ARTIKEL 50 1All the war-propaganda, all the screaming and lies and hatred, comes invariably from people who are not fighting.”******
George Orwell – Homage to Catalonia  *****

De verkiezingen voor het Europees parlement zitten er weer aan te komen, op 22 mei kunt u middels uw stem laten weten wat u van de Europese Unie vindt.

De meeste Libertariërs hanteren het motto: ‘ik stem Libertarische Partij of ik stem niet’. Als bestuurslid van de LP kan ik het daar alleen maar van harte mee eens zijn. De Libertarische Partij is de enige partij die consequent het non-agressie principe hanteert. Helaas doet de LP, mede vanwege de onterechte detentie van Toine Manders, niet mee met de verkiezingen.

Nu ken ik een groot aantal libertariërs, maar eigenlijk niet één die voorstander is van de Groot-Europese gedachte die de EU vormt. Niet heel verwonderlijk, met een gemeentelijke-, provinciale- en rijks-overheid hebben we al meer dan voldoende overheden in dit land, een vierde overkoepelende overheid kunnen we missen als kiespijn.

Als libertariër wil ik dolgraag iets bereiken, en als het even kan het allerhoogste: een vrije wereld voor mij en mijn kinderen. Nu gaat het al een heksentoer worden om dat binnen het kleine Nederland voor elkaar te krijgen, laat staan binnen de EU. 17 miljoen mensen overtuigen van de moraliteit van vrijheid is lastig, alle 507 miljoen EU-inwoners overtuigen gaat zeker niet lukken, al helemaal niet in het werelddeel dat socialistische grootheden als Karl Marx, Adolf Hitler, de Frankfurter Schule en de Sorbonne heeft voortgebracht.

Iedere libertariër die net als ik ook daadwerkelijk iets zou willen bereiken dient in mijn ogen zijn pijlen als eerste te richten op het uittreden uit de EU. Niet alleen omdat daar al zo’n 75% van de regelgeving vandaan komt, ook omdat de EU elk vrijheidsdenken binnen de lidstaten effectief de kop zal proberen in te drukken. Dat doet men al daar waar onafhankelijke landen als Zwitserland hun eigen koers wensen te varen, voor lidstaten is Brussel’s wil al helemaal wet.

Maar: waar gaan deze verkiezingen nu helemaal over? Concreet kun je stellen dat de uitslag van de verkiezingen geen enkel verschil zal maken. De 26 zetels die Nederland mag bezetten in het EP zijn slechts een splinter, al zouden ze allemaal naar libertariërs gaan, dan nog zullen die worden weggehoond. Wie enigszins op de hoogte is van de werkzaamheden in het Europees parlement weet dat de parlementariërs weinig tot niets te zeggen hebben, het parlement is niet meer dan een dure manier om de schijn van democratie hoog te houden. En dan zeg ik het nog erg mild.

Niet stemmen wordt dan ook wel erg verleidelijk, zeker als de LP niet meedoet.

Toch is er, in de vorm van Artikel 50, een prima alternatief voor Libertariërs. De naam van Artikel 50 refereert aan het verdrag van Lissabon, de afgewezen Europese grondwet die vervolgens in een iets gewijzigde vorm toch werd aangenomen. Dit artikel 50 stelt dat ‘Een lidstaat kan (…) besluiten zich uit de Unie terug te trekken.’ En dat is exact het voornaamste doel: het uittreden uit de EU, en daarbij ook het vaarwel zeggen van de Euro.

Daniël van der Stoep, voorman van Artikel 50, zetelt al enige jaren in het Europees parlement, en weet daardoor als geen ander dat de EU veel meer kwaad dan goed doet. Hij zit immers al jaren in de buik van het monster dat regels uitpoept zoals een konijn keutels.

De partij Artikel 50 kent een hoog Libertarisch gehalte. Ze noemt zich klassiek-liberaal, en heeft op de lijst een groot aantal Libertariërs staan. Yernaz Ramataursing, wellicht de meest fanatieke verdediger van Ayn Rand in Nederland, staat op plek 3 op de lijst. Nummer twee, Alexander Sassen-van Elsloo heeft zich in zijn column in de Telegraaf al meermaals van zijn beste klassiek-liberale kant laten zien, en ook Daniël van der Stoep op plek één noemt zich, zeker in besloten kring, libertariër.

Verder staan min of meer bekende Libertarische gezichten als ikzelf op nummer zes op de lijst, Luc de Krosse die lijsttrekker voor de LP was in Arnhem, en ook Jasper de Groot en Teunis Dokter vormen de namen die het Libertarisch gehalte van Artikel 50 erg hoog maken.

Vaak hoor ik van Libertariërs dat ze niet gaan stemmen, ook al zou Artikel 50 wel een alternatief kunnen zijn, het programma is niet volledig libertarisch, en dus niet geschikt voor een libertariër.

