systeem gebruiken om zichzelf klein te krijgen. Zie het succesvolle geenpeil, dat ondanks dat ze de regels volledig volgens het spel speelden, het de politici toch even flink lastig hebben gemaakt. Een mooi staaltje libertarische actie!

  Zalluhmeworstzijn [5] reageerde op deze reactie.
  Seneca [9] reageerde op deze reactie.

 5. @prepperoni [4]:

  Niet stemmen in deze betekende een oorlogsverklaring en het geven van ‘akkoord’ voor het starten van een WOIII.

  Als werkelijk geen hond meer zou stemmen, maar dan ook werkelijk geen hond meer, dan is niet stemmen de beste keus, maar in dit geval was het een kans om eens zonder heel veel moeite en zonder de straat op te gaan de EU een heel vette trap in de ballen te geven.

  Nu niet meer zeiken over de EU die alle broeders en zusters tot slaaf maakt, niet meer zeiken over slavengeld wat wordt geroofd en verdwijnt in duistere, bodemloze gaten, niet zeiken over oorlog, armoe en andere ellende, met niets doen heeft men laten zien, en zeker in dit geval, dat men voor een fascistisch-agressie -EU- model is.

 6. De opkomst van 33% is absoluut niet representatief voor de gehele bevolking. Het overgrote deel stemt niet, waarmee het failliet van de EU wordt bewezen. Jammer dat onze politici die conclusie niet durven te uiten, want weten doen ze hem wel…

 7. Ik zou artikel 50 hebben gestemd maar mijn gevoel zei me dat ik met het stemmen zou meedoen aan een schijndemocratie. Het opkomstpercentage is voor die apparatjiks bij de EU een graadmeter voor hoeveel mensen hun vertrouwen stellen in de EU. Ik vind het geen enkel probleem dat ik niet tot dat percentage behoor en laat artikel 50 maar meedoen aan de landelijke verkiezingen.

 8. @prepperoni [4]: Dat ‘niet stemmen is niet klagen’ hangt mij aardig de keel uit. Dat gaat er namelijk vanuit dat de overheid verantwoordelijk is voor grotendeels alles en dat je -mits op de juiste kandidaat gestemd – e.e.a. kan beïnvloeden. Zodoende voedt je de illusie dat de staat onmisbaar is en blijf je de kleine broekemans achter de rokken van de almachtige overheid.

 9. @Pteranodon. Ik heb wel op Artikel50 gestemd in Amsterdam. Ik denk dat het de machtshebbers in de EU helemaal niet uitmaakt wie er wel of niet gestemd hebben, ze hebben de media onder controle. Als artikel 50 ook maar één zetel gehad had in het Europees Parlement, hadden ze in elk geval af en toe spreektijd gehad (voor een lege zaal). Dan was er tenminste een vorm van tegengeluid voor mogelijk onverstandige keuzes (zoals de bankenunie)

 10. Merk dat er een woordenfilter is geplaatst die ervoor zorgt dat je niet alles mag verkondigen en reacties verdwijnen als sneeuw voor de zon? Is dit niet een vorm van censuur op een vrijheidslievende site als deze die niet zo mogen, ja toch?

  Jan Patat [13] reageerde op deze reactie.

 11. Zionisten nazi EU joden dat zijn eigenlijk wel de meest ongewenste woorden hier of zijn er meer?

 12. @Jan Patat [13]:

  Had ik, maar ik kreeg steeds te horen dat ik alles maar toeliet op mijn site, iedereen kon zeggen wat ie dacht of vond en dat werd niet gewaardeerd door hypocriete gelovigen, politici, overheid en allerlei andere aanverwante gekwetste zielloze slavendrijvers.

  Iedereen was bij mij gelijk aan een vrij mens, iedereen kon zijn vrije gedachten, mening en expressie uiten. Geen restricties, geen censuur, geen filters of ip ban. Zijn wie je wilde zijn, doen wat je wilde doen en zeggen wat je wilde zeggen.

  Uiteindelijk maar gestopt met de site na doodsbedreigingen van en door gekwetste slaven en verdedigers van onderdrukkers die menen dat iedereen en alles zijn muil moet houden omdat ze zich anders aangesproken voelden door de waarheid, het licht, de zuivering door de vrije gedachte kon men niet verdragen. Je mocht joden, moslims, burgers, boeren en stedelingen, kleur en afkomst, rang en stand recht voor de raap knallen wat je maar wilde. Dat liep dus niet goed af, niet omdat het uit de hand liep, want wonderbaarlijk genoeg leerden mensen steeds meer zeefverantwoording te nemen en beter met elkaar om te gaan en elkaar te begrijpen, ook wat vrijheid precies behelst, en toen werd het gevaarlijk, want welke overheid, welke slavendrijver of onderdrukker zit erop te wachten dat mensen leren leven met elkaar en van elkaar en begrijpen wat we voor elkaar kunnen betekenen als we niet tegen elkaar ageren, maar met elkaar weten om te gaan.

  Nee, we willen een wereld met op meerdere fronten slaven die elkaar vernietigen die accepteren dat onderdrukking, censuur en brainwashen een vast onderdeel is van het slaaf zijn, daar worden de slaven lekker rustig en braaf van, dan is de wereld in orde. Zo braaf zijn is ook hier een regel.

  Seneca [15] reageerde op deze reactie.

 13. @Seneca [15]:

  Beledigen? Complottheorieën? Topics kapen?

  Ach ja, politiek correct zijn omdat er weer eens een partij is gelanceerd voor alle nette burgers en je daarom ook mee moet lopen over de platgetrapte paden van de politiek en men zich geen ‘soort’ mensen kan permitteren die de waarheid vertellen. Hang ze allemaal maar op, steek ze een mes in de borst met een brief erop, schiet ze een kogel door de kale kop, want het zijn mensen die gewoon niet deugen, het zijn rebelse mensen die niet correct reageren en niet in de pas mee willen marcheren als goed afgerichte slaven. Wat een waardeloos antwoord geef je hier en dat voor een -zogenaamde- libertair. Of begint het je te irriteren dat er mensen zijn die zich niets laten aanpraten en zaken recht voor de raap zeggen of te veel kritiek hebben? En wie mag er dan wel niet beledigd zijn? Al die judassen in de wereld die jou en iedereen voorliegen en afpersen of zelfs doden als het nodig is in hun optiek?

  Deze site zou moeten zeggen; “sta op en laat je niet langer de mond snoeren, laat je niet langer voorliegen, loop niet langer mee in de pas van de heersende klasse met al hun correctheid”

  En daarom gaan libertariërs het dus ook niet redden, omdat ze nog te veel hangen naar de correctheid van de hele troep in Den Haag en Brussel en daarbij mensen verstoten die ze feitelijk zouden moeten omarmen, liefhebben en begrijpen.

  Maar ja, een partij hebben is één ding, een partij in de lucht houden is weer iets totaal anders daar heb je veel zo niet alle mensen bij nodig en niet een select groepje kontenkruipers. Doet me denken aan een vriend die een café begon, hij wilde in al zijn bekrompenheid mensen selecteren en mensen buiten de deur houden die hij niet zag zitten, dat was natuurlijk zijn goed recht want hij WAS de eigenaar van het café. Het café was binnen drie jaar failliet, raar, ja toch?

  Jullie zijn slechte entrepreneurs en hebben weinig kennis van een mensenziel. Is je kleur, smaak en gedachte niet goed, dan opzouten stuk uitschot! Ja, ja, libertariërs, leuk en aardig volk, totdat ze de mening en de tegendraadsheid zat zijn.

  Maar hé, dat is mijn mening en een mening mag toch nog wel, ook al zijn er vast wel weer een paar zielige en zwakke zieltjes gekwetst.

  http://www.youtube.com/watch?v=j46RANzFBsU

  Complotjeplof [20] reageerde op deze reactie.

 14. Wat van groter belang is hoe de statenverkiezingen en TK verkiezingen gaan lopen. Het opbouwen van verandering gaat echt niet via het Europese Parlement (misnomer). Dat is gewoon duurt betaald stem en applaus vee.