De voornaamste redenering is dan dat niet-stemmen uiteindelijk zorgt voor delegitimatie van het systeem. De werkelijkheid is helaas iets anders. De opkomst bij de EP-verkiezingen was in 1979 nog ruim 58%, in 2009 was die geslonken tot 36,75% van de kiesgerechtigden. Welbeschouwd zitten de Nederlandse parlementariërs er dus al zonder mandaat. De meerderheid wil die mensen daar helemaal niet hebben, zo blijkt uit de uitslag. En toch zitten ze er, en hebben ze zich nog geen seconde ook maar iets aangetrokken van al die mensen die niet gingen stemmen.

Niet-stemmers, hoe vervelend ook voor de mensen die dat bewust doen, worden gezien als apatische, luie mensen die het allemaal wel best vinden. Het is bijna niet uit te leggen maar juist niet-stemmen wordt gezien als instemmen met het systeem.

Voor libertariërs wordt het er wellicht daardoor niet makkelijker op. Stemmen is instemmen met het systeem, maar juist niet-stemmen wordt gezien als instemming. Orwell had het niet beter kunnen bedenken.

Mijn mening is dan ook dat niet-stemmen bij de aankomende verkiezingen geen soelaas gaat bieden. Als libertariërs streven we naar een vrije wereld waar een ieder zijn eigen leven kan inrichten zoals hij dat wenst. De EU en haar streven naar een Europese federale superstaat staat haaks op dat streven. Wil je daadwerkelijk een stapje dichter bij de ontmanteling van de EU komen, en daardoor de vrijheid een beetje dichter bij brengen, dan is een stem op Artikel 50 een prima manier.
—————————————–

Kim Winkelaar
LP en Kandidaat ARTIKEL 59

13 REACTIES

 1. @kim het interesseert mij niet of “anderen” vinden dat ik door niet te stemmen juist instem met het systeem. Dat is dan hun probleem. Wel stemmen is zeker instemmen met het systeem. Als je dan bovendien weet dat het èn niet werkt (in tegendeel) èn in strijd is met je eigen principes, dan is enig zelf onderzoek naar je eigenlijke motieven toch wel op zijn plaats.

  Wij zijn soevereine mensen, ieder van ons. Wij zijn op elkaar aangewezen en geven daar invulling aan door vrijwillige interactie. Daar heeft en vrij mens geen bestuurder, regent, heerser of papa & mama voor nodig. (Tenzij die mens nog niet volwassen is natuurlijk.)

  Pas wanneer iemand die autonomie, die volwassenheid, die verantwoordelijkheid van binnenuit voelt, kan hij ook daar naar gaan handelen en leven. Pas dan kan hij vanuit kennis zijn rechten claimen als vrij mens en dus de zeggenschap van een ander over zijn lijf, leven en eigendom niet erkennen. Daar hoort ook bij de acceptatie dat wanneer die ander macht en geweld gebruikt, dat hij dan onder protest gehoorzaamd. Ook zal hij dan zeker de bewijslast van de legitimatie van die autoriteit bij die ander leggen. Hij is de strijd voorbij.

  De tyran zal zonder gezichtsverlies (want democratie, vrijheid, vrede) een uitweg willen zoeken of hij zal zijn ware gezicht laten zien.
  En zodra dat laatste – steeds vaker – het geval is hoeven we dit soort beschouwingen niet meer te voeren. Dan implodeert het systeem vanzelf.

  Eric Bleeker [5] reageerde op deze reactie.

 2. In gure nacht wandel je s’avonds op straat. Plots wordt je staande gehouden door een overvaller met pistool die je geld (en je leven) van je eist. Gelukkig weet je dat je in je binnenzakken een mes en een UZI hebt verborgen. Welk verdedigingswapen trek je uit je jas? Waar kies je voor? Met welke keuze heb je de grootste kans van slagen? Ikzelf kies in voorkomend geval voor de P.istoolmitrailleur V.oor mijn V.rijheid. Ook al ketst die af en toe…

 3. @Harrie Custers [1]:
  @Hub Jongen [4]:
  Ten eerste heeft iedereen de vrijheid zijn eigen keuze te maken om te stemmen maar het gaat mij erom wat het meest effectief is. Zoals Kim beargumenteert was de vorige opkomst 36,75% en trekken politici daar geen conclusies uit. Niet stemmen als signaal brengt ons dus niet dichter bij het doel omdat politici geen belang hebben bij dit signaal en wordt dus genegeerd of anders uitgelegd.
  Dan blijft alleen een mathematisch argument over. Als je niet stemt dan maak je de stemmen van anderen meer waard. Zij zullen anders stemmen dan jij en wordt je positie dus zwakker en kom je niet dichter bij het doel. Wel stemmen is dus altijd effectiever, vooropgesteld dat er een partij je positie voldoende representeert.