  Wat van belang is de verandering in denken. Het valt me namelijk op dat, wanneer ik spreek met mensen over natuurlijke rechten en de uitwerking daarvan in onze maatschappij, dit aspect nieuw is voor velen, en ze het eens zijn met de benadering.

  Echter, komt de dagelijkse routine weer tevoorschijn, dan wordt te veel gekozen voor belang ipv principe, en wordt dit weer vergeten.

  De komende tijd zullen we echt iets constructiefs moeten gaan doen en agressief de publiciteit zoeken en ervoor zorgen dat hervormingen gestalte kunnen krijgen.

  LP/ A50 hebben heel wat werk te verzetten. Simpele heldere boodschap. snoeiharde en meedogenloze analyse, heldere onderbouwing, warme argumenten.

  Als Pim Fortuyn uit het niets 20% van het electoraat kon aanspreken, dan kan het weer.

  Welke lessen trekken wij uit onze geschiedenis om verandering te bewerkstelligen?

  Hub Jongen [18] reageerde op deze reactie.

 15. @Ivar [17]:
  “…..De komende tijd zullen we echt iets constructiefs moeten gaan doen en agressief de publiciteit zoeken en ervoor zorgen dat hervormingen gestalte kunnen krijgen.. . . . ”

  Helemaal mee eens. De kunst is om eerst te bepalen WAT, en dan de TREKKER(s) vinden die er enthousiast tegenaan gaan!Heb je ideeën daarvoor?
  Die zouden we hier kunnen testen? Onder een nieuwe titel?
  Je kunt het hier bij de reacties opgeven of sturen naar info@vrijspreker.nl

 16. @art.31? [16]:

  Complottheorieën staan in een kwaad daglicht, ze worden beschouwd als onwaarschijnlijke, misplaatste, een serieus persoon onwaardige ideeën. Iets een complottheorie noemen betekent meteen een diskwalificatie, je hoeft het er niet eens meer over te hebben, de term complottheorie volstaat om de discussie te beslechten.

  De personen die zulke theorieën aanhangen zijn dan ook halvegaren, paranoïde persoonlijkheden of mensen die niet kunnen leven met het feit dat ellende nu eenmaal voorkomt en die daar koste wat kost een verklaring voor willen hebben. Denk maar aan degenen die geloven dat de maanlanding in ’69 een trucage was, dat de Protocollen van de wijzen van Sion echt zijn of dat… Iedereen weet dat wie in dit rijtje genoemd wordt zelf ook niet goed snik moet zijn.

  Maar is dat wel zo? Is dit niet een al te gemakzuchtige manier om met het verschijnsel af te rekenen? Wat is een complottheorie eigenlijk?

  Om hier wat meer inzicht in te krijgen gaan we te rade bij het overzichtswerk van David Coady Conspiracy Theories: The Philosophical Debate. Hierin gaat een aantal filosofen met elkaar in discussie over de definitie van complottheorieën, hun plaats in onze (westerse) maatschappij en de houding die je er volgens elk van hen tegenover dient in te nemen. De auteurs zijn het niet met elkaar eens maar zijn wel allemaal ´historisch realisten´: zij geloven dat er een waarheid is.

  Vervolgens nemen we als voorbeeld de complottheorieën rond 11 september en proberen de reacties van beide partijen, de aanhangers van de officiële versie en de complotdenkers, te ontleden en aan de hand van de conclusies Coady te beoordelen.

  Een van de auteurs van Conspiracy Theories, Brian Keeley, stelt dat complottheorieën niet beslist fout hoeven te zijn maar maakt het onderscheid tussen gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde complottheorieën. Zijn algemene definitie luidt: een complottheorie is een verklaring voor een historische gebeurtenis waarbij de handeling van een betrekkelijk kleine groep (de samenzweerders) die in het geheim te werk gaat doorslaggevend is. Bij een ongerechtvaardigde complottheorie komt daarbij dat:

  de verklaring strijdig is met een algemeen aanvaarde, officiële verklaring,
  de bedoeling achter de samenzwering slecht is,
  schijnbaar niet met elkaar verband houdende gebeurtenissen met elkaar worden verbonden,
  het altijd goedbewaarde geheimen betreft,
  er gewezen wordt op de onverklaarde en tegenstrijdige fenomenen van de officiële verklaring.