 4. Er zijn bij mijn weten helemaal geen verkiezingen voor het Europees Parlement, alleen verkiezingen voor de nationale afvaardiging in het Europees Parlement. Zo kan ik helaas niet op Farage stemmen.
  In VL is bij mijn weten alleen het Vlaams Belang anti-EU. Maar ja, die zijn op andere vlakken (bv. in stand houden van de welvaartstaat) dan weer zo socialistisch dat ze er zelfs nationaal socialistische trekken op nahouden (nl. ongelijke behandeling van mensen o.b.v. afkomst). Kortom hun krampachtige socialisme leidt dan vanzelf tot een nationalistische variant ervan: extreem links dus.
  Wat kan een mens dan doen? Misschien wel op hen stemmen op EU niveau, maar niet op nationaal niveau?
  Ze zijn anderzijds wel de enige partij die VL uit B willen halen, maar eenmaal dat gerealiseerd wil ik hen zeker niet aan de macht.
  Qua economisch programma is N-VA veel beter (LDD nog beter maar die waren vorige keer al z.g.a. van de kaart geveegd, en daar verwacht ik nu helemaal niets meer van).
  Wellicht kan men argumenteren dat VB stemmen loont, tot VL onafhankelijk is en eenmaal dat gerealiseerd, stemme men dan voor een rechtse partij genre N-VA of LDD.
  Dus misschien toch nu VB op beide niveau’s of anders VB op EU niveau en N-VA op nationaal niveau?

 5. @Hub Jongen [4]: Ik wil beslist geen AEUP basher zijn, immers elke partij heeft het recht om zichzelf te promoten, maar als ik de website zie krijg ik werkelijk het gevoel naar een poster van een “Arisch” übermensch te kijken dat een potje Olvarit te veel heeft gehad. Als ik dan in de pagina “standpunten” fouten in de Nederlandse taal zie staan dan denk ik niet dat dit de club is die het gaat redden. Bovendien gaat zij uit van een “negatieve benadering” door louter en alleen het woordje ANTI te gebruiken. Mensen willen PRO iets zijn… Dat klinkt positief. Inhoudelijk vind ik het allemaal wat magertjes.

  Vooralsnog houd ik het op Artikel 50.

  Hub Jongen [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Pendragon [9]:
  Kan ik ook inkomen.
  AEUP heeft echter een voordeel door buiten het AEU idee, er minder open deuren zijn voor ook andere leuke dingen.

  Mijn beslissing is nog in onderzoekstadiun!

 7. Artikel50 neem ik zeker in overweging bij deze verkiezingsronde, wel jammer dat de LP erg afhankelijk lojkt van Toine Manders. Was er niemand anders beschikbaar?

  Kim, misschien handig om het onderschrift van het artikel te wijzigen, er staat nu dat je kandidaat bent voor Artikel59 🙂

 8. Niet stemmen is instemmen!! Zoals eerder genoemd maakt dat de stem van een ander statistisch sterker. Als we uit dit soepzooitje willen stappen en onze wetten en regels weer zelf willen maken en handhaven. Het geld dat we verdienen met onze handelsmentaliteit (die we overigens in 100-en jaren hebben opgebouwd,en zo snel weggooien), behoort óns toe!!! Daar gaan we geen honderden miljoenen, zo niet miljarden, van weg geven. Rot op zeg!!!

  Harrie Custers [13] reageerde op deze reactie.

  • @Björn [12]: @björn ik respecteer jouw mening en ik deel die behoefte aan zeggenschap.

   Juist daarom stem ik niet. Ik behoud mijn stem. Niemand vertegenwoordigt mij. Ik behoud mijn zeggenschap. Ik voel mij dus ook niet gebonden aan afspraken die anderen maken. Dat is aan hun. Dus ook de consequenties en dus ook de verantwoordelijkheid.

   Voorbeeld. Ik word uitgenodigd om te stemmen over het ter dood veroordelen van iemand. Bij meerderheid van stemmen volgt executie. Nu ben ik tegen de doodstraf. Wat te doen? Als ik niet stem bestaat de kans dat de voorstanders de overhand krijgen. Ik doe mee, en verdorie, de meerderheid is voor executie. Nu ik heb ingestemd met de spelregels, stem ik dus ook in met de uitkomst. “Wij hebben gekozen”heet dat dan. Dat maakt mij medeverantwoordelijk.

   Alternatief is, dat ik voorstel alleen bij consent (iedereen is voor/niemand heeft bezwaar) volgt executie. De meerderheid wil echter besluiten op basis van meerderheid van stemmen. Daadkracht is gewenst of zo iets. Ik besluit niet mee te doen. Er volgt een stemming en de meerderheid kiest voor executie.
   Heb ik daar mee ingestemd? NEE. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik kan nog steeds uitspreken dat het niet mijn keuze is geweest. Kortom ik heb mijn zeggenschap behouden.

   Pas wanneer de stem van elk mens weer telt (in plaats van via vertegenwoordiging) geef ik mijn stem.

   Ik hoop desalniettemin dat stemmen voor jou en voor ieder ander werkt.
   Succes.

Comments are closed.