 17. Lang mocht de mens van de autoriteiten niets anders denken dan dat de aarde plat was. Misschien was het zelfs beter helemaal niets te denken. Er werd er dan bijgezegd dat ‘God dat liever had’. Een enkele slimmerik merkte op dat het dan vreemd was dat God de mensen hersenen had gegeven.

 18. Deze is natuurlijk voor en proJo grefo site als deze helemaal schuimbekkend mooi om te lezen.

  Vrijwel alle gangbare complottheorieën zijn het werk van de joodse lobby en de Amerikaanse veiligheidsdienst CIA. Dat concludeert Sander Wieringa, die de afgelopen jaren onderzoek deed naar samenzweringstheorieën.

  “Het bewijs is overweldigend en onweerlegbaar”, meent Wieringa. “Of het nu gaat om 9/11, de moord op Kennedy of de maanlanding: steevast werden er vrijwel meteen complottheorieën de wereld in geholpen. Wie hadden daar belang bij? Juist, de joden en de CIA.”

  Wieringa noemt als voorbeeld de aanslagen van 11 september. “Al snel deed de theorie de ronde dat de Amerikaanse regering daar zelf achter zat. Verstandige mensen nemen een complottheorie niet serieus, dus het gevolg was dat de regering extra steun kreeg. Precies wat de CIA wilde. Daarmee leidden ze mooi de aandacht af van wat er werkelijk aan de hand was: dat de regering het land niet voor zo’n aanslag had weten te behoeden.”

  Volgens critici zijn de conclusies van Wieringa eenvoudig te weerleggen. Hoogleraar psychologie Suzanne Mantel: “Complottheorieën komen voort uit de menselijke drang om mysterieuze gebeurtenissen te verklaren. Daar zit geen wijdverbreid immoreel netwerk achter. Bovendien is op internet vaak gemakkelijk te herleiden waar de theorie vandaan komt.”

  “Ja, natuurlijk zegt ze dat”, repliceert Wieringa. “Het is zo doorzichtig. De joden laten een wetenschapper met zogenaamd bewijs komen om via media de massa te overtuigen. Maar dat bewijs is allemaal gemanipuleerd door de CIA. De koele feiten liegen niet.”

  Wieringa houdt er rekening mee dat hij in gevaar is nu hij de waarheid achter de samenzweringstheorieën heeft onthuld: “Wie er tegenin gaat, verdwijnt spoorloos. Heb je ooit een politicus in het openbaar afstand horen nemen van een complottheorie? Natuurlijk niet. Zij kijken wel uit. De Mossad is overal.”

 19. En dan heb je natuurlijk dit soort zaken die door iedere weldenkende slaaf niet mag worden gelooft van de opperbevelhebbers.

  De Amerikaanse overheid infiltreert internet.

  In 2010 werd ontdekt dat het Witte Huis een programma heeft waarbij actief mensen namens de overheid infiltreren in zogenaamde conspiracy groepen via bijvoorbeeld chatrooms en sociale netwerken. Ze geven als reden op dat ze dit doen omdat wanneer ze zich bekend zouden maken niemand hen zou geloven omdat ze van de overheid zijn. Als ze zich maskeren als gelijkgestemden kunnen ze via gerichte commentaren twijfel zaaien of tegengas bieden.

  Inlichtingendiensten manipuleren het internet met desinformatie.

  Ze injecteren bewust allerlei verkeerde informatie in het internet om de reputatie van hun doelen te vernietigen.

  Door deze desinformatie wordt niet alleen het doel waartegen het gericht is zwaar beschadigd, maar wordt ook de integriteit van het internet zelf zwaar gecompromitteerd.

  enz.enz.enz.

Comments are closed.